Top Dự Án Metaverse Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Metaverse? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Metaverse, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Metaverse phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, The Sandbox, Decentraland... .


Vốn hoá

$4,428,804,939

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$460,822,191

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

19.85%

# Tổng Số Game

415


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$5.971.89%$56,913,182$878,977,234
axie-infinity-chart

2

the-sandbox
sand
ethereum
$0.331.71%$92,962,991$744,861,857
the-sandbox-chart

3

decentraland
mana
ethereum
$0.332.25%$63,017,160$618,576,392
decentraland-chart

4

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$64.25-0.43%$10,873,570$423,894,630
illuvium-chart

5

enjin-coin
enj
ethereum
$0.26.52%$39,582,301$295,510,900
enjin-coin-chart

6

pixels
ethereum
ronin
$0.271.64%$36,614,940$208,476,674
pixels-chart

7

delysium
polygon
$0.2416.15%$37,098,752$203,576,456
delysium-chart

8

wilder-world
wild
ethereum
$0.38-3.59%$435,552$106,269,787
wilder-world-chart

9

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.133.53%$23,917,330$104,657,981
my-neighbor-alice-chart

10

oasys
OAS
ethereum
other
$0.049-1.24%$995,841$90,978,711
oasys-chart

11

vulcan-forged
pyr
ethereum
$3.695.72%$5,967,870$87,972,577
vulcan-forged-chart

12

radio-caca
raca
bsc
$0.00012.43%$6,348,354$65,338,359
radio-caca-chart

13

aavegotchi
ghst
ethereum
$1.272.14%$3,129,571$65,125,607
aavegotchi-chart

14

mobox
mbox
bsc
$0.232.14%$6,043,003$63,726,525
mobox-chart

15

victoria-vr
vr
ethereum
$0.0087-8.44%$1,961,816$59,627,782
victoria-vr-chart

16

matr1x
FIRE
polygon
$1.450.23%$18,722,158$55,342,095
matr1x-chart

17

star-atlas
atlas
solana
$0.0026-0.16%$1,659,963$42,204,922
star-atlas-chart

18

virtual-protocol
VIRTUAL
ethereum
base
$0.029-6.84%$1,466,972$29,171,258
virtual-protocol-chart

19

katana-inu
kata
ethereum
$0.0008-3.8%$503,731$21,907,159
katana-inu-chart

20

decentral-games
dg
ethereum
$0.02-3.53%$69$18,997,574
decentral-games-chart

21

burgercities
BURGER
bsc
$0.5-3.29%$6,950,720$16,514,881
burgercities-chart

22

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$0-2.78%$956,228$15,923,260
ufo-gaming-chart

23

nft-worlds
wrld
ethereum
$0.027-6.59%$31,430$14,886,024
nft-worlds-chart

24

xana
xeta
ethereum
$0.0055-6.23%$1,736,971$13,820,282
xana-chart

25

defi-kingdoms
jewel
avalanche
$0.12-0.11%$10,014$13,120,531
defi-kingdoms-chart

26

ovr
ovr
ethereum
$0.24-2.15%$637,603$12,502,839
ovr-chart

27

warped-games
WARPED
other
$0.0022-1.35%$30,530$12,082,051
warped-games-chart

28

somnium-space
cube
ethereum
$0.72-8.17%$63,983$10,699,019
somnium-space-chart

29

starlink
starl
ethereum
$00.81%$685,779$10,495,765
starlink-chart

30

bag
BAG
ethereum
blast
polygon
$0.002-9.36%$122,705$10,055,604
bag-chart

31

phantasma
soul
ethereum
$0.0785.32%$143,138$9,648,607
phantasma-chart

32

netvrk
NETVR
ethereum
$0.12-3.79%$45,022$8,310,330
netvrk-chart

33

moonsama
moonriver
$0.011-14.32%$77,921$8,012,576
moonsama-chart

34

kap-games
KAP
ethereum
polkadot
arbitrum-one
blast
$0.06-7.48%$373,256$7,628,187
kap-games-chart

35

redfox-labs
rfox
ethereum
$0.0035-0.97%$102,092$6,627,017
redfox-labs-chart

36

bosagora
boa
ethereum
$0.015-0.19%$560,950$6,576,669
bosagora-chart

37

gemhub
GHUB
klaytn
$0.0560.47%$566,911$5,819,033
gemhub-chart

38

magic-craft
mcrt
bsc
$0.0013-4.82%$316,515$5,447,454
magic-craft-chart

39

defi-land
dfl
solana
$0.00062.99%$31,832$4,409,214
defi-land-chart

40

polkacity
polc
ethereum
$0.01-2.8%$1,958,398$4,134,183
polkacity-chart

41

moverse
MOVE
polygon
$0.02611.02%$4,238$3,906,484
moverse-chart

42

bullieverse
bull
polygon
$0.00464.59%$192,174$3,441,281
bullieverse-chart

43

dvision-network
dvi
ethereum
$0.014-5.08%$526,203$3,358,675
dvision-network-chart

44

rainicorn
raini
ethereum
$0.0068-1.26%$10$3,340,945
rainicorn-chart

45

huralya
LYA
polygon
$0.230%$143,746$3,185,932
huralya-chart

46

bondly
bondly
ethereum
$0.0031-3.48%$69,465$3,051,554
bondly-chart

47

velhalla
SCAR
bsc
$0.0011-2.28%$57,171$2,870,323
velhalla-chart

48

spheroid-universe
sph
ethereum
$0.0009-0.28%$50,076$2,019,059
spheroid-universe-chart

49

imvu
polygon
ethereum
immutable-x
$0.00221.28%$1,692$1,926,191
imvu-chart

50

vempire
vemp
ethereum
$0.0063-4.16%$278,121$1,801,551
vempire-chart

Showing 1 - 50 out of 415

Show rows