Top Dự Án Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Strategy phổ biến trên blockchain như League of Kingdoms, Voxies, Splinterlands... .


Vốn hoá

$105,910,663

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$9,796,570

League of Kingdoms / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

42.74%

# Tổng Số Game

232


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.510.16%$3,750,770$45,270,165
league-of-kingdoms-chart

2

voxies
voxel
polygon
$0.25-1.3%$3,655,883$28,824,712
voxies-chart

3

splinterlands
sps
bsc
$0.0290.18%$60,631$14,418,859
splinterlands-chart

4

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.040.1%$199,258$6,469,722
meta-apes-chart

5

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.0036-3.24%$90,105$2,677,082
crazy-defense-heroes-chart

6

ertha
ertha
bsc
$0.0036-0.85%$333,945$2,187,297
ertha-chart

7

starship
starship
bsc
$0.062-3.31%$3,760$1,157,344
starship-chart

8

dark-frontiers
dark
bsc
$0.029-4.24%$128,896$1,042,045
dark-frontiers-chart

9

kingdomx
kt
bsc
$0.0034-16.83%$281,979$528,427
kingdomx-chart

10

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.1-0.07%$50$512,979
galaxy-blitz-chart

11

wizardia
wzrd
bsc
$0.004513.57%$116,687$468,884
wizardia-chart

12

moonscape
MSCP
bsc
$0.0005-1.88%$1,223$465,159
moonscape-chart

13

dopewarz
drug
bsc
$0.002-$17$463,810
dopewarz-chart

14

megacryptopolis
mega
ethereum
$1.6-$916$368,290
megacryptopolis-chart

15

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0058-2.55%$37,289$259,314
chain-of-legends-chart

16

samurai-legends
smg
bsc
$0.0020.39%$759$241,427
samurai-legends-chart

17

projectoasis
oasis
bsc
$0.040.05%$2,294$159,702
projectoasis-chart

18

the-three-kingdoms
ttk
bsc
$0.0003-2.34%$300$84,624
the-three-kingdoms-chart

19

metawars
WARS
bsc
$0.001-5.54%$19,499$75,961
metawars-chart

20

talecraft
craft
avalanche
$0.0099-0.47%$15,764$69,188
talecraft-chart

21

battle-saga
btl
bsc
$0.0015-6.01%$18,734$60,739
battle-saga-chart

22

luna-rush
lus
bsc
$0.00232.68%$73,434$52,924
luna-rush-chart

23

starbots
bot
solana
$0.001-29.47%$1,430$31,556
starbots-chart

24

1000blocks
bls
bsc
$0.0009-0.82%$24$20,453
1000blocks-chart

25

endless-battlefield
eb
okexchain
$0.0006-0.45%$4,005-
endless-battlefield-chart

26

lumos-metaverse
LUMOSX
bsc
$0.0002-$1-
lumos-metaverse-chart

27

cryptohub
CHG
bsc
$0.0004---
-

28

medamon
MON
bsc
$0.00258.45%$60,237-
medamon-chart

29

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.0019.94%$1,751-
cryptoblades-kingdoms-chart

30

ashward
asc
bsc
$0.0002-$1-
ashward-chart

31

dark-land-survival
big
bsc
$0.0006-$79-
dark-land-survival-chart

32

fishy-tank
FTE
bsc
$0.011-$45-
fishy-tank-chart

33

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-0.02%$7-
pirate-x-pirate-chart

34

drawshop-kingdom-reverse-joystick
JOY
klaytn
$0.056-12.69%$53,835-
drawshop-kingdom-reverse-joystick-chart

35

the-dynasty
DYT
bsc
$0.0004-0.41%$1-
the-dynasty-chart

36

evoverse-power
EPW
bsc
$0.0012-0.84%$24-
evoverse-power-chart

37

doom-hero-dao
DHD
bsc
$0.013-$6-
doom-hero-dao-chart

38

the-realm-defenders
TRD
polygon
$0.0003-$2-
the-realm-defenders-chart

39

the-spartans
TSP
bsc
$0.0023-$858-
the-spartans-chart

40

yarloo
yarl
bsc
$0.004-$4-
yarloo-chart

41

spacey-2025
spay
ethereum
$0.051-1.48%$18,519-
spacey-2025-chart

42

bad-days--marvelous-nfts
mnft
bsc
$0.0039-0.52%$81,581-
bad-days--marvelous-nfts-chart

43

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-10.14%$117-
pirates-of-the-arrland-chart

44

battlefly
MAGIC
ethereum
$0.00290.77%$477-
battlefly-chart

45

x99game
x99
bsc
$0-$51-
x99game-chart

46

rxc-games
rxcg
bsc
$0.0025-0.03%$121-
rxc-games-chart

47

etheking
ethe
bsc
$0.0013-$12-
etheking-chart

48

infinite-battles
BLS
bsc
----
-

49

plant-empires
PEFI
bsc
$0.0021-0.57%$56-
plant-empires-chart

50

reta-wars
GRT
bsc
$0.0037-0.76%$671-
reta-wars-chart

Showing 1 - 50 out of 232

Show rows