Top Dự Án Simulation NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Simulation? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Simulation, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Simulation phổ biến trên blockchain như My Neighbor Alice, Defi Land, Dope Wars... .


Vốn hoá

$118,192,756

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$27,484,566

My Neighbor Alice / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

89.64%

# Tổng Số Game

134


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.150.68%$27,250,349$105,944,713
my-neighbor-alice-chart

2

defi-land
dfl
solana
$0.00063.08%$28,416$4,291,366
defi-land-chart

3

dope-wars
paper
ethereum
$0.00467.83%$37,848$4,200,282
dope-wars-chart

4

city-tycoon-games
CTG
bsc
$0.16-0.37%$10,483$1,889,066
city-tycoon-games-chart

5

wanaka-farm
wana
bsc
$0.0051-0.94%$477$890,664
wanaka-farm-chart

6

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.001-0.24%$1,244$319,528
kawaii-islands-chart

7

metasoccer
msu
polygon
$0.00160.01%$14,220$274,925
metasoccer-chart

8

dopewarz
drug
bsc
$0.0008-$24,661$185,355
dopewarz-chart

9

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

10

cryptopolis
cpo
bsc
$0.0005-9.56%$11,201$41,766
cryptopolis-chart

11

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.28-5.5%$14,363$22,026
cryptotycoon-chart

12

cosmic-fomo
COSMIC
bsc
$0.13-3.29%$1,101$19,580
cosmic-fomo-chart

13

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

14

howlcity
hwl
bsc
$00.28%$2-
howlcity-chart

15

happy-land
hpl
bsc
$0.0010.31%$5-
happy-land-chart

16

riot-racers
riot
ethereum
$0.00332.99%$71-
riot-racers-chart

17

reborn
bsc
--$16,065-
reborn-chart

18

mocossi-planet
cardano
$0.0007-0.31%$79-
mocossi-planet-chart

19

chimeras
chim
bsc
$0.0058-$38-
chimeras-chart

20

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$8-
starchi-chart

21

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

22

lucky-farm
lfc
ethereum
$0-$3-
lucky-farm-chart

23

crazyminer
pwr
bsc
$0.0003-$75-
crazyminer-chart

24

nft11
nft11
bsc
$0-$10,933-
nft11-chart

25

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

26

morning-moon-village
LUMI
other
$0.025-5.9%$10,582-
morning-moon-village-chart

27

lucky-lion
lucky
bsc
$0.0001-$9-
lucky-lion-chart

28

metania-games
metania
bsc
$0.0006-$4-
metania-games-chart

29

militia-games
milit
bsc
$0.0009-$14-
militia-games-chart

30

rifi-united
ru
bsc
$0-0.58%$375-
rifi-united-chart

31

fishcrypto
fico
bsc
$0-$11-
fishcrypto-chart

32

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

33

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

34

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

35

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

36

power-plins
arbitrum-one
----
-

37

carrieverse
polygon
----
-

38

oxya-origin
polygon
immutable-x
----
-

39

metamorph
polygon
----
-

40

moon-x-expeditions
bsc
----
-

41

meta-manager
polygon
----
-

42

holacity
bsc
----
-

43

empire-duels
solana
wax
----
-

44

moonville-farms
ethereum
myria
----
-

45

road-to-dreams
wax
----
-

46

smolverse
MAGIC
arbitrum-one
----
-

47

town-star
other
----
-

48

lifeverse
arbitrum-one
----
-

49

birdsnblades
arbitrum-one
----
-

50

parallel-world
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 134

Show rows