Top Game NFT Trên Hệ Avalanche

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Avalanche? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Avalanche, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Avalanche nổi bật như DeFi Kingdoms, Domi Online, Step App .


Vốn hoá

$77,307,690

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$23,300,645

DeFi Kingdoms / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

41.62%

# Tổng Số Game

84


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

defi-kingdoms
jewel
avalanche
$0.4631.13%$621,948$32,175,534
defi-kingdoms-chart

2

domi-online
domi
bsc
avalanche
$0.068-2.98%$1,225,094$19,127,011
domi-online-chart

3

step-app
fitfi
avalanche
$0.0069-0.27%$19,690,194$16,080,355
step-app-chart

4

roco-finance
roco
avalanche
$0.142.03%$1,040,634$3,155,261
roco-finance-chart

5

fief-guild
fief
avalanche
$0.014-8.15%$292$2,191,930
fief-guild-chart

6

cosmic-universe
magic
avalanche
$0.0213.36%$20,489$1,310,340
cosmic-universe-chart

7

crabada
cra
avalanche
$0.0024-16.46%$10,247$879,343
crabada-chart

8

imperium-empires
ime
avalanche
$0.000512.34%$107,485$747,846
imperium-empires-chart

9

kalao
klo
avalanche
$0.0039-3.77%$120,039$670,957
kalao-chart

10

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.0036-0.86%$153$276,201
hunnyplay-chart

11

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.000738.76%$6,568$222,860
avaxtars-chart

12

metagamz
metag
avalanche
$0-$12,837$165,143
metagamz-chart

13

islander
ISA
avalanche
$0-2.63%$3,271$149,896
islander-chart

14

nft-soccer-games
nfsg
avalanche
$0.584.21%$2,081$87,898
nft-soccer-games-chart

15

talecraft
craft
avalanche
$0.0092-5.07%$35,449$67,115
talecraft-chart

16

gamer-arena
GAU
avalanche
$0.0045-19.94%$56,960-
gamer-arena-chart

17

dogeon
don
avalanche
$0.00010.35%$44-
dogeon-chart

18

evoverses
EVO
avalanche
$0.00090.46%$825-
evoverses-chart

19

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

20

samurai-doge
hon
avalanche
$0.0213.11%$16,913-
samurai-doge-chart

21

hoppers-game
FLY
avalanche
$0.00183.39%$301-
hoppers-game-chart

22

waves-ducks
egg
avalanche
$0.025-1.63%$19,595-
waves-ducks-chart

23

battle-for-giostone
avalanche
$0.07-0.65%$7,274-
battle-for-giostone-chart

24

pizza-game
pizza
avalanche
$00.76%$644-
pizza-game-chart

25

dash-league
DLC
bsc
avalanche
$0-$414-
dash-league-chart

26

heroes-chained
hec
avalanche
$0.14-18.38%$300,866-
heroes-chained-chart

27

cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-

28

nft-rockpaperscissors-game
avalanche
----
-

29

revival-of-avalanche
avalanche
----
-

30

bold-point
avalanche
----
-

31

the-egoversus-first-strike
solana
avalanche
----
-

32

eldarune
avalanche
polygon
----
-

33

skynity
ethereum
bsc
avalanche
polygon
----
-

34

monsterra
MSTR
bsc
terra
avalanche
----
-

35

bloodloop
avalanche
----
-

36

kingdom-quest
avalanche
----
-

37

love-monster-nft
avalanche
----
-

38

rune-seeker
avalanche
----
-

39

hatchyverse
avalanche
----
-

40

argus
avalanche
----
-

41

seedworld
avalanche
----
-

42

castle-of-blackwater
COBE
ethereum
polygon
avalanche
----
-

43

crypto-royale
avalanche
----
-

44

draftables
avalanche
----
-

45

metaops
solana
avalanche
----
-

46

off-the-grid
avalanche
----
-

47

megaweapon
ethereum
avalanche
----
-

48

rumble-kong-league
ethereum
avalanche
----
-

49

defimons
avalanche
----
-

50

dokkaebi
avalanche
----
-

Showing 1 - 50 out of 84

Show rows

Latest AVALANCHE NFT Gaming Updates