Top Dự Án Casual NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Casual? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Casual, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Casual phổ biến trên blockchain như Moonsama, Hero Blaze: Three Kingdoms, KomNPlay... .


Vốn hoá

$12,258,312

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$831,222

Moonsama / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

56.33%

# Tổng Số Game

152


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

moonsama
moonriver
$0.0093-10%$104,417$6,905,566
moonsama-chart

2

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.00667.98%$129,137$2,180,749
hero-blaze-three-kingdoms-chart

3

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

4

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.0050.83%$14,663$710,709
legends-of-crypto-chart

5

pomerun
pmr
bsc
$0.00018.14%$270$419,178
pomerun-chart

6

playcent
pcnt
ethereum
$0.0048-5.28%$3,971$132,031
playcent-chart

7

projectoasis
oasis
bsc
$0.0150.74%$16$57,748
projectoasis-chart

8

the-parallel
PRL
bsc
$0.0014-$160$46,041
the-parallel-chart

9

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

10

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.0018-9.54%$72,328-
mimir-quiz-chart

11

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

12

dead-knight
dkm
solana
$0-$36,507-
dead-knight-chart

13

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

14

candy-cash
CANDY
bsc
$0.00278.8%$30-
candy-cash-chart

15

scapesmania
bsc
$0.0012-0.28%$25,760-
scapesmania-chart

16

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$01.33%$149-
collarquest-chart

17

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

18

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0011-$136-
karmaverse-zombie-chart

19

rooniverse
ROO
polygon
$0-$249-
rooniverse-chart

20

zuzalu
ZUZALU
injective
$00.98%$175,765-
zuzalu-chart

21

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

22

mocossi-planet
cardano
$0.00081.65%$39-
mocossi-planet-chart

23

pocket-battles-nft-war
PKS
meverse
----
-

24

high-tide
solana
----
-

25

masterpop
other
----
-

26

farms-solana
solana
----
-

27

boba-factory
bsc
----
-

28

crypto-valleys
other
----
-

29

tetriverse
other
----
-

30

deworld
ethereum
----
-

31

coqgame
avalanche
----
-

32

solfarm
solana
----
-

33

rarity-jump-genesis
ethereum
----
-

34

unifarm
arbitrum-one
----
-

35

hamburger
bsc
----
-

36

tapnation
other
----
-

37

the-animal-age
bsc
ethereum
----
-

38

coinarcade
immutable-x
----
-

39

slime-world
other
----
-

40

norma-in-metaland
klaytn
----
-

41

vulcan-runner
PYR
vulcan-forged
other
----
-

42

frogs-run
bsc
----
-

43

loaded-lions-mane-city
cronos
----
-

44

heart-games
polygon
----
-

45

cricketfly
other
----
-

46

clevergame
arbitrum-one
ethereum
----
-

47

pixelpals
ethereum
----
-

48

super-smash-cricket
other
----
-

49

rumble-arcade
avalanche
----
-

50

gomble-games
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 152

Show rows