Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Game NFT Trên Hệ Avalanche

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Avalanche? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Avalanche, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Avalanche nổi bật như Step App, Gelato, Roco Finance.


Vốn hoá

$59,664,255

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$6,521,373

Step App / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

74.9%

# Tổng Số Game

57


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1step-app
fitfi
avalanche
$0.043-1.2%$5,804,503$44,688,925
step-app-chart
2gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
avalanche
polygon
fantom
arbitrum-one
moonriver
cronos
$0.154.14%$117,874$10,166,759
gelato-chart
3roco-finance
roco
avalanche
$0.0931.88%$71,189$1,675,973
roco-finance-chart
4crabada
cra
avalanche
$0.008220.11%$33,011$1,605,055
crabada-chart
5fief-guild
fief
avalanche
$0.0141.59%$19$656,669
fief-guild-chart
6kalao
klo
avalanche
$0.00540.61%$132,993$440,637
kalao-chart
7imperium-empires
ime
avalanche
$0.00010.11%$10,967$170,369
imperium-empires-chart
8talecraft
craft
avalanche
$0.0225.03%$49,427$155,683
talecraft-chart
9avaxtars
AVXT
avalanche
$0.00033.39%$707$90,990
avaxtars-chart
10nft-soccer-games
nfsg
avalanche
$0.140.72%$2$13,195
nft-soccer-games-chart
11waves-ducks
egg
avalanche
$0.171.39%$37,267-
waves-ducks-chart
12evoverses
EVO
avalanche
$0.00722.06%$3,532-
evoverses-chart
13hoppers-game
FLY
avalanche
$0.00261.67%$67-
hoppers-game-chart
14dash-league
DLC
bsc
avalanche
----
-
15heroes-chained
hec
avalanche
$0.031-1.91%$153,992-
heroes-chained-chart
16dogeon
don
avalanche
$0.00031.71%$9-
dogeon-chart
17samurai-doge
hon
avalanche
$0.00412.23%$5,726-
samurai-doge-chart
18pizza-game
pizza
avalanche
$0.00011.45%$1,185-
pizza-game-chart
19gamer-arena
GAU
avalanche
$0.00340.01%$89,849-
gamer-arena-chart
20metagamz
metag
avalanche
$0.0001-2.66%$9,054-
metagamz-chart
21pulsar
PLSR
avalanche
----
-
22hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
fantom
harmony
okexchain
----
-
23eternity
GLORY
avalanche
----
-
24gambit
avalanche
----
-
25the-legend-of-aurum-draconis
DCAU
avalanche
----
-
26sleefi
SLFT
avalanche
----
-
27zooracers
ZOO
ethereum
bnb-sidechain
solana
polygon
avalanche
----
-
28portal-fantasy
PFT
avalanche
----
-
29kingdom-quest
avalanche
----
-
30cyberstella
avalanche
----
-
31yield-hunt
avalanche
----
-
32sky-meta
avalanche
----
-
33metaoasis
MTOS
ethereum
avalanche
other
----
-
34keplerhomes
KEPL
ethereum
solana
avalanche
bsc
aptos
----
-
35my-meta-farm
polygon
bsc
avalanche
----
-
36cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-
37wyndblast
CHRO
avalanche
----
-
38ascenders
avalanche
----
-
39shrapnel
avalanche
----
-
40heroes-of-nft
hon
avalanche
----
-
41metaderby
DBY
avalanche
----
-
42snake-city
SNCT
avalanche
----
-
43dwarf-knights
avalanche
----
-
44tcg-world
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-
45rise-online
avalanche
----
-
46snail-trail
SLIME
avalanche
----
-
47tiny-bones
avalanche
----
-
48galaxy-survivor
avalanche
----
-
49timeshuffle
avalanche
----
-
50any-civilization
NON
avalanche
----
-

Showing 1 - 50 out of 57

Show rows