Top Dự Án Combat NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Combat? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Combat, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Combat phổ biến trên blockchain như PolkaWar, Galaxy Blitz, BFK Warzone... .


Vốn hoá

$337,661

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$99,060

PolkaWar / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

55.75%

# Tổng Số Game

61


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

polkawar
pwar
bsc
$0.0026-0.06%$24,455$188,263
polkawar-chart

2

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.01-$52,498$83,491
galaxy-blitz-chart

3

bfk-warzone
BFK
bsc
$0-12.84%$1,084$49,840
bfk-warzone-chart

4

operon-origins
ORO
bsc
$0.002-4.32%$11,756$16,067
operon-origins-chart

5

dogs-kombat
DK
bsc
$0-$25-
dogs-kombat-chart

6

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0002-$5-
infinity-arena-chart

7

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$0-$309-
collarquest-chart

8

cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-

9

soccer-crypto
SOT
bsc
$0-$66-
soccer-crypto-chart

10

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

11

alpha-kombat
ALKOM
bsc
$0-$948-
alpha-kombat-chart

12

fistiana
FCT
bsc
$0.017-$7,837-
fistiana-chart

13

crypto-gladiator
CGS
okexchain
$0.00012.89%$67-
crypto-gladiator-chart

14

cryptozerofi
zeri
bsc
$0.0003---
cryptozerofi-chart

15

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

16

wilderness-p2e
polygon
----
-

17

karate-combat
ethereum
bsc
----
-

18

defimons
avalanche
----
-

19

mini-arena
solana
----
-

20

crypto-surferz
cronos
----
-

21

turbo-battle-arena
arbitrum-one
----
-

22

capsule-heroes
ethereum
----
-

23

oyabun
polygon
----
-

24

metabot
polygon
----
-

25

echo-of-the-horizon
bsc
----
-

26

buddy-arena
polygon
----
-

27

richverse
polygon
----
-

28

snakemoney
bsc
----
-

29

pixelmon
base
----
-

30

poglin
solana
----
-

31

forge
ethereum
----
-

32

nft-strike
ethereum
----
-

33

game-of-sana
polygon
----
-

34

meme-alliance
ethereum
----
-

35

gyre-game
other
----
-

36

sinverse
SIN
bsc
----
-

37

tongochi
other
----
-

38

air-force-lunc
terra
----
-

39

beyond-earth-online
BEO
other
----
-

40

metayoka
SPICE, YOC
bsc
----
-

41

mollector
MOL
bsc
----
-

42

gunfire-hero
bsc
----
-

43

wyndblast
CHRO
avalanche
----
-

44

chimp-fight
NANA
solana
----
-

45

politic-wars
bsc
----
-

46

the-legend-of-aurum-draconis
DCAU
avalanche
----
-

47

sgem-city
ORE
ethereum
----
-

48

legions
ethereum
----
-

49

hesman-legend
HES
other
----
-

50

herobook
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 61

Show rows