Top Dự Án Fighting NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Fighting? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Fighting, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Fighting phổ biến trên blockchain như Wreck League, Alien Worlds, Katana Inu... .


Vốn hoá

$751,628,324

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$36,501,861

Wreck League / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

87.92%

# Tổng Số Game

112


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

wreck-league
APE
ethereum
$1.051.4%$31,206,327$660,803,894
wreck-league-chart

2

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.014-0.52%$3,790,542$62,385,089
alien-worlds-chart

3

katana-inu
kata
ethereum
$0.0008-2.67%$742,422$23,644,481
katana-inu-chart

4

battle-pets
pet
bsc
$0.06-0.89%$369,431$1,171,983
battle-pets-chart

5

blockchain-monster-hunt
bcmc
ethereum
$0.00452.42%$16,201$1,081,987
blockchain-monster-hunt-chart

6

metafighter
mf
bsc
$0.001-0.37%$142,663$849,817
metafighter-chart

7

cryptozoon
zoon
bsc
$0.00090.13%$51,437$813,051
cryptozoon-chart

8

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

9

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

10

polkawar
pwar
bsc
$0.00223.58%$19,409$163,787
polkawar-chart

11

wizarre
scrl
bsc
$03.73%$113,693$116,817
wizarre-chart

12

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

13

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

14

meta-skellies
SOUL
ethereum
$0-$11$24,256
-

15

mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart

16

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

17

monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$13-
monster-valley-chart

18

yaki-gold
YAG
bsc
$00.32%$7-
yaki-gold-chart

19

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

20

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

21

dogs-kombat
DK
bsc
$0-$25-
dogs-kombat-chart

22

piratesking
PKT
bsc
$0.0006-$16-
piratesking-chart

23

metaverse-box-game
MTVG
bsc
$0-$8,604-
-

24

crypto-legions-bloodstone
BLST
bsc
$0.0031-$17,738-
crypto-legions-bloodstone-chart

25

exobots
exos
bsc
$0.018-$95-
exobots-chart

26

elements
elm
bsc
$0.0016-$12-
elements-chart

27

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

28

polygod
gull
bsc
$0.00440.3%$38-
polygod-chart

29

crimecash
ccash
bsc
$0-$2-
-

30

monster-saga
mts
bsc
$0.0002-$5-
monster-saga-chart

31

mobland
synr
ethereum
$0.0002-2.16%$8,006-
mobland-chart

32

cryptobay
bay
bsc
$0.0004-$18-
cryptobay-chart

33

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

34

maticverse
mverse
bsc
$00.16%$2-
maticverse-chart

35

bnb-heroes
bnbh
bsc
$0.0048-$15-
bnb-heroes-chart

36

aspo-world
aspo
bsc
$0.00210.5%$20-
aspo-world-chart

37

spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-$2-
spaceship-war-chart

38

metaxy
mxy
bsc
$00.25%$2-
metaxy-chart

39

crypto-sword
swd
bsc
$0.0024-$3-
crypto-sword-chart

40

chain-colosseum
colos
bsc
$0.0018-$2-
chain-colosseum-chart

41

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-$31-
rooster-battle-chart

42

moniwar
mowa
bsc
$0.0005---
moniwar-chart

43

cato
CATO
bsc
----
-

44

arenaswap
arena
bsc
$0.0090.21%$4-
arenaswap-chart

45

kaby-arena
kaby
bsc
$0.0004-0.06%$14,297-
kaby-arena-chart

46

brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-

47

brahno-time
AIBAT
bsc
----
-

48

chain-clash
eos
----
-

49

heroic-story
other
----
-

50

apes-planet
ethereum
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 112

Show rows