Top Dự Án Casual NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Casual? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Casual, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Casual phổ biến trên blockchain như Moonsama, KomNPlay, Legends of Crypto ... .


Vốn hoá

$10,644,300

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$907,082

Moonsama / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

67.8%

# Tổng Số Game

97


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

moonsama
moonriver
$0.014-3.95%$133,065$7,216,371
moonsama-chart

2

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

3

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.006147.3%$63,718$848,089
legends-of-crypto-chart

4

pomerun
pmr
bsc
$0.00018.14%$270$419,178
pomerun-chart

5

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.011-7.16%$118,401$181,321
hero-blaze-three-kingdoms-chart

6

playcent
pcnt
ethereum
$0.00310.85%$29,678$85,485
playcent-chart

7

the-parallel
PRL
bsc
$0.0014-$160$46,041
the-parallel-chart

8

projectoasis
oasis
bsc
$0.01-$36$41,525
projectoasis-chart

9

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

10

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

11

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

12

candy-cash
CANDY
bsc
$0.07-3.96%$223,905-
candy-cash-chart

13

mocossi-planet
cardano
$0.0023-0.76%$169-
mocossi-planet-chart

14

rooniverse
ROO
polygon
$08.26%$1,841-
rooniverse-chart

15

pocket-battles-nft-war
PKS
meverse
----
-

16

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

17

dead-knight
dkm
solana
$0-$36,507-
dead-knight-chart

18

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.00110.17%$72-
karmaverse-zombie-chart

19

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$07.65%$76-
collarquest-chart

20

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

21

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.0019-4.63%$31,559-
mimir-quiz-chart

22

verse-warriors
ethereum
----
-

23

meta-rivals
polygon
----
-

24

rumby-stars
bsc
----
-

25

deherogame
other
----
-

26

awakapp
polygon
----
-

27

degenpirates
polygon
----
-

28

kingdom-story-heroes-war
bsc
----
-

29

deshgame
arbitrum-one
----
-

30

pixelbattle
polygon
----
-

31

taitiko
bsc
----
-

32

hover-cats
ethereum
----
-

33

tnt
polygon
----
-

34

lulu-market
bsc
tron
----
-

35

number-shoot
other
----
-

36

thurstober-digital-studios
algorand
----
-

37

handy-pick-live
other
----
-

38

sleepless-ai
bsc
----
-

39

draftables
avalanche
----
-

40

tapnation
other
----
-

41

heart-games
polygon
----
-

42

loaded-lions-mane-city
cronos
----
-

43

frogs-run
bsc
----
-

44

vulcan-runner
PYR
vulcan-forged
other
----
-

45

norma-in-metaland
klaytn
----
-

46

slime-world
other
----
-

47

coinarcade
immutable-x
----
-

48

the-animal-age
bsc
ethereum
----
-

49

sabai-ecoverse
polygon
----
-

50

snakemoney
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 97

Show rows