Top Dự Án Combat NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Combat? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Combat, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Combat phổ biến trên blockchain như Galaxy Blitz, PolkaWar, Operon Origins... .


Vốn hoá

$977,997

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$307,781

Galaxy Blitz / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

52.45%

# Tổng Số Game

35


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.1-0.07%$50$512,979
galaxy-blitz-chart

2

polkawar
pwar
bsc
$0.0055-7.04%$240,452$396,537
polkawar-chart

3

operon-origins
ORO
bsc
$0.0043-15.44%$55,603$34,513
operon-origins-chart

4

bfk-warzone
BFK
bsc
$0.00082.38%$85$33,968
bfk-warzone-chart

5

cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-

6

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$01.8%$1,809-
collarquest-chart

7

soccer-crypto
SOT
bsc
$0.0071-1.96%$257-
soccer-crypto-chart

8

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0009-1.7%$29-
infinity-arena-chart

9

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$1-
cryptodicehero-chart

10

dogs-kombat
DK
bsc
$0-$9-
dogs-kombat-chart

11

alpha-kombat
ALKOM
bsc
$0-$948-
alpha-kombat-chart

12

fistiana
FCT
bsc
$0.017-$7,837-
fistiana-chart

13

crypto-gladiator
CGS
okexchain
$0-9.67%$4-
crypto-gladiator-chart

14

cryptozerofi
zeri
bsc
$0-94.84%$697-
cryptozerofi-chart

15

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

16

medland-mayhem
MEDT
bsc
----
-

17

world-war-0x
polygon
----
-

18

caveworld
CAVE
solana
----
-

19

ninjaft
bsc
----
-

20

rifters
DSR
ethereum
polygon
solana
----
-

21

beyond-earth-online
BEO
other
----
-

22

wuxia-metaverse
polygon
----
-

23

capymagi-world
ethereum
bsc
----
-

24

the-lost-land
ethereum
----
-

25

herobook
bsc
----
-

26

hesman-legend
HES
other
----
-

27

legions
ethereum
----
-

28

sgem-city
ORE
ethereum
----
-

29

the-legend-of-aurum-draconis
DCAU
avalanche
----
-

30

politic-wars
bsc
----
-

31

chimp-fight
NANA
solana
----
-

32

wyndblast
CHRO
avalanche
----
-

33

gunfire-hero
bsc
----
-

34

mollector
MOL
bsc
----
-

35

metayoka
SPICE, YOC
bsc
----
-

Showing 1 - 35 out of 35

Show rows