Top Dự Án Casual NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Casual? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Casual, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Casual phổ biến trên blockchain như Moonsama, KomNPlay, Pomerun... .


Vốn hoá

$13,873,705

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$834,113

Moonsama / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

71.14%

# Tổng Số Game

76


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

moonsama
moonriver
$0.02-0.07%$22,729$9,869,261
moonsama-chart

2

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

3

pomerun
pmr
bsc
$0.0006-38.74%$59,235$1,448,263
pomerun-chart

4

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.028-0.61%$220,049$324,800
hero-blaze-three-kingdoms-chart

5

projectoasis
oasis
bsc
$0.036-0.11%$2$141,991
projectoasis-chart

6

playcent
pcnt
ethereum
$0.00441.49%$8,878$121,023
playcent-chart

7

puli-runner
PULI
bsc
$0.00170.38%$93$116,080
puli-runner-chart

8

the-parallel
PRL
bsc
$0.00230.04%$17,474$74,409
the-parallel-chart

9

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

10

pocket-battles-nft-war
PKS
meverse
----
-

11

vero-farm
VERO
bsc
$0-$5-
vero-farm-chart

12

rooniverse
ROO
polygon
$017.78%$196,422-
rooniverse-chart

13

mocossi-planet
cardano
$0.0062-10.36%$17,636-
mocossi-planet-chart

14

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0021.68%$309-
karmaverse-zombie-chart

15

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.00273.94%$23,400-
mimir-quiz-chart

16

sugar-kingdom
candy
bsc
$0.0001-0.88%$1,058-
sugar-kingdom-chart

17

dead-knight
dkm
solana
$06.5%$300-
dead-knight-chart

18

candy-cash
CANDY
bsc
----
-

19

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$01.55%--
collarquest-chart

20

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

21

ethlas
XGEM
polygon
ethereum
$0.00130.18%--
ethlas-chart

22

lulu-market
bsc
tron
----
-

23

ninjaft
bsc
----
-

24

gameta
bsc
solana
----
-

25

krypto-ranger
KRT
bsc
----
-

26

handy-pick-live
other
----
-

27

puzzle-of-hero-nft
bsc
----
-

28

crazy-snake
polygon
----
-

29

redflower-farm
RFF
other
----
-

30

untitled-platformer
bsc
----
-

31

burn-ghost
other
----
-

32

puffverse
bsc
----
-

33

kingdom-story-heroes-war
bsc
----
-

34

thurstober-digital-studios
algorand
----
-

35

number-shoot
other
----
-

36

untitled
UNT
other
----
-

37

tnt
polygon
----
-

38

hover-cats
ethereum
----
-

39

taitiko
bsc
----
-

40

pixelbattle
polygon
----
-

41

deshgame
arbitrum-one
----
-

42

meta-rivals
polygon
----
-

43

verse-warriors
ethereum
----
-

44

deherogame
other
----
-

45

awakapp
polygon
----
-

46

degenpirates
polygon
----
-

47

rumby-stars
bsc
----
-

48

pxquest
PXQ
bsc
immutable-x
ethereum
----
-

49

veggies-farm
polygon
----
-

50

eggsplorer
$VIVE
polygon
----
-

Showing 1 - 50 out of 76

Show rows