Top Dự Án Shooter NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Shooter? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Shooter, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Shooter phổ biến trên blockchain như Decimated, TronVerse, TryHards... .


Vốn hoá

$4,021,366

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$143,524

Decimated / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

49.59%

# Tổng Số Game

71


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

decimated
dio
solana
$0.006-5.58%$26,728$1,994,084
decimated-chart

2

tronverse
VERSE
tron
$0.0009-10.18%$50,566$1,668,314
tronverse-chart

3

tryhards
try
polygon
$0.0029-1.27%$267$352,370
tryhards-chart

4

chain-myth
myth
ethereum
$0-$162$6,598
chain-myth-chart

5

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

6

aethr-world
ATH
bsc
$0.0003-$292-
aethr-world-chart

7

undead-blocks
undead
ethereum
$0.00652.55%$12-
undead-blocks-chart

8

cantina-royale
CRT
elrond
$0.057-2.49%$9,093-
cantina-royale-chart

9

project-quantum
QBIT
bsc
$0-2.47%$8,306-
project-quantum-chart

10

goldminer
GM
bsc
$0-0.23%$12,125-
goldminer-chart

11

galactic-war
bsc
----
-

12

survival-game-online
surv
bsc
$0.0001-$35,385-
survival-game-online-chart

13

zomfi
zomfi
bsc
$0.0005-8.21%$588-
zomfi-chart

14

elarium
ELAR
ethereum
----
-

15

the-new-resistance
cronos
----
-

16

masd-games
MASD
bsc
----
-

17

warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-

18

encore-metaverse
other
----
-

19

glizzy-royale
GLIZZY
solana
----
-

20

animo-stars-arena
ethereum
polygon
----
-

21

superior
bsc
gala-games
----
-

22

metados
bsc
----
-

23

annihilation
ANCE
bsc
----
-

24

gunfire-avax
$AVAX
avalanche
----
-

25

valorant
ethereum
----
-

26

cyborne
ethereum
----
-

27

qorbi-world
bsc
----
-

28

world-war-0x
polygon
----
-

29

roborobo
cardano
----
-

30

bloodloop
avalanche
----
-

31

chain-joes
ethereum
----
-

32

cryptowalkers
ethereum
----
-

33

kazora
other
----
-

34

metalands
CIFI
bsc
----
-

35

cosmicbreak-metaverse
other
----
-

36

prajna-gate
other
----
-

37

aptos-gun
aptos
----
-

38

aptos-codm
aptos
----
-

39

metashooter
MHUNT
polygon
bsc
----
-

40

last-expedition
gala-games
----
-

41

pathfinders
ethereum
enjin
----
-

42

darkdao
bsc
ethereum
----
-

43

mini-royale-nations
solana
----
-

44

pandemic-shooter
enjin
----
-

45

zombie-crypto-west
bsc
----
-

46

farcana
FARCANA
bsc
----
-

47

crypto-mayhem
ADRIA
bsc
----
-

48

shrapnel
avalanche
----
-

49

sinverse
SIN
polygon
----
-

50

golden-bros
GBC
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 71

Show rows