Top Dự Án Combat NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Combat? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Combat, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Combat phổ biến trên blockchain như Galaxy Blitz, BFK Warzone, PolkaWar... .


Vốn hoá

$1,485,720

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$329,723

Galaxy Blitz / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

51.29%

# Tổng Số Game

42


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.091-3.6%$271,114$762,015
galaxy-blitz-chart

2

bfk-warzone
BFK
bsc
$0.0005-$199$425,363
bfk-warzone-chart

3

polkawar
pwar
bsc
$0.00391.48%$42,383$285,814
polkawar-chart

4

operon-origins
ORO
bsc
$0.0015-0.07%$7,149$12,528
operon-origins-chart

5

crypto-gladiator
CGS
okexchain
$0-0.13%--
crypto-gladiator-chart

6

soccer-crypto
SOT
bsc
$0-$66-
soccer-crypto-chart

7

cryptozerofi
zeri
bsc
$0.0003---
cryptozerofi-chart

8

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

9

cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-

10

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

11

dogs-kombat
DK
bsc
$0---
dogs-kombat-chart

12

alpha-kombat
ALKOM
bsc
$0-$948-
alpha-kombat-chart

13

fistiana
FCT
bsc
$0.017-$7,837-
fistiana-chart

14

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$01.55%--
collarquest-chart

15

infinity-arena
inaz
bsc
$0.00040.45%$17-
infinity-arena-chart

16

chains-of-war
cardano
----
-

17

world-war-0x
polygon
----
-

18

medland-mayhem
MEDT
bsc
----
-

19

caveworld
CAVE
solana
----
-

20

wuxia-metaverse
polygon
----
-

21

capymagi-world
ethereum
bsc
----
-

22

the-lost-land
ethereum
----
-

23

darkmeta
bsc
----
-

24

herobook
bsc
----
-

25

the-egoversus-first-strike
solana
avalanche
----
-

26

wilderness-p2e
polygon
----
-

27

metabot
polygon
----
-

28

oyabun
polygon
----
-

29

karate-combat
ethereum
bsc
----
-

30

ninjaft
bsc
----
-

31

rifters
DSR
ethereum
polygon
solana
----
-

32

beyond-earth-online
BEO
other
----
-

33

hesman-legend
HES
other
----
-

34

legions
ethereum
----
-

35

sgem-city
ORE
ethereum
----
-

36

the-legend-of-aurum-draconis
DCAU
avalanche
----
-

37

politic-wars
bsc
----
-

38

chimp-fight
NANA
solana
----
-

39

wyndblast
CHRO
avalanche
----
-

40

gunfire-hero
bsc
----
-

41

mollector
MOL
bsc
----
-

42

metayoka
SPICE, YOC
bsc
----
-

Showing 1 - 42 out of 42

Show rows