Top Dự Án Fighting NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Fighting? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Fighting, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Fighting phổ biến trên blockchain như Wreck League, Alien Worlds, Katana Inu... .


Vốn hoá

$1,310,902,622

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$163,755,696

Wreck League / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

89.38%

# Tổng Số Game

109


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

wreck-league
APE
ethereum
$1.97-0.32%$141,530,450$1,171,721,638
wreck-league-chart

2

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.021-3.14%$19,060,477$85,140,478
alien-worlds-chart

3

katana-inu
kata
ethereum
$0.00178.49%$2,174,843$45,993,667
katana-inu-chart

4

battle-pets
pet
bsc
$0.13-0.09%$428,886$2,629,904
battle-pets-chart

5

blockchain-monster-hunt
bcmc
ethereum
$0.0076-1.54%$23,894$1,806,467
blockchain-monster-hunt-chart

6

metafighter
mf
bsc
$0.0019-15.21%$143,152$1,520,440
metafighter-chart

7

cryptozoon
zoon
bsc
$0.00080.41%$65,665$693,823
cryptozoon-chart

8

wizarre
scrl
bsc
$0.00011.87%$219,394$601,300
wizarre-chart

9

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

10

polkawar
pwar
bsc
$0.0027-7.7%$39,322$197,487
polkawar-chart

11

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

12

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

13

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

14

meta-skellies
SOUL
ethereum
$0-$11$24,256
-

15

mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart

16

monster-saga
mts
bsc
$0.0002-$5-
monster-saga-chart

17

piratesking
PKT
bsc
$0.0006-$16-
piratesking-chart

18

metaverse-box-game
MTVG
bsc
$0-$8,604-
-

19

dogs-kombat
DK
bsc
$0-$25-
dogs-kombat-chart

20

crypto-legions-bloodstone
BLST
bsc
$0.0031-$17,738-
crypto-legions-bloodstone-chart

21

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

22

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

23

exobots
exos
bsc
$0.018-$95-
exobots-chart

24

yaki-gold
YAG
bsc
$00.32%$7-
yaki-gold-chart

25

elements
elm
bsc
$0.0016-$12-
elements-chart

26

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

27

monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$13-
monster-valley-chart

28

polygod
gull
bsc
$0.0031-$228-
polygod-chart

29

crimecash
ccash
bsc
$0-$2-
-

30

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

31

mobland
synr
ethereum
$0.00079.9%$23,280-
mobland-chart

32

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

33

cryptobay
bay
bsc
$0.0004-$18-
cryptobay-chart

34

maticverse
mverse
bsc
$00.16%$2-
maticverse-chart

35

bnb-heroes
bnbh
bsc
$0.0048-$15-
bnb-heroes-chart

36

spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-$2-
spaceship-war-chart

37

aspo-world
aspo
bsc
$0.0032-$107-
aspo-world-chart

38

metaxy
mxy
bsc
$0-$1-
metaxy-chart

39

crypto-sword
swd
bsc
$0.0024-$3-
crypto-sword-chart

40

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-$31-
rooster-battle-chart

41

chain-colosseum
colos
bsc
$0.0018-$2-
chain-colosseum-chart

42

moniwar
mowa
bsc
$0.0005---
moniwar-chart

43

kaby-arena
kaby
bsc
$0.00040.68%$18,188-
kaby-arena-chart

44

arenaswap
arena
bsc
$0.011-8.1%$440-
arenaswap-chart

45

cato
CATO
bsc
----
-

46

born-to-die-game
other
----
-

47

realms-for-adventurers
LORDS
ethereum
----
-

48

blockombat
BKB
solana
bsc
----
-

49

chain-clash
eos
----
-

50

brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-

Showing 1 - 50 out of 109

Show rows