Top Dự Án Shooter NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Shooter? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Shooter, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Shooter phổ biến trên blockchain như TronVerse, Decimated, TryHards... .


Vốn hoá

$7,466,843

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$228,014

TronVerse / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

62.56%

# Tổng Số Game

85


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

tronverse
tron
$0.0009-7.18%$10,350$4,670,942
tronverse-chart

2

decimated
dio
solana
$0.0066-1.29%$160,567$2,463,841
decimated-chart

3

tryhards
try
polygon
$0.00240.91%$313$322,959
tryhards-chart

4

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

5

zomfi
zomfi
bsc
$0.00051.5%$6-
zomfi-chart

6

project-quantum
QBIT
bsc
$00.39%$9,257-
project-quantum-chart

7

galactic-war
bsc
----
-

8

survival-game-online
surv
bsc
$0.0001-$35,385-
survival-game-online-chart

9

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

10

goldminer
GM
bsc
$03.53%$9,904-
goldminer-chart

11

aethr-world
ATH
bsc
$0.0006-$151-
aethr-world-chart

12

cantina-royale
CRT
elrond
$0.0271.31%$2,074-
cantina-royale-chart

13

undead-blocks
undead
ethereum
$0.0019-$5-
undead-blocks-chart

14

cosmicbreak-metaverse
other
----
-

15

chain-joes
ethereum
----
-

16

valorant
ethereum
----
-

17

kazora
other
----
-

18

cryptowalkers
ethereum
----
-

19

roborobo
cardano
----
-

20

prajna-gate
other
----
-

21

aptos-gun
aptos
----
-

22

aptos-codm
aptos
----
-

23

superior
bsc
gala-games
----
-

24

last-expedition
gala-games
----
-

25

pathfinders
ethereum
enjin
----
-

26

metalands
CIFI
bsc
----
-

27

masd-games
MASD
bsc
----
-

28

elarium
ELAR
ethereum
----
-

29

lowlife-forms
other
----
-

30

xociety
bsc
----
-

31

rise-of-aitech
polygon
----
-

32

elemenyx
bsc
----
-

33

fastr
ethereum
----
-

34

the-machines-arena
ronin
----
-

35

the-age-of-gangs
myria
----
-

36

jungle
other
----
-

37

r3v3nge
ethereum
----
-

38

space-troopers
cardano
----
-

39

bloodloop
avalanche
----
-

40

cybaspace
ethereum
----
-

41

metawarz-shooter
myria
----
-

42

matr1x
polygon
----
-

43

psyber-x
myria
----
-

44

web3war
other
----
-

45

cyborne
ethereum
----
-

46

qorbi-world
bsc
----
-

47

world-war-0x
polygon
----
-

48

metados
bsc
----
-

49

inuwars
bsc
----
-

50

moonshot-voyage
enjin
----
-

Showing 1 - 50 out of 85

Show rows