Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Game NFT Trên Hệ Solana

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Solana? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Solana, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Solana nổi bật như STEPN, Star Atlas, MonkeyLeague.


Vốn hoá

$284,109,047

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$46,035,580

STEPN / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

82.04%

# Tổng Số Game

157


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1stepn
gmt
solana
$0.392.77%$42,727,999$233,069,980
stepn-chart
2star-atlas
atlas
solana
$0.00241.95%$540,748$25,871,545
star-atlas-chart
3monkeyleague
mbs
solana
$0.0780.2%$159,601$6,854,713
monkeyleague-chart
4project-seed
SHILL
solana
$0.014-4.77%$261,157$4,831,035
project-seed-chart
5aurory
aury
solana
$0.46-6.46%$38,831$4,377,602
aurory-chart
6genopets
gene
solana
$0.97.9%$241,435$3,320,246
genopets-chart
7defi-land
dfl
solana
$0.00091.01%$51,722$2,769,101
defi-land-chart
8decimated
dio
solana
$0.00791.01%$24,465$1,407,254
decimated-chart
9solchicks
chicks
solana
$0.0007-0.02%$1,958$1,257,103
solchicks-chart
10starbots
bot
solana
$0.0075-0.67%$1,379$209,642
starbots-chart
11phantasia-sports
fant
solana
$0.001--$78,823
phantasia-sports-chart
12solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.001-1.65%$131$48,938
solchicks-shards-chart
13darleygo
dge
solana
$0.0011-0.71%$24$13,065
darleygo-chart
14cryowar
cwar
solana
$0.0164.88%$221,965-
cryowar-chart
15racefi
racefi
solana
$0.008715.37%$86,315-
racefi-chart
16cricket-star-manager
CSM
solana
$0.018-1.39%$4,642-
cricket-star-manager-chart
17space-falcon
fcon
solana
$0.0001-2.25%$54,736-
space-falcon-chart
18solice
slc
solana
$0.0076-15.15%$72,194-
solice-chart
19void
void
solana
$0.001131.7%$1,104-
void-chart
20invoker
IV
solana
$043.83%$148-
invoker-chart
21visiongame
vision
solana
$0.0021-0.02%$114,179-
visiongame-chart
22naga-kingdom
NAGA
solana
$0.005---
naga-kingdom-chart
23skatetx
solana
$0.13-1%$167-
skatetx-chart
24defi-land-gold
GOLDY
solana
$0.0001-2.14%$583-
defi-land-gold-chart
25tap-fantasy
tap
solana
bsc
$0.0040.14%$210,934-
tap-fantasy-chart
26xhashtag
xtag
solana
$0.0243.41%$462,256-
xhashtag-chart
27gameyoo
gyc
solana
$0.0001---
gameyoo-chart
28dragon-war
draw
solana
$0.0007-5.76%$1,843-
dragon-war-chart
29dead-knight
dkm
solana
$0-0.82%--
dead-knight-chart
30tribeland
trbl
solana
$0---
tribeland-chart
31synesis-one
sns
solana
$0.00170.35%$754,846-
synesis-one-chart
32nest-arcade
nesta
solana
$0.00010.85%$218-
nest-arcade-chart
33ultimate-showdown-nft
solana
----
-
34metaops
solana
----
-
35era-spheres
$Era
solana
----
-
36earth-from-another-sun-efas
solana
----
-
37the-remnants
CMP
solana
----
-
38chimp-fight
NANA
solana
----
-
39moonfrost
FROST
solana
----
-
40let-me-speak
LSTAR
solana
----
-
41nextmoon
solana
----
-
42double-jump
solana
----
-
43project-hive
HGT
solana
----
-
44boss-fighters
BFT
solana
enjin
----
-
45urban-racer
URC
solana
----
-
46ginos-big-town-chef
BURP
solana
----
-
47mobile-legends
solana
----
-
48angrymals
bsc
solana
----
-
49aotuverse
solana
other
----
-
50solana-lamports-poker
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 157

Show rows