Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Dự Án Fighting NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Fighting? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Fighting, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau.Có thể kể đến một số dự án Game Fighting phổ biến trên blockchain như Alien Worlds, Blockchain Monster Hunt, 9D NFT ...


Vốn hoá

$57,687,631

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7,463,175

Alien Worlds / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

88.89%

# Tổng Số Game

88


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1alien-worlds
tlm
ethereum
$0.0161.04%$6,448,208$51,280,216
alien-worlds-chart
2blockchain-monster-hunt
bcmc
ethereum
$0.00783.29%$17,558$1,806,761
blockchain-monster-hunt-chart
39d-nft
cogi
bsc
$0.0160.83%$1,603$1,206,768
9d-nft-chart
4battle-pets
pet
bsc
$0.0482.27%$18,922$942,468
battle-pets-chart
5katana-inu
kata
ethereum
$0.0001-0.63%$483,530$746,209
katana-inu-chart
6cryptozoon
zoon
bsc
$0.00071.68%$49,594$651,336
cryptozoon-chart
7polkawar
pwar
bsc
$0.00495.09%$72,965$356,546
polkawar-chart
8wizarre
scrl
bsc
$0.0001-4.13%$112,512$321,484
wizarre-chart
9dragonkart
kart
bsc
$0.00626.59%$9,723$186,544
dragonkart-chart
10ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0026-$118$110,116
ghospers-game-chart
11idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart
12mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart
13metafighter
mf
bsc
$0.0004-0.04%$18,182-
metafighter-chart
14monster-saga
mts
bsc
$0.0002---
monster-saga-chart
15dragonsb-sb-group
sb
bsc
$0.000921.08%$109,138-
dragonsb-sb-group-chart
16crimecash
ccash
bsc
$0-$2-
-
17mobland
synr
ethereum
$0.0087-1.39%$63,664-
mobland-chart
18cryptobay
bay
bsc
$0.0004-$18-
cryptobay-chart
19zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart
20polygod
gull
bsc
$0.00831.18%$4-
polygod-chart
21fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-
22elements
elm
bsc
$0.0016-0.09%$17-
elements-chart
23exobots
exos
bsc
$0.018-2.23%$97-
exobots-chart
24crypto-legions-bloodstone
BLST
bsc
$0.0220.28%$3-
crypto-legions-bloodstone-chart
25metaverse-box-game
MTVG
bsc
$0-$6,175-
-
26piratesking
PKT
bsc
$0.0006-$41-
piratesking-chart
27dogs-kombat
DK
bsc
$0-$7-
dogs-kombat-chart
28hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$5-
hero-cat-key-chart
29cryptodicehero
HRO
bsc
$00.92%$13-
cryptodicehero-chart
30yaki-gold
YAG
bsc
$00.6%$41,321-
yaki-gold-chart
31monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$15-
monster-valley-chart
32chain-colosseum
colos
bsc
$0.002-$33-
chain-colosseum-chart
33cato
CATO
bsc
----
-
34kaby-arena
kaby
bsc
$0.0008-1.77%$7,234-
kaby-arena-chart
35moniwar
mowa
bsc
$0.0023-1.46%$463-
moniwar-chart
36spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-1.66%$2-
spaceship-war-chart
37rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-0.15%$19-
rooster-battle-chart
38metaxy
mxy
bsc
$0.0001-1.28%$59-
metaxy-chart
39crypto-sword
swd
bsc
$0.0024-$3-
crypto-sword-chart
40maticverse
mverse
bsc
$0-7.78%$276-
maticverse-chart
41arenaswap
arena
bsc
$0.015-0.56%$132-
arenaswap-chart
42aspo-world
aspo
bsc
$0.00381.1%$1,190-
aspo-world-chart
43bnb-heroes
bnbh
bsc
$0.00460.29%$2-
bnb-heroes-chart
44prelax
bsc
----
-
45angrybnb
AngryBNB
bsc
----
-
46ultimate-showdown-nft
solana
----
-
47meta-skellies
SOUL
ethereum
----
-
48edensol
NSOL
solana
----
-
49imperivm
polygon
ethereum
----
-
50drunk-robots
METAL
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 88

Show rows