Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Game NFT Trên Hệ Polygon

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Polygon? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Polygon, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Polygon nổi bật như UFO Gaming, Gelato, Affyn.


Vốn hoá

$123,025,864

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7,977,467

UFO Gaming / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

28.1%

# Tổng Số Game

198


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
neo
$08.39%$986,462$34,574,404
ufo-gaming-chart
2gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
avalanche
polygon
fantom
arbitrum-one
moonriver
cronos
$0.154.14%$117,874$10,166,759
gelato-chart
3affyn
fyn
polygon
$0.0413.07%$458,188$9,767,420
affyn-chart
4rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.076-0.4%$8,151$7,709,433
rebel-bots--xoil-wars-chart
5voxies
voxel
polygon
$0.19-0.4%$3,448,152$6,837,445
voxies-chart
6xaya
chi
bsc
polygon
ethereum
$0.0877.74%$20,492$4,998,353
xaya-chart
7metasoccer
msu
polygon
$0.032-1.58%$17,556$3,460,353
metasoccer-chart
8kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart
9bullieverse
bull
polygon
$0.00452.19%$34,256$1,292,896
bullieverse-chart
10crypto-raiders
raider
polygon
$0.0584.89%$10,456$1,034,334
crypto-raiders-chart
11gaia-everworld
gaia
polygon
$0.0033-0.03%$7,688$1,029,280
gaia-everworld-chart
12galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.0316.06%$20,668$940,839
galaxy-fight-club-chart
13pegaxy
pgx
polygon
$0.00622.12%$10,364$935,163
pegaxy-chart
14kitsumon
$kmc
polygon
$0-3.12%$1,455$921,566
kitsumon-chart
15wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$01.72%$47,408$809,433
wall-street-games-chart
16night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.26-$12$515,605
night-life-crypto-chart
17snook
snk
polygon
$0.022-2.16%$21,027$380,369
snook-chart
18tryhards
try
polygon
$0.00312.12%$1,466$359,531
tryhards-chart
19fabwelt
WELT
polygon
$0.0012-3.46%$404,650$270,236
fabwelt-chart
20playermon
PYM
polygon
$0.00131.48%$17,210$206,627
playermon-chart
21zuki-moba
zuki
polygon
$0.0007-0.28%$62$178,906
zuki-moba-chart
22genesis-worlds
genesis
polygon
$0.00113.51%$509$84,554
genesis-worlds-chart
23idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart
24infinity-skies
isky
polygon
$0.0046-3.62%$31,545$72,496
infinity-skies-chart
25werewolves
wolf
polygon
$00.41%$13$43,591
werewolves-chart
26meeb-master
meeb
polygon
$0.0051.69%$63$7,038
meeb-master-chart
27metabolic
mtbc
polygon
$03.33%$21-
metabolic-chart
28hanzo
hanzo
polygon
$07.68%$1,034-
hanzo-chart
29karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0045-1.03%$318-
karmaverse-zombie-chart
30purpose
prps
polygon
$1.79-0.95%$436-
purpose-chart
31cryptorpg
RPG
bsc
polygon
$0-$3-
cryptorpg-chart
32infinite-arcade-tic
TIC
polygon
$0.00062.41%$5-
infinite-arcade-tic-chart
33okletsplay
oklp
polygon
$0.0031-0.96%$308-
okletsplay-chart
34karmaverse
knot
polygon
$0.0531.84%$14,211-
karmaverse-chart
35h3ro3s
h3ro3s
polygon
$0.0011-6.44%$14,216-
h3ro3s-chart
36gamestation
gamer
polygon
$0.00445.66%$38-
gamestation-chart
37nft-champions
champ
polygon
$0.0150.1%$54,067-
nft-champions-chart
38the-realm-defenders
TRD
polygon
$0.0004-18.56%$57-
the-realm-defenders-chart
39onerare
ORARE
polygon
$0.0243.1%$2,078-
onerare-chart
40ethlas
XGEM
polygon
ethereum
$0.0022.47%$319-
ethlas-chart
41arenum
arn
polygon
$0.0232.08%$33,415-
arenum-chart
42gamesta
gsg
polygon
$0.00080.56%--
gamesta-chart
43sombra
SMBR
bsc
ethereum
polygon
$0.04411.64%$11,759-
sombra-chart
44starchi
elixir
polygon
$0.0011-$11-
starchi-chart
45collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$07.43%$638-
collarquest-chart
46forest-knight
knight
polygon
$0.0182.4%$6,019-
forest-knight-chart
47loserchick
egg
polygon
$0.023.6%$74-
loserchick-chart
48sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-
49bloktopia
blok
polygon
$0.00210.23%$634,886-
bloktopia-chart
50crypto-unicorns
unim
polygon
$0.0029-1.68%$13,714-
crypto-unicorns-chart

Showing 1 - 50 out of 198

Show rows