Top Dự Án Space Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Space Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Space Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Space Game phổ biến trên blockchain như Star Atlas, StarLink, Space Falcon... .


Vốn hoá

$68,755,664

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$5,560,834

Star Atlas / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

65.22%

# Tổng Số Game

83


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

star-atlas
atlas
solana
$0.0027-3.36%$1,899,919$44,840,379
star-atlas-chart

2

starlink
starl
ethereum
$04.25%$846,949$11,283,806
starlink-chart

3

space-falcon
fcon
solana
$0.0002-7.54%$59,901$5,119,913
space-falcon-chart

4

outer-ring
gq
bsc
$0.0006-5.92%$2,584,871$4,259,328
outer-ring-chart

5

inpulsex
ipx
bsc
$0--$2,039,558
inpulsex-chart

6

starship
starship
bsc
$0.028-0.59%$5,050$528,732
starship-chart

7

cometh
must
ethereum
$4.623.36%$899$482,778
cometh-chart

8

celestial
celt
okexchain
$0-4.08%$50,155$169,598
celestial-chart

9

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

10

imperium-empires
ime
avalanche
$07.21%$951$6,819
imperium-empires-chart

11

black-eye-galaxy
byg
bsc
$0-$77$4,672
black-eye-galaxy-chart

12

mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart

13

space-misfits
SMCW
ethereum
enjin
$0.00193.06%$84,937-
space-misfits-chart

14

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

15

moon-nation-game
mng
bsc
$0.002-$4-
-

16

attack-wagon
atk
polygon
$0.00033.2%$26,977-
attack-wagon-chart

17

meta-space-2045
MTW
bsc
$0.02-0.06%$2-
meta-space-2045-chart

18

infinite-battles
BLS
bsc
----
-

19

galaxy-war
gwt
bsc
$0.0001-$5-
galaxy-war-chart

20

light-year
LC
bsc
$0.025-$74-
-

21

spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-$2-
spaceship-war-chart

22

xpansion
xps
bsc
$0.00070.68%$1-
xpansion-chart

23

astro-verse
asv
bsc
$0-$3-
astro-verse-chart

24

ecio-space
ecio
bsc
$0-$13-
ecio-space-chart

25

space-crypto
spg
bsc
$0.0002-$9-
space-crypto-chart

26

space-sip
sip
bsc
$0.0001-$1-
space-sip-chart

27

landrocker
LRT
bsc
polygon
----
-

28

cyber-soccer
COCA
bsc
----
-

29

providence
avalanche
----
-

30

stellum
bsc
polygon
----
-

31

pocket-space
solana
----
-

32

planet-ix
IXT
other
----
-

33

lamdamoon
aptos
polkadot
----
-

34

revolving-games
other
----
-

35

space-kill
SKS
bsc
----
-

36

pathfinders
ethereum
enjin
----
-

37

space-heroes
DMMT
wax
bsc
----
-

38

warp-game
bsc
----
-

39

battle-drones
BATTLE
solana
----
-

40

polus
polygon
----
-

41

metagalaxy-land
bsc
----
-

42

spacecatch
bsc
----
-

43

land-rocker
LRT
polygon
----
-

44

moon-blasters
ethereum
----
-

45

degenpirates
polygon
----
-

46

moon-x-expeditions
bsc
----
-

47

galaxy-commanders
immutable-x
----
-

48

space-nation
ethereum
----
-

49

pong-heroes
bsc
----
-

50

galaxia-explorer
ethereum
polygon
arbitrum-one
other
----
-

Showing 1 - 50 out of 83

Show rows