Top Dự Án MMORPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MMORPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MMORPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MMORPG phổ biến trên blockchain như Pixels, Victoria VR, Delysium... .


Vốn hoá

$1,044,081,497

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$203,836,750

Pixels / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

41.84%

# Tổng Số Game

173


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

pixels
ethereum
ronin
$0.564.41%$153,617,639$436,834,130
pixels-chart

2

victoria-vr
vr
ethereum
$0.0430.86%$2,348,553$263,783,290
victoria-vr-chart

3

delysium
polygon
$0.24-9.12%$11,877,970$149,374,560
delysium-chart

4

cornucopias
copi
bsc
$0.0778.31%$957,763$66,577,353
cornucopias-chart

5

sidus
sidus
ethereum
$0.00631.93%$1,400,791$66,167,177
sidus-chart

6

decimated
dio
solana
$0.0541.91%$339,491$21,763,335
decimated-chart

7

domi-online
domi
bsc
avalanche
$0.052-1.18%$203,656$16,102,372
domi-online-chart

8

outer-ring
gq
bsc
$0.00170%$3,424,947$10,925,719
outer-ring-chart

9

champz
CHAMPZ
ethereum
$0.006518.16%$32,058$6,036,350
champz-chart

10

ertha
ertha
bsc
$0.0022-3.84%$352,281$2,726,668
ertha-chart

11

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.00647.31%$67,405$2,626,517
gaia-everworld-chart

12

mist
mist
bsc
$0.0055-1.09%$262,388$309,351
mist-chart

13

celestial
celt
okexchain
$0-3.04%$48,622$280,549
celestial-chart

14

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

15

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

16

werewolves
wolf
polygon
$010.25%$1,471$82,373
werewolves-chart

17

singularity
sgly
bsc
$0.0001--$9,835
singularity-chart

18

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

19

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

20

hanzo
hanzo
polygon
$0-$1,040-
hanzo-chart

21

dragon-knight
DK
bsc
----
-

22

ro-slayers
slyr
bsc
$0.0031-$5,953-
ro-slayers-chart

23

ravenquest
SBT
polygon
$0-$1-
ravenquest-chart

24

koakuma
KKMA
bsc
polygon
$0.0028-$14-
koakuma-chart

25

league-of-empires
loe
enjin
----
-

26

rooniverse
ROO
polygon
$02.35%$1,209-
rooniverse-chart

27

invoker
IV
solana
$0-$1-
invoker-chart

28

hat-swap-city
HTC
bsc
$0.0007-$58-
hat-swap-city-chart

29

gallant
GAL
bsc
$0-$27-
gallant-chart

30

mones
MONES
bsc
$0-$6-
-

31

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

32

h3ro3s
h3ro3s
polygon
$0-$1-
h3ro3s-chart

33

tribeland
trbl
solana
$0---
tribeland-chart

34

gladian
GLD
bsc
$0.0012-$15-
gladian-chart

35

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

36

mundo
$mundo
bsc
$0.0012-$5-
mundo-chart

37

orbitau
taum
bsc
$0.0001-$36,352-
orbitau-chart

38

kryxivia
kxa
bsc
$0.00421.14%$2,088-
kryxivia-chart

39

tap-fantasy
tap
solana
bsc
$0.0044-6.02%$205,751-
tap-fantasy-chart

40

souni
son
bsc
$0-$26,611-
souni-chart

41

continuum-world
um
ethereum
$0.00073.54%$1,369-
continuum-world-chart

42

spark-era
FIRE
bsc
$01.73%$24-
spark-era-chart

43

age-of-zalmoxis
KOSON
other
$0.0071-$116-
age-of-zalmoxis-chart

44

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

45

rise-hero
rise
bsc
$0.0001-$13-
rise-hero-chart

46

dash-league
DLC
bsc
avalanche
$0-$414-
dash-league-chart

47

meta-galaxy
megaland
bsc
$0-$33-
meta-galaxy-chart

48

titan-hunters
tita
bsc
$0.001112.13%$128,001-
titan-hunters-chart

49

space-misfits
SMCW
ethereum
enjin
$0.012.17%$124,242-
space-misfits-chart

50

age-of-cryptology
aur
bsc
$0.0001-$29-
age-of-cryptology-chart

Showing 1 - 50 out of 173

Show rows