Top Dự Án MMORPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MMORPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MMORPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MMORPG phổ biến trên blockchain như Pixels, Delysium, Victoria VR... .


Vốn hoá

$569,591,542

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$84,518,861

Pixels / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

36.71%

# Tổng Số Game

182


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

pixels
ethereum
ronin
$0.270.55%$36,334,845$209,085,506
pixels-chart

2

delysium
polygon
$0.220.17%$10,868,268$197,037,495
delysium-chart

3

victoria-vr
vr
ethereum
$0.0086-7.99%$1,905,464$59,219,527
victoria-vr-chart

4

sidus
sidus
ethereum
$0.0037-4.53%$640,019$41,371,474
sidus-chart

5

cornucopias
copi
bsc
$0.042-3.68%$240,697$36,910,797
cornucopias-chart

6

decimated
dio
solana
$0.0178.26%$431,537$7,607,172
decimated-chart

7

domi-online
domi
bsc
avalanche
$0.0160.78%$60,009$5,498,128
domi-online-chart

8

champz
CHAMPZ
ethereum
$0.0048-4.73%$5,203$4,592,183
champz-chart

9

outer-ring
gq
bsc
$0.0006-3.56%$2,234,453$4,054,014
outer-ring-chart

10

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.0041-0.62%$40,079$1,697,067
gaia-everworld-chart

11

ertha
ertha
bsc
$0.0010.05%$294,668$1,309,199
ertha-chart

12

mist
mist
bsc
$0.0047-4.99%$26,322$269,989
mist-chart

13

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

14

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

15

meta-galaxy
megaland
bsc
$0.00021.58%$99,129$214,008
meta-galaxy-chart

16

celestial
celt
okexchain
$00.06%$47,445$150,814
celestial-chart

17

werewolves
wolf
polygon
$0-1.4%$10$78,288
werewolves-chart

18

singularity
sgly
bsc
$0.0002-20.88%$7$13,963
singularity-chart

19

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

20

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

21

mones
MONES
bsc
$0-$6-
-

22

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

23

gallant
GAL
bsc
$0-$27-
gallant-chart

24

hat-swap-city
HTC
bsc
$0.0007-$58-
hat-swap-city-chart

25

league-of-empires
loe
enjin
----
-

26

koakuma
KKMA
bsc
polygon
$0.0028-$14-
koakuma-chart

27

dash-league
DLC
bsc
avalanche
$0-$414-
dash-league-chart

28

h3ro3s
h3ro3s
polygon
$0-$1-
h3ro3s-chart

29

tribeland
trbl
solana
$0---
tribeland-chart

30

gladian
GLD
bsc
$0.0012-$15-
gladian-chart

31

invoker
IV
solana
$0-$1-
invoker-chart

32

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

33

mundo
$mundo
bsc
$0.0012-$5-
mundo-chart

34

age-of-zalmoxis
KOSON
other
$0.0071-$116-
age-of-zalmoxis-chart

35

orbitau
taum
bsc
$0.0001-$36,352-
orbitau-chart

36

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

37

rooniverse
ROO
polygon
$0-$62-
rooniverse-chart

38

dragon-knight
DK
bsc
----
-

39

titan-hunters
tita
bsc
$0.004-2.2%$15,001-
titan-hunters-chart

40

ravenquest
SBT
polygon
$0-$1-
ravenquest-chart

41

spark-era
FIRE
bsc
$0-$125-
spark-era-chart

42

continuum-world
um
ethereum
$0.0003-0.31%$377-
continuum-world-chart

43

souni
son
bsc
$0-$26,611-
souni-chart

44

space-misfits
SMCW
ethereum
enjin
$0.00195.2%$37,863-
space-misfits-chart

45

age-of-cryptology
aur
bsc
$0-$1-
age-of-cryptology-chart

46

fateorigin
jojo
bsc
$0-5.1%$5,918-
fateorigin-chart

47

kryxivia
kxa
bsc
$0.0011-4.04%$457-
kryxivia-chart

48

highstreet
high
ethereum
$22.13%$30,685,039-
highstreet-chart

49

ro-slayers
slyr
bsc
$0.0031-$5,953-
ro-slayers-chart

50

rise-hero
rise
bsc
$0.0001-$13-
rise-hero-chart

Showing 1 - 50 out of 182

Show rows