Top Dự Án Simulation NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Simulation? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Simulation, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Simulation phổ biến trên blockchain như My Neighbor Alice, Defi Land, Dope Wars... .


Vốn hoá

$106,802,146

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$14,971,747

My Neighbor Alice / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

92.55%

# Tổng Số Game

92


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.48-1.64%$14,778,777$98,849,577
my-neighbor-alice-chart

2

defi-land
dfl
solana
$0.0009-0.09%$24,980$3,701,855
defi-land-chart

3

dope-wars
paper
ethereum
$0.0012-19.45%$6,851$1,048,286
dope-wars-chart

4

wanaka-farm
wana
bsc
$0.01-0.47%$115$939,379
wanaka-farm-chart

5

metasoccer
msu
polygon
$0.00642.23%$16,075$668,447
metasoccer-chart

6

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.00190.31%$675$572,710
kawaii-islands-chart

7

dopewarz
drug
bsc
$0.002-$17$463,810
dopewarz-chart

8

cryptopolis
cpo
bsc
$0.005-3.11%$36,908$366,293
cryptopolis-chart

9

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.14--$153,364
cropbytes-chart

10

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.28-2.61%$12,422$21,594
cryptotycoon-chart

11

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-0.06%$1$16,831
graviton-zero-chart

12

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

13

rifi-united
ru
bsc
$0.0004-0.02%$200-
rifi-united-chart

14

mocossi-planet
cardano
$0.0095-2.9%$787-
mocossi-planet-chart

15

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

16

nft11
nft11
bsc
$0.073-$1-
nft11-chart

17

crazyminer
pwr
bsc
$0.00040.06%$3-
crazyminer-chart

18

fishcrypto
fico
bsc
$0.0001-$2-
fishcrypto-chart

19

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

20

morning-moon-village
LUMI
other
$0.11.54%$6,204-
morning-moon-village-chart

21

militia-games
milit
bsc
$0.00090%$73-
militia-games-chart

22

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-0.14%$13-
nintia-estate-chart

23

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

24

lucky-farm
lfc
ethereum
$0-$3-
lucky-farm-chart

25

metania-games
metania
bsc
$0.0029-0.06%$1,002-
metania-games-chart

26

howlcity
hwl
bsc
$0-11.96%$837-
howlcity-chart

27

lucky-lion
lucky
bsc
$0.00010.17%$69-
lucky-lion-chart

28

happy-land
hpl
bsc
$0.0013-11.78%$10,983-
happy-land-chart

29

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

30

riot-racers
riot
ethereum
$0.00196.63%$20-
riot-racers-chart

31

reborn
bsc
--$16,065-
reborn-chart

32

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$91-
starchi-chart

33

chimeras
chim
bsc
$0.0174%$7,144-
chimeras-chart

34

moonfrost
FROST
solana
----
-

35

toy-trucks
BTX
bsc
----
-

36

dearymon
CALO
bsc
----
-

37

pixeldapps
PIXEL
near
----
-

38

i-love-pandonia
PANDO
ethereum
----
-

39

metaline
other
----
-

40

crypto-galaxy
BOX
bsc
----
-

41

seed
other
----
-

42

metamerge
MTM
solana
----
-

43

fishing-lands
FSLF
wax
----
-

44

moonville-farms
ethereum
myria
----
-

45

bearverse
other
----
-

46

mystic-treasure
MYT
bsc
----
-

47

cardano4speed
cardano
----
-

48

rogueblox
BLOX
ethereum
----
-

49

redflower-farm
RFF
other
----
-

50

chillchat
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 92

Show rows