Cập nhật: May 19, 2024

Hoppers Game NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Hoppers Game?

Hoppers Game là Adventure, Minigame game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Hoppers Game ?

Hoppers Game có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Hoppers Game ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Hoppers Game

Game khác

Hoppers Game

FLY

$0.00075

-3.98%

$0.0007

Trong 24h

$0.0007

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?

-3.98%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$12,175

Khối Lượng (24h)

$5

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

0%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
16,321,897

Hoppers Game

FLY

$0.00074

-3.98%

$0.0007

Trong 24h

$0.0007


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

?


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$12,175


Khối Lượng (24h)

$5


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

?

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung16,321,897

Hoppers Game Biểu Đồ

(FLY)

FLY Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Hoppers Game Giá Hôm Nay


Hoppers Game Giá

$0.00074


Thay đổi giá 24h

-$0.00003

-3.98%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00074 / $0.00079


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$5


0

Xếp Hạng Giá Vốn

#0


Hoppers Game Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

-


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$12,175.98


Hoppers Game Giá Hôm Nay

Hoppers Game Giá hôm nay là $0.0007 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $5. Hoppers Game có giá đang thay đổi -3.98% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 0 coins và tổng cung là 16,321,897

Giá cao nhất của Hoppers Game?

Hoppers Game đạt mức cao nhất (all time high) tại 1.86.

Giá thấp nhất của Hoppers Game?

Hoppers Game có mức thấp nhất (all time low) tại 0.0003173.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Hoppers Game?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Hoppers Game 5.

Có thể giao dịch Hoppers Game ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Hoppers Game trên


Nơi Mua FLY

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Hoppers Game Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.