Các Vòng Gọi Vốn Gần Đây Của Dự Án Game NFT

Tổng số tiền của tất cả các vòng gọi vốn của danh mục Game NFT là $4.26B.

Thông thường, các dự án trong không gian tiền điện tử thường gây quỹ để xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh của họ. Thông qua các vòng gọi vốn, cộng đồng cũng có thể đánh giá tiềm năng của dự án bằng cách xem xét các nhà đầu tư của dự án và số tiền nhà đầu tư bỏ ra cho dự án đó.


# Vòng gọi vốn

643

Tổng số tiền gọi vốn

$4,260,401,630

Vòng gọi vốn lớn nhất tháng

$30,000,000


Dự ÁnVòng gọi vốn
Seed Round$4,000,000Mar 01, 2024
Unknown Round$30,000,000Mar 26, 2024
Series A Round$12,000,000Mar 27, 2024
Strategic Round$6,000,000Mar 26, 2024
Strategic Round$1,000,000Mar 20, 2024
Unknown Round-Mar 20, 2024
Unknown Round-Mar 19, 2024
Seed Round$500,000Mar 16, 2024
Strategic Round$3,000,000Mar 14, 2024
Series A Round$10,000,000Mar 12, 2024
Unknown Round$5,000,000Mar 12, 2024
Seed Round$1,000,000Mar 19, 2024
Strategic Round$3,000,000Mar 02, 2024
Private Round$3,000,000Feb 15, 2024
Series A Round$8,000,000Feb 15, 2024
Seed Round$5,000,000Feb 20, 2024
Seed Round$3,000,000Feb 27, 2024
Strategic Round-Feb 22, 2024
Strategic Round-Feb 22, 2024
Unknown Round$21,000,000Feb 21, 2024
Unknown Round-Feb 02, 2024
Seed Round$8,000,000Feb 01, 2024
Seed Round$7,000,000Jan 29, 2024
Unknown Round$1,350,000Jan 27, 2024
Unknown Round$600,000Jan 24, 2024
Seed Round$3,200,000Oct 19, 2022
Unknown Round$4,800,000Jan 23, 2024
Unknown Round$3,000,000Jan 19, 2024
Unknown Round$15,000,000Jan 08, 2024
Unknown Round-Dec 26, 2023
Unknown Round$100,000,000Dec 18, 2023
Strategic Round-Dec 15, 2023
Strategic Round-Dec 02, 2023
Series A Round$10,000,000Nov 23, 2023
Unknown Round-Nov 20, 2023
Unknown Round-Nov 17, 2023
Pre-Seed Round$2,000,000Nov 16, 2023
Pre-Seed Round$1,600,000Nov 15, 2023
Unknown Round-Nov 13, 2023
Seed Round$3,300,000Nov 01, 2023
Strategic Round-Nov 08, 2023
Unknown Round$16,100,000Nov 06, 2023
Seed Round$5,400,000Oct 27, 2023
Strategic Round-Oct 28, 2023
Unknown Round$8,000,000Jun 28, 2023
Pre-Seed Round$20,000,000Oct 27, 2023
Series A Round$3,000,000Oct 24, 2023
Series A Round$7,000,000Oct 20, 2023
Seed Round$11,000,000Oct 18, 2023
Unknown Round$3,500,000Oct 17, 2023

Showing 1 - 50 out of 643

Show rows