Top Dự Án Simulation NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Simulation? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Simulation, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Simulation phổ biến trên blockchain như My Neighbor Alice, Defi Land, Dope Wars... .


Vốn hoá

$186,463,581

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$41,036,396

My Neighbor Alice / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

87.28%

# Tổng Số Game

126


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.83-2%$40,720,432$162,746,817
my-neighbor-alice-chart

2

defi-land
dfl
solana
$0.0025.98%$101,740$14,827,177
defi-land-chart

3

dope-wars
paper
ethereum
$0.0067-4.63%$16,203$6,086,493
dope-wars-chart

4

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.00363.6%$13,379$1,123,520
kawaii-islands-chart

5

wanaka-farm
wana
bsc
$0.00521.2%$381$794,419
wanaka-farm-chart

6

metasoccer
msu
polygon
$0.00198.65%$25,313$337,454
metasoccer-chart

7

dopewarz
drug
bsc
$0.0008-$24,661$185,355
dopewarz-chart

8

cryptopolis
cpo
bsc
$0.0019-0.29%$531$140,629
cryptopolis-chart

9

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

10

cosmic-fomo
COSMIC
bsc
$0.41-6.18%$3,682$64,568
cosmic-fomo-chart

11

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.5613.76%$42,734$43,664
cryptotycoon-chart

12

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

13

howlcity
hwl
bsc
$0-$20-
howlcity-chart

14

happy-land
hpl
bsc
$0.0010.31%$5-
happy-land-chart

15

riot-racers
riot
ethereum
$0.0042-4.75%$304-
riot-racers-chart

16

reborn
bsc
--$16,065-
reborn-chart

17

morning-moon-village
LUMI
other
$0.066-3.13%$7,110-
morning-moon-village-chart

18

chimeras
chim
bsc
$0.0058-$38-
chimeras-chart

19

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$8-
starchi-chart

20

mocossi-planet
cardano
$0.0022-3.89%$791-
mocossi-planet-chart

21

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

22

lucky-farm
lfc
ethereum
$0-$3-
lucky-farm-chart

23

crazyminer
pwr
bsc
$0.0003-$75-
crazyminer-chart

24

nft11
nft11
bsc
$0-$10,933-
nft11-chart

25

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

26

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

27

rifi-united
ru
bsc
$0.0002-$21-
rifi-united-chart

28

militia-games
milit
bsc
$0.0009-$14-
militia-games-chart

29

metania-games
metania
bsc
$0.0006-$4-
metania-games-chart

30

fishcrypto
fico
bsc
$0-$11-
fishcrypto-chart

31

lucky-lion
lucky
bsc
$0.0001-$9-
lucky-lion-chart

32

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

33

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

34

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

35

smolverse
MAGIC
arbitrum-one
----
-

36

holacity
bsc
----
-

37

oilwar
ethereum
bsc
----
-

38

zoozira
bsc
----
-

39

parallel-world
bsc
----
-

40

degenreborn
other
----
-

41

townstory
other
----
-

42

toy-trucks
BTX
bsc
----
-

43

metaline
other
----
-

44

algoseas
algorand
----
-

45

highrise
bnb-sidechain
----
-

46

empire-duels
solana
wax
----
-

47

road-to-dreams
wax
----
-

48

birdsnblades
arbitrum-one
----
-

49

degen-zoo
other
----
-

50

power-plins
arbitrum-one
----
-

Showing 1 - 50 out of 126

Show rows