Top Dự Án Simulation NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Simulation? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Simulation, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Simulation phổ biến trên blockchain như My Neighbor Alice, Defi Land, Dope Wars... .


Vốn hoá

$66,346,999

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$10,264,306

My Neighbor Alice / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

92.22%

# Tổng Số Game

114


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$0.795.4%$10,108,135$61,188,410
my-neighbor-alice-chart

2

defi-land
dfl
solana
$0.00034.91%$30,945$2,074,552
defi-land-chart

3

dope-wars
paper
ethereum
$0.0015-4.2%$3,538$1,377,237
dope-wars-chart

4

wanaka-farm
wana
bsc
$0.0046-$195$626,527
wanaka-farm-chart

5

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.00090.46%$590$287,381
kawaii-islands-chart

6

dopewarz
drug
bsc
$0.0012-$493$275,495
dopewarz-chart

7

metasoccer
msu
polygon
$0.0022-2.77%$13,251$227,919
metasoccer-chart

8

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

9

cryptopolis
cpo
bsc
$0.00124.51%$3,713$86,683
cryptopolis-chart

10

cosmic-fomo
COSMIC
bsc
$0.660.39%$3,474$47,469
cosmic-fomo-chart

11

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.53-3.06%$20,956$41,841
cryptotycoon-chart

12

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

13

howlcity
hwl
bsc
$0-$20-
howlcity-chart

14

happy-land
hpl
bsc
$0.0010.31%$5-
happy-land-chart

15

riot-racers
riot
ethereum
$0.0015-$5,197-
riot-racers-chart

16

reborn
bsc
--$16,065-
reborn-chart

17

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

18

chimeras
chim
bsc
$0.0058-$38-
chimeras-chart

19

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$8-
starchi-chart

20

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

21

morning-moon-village
LUMI
other
$0.061-1.61%$4,750-
morning-moon-village-chart

22

lucky-farm
lfc
ethereum
$0-$3-
lucky-farm-chart

23

militia-games
milit
bsc
$0.0009-$14-
militia-games-chart

24

crazyminer
pwr
bsc
$0.0003-$75-
crazyminer-chart

25

nft11
nft11
bsc
$0.0690.31%$3-
nft11-chart

26

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

27

metania-games
metania
bsc
$0.0006-$4-
metania-games-chart

28

lucky-lion
lucky
bsc
$0.0001-$9-
lucky-lion-chart

29

rifi-united
ru
bsc
$0.0002-$21-
rifi-united-chart

30

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

31

mocossi-planet
cardano
$0.00371.11%$864-
mocossi-planet-chart

32

fishcrypto
fico
bsc
$0-$11-
fishcrypto-chart

33

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

34

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

35

power-plins
arbitrum-one
----
-

36

holacity
bsc
----
-

37

birdsnblades
arbitrum-one
----
-

38

lifeverse
arbitrum-one
----
-

39

town-star
other
----
-

40

smolverse
MAGIC
arbitrum-one
----
-

41

road-to-dreams
wax
----
-

42

rogueblox
BLOX
ethereum
----
-

43

i-love-pandonia
PANDO
ethereum
----
-

44

bearverse
other
----
-

45

mystic-treasure
MYT
bsc
----
-

46

cardano4speed
cardano
----
-

47

toy-trucks
BTX
bsc
----
-

48

highrise
bnb-sidechain
----
-

49

algoseas
algorand
----
-

50

empire-duels
solana
wax
----
-

Showing 1 - 50 out of 114

Show rows