Top Dự Án Battle Royale NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Battle Royale? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Battle Royale, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Battle Royale phổ biến trên blockchain như Katana Inu, Land Of Conquest SLG, Reward Hunters... .


Vốn hoá

$52,317,940

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,152,091

Katana Inu / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

84.74%

# Tổng Số Game

136


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

katana-inu
kata
ethereum
$0.001610.88%$964,932$44,335,983
katana-inu-chart

2

land-of-conquest-slg
SLG
bsc
$0.0179.29%$99,925$6,896,922
land-of-conquest-slg-chart

3

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

4

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.000739.97%$6,674$225,596
avaxtars-chart

5

toshimon
TOSHI
ethereum
$3.74-$71$191,399
toshimon-chart

6

ethermon
EMON
ethereum
$0.0009-6.69%$26,901$136,181
ethermon-chart

7

zuki-moba
zuki
polygon
$0.0005-$6$132,812
zuki-moba-chart

8

trivians
TRIVIA
bsc
$0.0007-5.59%$70,335$121,663
trivians-chart

9

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.0003-1.12%$37$28,980
solchicks-shards-chart

10

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

11

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-$85-
pirates-of-the-arrland-chart

12

anito-legends
LARO
bsc
----
-

13

medieval-empires
polygon
$0.00466.15%$362,909-
medieval-empires-chart

14

magic-elpis-gem
MEG
bsc
$0.0007-$37-
magic-elpis-gem-chart

15

rare-ball-shares
RBS
other
$00.11%$18,593-
rare-ball-shares-chart

16

monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$13-
monster-valley-chart

17

yaki-gold
YAG
bsc
$00.32%$7-
yaki-gold-chart

18

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

19

evoverse-power
EPW
bsc
$0.0007-$6-
evoverse-power-chart

20

bored-battle-apes
BAPE
bsc
$0-$14-
bored-battle-apes-chart

21

rune-shards
RXS
bsc
$0.0008-$8-
rune-shards-chart

22

fistiana
FCT
bsc
$0.017-$7,837-
fistiana-chart

23

cantina-royale
CRT
elrond
$0.015-1.4%$91,268-
cantina-royale-chart

24

mortal-wars
mwt
bsc
$0.0041-$3-
mortal-wars-chart

25

tank-wars-zone
wbond
fantom
$0.0003-$24-
tank-wars-zone-chart

26

arenaswap
arena
bsc
$0.0053-4.24%$122-
arenaswap-chart

27

ninja-fantasy
nfs
bsc
$0.0014-$595-
ninja-fantasy-chart

28

void
void
solana
$0.0014-2.17%$12-
void-chart

29

ancient-kingdom
dom
bsc
$0-0.03%$1-
ancient-kingdom-chart

30

more-than-gamers
mtg
bsc
$0.3-0.35%$14,456-
more-than-gamers-chart

31

last-survivor
lsc
bsc
$0.0001-$3,154-
last-survivor-chart

32

foxy-equilibrium
foxy
bsc
$0.0043-$26-
foxy-equilibrium-chart

33

thetan-arena
thg
bsc
$0.0551.59%$478,688-
thetan-arena-chart

34

cheersland
CHEERS
bsc
$0.0043-$129-
cheersland-chart

35

gladiators-honor
bsc
----
-

36

cyberscape
other
----
-

37

grit
gala-games
----
-

38

arena-of-glory
wax
----
-

39

eggrypto
other
----
-

40

omega-royale
other
----
-

41

revolving-games
other
----
-

42

netborn
arbitrum-one
----
-

43

war-of-tribes
bsc
----
-

44

cosmogene
other
----
-

45

bomberpet
bsc
----
-

46

house-of-boxing
immutable-x
----
-

47

dear-ella
other
----
-

48

killer-karen
bsc
ethereum
----
-

49

elementies
solana
----
-

50

etherbots
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 136

Show rows