Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Các Vòng Gọi Vốn Gần Đây Của Dự Án Game NFT

Tổng số tiền của tất cả các vòng gọi vốn của danh mục Game NFT là $3.06B.

Thông thường, các dự án trong không gian tiền điện tử thường gây quỹ để xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh của họ. Thông qua các vòng gọi vốn, cộng đồng cũng có thể đánh giá tiềm năng của dự án bằng cách xem xét các nhà đầu tư của dự án và số tiền nhà đầu tư bỏ ra cho dự án đó.


# Vòng gọi vốn

481

Tổng số tiền gọi vốn

$3,063,811,630

Vòng gọi vốn lớn nhất tháng

$15,000,000


Dự ÁnVòng gọi vốn
Unknown Round$25,000,000Sep 09, 2022
Seed Round$12,800,000Sep 07, 2022
Unknown Round$2,500,000Nov 30, 2022
Seed Round$4,000,000Nov 15, 2022
Seed Round$1,062,000Nov 22, 2022
Seed Round$3,100,000Nov 29, 2022
Pre-Seed Round$3,200,000Sep 05, 2022
Unknown Round$1,600,000Nov 30, 2022
Seed Round$2,000,000Nov 28, 2022
Seed Round$7,000,000Sep 03, 2022
Series A Round$15,000,000Nov 30, 2022
Seed Round$7,500,000Nov 25, 2022
Unknown Round$4,000,000Nov 22, 2022
Seed Round$4,500,000Nov 08, 2022
Unknown Round$15,000,000Nov 23, 2022
Pre-Seed Round$4,500,000Nov 07, 2022
Pre-Seed Round$2,300,000Nov 15, 2022
Seed Round$6,000,000Nov 18, 2022
Seed Round$3,200,000Oct 19, 2022
Seed Round$3,200,000Sep 05, 2022
Pre-Seed Round$2,000,000Oct 10, 2022
Pre-Seed Round$2,000,000Oct 10, 2022
Pre-Seed Round$1,200,000Oct 10, 2022
Series A Round$30,000,000Oct 18, 2022
Series B Round$100,000,000Oct 11, 2022
Strategic Round$10,000,000Oct 17, 2022
Series A Round$40,000,000Oct 04, 2022
Unknown Round-Oct 03, 2022
Series B Round$50,000,000Sep 22, 2022
Series A Round$30,000,000Sep 23, 2022
Series A Round$995,000Nov 16, 2021
Private Round-Sep 22, 2022
Series A Round$12,000,000Sep 21, 2022
Series A Round$8,000,000Sep 21, 2022
Seed Round$3,000,000Sep 14, 2022
Seed Round$7,000,000Sep 13, 2022
Unknown Round$6,000,000Sep 13, 2022
Seed Round$13,200,000Sep 09, 2022
Seed Round$12,800,000Sep 07, 2022
Seed Round$3,200,000Sep 05, 2022
Seed Round$13,200,000Jul 29, 2022
Seed Round$7,000,000Sep 03, 2022
Unknown Round$5,000,000Aug 31, 2022
Unknown Round$200,000,000Aug 29, 2022
Series A Round$40,000,000Aug 30, 2022
Unknown Round$3,800,000Aug 23, 2022
Series B Round$56,000,000Aug 23, 2022
Series A Round$11,000,000Aug 17, 2021
Unknown Round$6,000,000Aug 22, 2022
Unknown Round$1,940,000Aug 18, 2022

Showing 1 - 50 out of 481

Show rows