Top Game NFT Trên Hệ Avalanche

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Avalanche? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Avalanche, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Avalanche nổi bật như Step App, Roco Finance, Fief Guild .


Vốn hoá

$27,586,083

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3,106,608

Step App / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

76.09%

# Tổng Số Game

64


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

step-app
fitfi
avalanche
$0.014-4.34%$2,076,516$20,989,928
step-app-chart

2

roco-finance
roco
avalanche
$0.152.34%$443,061$2,950,427
roco-finance-chart

3

fief-guild
fief
avalanche
$0.010.31%$3,948$1,099,954
fief-guild-chart

4

crabada
cra
avalanche
$0.004-5.53%$13,763$1,032,627
crabada-chart

5

kalao
klo
avalanche
$0.00932.05%$86,648$983,334
kalao-chart

6

imperium-empires
ime
avalanche
$0.0001-0.13%$1,206$230,299
imperium-empires-chart

7

islander
ISA
avalanche
$0-0.89%$77$91,369
islander-chart

8

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.0002-11.65%$962$73,955
avaxtars-chart

9

talecraft
craft
avalanche
$0.0098-1.46%$15,716$69,281
talecraft-chart

10

nft-soccer-games
nfsg
avalanche
$0.46-1.07%$42$64,909
nft-soccer-games-chart

11

battle-for-giostone
avalanche
$0.059-0.16%$18,146-
battle-for-giostone-chart

12

cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-

13

dash-league
DLC
bsc
avalanche
----
-

14

gamer-arena
GAU
avalanche
$0.0027-0.51%$177,207-
gamer-arena-chart

15

evoverses
EVO
avalanche
$0.00140%$16-
evoverses-chart

16

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

17

hoppers-game
FLY
avalanche
$0.001-5.77%$55-
hoppers-game-chart

18

metagamz
metag
avalanche
$0.0003-4.35%$75,969-
metagamz-chart

19

pizza-game
pizza
avalanche
$0.0001-0.74%$318-
pizza-game-chart

20

waves-ducks
egg
avalanche
$0.045-3.68%$7,084-
waves-ducks-chart

21

dogeon
don
avalanche
$0.0002-2.31%$30-
dogeon-chart

22

samurai-doge
hon
avalanche
$0.01-1.46%$537-
samurai-doge-chart

23

heroes-chained
hec
avalanche
$0.0551.04%$185,279-
heroes-chained-chart

24

pulsar
PLSR
avalanche
----
-

25

skynity
ethereum
bsc
avalanche
polygon
----
-

26

cyberstella
avalanche
----
-

27

yield-hunt
avalanche
----
-

28

metaoasis
MTOS
ethereum
avalanche
other
----
-

29

keplerhomes
KEPL
ethereum
solana
avalanche
bsc
----
-

30

sleefi
SLFT
avalanche
----
-

31

my-meta-farm
polygon
bsc
avalanche
----
-

32

portal-fantasy
PFT
avalanche
----
-

33

sky-meta
avalanche
----
-

34

kingdom-quest
avalanche
----
-

35

bloodloop
avalanche
----
-

36

monsterra
MSTR
bsc
terra
avalanche
----
-

37

nft-rockpaperscissors-game
avalanche
----
-

38

revival-of-avalanche
avalanche
----
-

39

bold-point
avalanche
----
-

40

the-egoversus-first-strike
solana
avalanche
----
-

41

eldarune
avalanche
polygon
----
-

42

timeshuffle
avalanche
----
-

43

ascenders
avalanche
----
-

44

shrapnel
avalanche
----
-

45

heroes-of-nft
hon
avalanche
----
-

46

metaderby
DBY
avalanche
----
-

47

snake-city
SNCT
avalanche
----
-

48

dwarf-knights
avalanche
----
-

49

tcg-world
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

50

rise-online
avalanche
----
-

Showing 1 - 50 out of 64

Show rows

Latest AVALANCHE NFT Gaming Updates