Top Dự Án MMORPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MMORPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MMORPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MMORPG phổ biến trên blockchain như Outer Ring, Victoria VR, Cornucopias... .


Vốn hoá

$97,100,716

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$21,493,289

Outer Ring / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

27.06%

# Tổng Số Game

140


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

outer-ring
gq
bsc
$0.0064-0.84%$1,952,930$26,278,159
outer-ring-chart

2

victoria-vr
vr
ethereum
$0.0083-2.85%$572,139$25,664,171
victoria-vr-chart

3

cornucopias
copi
bsc
$0.035-0.37%$83,423$24,733,931
cornucopias-chart

4

sidus
sidus
ethereum
$0.0018-1.33%$1,867,789$11,134,808
sidus-chart

5

ertha
ertha
bsc
$0.0036-0.21%$347,070$2,187,456
ertha-chart

6

celestial
celt
okexchain
$0.00060.21%$253,689$1,874,707
celestial-chart

7

decimated
dio
solana
$0.0052-3.04%$439,676$1,745,516
decimated-chart

8

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.0044-8.91%$27,374$1,488,544
gaia-everworld-chart

9

mist
mist
bsc
$0.0130.1%$154,046$718,757
mist-chart

10

9d-nft
cogi
bsc
$0.0076-0.6%$174$598,642
9d-nft-chart

11

cosmic-universe
magic
harmony
$0.0061-1.82%$634$293,352
cosmic-universe-chart

12

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

13

singularity
sgly
bsc
$0.00120.7%$2,200$75,625
singularity-chart

14

werewolves
wolf
polygon
$0-1.27%-$49,543
werewolves-chart

15

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

16

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

17

dash-league
DLC
bsc
avalanche
----
-

18

dragon-knight
DK
bsc
----
-

19

mones
MONES
bsc
$0.0002-$10,931-
-

20

ro-slayers
slyr
bsc
$0.0031-$5,953-
ro-slayers-chart

21

hanzo
hanzo
polygon
$0-2.87%$241-
hanzo-chart

22

delysium
polygon
----
-

23

h3ro3s
h3ro3s
polygon
$0.0013-10.48%$27,684-
h3ro3s-chart

24

tribeland
trbl
solana
$0---
tribeland-chart

25

gladian
GLD
bsc
$0.0014-$6-
gladian-chart

26

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

27

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

28

mundo
$mundo
bsc
$0.0012---
mundo-chart

29

age-of-zalmoxis
KOSON
other
$0.02211.93%$2,303-
age-of-zalmoxis-chart

30

orbitau
taum
bsc
$0.0007-1.33%$11,538-
orbitau-chart

31

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.00050.04%$60-
sugar-kingdom-chart

32

ravenquest
SBT
polygon
$0-$1-
ravenquest-chart

33

koakuma
KKMA
bsc
polygon
$0.00440.02%$56-
koakuma-chart

34

league-of-empires
loe
enjin
----
-

35

rise-hero
rise
bsc
$0.0001-$13-
rise-hero-chart

36

titan-hunters
tita
bsc
$0.00182.32%$150,015-
titan-hunters-chart

37

gallant
GAL
bsc
$0-$27-
gallant-chart

38

spark-era
FIRE
bsc
$0-$4-
spark-era-chart

39

hat-swap-city
HTC
bsc
$0.0007-$58-
hat-swap-city-chart

40

continuum-world
um
ethereum
$0.0042-2.86%$3,918-
continuum-world-chart

41

souni
son
bsc
$0-$26,611-
souni-chart

42

meta-galaxy
megaland
bsc
$012.28%$35,848-
meta-galaxy-chart

43

domi-online
domi
bsc
$0.0061-0.4%$13,643-
domi-online-chart

44

space-misfits
SMCW
ethereum
enjin
$0.013-0.47%$53,972-
space-misfits-chart

45

tap-fantasy
tap
solana
bsc
$0.00421.78%$279,160-
tap-fantasy-chart

46

kryxivia
kxa
bsc
$0.011-2.96%$52,607-
kryxivia-chart

47

highstreet
high
ethereum
$2.04-4.25%$14,799,760-
highstreet-chart

48

age-of-cryptology
aur
bsc
$0.0001-$20-
age-of-cryptology-chart

49

invoker
IV
solana
$0-$1-
invoker-chart

50

fateorigin
jojo
bsc
$00.09%$1,578-
fateorigin-chart

Showing 1 - 50 out of 140

Show rows