Top Dự Án Fighting NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Fighting? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Fighting, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Fighting phổ biến trên blockchain như Wreck League, Alien Worlds, Katana Inu... .


Vốn hoá

$616,543,905

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$70,508,634

Wreck League / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

91.44%

# Tổng Số Game

99


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

wreck-league
APE
ethereum
$1.533.09%$62,179,382$563,770,443
wreck-league-chart

2

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.012.8%$7,490,742$37,368,705
alien-worlds-chart

3

katana-inu
kata
ethereum
$0.00046.52%$261,911$10,728,033
katana-inu-chart

4

battle-pets
pet
bsc
$0.13-0.76%$328,003$2,587,575
battle-pets-chart

5

blockchain-monster-hunt
bcmc
ethereum
$0.00293.27%$14,718$684,865
blockchain-monster-hunt-chart

6

cryptozoon
zoon
bsc
$0.0004-2.03%$78,725$395,844
cryptozoon-chart

7

wizarre
scrl
bsc
$03.32%$64,249$277,677
wizarre-chart

8

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

9

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

10

polkawar
pwar
bsc
$0.00185.82%$22,130$133,345
polkawar-chart

11

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

12

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

13

meta-skellies
SOUL
ethereum
$0-$11$24,256
-

14

mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart

15

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

16

crimecash
ccash
bsc
$0-$2-
-

17

monster-saga
mts
bsc
$0.0002-$5-
monster-saga-chart

18

metafighter
mf
bsc
$0.0002-2.95%$18,591-
metafighter-chart

19

cryptobay
bay
bsc
$0.0004-$18-
cryptobay-chart

20

monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$13-
monster-valley-chart

21

mobland
synr
ethereum
$0.00071.07%$10,009-
mobland-chart

22

yaki-gold
YAG
bsc
$00.32%$7-
yaki-gold-chart

23

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

24

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

25

polygod
gull
bsc
$0.0031-$228-
polygod-chart

26

dogs-kombat
DK
bsc
$0-$25-
dogs-kombat-chart

27

piratesking
PKT
bsc
$0.0006-$16-
piratesking-chart

28

metaverse-box-game
MTVG
bsc
$0-$8,604-
-

29

crypto-legions-bloodstone
BLST
bsc
$0.0031-$17,738-
crypto-legions-bloodstone-chart

30

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

31

elements
elm
bsc
$0.0016-$12-
elements-chart

32

exobots
exos
bsc
$0.018-$95-
exobots-chart

33

moniwar
mowa
bsc
$0.0005---
moniwar-chart

34

maticverse
mverse
bsc
$00.16%$2-
maticverse-chart

35

spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-$2-
spaceship-war-chart

36

bnb-heroes
bnbh
bsc
$0.0048-$15-
bnb-heroes-chart

37

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

38

aspo-world
aspo
bsc
$0.0032-$107-
aspo-world-chart

39

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-$31-
rooster-battle-chart

40

metaxy
mxy
bsc
$0-$1-
metaxy-chart

41

crypto-sword
swd
bsc
$0.0024-$3-
crypto-sword-chart

42

chain-colosseum
colos
bsc
$0.0018-$2-
chain-colosseum-chart

43

arenaswap
arena
bsc
$0.0074%$22-
arenaswap-chart

44

cato
CATO
bsc
----
-

45

kaby-arena
kaby
bsc
$0.0004-0.31%$12,447-
kaby-arena-chart

46

realms-for-adventurers
LORDS
ethereum
----
-

47

edensol
NSOL
solana
----
-

48

ultimate-showdown-nft
solana
----
-

49

angrybnb
AngryBNB
bsc
----
-

50

the-sol-den
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 99

Show rows