Top Dự Án Auto Battler NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Auto Battler? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Auto Battler, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Auto Battler phổ biến trên blockchain như Illuvium, Cyber Dragon (BinaryX), Etermon... .


Vốn hoá

$605,987,840

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$12,685,413

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

99.58%

# Tổng Số Game

47


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$94.849.11%$12,349,347$603,414,367
illuvium-chart

2

cyber-dragon-binaryx
bnx
bsc
$0.51-$189,219$1,344,900
cyber-dragon-binaryx-chart

3

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

4

alchemy-arena
gat
bsc
$0.33-$8$293,074
alchemy-arena-chart

5

moonstas-revenge
mtr
bsc
$0.73-1.26%$14,443$286,268
moonstas-revenge-chart

6

trident
PSI
arbitrum-one
ethereum
$0.0099.99%$50,638$18,897
trident-chart

7

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

8

animal-race
LION
bsc
$0.0185.94%$447-
animal-race-chart

9

vulcano
vulc
bsc
$0.0012-0.57%$6-
vulcano-chart

10

foxy-equilibrium
foxy
bsc
$0.0043-$26-
foxy-equilibrium-chart

11

green-beli
grbe
bsc
$0.00110.02%$33-
green-beli-chart

12

knightlands
flesh
ethereum
$0.0006---
knightlands-chart

13

monster-of-god
monx
bsc
$0.0001-$1-
monster-of-god-chart

14

tank-battle
tbl
bsc
$0.0001-$289-
tank-battle-chart

15

kittykart
ethereum
----
-

16

warpacks
starknet
----
-

17

castledao
arbitrum-one
----
-

18

ruffion-reborn
ethereum
----
-

19

space-cartels
bsc
----
-

20

jadu
bsc
----
-

21

pepemon
ethereum
polygon
bsc
----
-

22

plushie-guardians
polygon
----
-

23

somo
SOMO
ethereum
----
-

24

poglin
solana
----
-

25

sui-autochess
other
----
-

26

xspace
arbitrum-one
----
-

27

army-of-tactics
polygon
----
-

28

dragonslayer
solana
----
-

29

sekai-glory
blast
----
-

30

degamex
blast
----
-

31

monster-racing-league
KBT
polygon
----
-

32

beast-garden
wax
----
-

33

cyborg-legends
polygon
----
-

34

chibi-clash
CLASH
ethereum
----
-

35

the-bazaar
bsc
----
-

36

zone-of-avoidance
ZOA
ethereum
----
-

37

eternal-dragons
EDQ
solana
----
-

38

chromatic-souls--afk-raid
terra
----
-

39

komoverse
solana
----
-

40

magic-fantasy
bnb-sidechain
----
-

41

aether-games
AEG
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

42

d.g.pals
DGG
cronos
----
-

43

forge-arena
polygon
vechain
vulcan-forged
----
-

44

elemental-raiders
other
----
-

45

guppy-gang
GTT
other
----
-

46

pymons
polygon
ethereum
----
-

47

spinblade
polygon
----
-

Showing 1 - 47 out of 47

Show rows