Top Dự Án Battle Royale NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Battle Royale? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Battle Royale, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Battle Royale phổ biến trên blockchain như Katana Inu, Trivians, Toshimon... .


Vốn hoá

$7,084,537

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$5,281,495

Katana Inu / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

80.47%

# Tổng Số Game

104


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

katana-inu
kata
ethereum
$0.001239.82%$3,807,332$5,700,948
katana-inu-chart

2

trivians
TRIVIA
bsc
$0.0037-1.6%$7,707$428,443
trivians-chart

3

toshimon
TOSHI
ethereum
$4.94-11.99%$6,880$253,064
toshimon-chart

4

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

5

zuki-moba
zuki
polygon
$0.00075.85%$3,488$176,115
zuki-moba-chart

6

ethermon
EMON
ethereum
$0.00231.51%$8,924$164,313
ethermon-chart

7

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.0002-5.43%$3,209$77,664
avaxtars-chart

8

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.0006-0.86%$58$35,586
solchicks-shards-chart

9

yaki-gold
YAG
bsc
$0-0.37%$122-
yaki-gold-chart

10

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

11

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.41-11.67%$292-
pirates-of-the-arrland-chart

12

anito-legends
LARO
bsc
----
-

13

medieval-empires
polygon
$0.017-0.9%$265,543-
medieval-empires-chart

14

land-of-conquest-slg
SLG
bsc
$0.0110.97%$355,243-
land-of-conquest-slg-chart

15

magic-elpis-gem
MEG
bsc
$0.0008-1.41%$92-
magic-elpis-gem-chart

16

rare-ball-shares
RBS
other
$0.0015-12.09%$27,290-
rare-ball-shares-chart

17

monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$20-
monster-valley-chart

18

foxy-equilibrium
foxy
bsc
$0.0038-0.58%$83-
foxy-equilibrium-chart

19

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.036-$4-
hero-cat-key-chart

20

evoverse-power
EPW
bsc
$0.00130.71%$329-
evoverse-power-chart

21

bored-battle-apes
BAPE
bsc
$0-$14-
bored-battle-apes-chart

22

rune-shards
RXS
bsc
$0.00090%$32-
rune-shards-chart

23

fistiana
FCT
bsc
$0.017-$7,837-
fistiana-chart

24

cantina-royale
CRT
elrond
$0.057-2.81%$9,059-
cantina-royale-chart

25

mortal-wars
mwt
bsc
$0.0041-$3-
mortal-wars-chart

26

last-survivor
lsc
bsc
$0.00021%--
last-survivor-chart

27

ancient-kingdom
dom
bsc
$01.26%$326-
ancient-kingdom-chart

28

void
void
solana
$0.0016-0.96%$155-
void-chart

29

tank-wars-zone
wbond
fantom
$0.0016-0.18%$15,585-
tank-wars-zone-chart

30

arenaswap
arena
bsc
$0.0156.93%$2,921-
arenaswap-chart

31

ninja-fantasy
nfs
bsc
$0.0014-$595-
ninja-fantasy-chart

32

cheersland
CHEERS
bsc
$0.0028-10.66%$1,210-
cheersland-chart

33

thetan-arena
thg
bsc
$0.059-0.82%$683,326-
thetan-arena-chart

34

more-than-gamers
mtg
bsc
$0.44-0.51%$68,594-
more-than-gamers-chart

35

coin-pirates
CPR
near
wax
----
-

36

reincarnation
YYT
bsc
----
-

37

bearverse
other
----
-

38

bitverse
BPXL
other
----
-

39

metaforest-game
polygon
----
-

40

castle-overlord
COGLD
near
----
-

41

the-chronicle-of-naga
other
----
-

42

hesman-legend
HES
other
----
-

43

social-games
SOGA
polygon
ethereum
----
-

44

battle-drones
BATTLE
solana
----
-

45

sacred-tails
ST
bsc
----
-

46

blockombat
BKB
solana
bsc
----
-

47

war-legends
WAR
ethereum
polygon
----
-

48

internet-game
ethereum
----
-

49

house-of-boxing
immutable-x
----
-

50

pocketpals
fantom
----
-

Showing 1 - 50 out of 104

Show rows