Top Dự Án Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Strategy phổ biến trên blockchain như League of Kingdoms, Voxies, Splinterlands... .


Vốn hoá

$84,349,951

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$11,560,364

League of Kingdoms / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

37.39%

# Tổng Số Game

334


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.271.93%$3,159,353$31,538,612
league-of-kingdoms-chart

2

voxies
voxel
polygon
$0.240.3%$5,742,260$29,339,029
voxies-chart

3

splinterlands
sps
bsc
$0.0265.2%$128,104$12,742,438
splinterlands-chart

4

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.00210.69%$67,345$2,591,383
crazy-defense-heroes-chart

5

the-three-kingdoms
ttk
bsc
$0.00283.5%$18,413$2,309,200
the-three-kingdoms-chart

6

ertha
ertha
bsc
$0.0018-1.46%$147,159$2,200,087
ertha-chart

7

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.0056-24.1%$775$997,079
meta-apes-chart

8

starship
starship
bsc
$0.027-0.67%$106$509,579
starship-chart

9

wizardia
wzrd
bsc
$0.0036-7.53%$53,811$388,515
wizardia-chart

10

megacryptopolis
mega
ethereum
$1.6-$916$368,290
megacryptopolis-chart

11

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0054.06%$5,018$347,620
chain-of-legends-chart

12

moonscape
MSCP
bsc
$0.0002-0.89%$1,264$223,160
moonscape-chart

13

dopewarz
drug
bsc
$0.0008-$24,661$185,355
dopewarz-chart

14

kingdomx
kt
bsc
$0.001-0.12%$252,050$157,660
kingdomx-chart

15

battle-saga
btl
bsc
$0.0024-5.46%$594$98,697
battle-saga-chart

16

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.01-$52,498$83,491
galaxy-blitz-chart

17

projectoasis
oasis
bsc
$0.015-$4$60,695
projectoasis-chart

18

metawars
WARS
bsc
$0.0007-0.41%$1,133$55,102
metawars-chart

19

luna-rush
lus
bsc
$0.00214.16%$34,549$46,377
luna-rush-chart

20

talecraft
craft
avalanche
$0.00638.88%$21,240$44,922
talecraft-chart

21

samurai-legends
smg
bsc
$0.0001-$26$24,196
samurai-legends-chart

22

1000blocks
bls
bsc
$0.0009-$5,250$19,681
1000blocks-chart

23

starbots
bot
solana
$0.0006-$2$18,783
starbots-chart

24

spacey-2025
spay
ethereum
$0.03-2.33%$24,500-
spacey-2025-chart

25

plant-empires
PEFI
bsc
$0.0008-0.51%$15-
plant-empires-chart

26

ark-rivals
arkn
bsc
$0.00052.58%$1,096,939-
ark-rivals-chart

27

arker
arker
bsc
$0.0012-23.75%$159,405-
arker-chart

28

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.0002-1.05%$97-
cryptoblades-kingdoms-chart

29

lumos-metaverse
LUMOSX
bsc
$0.0002-$1-
lumos-metaverse-chart

30

ashward
asc
bsc
$0.0002-$1-
ashward-chart

31

dark-land-survival
big
bsc
$0.0002-$10-
dark-land-survival-chart

32

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-0.63%$29-
pirate-x-pirate-chart

33

the-dynasty
DYT
bsc
$0.0004-$4-
the-dynasty-chart

34

kingdom-raids
KR
bsc
$0.00020.3%$22-
kingdom-raids-chart

35

medieval-empires
polygon
$0.0090.29%$404,983-
medieval-empires-chart

36

battlefly
MAGIC
ethereum
arbitrum-one
$0.0032-$24-
battlefly-chart

37

metabomb
mtb
bsc
$0.0002-0.88%$58-
metabomb-chart

38

anito-legends
LARO
bsc
----
-

39

doom-hero-dao
DHD
bsc
$0.007-$562-
doom-hero-dao-chart

40

reta-wars
GRT
bsc
$0.0029-$74-
reta-wars-chart

41

evoverse-power
EPW
bsc
$0.0007-$6-
evoverse-power-chart

42

endless-battlefield
eb
okexchain
$0.0001---
endless-battlefield-chart

43

drawshop-kingdom-reverse-joystick
JOY
klaytn
$0.017-2.67%$24,830-
drawshop-kingdom-reverse-joystick-chart

44

cryptohub
CHG
bsc
$0.0004---
-

45

the-spartans
TSP
bsc
$0.0023-$858-
the-spartans-chart

46

yarloo
yarl
bsc
$0.0037-$1-
yarloo-chart

47

moon-nation-game
mng
bsc
$0.002-$4-
-

48

bad-days--marvelous-nfts
mnft
bsc
$0.0043-0.05%$71,638-
bad-days--marvelous-nfts-chart

49

summoners-war-lost-centuria
LCT
other
$0.0025-5.28%$18-
summoners-war-lost-centuria-chart

50

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-$85-
pirates-of-the-arrland-chart

Showing 1 - 50 out of 334

Show rows