Top Dự Án Casual NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Casual? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Casual, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Casual phổ biến trên blockchain như Pomerun, KomNPlay, Puli... .


Vốn hoá

$6,531,882

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$635,129

Pomerun / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

50.94%

# Tổng Số Game

66


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

pomerun
pmr
bsc
$0.00151.23%$189$3,327,622
pomerun-chart

2

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

3

puli-runner
PULI
bsc
$0.0061-4.63%$199,184$508,315
puli-runner-chart

4

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.035-1.12%$85,729$452,918
hero-blaze-three-kingdoms-chart

5

projectoasis
oasis
bsc
$0.043-0.24%$4,901$170,314
projectoasis-chart

6

the-parallel
PRL
bsc
$0.0046-7.71%$23,342$150,210
the-parallel-chart

7

playcent
pcnt
ethereum
$0.0052-3%$15,417$144,625
playcent-chart

8

dead-knight
dkm
solana
$0-1.66%$231-
dead-knight-chart

9

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

10

rooniverse
ROO
polygon
$01.28%$980-
rooniverse-chart

11

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.0054-3.46%$18,023-
mimir-quiz-chart

12

ethlas
XGEM
polygon
ethereum
$0.002-1.07%$33-
ethlas-chart

13

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$00.77%$2,086-
collarquest-chart

14

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.00432.13%$869-
sugar-kingdom-chart

15

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.00480.87%$440-
karmaverse-zombie-chart

16

pocket-battles-nft-war
PKS
meverse
----
-

17

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

18

candy-cash
CANDY
bsc
----
-

19

mocossi-planet
cardano
$0.02-3.46%$17,177-
mocossi-planet-chart

20

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

21

burn-ghost
other
----
-

22

tnt
polygon
----
-

23

chickens-survival-game
CSG
bsc
----
-

24

hubgame
bsc
----
-

25

aptos-game
aptos
----
-

26

aptos-yoka
aptos
----
-

27

handy-pick-live
other
----
-

28

quiz3
polygon
----
-

29

crazy-snake
polygon
----
-

30

untitled-platformer
bsc
----
-

31

ninjaft
bsc
----
-

32

redflower-farm
RFF
other
----
-

33

puzzle-of-hero-nft
bsc
----
-

34

krypto-ranger
KRT
bsc
----
-

35

gameta
bsc
solana
----
-

36

puffverse
bsc
----
-

37

kingdom-story-heroes-war
bsc
----
-

38

thurstober-digital-studios
algorand
----
-

39

number-shoot
other
----
-

40

lulu-market
bsc
tron
----
-

41

mimir
mimir
ethereum
----
-

42

veggies-farm
polygon
----
-

43

eggsplorer
$VIVE
polygon
----
-

44

entrance
solana
----
-

45

crypto-royale
harmony
----
-

46

dogedash
bsc
----
-

47

ginos-big-town-chef
BURP
solana
----
-

48

x-rush
bsc
----
-

49

wyndblast
CHRO
avalanche
----
-

50

nfheroes
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 66

Show rows