Top Dự Án Space Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Space Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Space Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Space Game phổ biến trên blockchain như Star Atlas, StarLink, Outer Ring... .


Vốn hoá

$158,121,216

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$17,394,401

Star Atlas / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

64.38%

# Tổng Số Game

82


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

star-atlas
atlas
solana
$0.0067-3.12%$4,004,737$101,791,973
star-atlas-chart

2

starlink
starl
ethereum
$011.8%$9,683,305$35,266,279
starlink-chart

3

outer-ring
gq
bsc
$0.00193.87%$3,388,212$11,653,464
outer-ring-chart

4

space-falcon
fcon
solana
$0.0003-4.92%$158,991$5,783,723
space-falcon-chart

5

inpulsex
ipx
bsc
$0--$2,039,558
inpulsex-chart

6

cometh
must
ethereum
$7.120.23%$3,214$744,864
cometh-chart

7

starship
starship
bsc
$0.027-1.9%$2,536$515,673
starship-chart

8

celestial
celt
okexchain
$0-1.09%$52,843$255,239
celestial-chart

9

imperium-empires
ime
avalanche
$0-11.11%$1,965$45,690
imperium-empires-chart

10

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

11

black-eye-galaxy
byg
bsc
$0-$77$4,672
black-eye-galaxy-chart

12

mechachain
mecha
aurora
$0.001--$2,232
mechachain-chart

13

space-misfits
SMCW
ethereum
enjin
$0.0037-1.55%$51,467-
space-misfits-chart

14

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

15

moon-nation-game
mng
bsc
$0.002-$4-
-

16

attack-wagon
atk
polygon
$0.0013-4.02%$44,865-
attack-wagon-chart

17

meta-space-2045
MTW
bsc
$0.02-0.06%$2-
meta-space-2045-chart

18

infinite-battles
BLS
bsc
----
-

19

galaxy-war
gwt
bsc
$0.0002-0.33%$23-
galaxy-war-chart

20

light-year
LC
bsc
$0.025-$74-
-

21

spaceship-war
spw
bsc
$0.0012-$2-
spaceship-war-chart

22

xpansion
xps
bsc
$0.0006-8.67%--
xpansion-chart

23

astro-verse
asv
bsc
$0-$3-
astro-verse-chart

24

ecio-space
ecio
bsc
$0-$13-
ecio-space-chart

25

space-sip
sip
bsc
$0.0001-$1-
space-sip-chart

26

space-crypto
spg
bsc
$0.0004-$2,033-
space-crypto-chart

27

stellum
bsc
polygon
----
-

28

providence
avalanche
----
-

29

land-rocker
LRT
polygon
----
-

30

pocket-space
solana
----
-

31

planet-ix
IXT
other
----
-

32

lamdamoon
aptos
polkadot
----
-

33

revolving-games
other
----
-

34

space-kill
SKS
bsc
----
-

35

pathfinders
ethereum
enjin
----
-

36

space-heroes
DMMT
wax
bsc
----
-

37

warp-game
bsc
----
-

38

battle-drones
BATTLE
solana
----
-

39

metaguardians
ethereum
----
-

40

landrocker
LRT
bsc
polygon
----
-

41

polus
polygon
----
-

42

metagalaxy-land
bsc
----
-

43

galaxy-commanders
immutable-x
----
-

44

spacecatch
bsc
----
-

45

moon-blasters
ethereum
----
-

46

degenpirates
polygon
----
-

47

roguestargame
immutable-x
----
-

48

moon-x-expeditions
bsc
----
-

49

space-nation
ethereum
----
-

50

pong-heroes
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 82

Show rows