Top Game NFT Trên Hệ Avalanche

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Avalanche? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Avalanche, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Avalanche nổi bật như Miracle Play, Gamer Arena, Step App .


Vốn hoá

$114,746,316

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4,470,596

Miracle Play / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

25.84%

# Tổng Số Game

104


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

miracle-play
MPT
polygon
avalanche
$0.067-0.1%$199,931$29,648,087
miracle-play-chart

2

gamer-arena
GAU
avalanche
$0.0873.25%$966,208$24,333,158
gamer-arena-chart

3

step-app
fitfi
avalanche
$0.0068-6.19%$2,503,264$17,321,435
step-app-chart

4

defi-kingdoms
jewel
avalanche
$0.13-0.84%$38,254$15,191,663
defi-kingdoms-chart

5

domi-online
domi
bsc
avalanche
$0.031-1.39%$100,341$10,795,117
domi-online-chart

6

roco-finance
roco
avalanche
$0.354.74%$240,138$9,329,246
roco-finance-chart

7

fief-guild
fief
avalanche
$0.017-$104$2,948,101
fief-guild-chart

8

heroes-chained
hec
avalanche
$0.036-0.06%$304,366$1,769,384
heroes-chained-chart

9

samurai-doge
hon
avalanche
$0.013-3.91%$8,809$967,074
samurai-doge-chart

10

cosmic-universe
magic
avalanche
$0.012-3.18%$1,623$796,227
cosmic-universe-chart

11

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.0074-0.18%$38$566,795
hunnyplay-chart

12

kalao
klo
avalanche
$0.0031-0.78%$79,007$454,080
kalao-chart

13

crabada
cra
avalanche
$0.0007-$190$282,134
crabada-chart

14

metagamz
metag
avalanche
$0-$12,837$165,143
metagamz-chart

15

islander
ISA
avalanche
$0-3.13%$50$57,484
islander-chart

16

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.0001-5.47%$233$48,152
avaxtars-chart

17

talecraft
craft
avalanche
$0.0037-4.8%$11,773$26,102
talecraft-chart

18

nft-soccer-games
nfsg
avalanche
$0.16-$2$24,796
nft-soccer-games-chart

19

imperium-empires
ime
avalanche
$062.55%$86$22,138
imperium-empires-chart

20

degenwin
DGW
bsc
avalanche
polygon
ethereum
$0.0003-0.64%$2,428-
degenwin-chart

21

red-hat-games
AGAME
avalanche
$0-$2-
red-hat-games-chart

22

cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-

23

dash-league
DLC
bsc
avalanche
$0-$414-
dash-league-chart

24

hoppers-game
FLY
avalanche
$0.0007-4.48%$5-
hoppers-game-chart

25

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

26

evoverses
EVO
avalanche
$0.001-0.44%$7-
evoverses-chart

27

battle-for-giostone
avalanche
$0.059-$137-
battle-for-giostone-chart

28

dogeon
don
avalanche
$0.0001-$7-
dogeon-chart

29

waves-ducks
egg
avalanche
$0.011-3.85%$314-
waves-ducks-chart

30

pizza-game
pizza
avalanche
$0---
pizza-game-chart

31

argus
avalanche
----
-

32

love-monster-nft
avalanche
----
-

33

seedworld
avalanche
----
-

34

heroes-of-nft
hon
avalanche
----
-

35

crypto-royale
avalanche
----
-

36

metaops
solana
avalanche
----
-

37

shrapnel
avalanche
----
-

38

off-the-grid
avalanche
----
-

39

megaweapon
ethereum
avalanche
----
-

40

rumble-kong-league
ethereum
avalanche
----
-

41

defimons
avalanche
----
-

42

providence
avalanche
----
-

43

arcade-galaxy
avalanche
----
-

44

hatchyverse
avalanche
----
-

45

chikn
avalanche
----
-

46

dokkaebi
avalanche
----
-

47

draftables
avalanche
----
-

48

spellborne
avalanche
----
-

49

craft-kingdom
avalanche
----
-

50

tanks
avalanche
----
-

Showing 1 - 50 out of 104

Show rows

Latest AVALANCHE NFT Gaming Updates