Top Dự Án Space Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Space Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Space Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Space Game phổ biến trên blockchain như Star Atlas, Outer Ring, StarLink... .


Vốn hoá

$94,233,935

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4,734,728

Star Atlas / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

39.44%

# Tổng Số Game

71


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

star-atlas
atlas
solana
$0.0033-2.82%$1,147,694$37,163,683
star-atlas-chart

2

outer-ring
gq
bsc
$0.0064-1%$1,949,572$26,272,759
outer-ring-chart

3

starlink
starl
ethereum
$0-2.94%$967,379$23,356,300
starlink-chart

4

celestial
celt
okexchain
$0.00060.08%$255,022$1,878,227
celestial-chart

5

inpulsex
ipx
bsc
$0-3.81%$139,222$1,731,147
inpulsex-chart

6

cometh
must
ethereum
$13.25-1.43%$2,349$1,381,782
cometh-chart

7

starship
starship
bsc
$0.061-3.38%$3,755$1,155,928
starship-chart

8

dark-frontiers
dark
bsc
$0.029-4.06%$132,420$1,039,851
dark-frontiers-chart

9

imperium-empires
ime
avalanche
$0.0001-0.07%$1,206$230,522
imperium-empires-chart

10

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-0.06%$1$16,831
graviton-zero-chart

11

black-eye-galaxy
byg
bsc
$0-$77$4,672
black-eye-galaxy-chart

12

mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart

13

astro-verse
asv
bsc
$0-$9-
astro-verse-chart

14

moon-nation-game
mng
bsc
$0.002-$4-
-

15

space-misfits
SMCW
ethereum
enjin
$0.013-0.55%$53,558-
space-misfits-chart

16

meta-space-2045
MTW
bsc
$0.021-0.15%$16,664-
meta-space-2045-chart

17

attack-wagon
atk
polygon
$0.0014-1.59%$29,409-
attack-wagon-chart

18

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

19

infinite-battles
BLS
bsc
----
-

20

light-year
LC
bsc
$0.025-$74-
-

21

space-sip
sip
bsc
$0.00011.1%$190-
space-sip-chart

22

space-falcon
fcon
solana
$0-1.35%$28,115-
space-falcon-chart

23

space-crypto
spg
bsc
$0.0003-4.89%$7,679-
space-crypto-chart

24

ecio-space
ecio
bsc
$0-$13-
ecio-space-chart

25

galaxy-war
gwt
bsc
$0.00030.06%$311-
galaxy-war-chart

26

xpansion
xps
bsc
$0.0009-0.02%$3-
xpansion-chart

27

spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-$2-
spaceship-war-chart

28

worlds-of-dr.-hems
WODH
wax
----
-

29

pxquest
PXQ
bsc
immutable-x
ethereum
----
-

30

astro-space
AST
solana
----
-

31

spacebar
other
----
-

32

bovineverse
BVT
other
----
-

33

mars4
MARS4
polygon
----
-

34

noft-games
NOFT
bsc
----
-

35

metaguardians
ethereum
----
-

36

battle-drones
BATTLE
solana
----
-

37

polus
polygon
----
-

38

warp-game
bsc
----
-

39

landrocker
LRT
bsc
polygon
----
-

40

space-heroes
DMMT
wax
bsc
----
-

41

pathfinders
ethereum
enjin
----
-

42

space-kill
SKS
bsc
----
-

43

revolving-games
other
----
-

44

lamdamoon
aptos
polkadot
----
-

45

stellum
bsc
polygon
----
-

46

planet-ix
IXT
other
----
-

47

metagalaxy-land
bsc
----
-

48

pocket-space
solana
----
-

49

plutonians-dao
RPC
solana
----
-

50

0xuniverse
PLANET
polygon
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 71

Show rows