Top Dự Án Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Strategy phổ biến trên blockchain như League of Kingdoms, Voxies, Splinterlands... .


Vốn hoá

$67,647,114

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$14,815,075

League of Kingdoms / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

34.13%

# Tổng Số Game

279


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.22.89%$1,748,541$23,086,312
league-of-kingdoms-chart

2

voxies
voxel
polygon
$0.132.19%$2,268,802$15,902,643
voxies-chart

3

splinterlands
sps
bsc
$0.0183.66%$223,718$8,922,044
splinterlands-chart

4

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.047-23.94%$619,378$8,241,310
meta-apes-chart

5

dark-frontiers
dark
bsc
$0.021-0.69%$17,756$3,744,717
dark-frontiers-chart

6

starship
starship
bsc
$0.155.65%$1,776$2,757,999
starship-chart

7

the-three-kingdoms
ttk
bsc
$0.0013-0.52%$12,731$1,068,922
the-three-kingdoms-chart

8

ertha
ertha
bsc
$0.0013-19.79%$231,416$1,040,075
ertha-chart

9

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.001-3.35%$140,024$986,128
crazy-defense-heroes-chart

10

megacryptopolis
mega
ethereum
$1.6-$916$368,290
megacryptopolis-chart

11

wizarre
scrl
bsc
$03.32%$64,249$277,677
wizarre-chart

12

dopewarz
drug
bsc
$0.0012-$493$275,495
dopewarz-chart

13

moonscape
MSCP
bsc
$0.00020.24%$34$207,139
moonscape-chart

14

kingdomx
kt
bsc
$0.0011-3.83%$117,093$180,568
kingdomx-chart

15

wizardia
wzrd
bsc
$0.0014-2.92%$35,592$147,756
wizardia-chart

16

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0022-1.95%$2,607$132,867
chain-of-legends-chart

17

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.0134.77%$116,051$105,944
galaxy-blitz-chart

18

projectoasis
oasis
bsc
$0.012-$245$46,769
projectoasis-chart

19

metawars
WARS
bsc
$0.0005-$54$44,108
metawars-chart

20

battle-saga
btl
bsc
$0.0009-$1,300$38,942
battle-saga-chart

21

luna-rush
lus
bsc
$0.00095.51%$9,616$21,639
luna-rush-chart

22

talecraft
craft
avalanche
$0.00291.1%$13,717$20,640
talecraft-chart

23

1000blocks
bls
bsc
$0.0009-$5,250$19,681
1000blocks-chart

24

samurai-legends
smg
bsc
$022.66%$78$4,878
samurai-legends-chart

25

starbots
bot
solana
$0.0001-$2$4,571
starbots-chart

26

summoners-war-lost-centuria
LCT
other
$0.00214.07%$2,484-
summoners-war-lost-centuria-chart

27

kingdom-karnage
kkt
bsc
$0.00044.74%$63,844-
kingdom-karnage-chart

28

plant-empires
PEFI
bsc
$0.0008-0.51%$15-
plant-empires-chart

29

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.0004-$235-
cryptoblades-kingdoms-chart

30

medieval-empires
polygon
$0.00385.79%$77,071-
medieval-empires-chart

31

ashward
asc
bsc
$0.0002-$1-
ashward-chart

32

dark-land-survival
big
bsc
$0.0002-$10-
dark-land-survival-chart

33

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0-$15-
pirate-x-pirate-chart

34

the-dynasty
DYT
bsc
$0.0004-$4-
the-dynasty-chart

35

doragonland
dor
bsc
$00.16%$11-
doragonland-chart

36

the-realm-defenders
TRD
polygon
$0.0003-$19-
the-realm-defenders-chart

37

the-spartans
TSP
bsc
$0.0023-$858-
the-spartans-chart

38

yarloo
yarl
bsc
$0.0037-$1-
yarloo-chart

39

spacey-2025
spay
ethereum
$0.0352.69%$20,418-
spacey-2025-chart

40

bad-days--marvelous-nfts
mnft
bsc
$0.0025-0.08%$47,465-
bad-days--marvelous-nfts-chart

41

memenopoly
mnop
bsc
$0.014-$395-
memenopoly-chart

42

xmetaverse
XMETA
bsc
$0.0013-0.26%$17-
xmetaverse-chart

43

metabomb
mtb
bsc
$0.0002-0.88%$58-
metabomb-chart

44

fishy-tank
FTE
bsc
$0.011-$45-
fishy-tank-chart

45

immortal-game
CMT
bsc
$0.0002-1.5%$40-
immortal-game-chart

46

metroverse
met
ethereum
$0.0018-$1-
metroverse-chart

47

x99game
x99
bsc
$0-$51-
x99game-chart

48

etheking
ethe
bsc
$0.0013-$12-
etheking-chart

49

rxc-games
rxcg
bsc
$0.0027.26%$129-
rxc-games-chart

50

lumos-metaverse
LUMOSX
bsc
$0.0002-$1-
lumos-metaverse-chart

Showing 1 - 50 out of 279

Show rows