Top Dự Án Shooter NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Shooter? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Shooter, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Shooter phổ biến trên blockchain như TronVerse, Decimated, TryHards... .


Vốn hoá

$7,328,204

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$203,222

TronVerse / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

63.74%

# Tổng Số Game

94


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

tronverse
tron
$0.0009-7.18%$10,350$4,670,942
tronverse-chart

2

decimated
dio
solana
$0.00647.73%$127,638$2,581,063
decimated-chart

3

tryhards
try
polygon
$0.00042.52%$175$67,098
tryhards-chart

4

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

5

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

6

aethr-world
ATH
bsc
$0.0018-$2,189-
aethr-world-chart

7

project-quantum
QBIT
bsc
$0-12.24%$10,310-
project-quantum-chart

8

cantina-royale
CRT
elrond
$0.0141.5%$4,239-
cantina-royale-chart

9

galactic-war
bsc
----
-

10

undead-blocks
undead
ethereum
$0.0016-$8-
undead-blocks-chart

11

goldminer
GM
bsc
$0-1.34%$12,920-
goldminer-chart

12

zomfi
zomfi
bsc
$0.0004-$6-
zomfi-chart

13

survival-game-online
surv
bsc
$0.0001-$35,385-
survival-game-online-chart

14

cyborne
ethereum
----
-

15

aptos-gun
aptos
----
-

16

matr1x
polygon
----
-

17

pathfinders
ethereum
enjin
----
-

18

qorbi-world
bsc
----
-

19

world-war-0x
polygon
----
-

20

roborobo
cardano
----
-

21

last-expedition
gala-games
----
-

22

bloodloop
avalanche
----
-

23

chain-joes
ethereum
----
-

24

cryptowalkers
ethereum
----
-

25

kazora
other
----
-

26

valorant
ethereum
----
-

27

superior
bsc
gala-games
----
-

28

cosmicbreak-metaverse
other
----
-

29

aptos-codm
aptos
----
-

30

prajna-gate
other
----
-

31

fastr
ethereum
----
-

32

shutdown
FUSE
polygon
immutable-x
----
-

33

dark-machine
IMX
immutable-x
----
-

34

battle-bears
ronin
----
-

35

kommando
bsc
----
-

36

oxya-origin
polygon
immutable-x
----
-

37

special-force-rush
ethereum
----
-

38

bushi
other
----
-

39

meta-nemesis
MENE
bsc
----
-

40

xociety
bsc
----
-

41

rise-of-aitech
polygon
----
-

42

elemenyx
bsc
----
-

43

web3war
other
----
-

44

the-machines-arena
ronin
----
-

45

the-age-of-gangs
myria
----
-

46

jungle
other
----
-

47

r3v3nge
ethereum
----
-

48

space-troopers
cardano
----
-

49

lowlife-forms
other
----
-

50

cybaspace
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 94

Show rows