Top Dự Án Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Strategy phổ biến trên blockchain như Voxies, League of Kingdoms, Crazy Defense Heroes... .


Vốn hoá

$110,274,263

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$11,823,473

Voxies / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

35.83%

# Tổng Số Game

364


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

voxies
voxel
polygon
$0.22-2.39%$4,207,105$39,514,777
voxies-chart

2

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.29-2.82%$4,958,961$32,816,367
league-of-kingdoms-chart

3

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.0132.19%$679,873$21,025,759
crazy-defense-heroes-chart

4

splinterlands
sps
bsc
$0.013-0.96%$75,633$6,145,396
splinterlands-chart

5

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.0243.72%$400$4,151,707
meta-apes-chart

6

the-three-kingdoms
ttk
bsc
$0.00225.42%$77,146$1,803,836
the-three-kingdoms-chart

7

ertha
ertha
bsc
$0.0015-3.38%$224,042$1,793,811
ertha-chart

8

starship
starship
bsc
$0.032-3.4%$1,498$605,294
starship-chart

9

kingdomx
kt
bsc
$0.00130.46%$229,847$418,384
kingdomx-chart

10

wizardia
wzrd
bsc
$0.00354.03%$43,102$370,185
wizardia-chart

11

megacryptopolis
mega
ethereum
$1.6-$916$368,290
megacryptopolis-chart

12

meta-galaxy
megaland
bsc
$0.0002-2.56%$47,135$230,861
meta-galaxy-chart

13

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0031-3.95%$6,641$213,939
chain-of-legends-chart

14

moonscape
MSCP
bsc
$0.0002-84.41%$3$209,005
moonscape-chart

15

dopewarz
drug
bsc
$0.0008-$24,661$185,355
dopewarz-chart

16

projectoasis
oasis
bsc
$0.0220.23%$41$86,363
projectoasis-chart

17

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.01-$52,498$83,491
galaxy-blitz-chart

18

battle-saga
btl
bsc
$0.0016-0.44%$1,511$64,788
battle-saga-chart

19

luna-rush
lus
bsc
$0.0024-1.42%$13,553$54,617
luna-rush-chart

20

metawars
WARS
bsc
$0.0005-4.16%$3,343$41,674
metawars-chart

21

talecraft
craft
avalanche
$0.00391.38%$6,927$27,706
talecraft-chart

22

samurai-legends
smg
bsc
$0.0001-$26$24,196
samurai-legends-chart

23

1000blocks
bls
bsc
$0.0009-$5,250$19,681
1000blocks-chart

24

starbots
bot
solana
$0.0006-5.69%$38$18,780
starbots-chart

25

xmetaverse
XMETA
bsc
$0.0013-0.26%$17-
xmetaverse-chart

26

ashward
asc
bsc
$0.0002-$1-
ashward-chart

27

dark-land-survival
big
bsc
$0.0002-$10-
dark-land-survival-chart

28

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-1.29%$3-
pirate-x-pirate-chart

29

bountykinds
YU
bsc
$1.48-2.37%$2,237-
bountykinds-chart

30

the-dynasty
DYT
bsc
$0.0004-$4-
the-dynasty-chart

31

the-realm-defenders
TRD
polygon
$0.0003-$19-
the-realm-defenders-chart

32

the-spartans
TSP
bsc
$0.0023-$858-
the-spartans-chart

33

yarloo
yarl
bsc
$0.0037-$1-
yarloo-chart

34

reta-wars
GRT
bsc
$0.0029-$74-
reta-wars-chart

35

spacey-2025
spay
ethereum
$0.1130.58%$55,308-
spacey-2025-chart

36

bad-days--marvelous-nfts
mnft
bsc
$0.00390.31%$140,722-
bad-days--marvelous-nfts-chart

37

summoners-war-lost-centuria
LCT
other
$0.0025-$9,243-
summoners-war-lost-centuria-chart

38

kingdom-raids
KR
bsc
$0.00020.3%$22-
kingdom-raids-chart

39

endless-battlefield
eb
okexchain
$0---
endless-battlefield-chart

40

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-$85-
pirates-of-the-arrland-chart

41

lumos-metaverse
LUMOSX
bsc
$0.0002-$1-
lumos-metaverse-chart

42

medieval-empires
polygon
$0.016-4.18%$544,123-
medieval-empires-chart

43

etheking
ethe
bsc
$0.0013-$12-
etheking-chart

44

rxc-games
rxcg
bsc
$0.00184.82%$1,857-
rxc-games-chart

45

x99game
x99
bsc
$0-$51-
x99game-chart

46

fishy-tank
FTE
bsc
$0.011-$45-
fishy-tank-chart

47

medamon
MON
bsc
$0.0014-6.56%$573-
medamon-chart

48

evoverse-power
EPW
bsc
$0.0007-$6-
evoverse-power-chart

49

drawshop-kingdom-reverse-joystick
JOY
klaytn
$0.00542.78%$22,728-
drawshop-kingdom-reverse-joystick-chart

50

anito-legends
LARO
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 364

Show rows