Top Dự Án MMORPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MMORPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MMORPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MMORPG phổ biến trên blockchain như Victoria VR, Cornucopias, SIDUS... .


Vốn hoá

$100,314,814

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$8,961,534

Victoria VR / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

29.03%

# Tổng Số Game

152


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

victoria-vr
vr
ethereum
$0.00674.8%$344,995$29,121,824
victoria-vr-chart

2

cornucopias
copi
bsc
$0.0310.93%$224,693$24,387,379
cornucopias-chart

3

sidus
sidus
ethereum
$0.00090.83%$339,060$20,946,458
sidus-chart

4

delysium
polygon
$0.043-1.16%$506,771$10,837,108
delysium-chart

5

outer-ring
gq
bsc
$0.00211.02%$2,111,263$9,353,816
outer-ring-chart

6

decimated
dio
solana
$0.00647.73%$127,638$2,581,063
decimated-chart

7

ertha
ertha
bsc
$0.0013-19.79%$231,416$1,040,075
ertha-chart

8

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.0027-1.66%$13,274$923,415
gaia-everworld-chart

9

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

10

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

11

celestial
celt
okexchain
$0-4.68%$9,512$223,615
celestial-chart

12

mist
mist
bsc
$0.0037-8.66%$43,811$210,089
mist-chart

13

cosmic-universe
magic
harmony
$0.00332.13%$995$161,829
cosmic-universe-chart

14

singularity
sgly
bsc
$0.0004--$25,707
singularity-chart

15

werewolves
wolf
polygon
$04.81%$3$20,518
werewolves-chart

16

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

17

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

18

league-of-empires
loe
enjin
----
-

19

koakuma
KKMA
bsc
polygon
$0.0028-$14-
koakuma-chart

20

ro-slayers
slyr
bsc
$0.0031-$5,953-
ro-slayers-chart

21

dragon-knight
DK
bsc
----
-

22

hanzo
hanzo
polygon
$0-$1,040-
hanzo-chart

23

mones
MONES
bsc
$0-$6-
-

24

ravenquest
SBT
polygon
$0-$1-
ravenquest-chart

25

h3ro3s
h3ro3s
polygon
$0-45.66%$11,464-
h3ro3s-chart

26

tribeland
trbl
solana
$0---
tribeland-chart

27

gladian
GLD
bsc
$0.0012-$15-
gladian-chart

28

age-of-zalmoxis
KOSON
other
$0.0093-2.67%$23,088-
age-of-zalmoxis-chart

29

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

30

mundo
$mundo
bsc
$0.0012-$5-
mundo-chart

31

rooniverse
ROO
polygon
$078.99%$2,925-
rooniverse-chart

32

orbitau
taum
bsc
$0.0001-$36,352-
orbitau-chart

33

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

34

invoker
IV
solana
$0-$1-
invoker-chart

35

hat-swap-city
HTC
bsc
$0.0007-$58-
hat-swap-city-chart

36

gallant
GAL
bsc
$0-$27-
gallant-chart

37

highstreet
high
ethereum
$1.154.23%$4,038,826-
highstreet-chart

38

continuum-world
um
ethereum
$0.0007-$116-
continuum-world-chart

39

souni
son
bsc
$0-$26,611-
souni-chart

40

spark-era
FIRE
bsc
$01.82%$15-
spark-era-chart

41

meta-galaxy
megaland
bsc
$022.95%$15-
meta-galaxy-chart

42

domi-online
domi
bsc
$0.00320.31%$23,452-
domi-online-chart

43

space-misfits
SMCW
ethereum
enjin
$0.0056-0.07%$54,594-
space-misfits-chart

44

age-of-cryptology
aur
bsc
$0.0001-$29-
age-of-cryptology-chart

45

fateorigin
jojo
bsc
$04.55%$113-
fateorigin-chart

46

titan-hunters
tita
bsc
$0.0011-0.82%$102,793-
titan-hunters-chart

47

kryxivia
kxa
bsc
$0.00351.34%$44,172-
kryxivia-chart

48

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

49

rise-hero
rise
bsc
$0.0001-$13-
rise-hero-chart

50

dash-league
DLC
bsc
avalanche
$0-$414-
dash-league-chart

Showing 1 - 50 out of 152

Show rows