Top Dự Án Fighting NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Fighting? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Fighting, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Fighting phổ biến trên blockchain như Alien Worlds, Battle Pets, Katana Inu... .


Vốn hoá

$64,872,448

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3,373,594

Alien Worlds / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

87.03%

# Tổng Số Game

96


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.016-0.59%$2,760,040$56,457,019
alien-worlds-chart

2

battle-pets
pet
bsc
$0.15-0.27%$11,733$2,966,524
battle-pets-chart

3

katana-inu
kata
ethereum
$0.0004-7.62%$278,449$1,981,837
katana-inu-chart

4

blockchain-monster-hunt
bcmc
ethereum
$0.0052-0.12%$13,199$1,228,739
blockchain-monster-hunt-chart

5

wizarre
scrl
bsc
$0.0001-0.63%$93,673$696,085
wizarre-chart

6

cryptozoon
zoon
bsc
$0.00060.75%$13,089$516,718
cryptozoon-chart

7

9d-nft
cogi
bsc
$0.00461.04%$30$366,819
9d-nft-chart

8

polkawar
pwar
bsc
$0.00391.51%$45,652$285,702
polkawar-chart

9

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

10

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

11

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

12

meta-skellies
SOUL
ethereum
$0-$11$24,256
-

13

mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart

14

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

15

crimecash
ccash
bsc
$0-$2-
-

16

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

17

monster-saga
mts
bsc
$0.0002-$5-
monster-saga-chart

18

metafighter
mf
bsc
$0.00020.01%$17,176-
metafighter-chart

19

mobland
synr
ethereum
$0.001-1.57%$71,997-
mobland-chart

20

monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$13-
monster-valley-chart

21

yaki-gold
YAG
bsc
$0-6.17%$33,779-
yaki-gold-chart

22

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

23

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

24

dogs-kombat
DK
bsc
$0---
dogs-kombat-chart

25

piratesking
PKT
bsc
$0.0006-$16-
piratesking-chart

26

metaverse-box-game
MTVG
bsc
$0-$8,604-
-

27

polygod
gull
bsc
$0.00430.31%$130-
polygod-chart

28

crypto-legions-bloodstone
BLST
bsc
$0.0031-$17,738-
crypto-legions-bloodstone-chart

29

exobots
exos
bsc
$0.019-$161-
exobots-chart

30

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

31

elements
elm
bsc
$0.0016---
elements-chart

32

chain-colosseum
colos
bsc
$0.0018-$2-
chain-colosseum-chart

33

aspo-world
aspo
bsc
$0.0024-0.13%$1-
aspo-world-chart

34

bnb-heroes
bnbh
bsc
$0.0048-$15-
bnb-heroes-chart

35

maticverse
mverse
bsc
$0-$17-
maticverse-chart

36

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-$31-
rooster-battle-chart

37

moniwar
mowa
bsc
$0.00070.24%$4-
moniwar-chart

38

spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-$2-
spaceship-war-chart

39

cato
CATO
bsc
----
-

40

metaxy
mxy
bsc
$0-0.07%$5-
metaxy-chart

41

crypto-sword
swd
bsc
$0.0024-$3-
crypto-sword-chart

42

arenaswap
arena
bsc
$0.0093-0.13%$65-
arenaswap-chart

43

kaby-arena
kaby
bsc
$0.0004-1.97%$7,240-
kaby-arena-chart

44

cryptobay
bay
bsc
$0.0004-$18-
cryptobay-chart

45

revival-of-avalanche
avalanche
----
-

46

edensol
NSOL
solana
----
-

47

taunt-battleworld
polygon
----
-

48

ultimate-showdown-nft
solana
----
-

49

angrybnb
AngryBNB
bsc
----
-

50

obots
polygon
----
-

Showing 1 - 50 out of 96

Show rows