Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Dự Án Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau.Có thể kể đến một số dự án Game Strategy phổ biến trên blockchain như League of Kingdoms, Splinterlands, Meta Apes ...


Vốn hoá

$69,843,755

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$9,120,032

League of Kingdoms / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

36.7%

# Tổng Số Game

199


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.350.85%$3,380,354$25,634,473
league-of-kingdoms-chart
2splinterlands
sps
bsc
$0.0392.03%$825,390$18,932,849
splinterlands-chart
3meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.0544.55%$30,180$7,953,594
meta-apes-chart
4voxies
voxel
polygon
$0.19-0.4%$3,448,152$6,837,445
voxies-chart
5crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.00353.61%$186,835$4,397,501
crazy-defense-heroes-chart
6starship
starship
bsc
$0.0960.19%$2,132$1,804,008
starship-chart
7dark-frontiers
dark
bsc
$0.0372.68%$84,890$906,664
dark-frontiers-chart
8galaxy-blitz
mit
bsc
$0.13-0.77%$34,508$632,260
galaxy-blitz-chart
9chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0081-3.07%$32,810$544,853
chain-of-legends-chart
10megacryptopolis
mega
ethereum
$2.2-33.59%$11,318$504,512
megacryptopolis-chart
11moonscape
MSCP
bsc
$0.00030.77%$5,938$356,316
moonscape-chart
12starbots
bot
solana
$0.0075-0.67%$1,379$209,642
starbots-chart
13kingdomx
kt
bsc
$0.00120.59%$7,178$199,505
kingdomx-chart
14samurai-legends
smg
bsc
$0.0029-0.6%$901$178,346
samurai-legends-chart
15projectoasis
oasis
bsc
$0.044-0.96%$97$173,832
projectoasis-chart
16talecraft
craft
avalanche
$0.0225.03%$49,427$155,683
talecraft-chart
17the-three-kingdoms
ttk
bsc
$0.0008-0.27%$171$143,412
the-three-kingdoms-chart
18dopewarz
drug
bsc
$0.00150.8%$7$105,425
dopewarz-chart
19metawars
WARS
bsc
$0.0008-0.36%$19,535$63,271
metawars-chart
20luna-rush
lus
bsc
$0.00222.85%$41,255$49,834
luna-rush-chart
211000blocks
bls
bsc
$0.0017-$1$35,470
1000blocks-chart
22battle-saga
btl
bsc
$0.00061.3%$23,412$24,860
battle-saga-chart
23arker
arker
bsc
$0.0012-3.14%$166,461-
arker-chart
24the-spartans
TSP
bsc
$0.0023-$858-
the-spartans-chart
25cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.00087.21%$2,965-
cryptoblades-kingdoms-chart
26ashward
asc
bsc
$0.00040.4%$13-
ashward-chart
27dark-land-survival
big
bsc
$0.0011-1.54%$40-
dark-land-survival-chart
28pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-2.04%$23-
pirate-x-pirate-chart
29wizardia
wzrd
bsc
$0.00410.96%$91,213-
wizardia-chart
30the-dynasty
DYT
bsc
$0.0004---
the-dynasty-chart
31the-realm-defenders
TRD
polygon
$0.0004-18.56%$57-
the-realm-defenders-chart
32doragonland
dor
bsc
$0.0003-4.15%$285-
doragonland-chart
33yarloo
yarl
bsc
$0.0049-0.49%$3-
yarloo-chart
34spacey-2025
spay
ethereum
$0.12.16%$14,197-
spacey-2025-chart
35bad-days--marvelous-nfts
mnft
bsc
$0.00630.12%$47,656-
bad-days--marvelous-nfts-chart
36kingdom-raids
KR
bsc
$0.015-7.67%$50,506-
kingdom-raids-chart
37endless-battlefield
eb
okexchain
$06.84%$638-
endless-battlefield-chart
38kingdom-karnage
kkt
bsc
$0.00090.5%$70,992-
kingdom-karnage-chart
39metroverse
met
ethereum
$0.049-8.3%$1,204-
metroverse-chart
40cino-games
cino
ethereum
$0-$74-
cino-games-chart
41etheking
ethe
bsc
$0.00130.5%$1-
etheking-chart
42plant-empires
PEFI
bsc
$0.0037-0.76%$402-
plant-empires-chart
43rxc-games
rxcg
bsc
$0.00021.4%$48-
rxc-games-chart
44x99game
x99
bsc
$0-$51-
x99game-chart
45fishy-tank
FTE
bsc
$0.011-$45-
fishy-tank-chart
46league-of-empires
loe
enjin
----
-
47xmetaverse
XMETA
bsc
$0.0027-0.32%$385-
xmetaverse-chart
48metabomb
mtb
bsc
$0.0004-0.76%$184-
metabomb-chart
49evoverse-power
EPW
bsc
$0.0029-1.68%$1,754-
evoverse-power-chart
50doom-hero-dao
DHD
bsc
$0.028-0.09%$94-
doom-hero-dao-chart

Showing 1 - 50 out of 199

Show rows