Top Dự Án Casual NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Casual? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Casual, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Casual phổ biến trên blockchain như Moonsama, Hero Blaze: Three Kingdoms, KomNPlay... .


Vốn hoá

$13,091,046

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,123,683

Moonsama / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

57.74%

# Tổng Số Game

126


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

moonsama
moonriver
$0.0143.62%$90,627$7,558,730
moonsama-chart

2

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.0079-3.73%$137,108$2,188,367
hero-blaze-three-kingdoms-chart

3

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

4

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.0059-1.76%$52,580$832,858
legends-of-crypto-chart

5

pomerun
pmr
bsc
$0.00018.14%$270$419,178
pomerun-chart

6

playcent
pcnt
ethereum
$0.0056-0.06%$22,437$156,236
playcent-chart

7

projectoasis
oasis
bsc
$0.021-0.12%$2$83,346
projectoasis-chart

8

the-parallel
PRL
bsc
$0.0014-$160$46,041
the-parallel-chart

9

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

10

zuzalu
ZUZALU
injective
$01.96%$351,728-
zuzalu-chart

11

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.00231.45%$24,176-
mimir-quiz-chart

12

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

13

dead-knight
dkm
solana
$0-$36,507-
dead-knight-chart

14

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

15

candy-cash
CANDY
bsc
$0.006-1.93%$2,092-
candy-cash-chart

16

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0005-0.42%$40-
karmaverse-zombie-chart

17

scapesmania
bsc
$0.0053.83%$137,811-
scapesmania-chart

18

mocossi-planet
cardano
$0.00125.28%$42-
mocossi-planet-chart

19

rooniverse
ROO
polygon
$00.47%$169-
rooniverse-chart

20

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

21

pocket-battles-nft-war
PKS
meverse
----
-

22

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$0-$309-
collarquest-chart

23

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

24

rumby-stars
bsc
----
-

25

lulu-market
bsc
tron
----
-

26

sabai-ecoverse
polygon
----
-

27

underground-waifus
bsc
----
-

28

metamorph
polygon
----
-

29

carrieverse
polygon
----
-

30

partyiconx
ethereum
----
-

31

claw-machine
ethereum
----
-

32

playzap-games
bsc
----
-

33

pong-heroes
bsc
----
-

34

mining-maze
ethereum
----
-

35

snakemoney
bsc
----
-

36

sleepless-ai
bsc
----
-

37

the-animal-age
bsc
ethereum
----
-

38

coinarcade
immutable-x
----
-

39

slime-world
other
----
-

40

norma-in-metaland
klaytn
----
-

41

vulcan-runner
PYR
vulcan-forged
other
----
-

42

frogs-run
bsc
----
-

43

loaded-lions-mane-city
cronos
----
-

44

heart-games
polygon
----
-

45

tapnation
other
----
-

46

draftables
avalanche
----
-

47

high-tide
solana
----
-

48

farms-solana
solana
----
-

49

boba-factory
bsc
----
-

50

hunter-vs-rabbit
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 126

Show rows