Top Dự Án Battle Royale NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Battle Royale? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Battle Royale, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Battle Royale phổ biến trên blockchain như Katana Inu, Land Of Conquest SLG, Reward Hunters... .


Vốn hoá

$67,024,399

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3,629,272

Katana Inu / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

52.73%

# Tổng Số Game

156


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

katana-inu
kata
ethereum
$0.0012-0.96%$484,920$35,339,104
katana-inu-chart

2

land-of-conquest-slg
SLG
bsc
$0.0626.11%$1,609,807$30,692,369
land-of-conquest-slg-chart

3

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

4

ethermon
EMON
ethereum
$0.00133.26%$16,286$192,784
ethermon-chart

5

toshimon
TOSHI
ethereum
$3.74-$71$191,399
toshimon-chart

6

trivians
TRIVIA
bsc
$0.0005-9.98%$9,971$151,936
trivians-chart

7

zuki-moba
zuki
polygon
$0.0005-$6$132,812
zuki-moba-chart

8

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.0001-4.88%$234$48,173
avaxtars-chart

9

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.00030.31%$1$27,418
solchicks-shards-chart

10

ancient-kingdom
dom
bsc
$0-0.03%$1-
ancient-kingdom-chart

11

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

12

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-$85-
pirates-of-the-arrland-chart

13

anito-legends
LARO
bsc
----
-

14

medieval-empires
polygon
$0.0174.35%$746,958-
medieval-empires-chart

15

thetan-arena
thg
bsc
$0.057-5.32%$673,380-
thetan-arena-chart

16

magic-elpis-gem
MEG
bsc
$0.0007-$37-
magic-elpis-gem-chart

17

rare-ball-shares
RBS
other
$0-0.93%$1,596-
rare-ball-shares-chart

18

monster-valley
MONSTER
bsc
$0-$13-
monster-valley-chart

19

yaki-gold
YAG
bsc
$00.32%$7-
yaki-gold-chart

20

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

21

evoverse-power
EPW
bsc
$0.0007-$6-
evoverse-power-chart

22

bored-battle-apes
BAPE
bsc
$0-$14-
bored-battle-apes-chart

23

rune-shards
RXS
bsc
$0.0008-$8-
rune-shards-chart

24

fistiana
FCT
bsc
$0.017-$7,837-
fistiana-chart

25

cantina-royale
CRT
elrond
$0.0056-5.67%$61,759-
cantina-royale-chart

26

tank-wars-zone
wbond
fantom
$0.0002-2.74%$119-
tank-wars-zone-chart

27

arenaswap
arena
bsc
$0.009-0.24%$2-
arenaswap-chart

28

ninja-fantasy
nfs
bsc
$0.0014-$595-
ninja-fantasy-chart

29

last-survivor
lsc
bsc
$0.0001-$3,154-
last-survivor-chart

30

more-than-gamers
mtg
bsc
$0.14.26%$3-
more-than-gamers-chart

31

void
void
solana
$0.001-$4-
void-chart

32

foxy-equilibrium
foxy
bsc
$0.0043-$26-
foxy-equilibrium-chart

33

mortal-wars
mwt
bsc
$0.0041-$3-
mortal-wars-chart

34

cheersland
CHEERS
bsc
$0.0095-5.12%$7,146-
cheersland-chart

35

cebg-game
other
----
-

36

last-remains
polygon
----
-

37

underworld-gang-wars
other
----
-

38

codename-renegades
bnb-sidechain
----
-

39

battle-leet
bsc
----
-

40

hit-and-boom
polygon
----
-

41

bitstarwar
bsc
----
-

42

climbers
bsc
----
-

43

heroes-battle-arena
ethereum
polygon
other
----
-

44

symbiogenesis
other
----
-

45

hunters-onchain
polygon
----
-

46

the-watch
other
----
-

47

nightverse
bsc
----
-

48

buddy-beater
ethereum
----
-

49

roborobo
cardano
----
-

50

battle-craft
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 156

Show rows