Top Game NFT Trên Hệ Solana

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Solana? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Solana, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Solana nổi bật như STEPN, Star Atlas, Aurory .


Vốn hoá

$663,432,398

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$52,340,083

STEPN / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

69.98%

# Tổng Số Game

237


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.240.45%$45,594,771$464,276,809
stepn-chart

2

star-atlas
atlas
solana
$0.005-0.25%$1,491,628$79,110,098
star-atlas-chart

3

aurory
aury
solana
$0.62-2.72%$205,119$33,833,426
aurory-chart

4

synesis-one
sns
solana
$0.06510.64%$2,927,623$31,882,507
synesis-one-chart

5

genopets
gene
solana
$0.3-3.11%$29,610$13,260,423
genopets-chart

6

decimated
dio
solana
$0.025-8.93%$159,719$10,038,640
decimated-chart

7

defi-land
dfl
solana
$0.0012-9.17%$37,587$9,064,035
defi-land-chart

8

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.020.82%$120,264$8,631,677
monkeyleague-chart

9

cryowar
cwar
solana
$0.018-2.29%$79,658$5,010,110
cryowar-chart

10

space-falcon
fcon
solana
$0.0002-10.2%$166,202$4,707,777
space-falcon-chart

11

project-seed
SHILL
solana
$0.00731.56%$677,613$2,617,324
project-seed-chart

12

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.0069-2.54%$1,799$529,889
hunnyplay-chart

13

phantasia-sports
fant
solana
$0.0033-$130$244,316
phantasia-sports-chart

14

solchicks
chicks
solana
$01.34%$665$182,209
solchicks-chart

15

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.0002-0.29%$2$26,429
solchicks-shards-chart

16

starbots
bot
solana
$0.0005-0.93%$20$16,323
starbots-chart

17

darleygo
dge
solana
$0--$406
darleygo-chart

18

void
void
solana
$0.0014-1.02%$2-
void-chart

19

skatetx
solana
$0.016-$719-
skatetx-chart

20

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.0024-$1-
cricket-star-manager-chart

21

gameyoo
gyc
solana
$0---
gameyoo-chart

22

visiongame
vision
solana
$0.0047-0.07%$422,428-
visiongame-chart

23

alpha-gorillas
Alpha
solana
$0.62-$50-
alpha-gorillas-chart

24

boss-fighters
BFT
solana
ethereum
$0-$35-
boss-fighters-chart

25

xhashtag
xtag
solana
$0.029-1.12%$168,693-
xhashtag-chart

26

tribeland
trbl
solana
$0---
tribeland-chart

27

nest-arcade
nesta
solana
$0-6.8%$93-
nest-arcade-chart

28

dead-knight
dkm
solana
$0-$36,507-
dead-knight-chart

29

dragon-war
draw
solana
$0.0001-$3-
dragon-war-chart

30

solice
slc
solana
$0.00267.41%$26,941-
solice-chart

31

defi-land-gold
GOLDY
solana
$00.86%$384-
defi-land-gold-chart

32

racefi
racefi
solana
$0.0047-0.34%$87-
racefi-chart

33

invoker
IV
solana
$0-$1-
invoker-chart

34

tap-fantasy
tap
solana
bsc
$0.0029-4.94%$191,729-
tap-fantasy-chart

35

naga-kingdom
NAGA
solana
$0.0011---
naga-kingdom-chart

36

garbles
solana
----
-

37

the-egoversus-first-strike
solana
avalanche
----
-

38

octo-gaming
solana
----
-

39

faraway-land
solana
----
-

40

alpha-league-racing
solana
----
-

41

golden-tides
solana
----
-

42

lazy-soccer
solana
----
-

43

pixereternity
polygon
bsc
solana
----
-

44

spirit-clash
solana
----
-

45

utgard
solana
----
-

46

occupy-wall-street
solana
----
-

47

poglin
solana
----
-

48

portal
$PORTAL
solana
----
-

49

faraway
base
ethereum
solana
polygon
----
-

50

paps
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 237

Show rows

Latest SOLANA NFT Gaming Updates