Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Dự Án Simulation NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Simulation? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Simulation, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau.Có thể kể đến một số dự án Game Simulation phổ biến trên blockchain như My Neighbor Alice, MetaSoccer, Defi Land ...


Vốn hoá

$81,851,898

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$23,014,242

My Neighbor Alice / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

88.51%

# Tổng Số Game

80


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.271.76%$22,647,623$72,446,362
my-neighbor-alice-chart
2metasoccer
msu
polygon
$0.032-1.58%$17,556$3,460,353
metasoccer-chart
3defi-land
dfl
solana
$0.00091.01%$51,722$2,769,101
defi-land-chart
4dope-wars
paper
ethereum
$0.00145.9%$1,169$1,301,357
dope-wars-chart
5wanaka-farm
wana
bsc
$0.010.15%$1,044$869,472
wanaka-farm-chart
6cryptopolis
cpo
bsc
$0.0068-0.32%$43,442$489,174
cryptopolis-chart
7kawaii-islands
kwt
bsc
$0.0008-0.04%$94$224,571
kawaii-islands-chart
8cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.12--$126,146
cropbytes-chart
9dopewarz
drug
bsc
$0.00150.8%$7$105,425
dopewarz-chart
10graviton-zero
grav
bsc
$0.0003-3.54%$3,334$32,259
graviton-zero-chart
11cryptotycoon
ctt
bsc
$0.35-9.98%$16,110$27,678
cryptotycoon-chart
12militia-games
milit
bsc
$0.0035335.24%$68,823-
militia-games-chart
13vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart
14vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart
15rifi-united
ru
bsc
$0.0008-0.2%$61-
rifi-united-chart
16fishcrypto
fico
bsc
$0.0001-0.12%$106-
fishcrypto-chart
17topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart
18nft11
nft11
bsc
$0.16-0.38%$5-
nft11-chart
19crazyminer
pwr
bsc
$0.0004-$108-
crazyminer-chart
20metania-games
metania
bsc
$0.00311.02%$3,194-
metania-games-chart
21lucky-farm
lfc
ethereum
$0-$3-
lucky-farm-chart
22fishing-town
fhtn
bsc
$0.0051-0.29%$18,287-
fishing-town-chart
23lucky-lion
lucky
bsc
$0.0004-1.03%$121-
lucky-lion-chart
24howlcity
hwl
bsc
$00.88%$7-
howlcity-chart
25sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-
26happy-land
hpl
bsc
$0.002715.04%$21,289-
happy-land-chart
27starchi
elixir
polygon
$0.0011-$11-
starchi-chart
28chimeras
chim
bsc
$0.016-0.33%$119-
chimeras-chart
29nintia-estate
ninti
bsc
$0.0004-1.31%$48-
nintia-estate-chart
30reborn
bsc
$0.0423.58%$86,562-
reborn-chart
31riot-racers
riot
ethereum
$0.00245.56%$8-
riot-racers-chart
32pixeldapps
PIXEL
near
----
-
33cens-world
CENS
bsc
----
-
34dearymon
CALO
bsc
----
-
35moonfrost
FROST
solana
----
-
36seed
other
----
-
37metashooter
MHUNT
polygon
bsc
----
-
38desert-farm
DFW
wax
----
-
39bloomverse
solana
----
-
40ariva-wonderland
ARV
bsc
ethereum
----
-
41drakeball-super
DBS
bsc
----
-
42metaline
other
----
-
43moonville-farms
ethereum
myria
----
-
44fishing-lands
FSLF
wax
----
-
45metamerge
MTM
solana
----
-
46redflower-farm
RFF
other
----
-
47crypto-galaxy
BOX
bsc
----
-
48i-love-pandonia
PANDO
ethereum
----
-
49bearverse
other
----
-
50mystic-treasure
MYT
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 80

Show rows