Top Dự Án Auto Battler NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Auto Battler? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Auto Battler, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Auto Battler phổ biến trên blockchain như Illuvium, TridentDAO, Cyber Dragon (BinaryX)... .


Vốn hoá

$159,004,905

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$6,515,818

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

93.74%

# Tổng Số Game

37


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$60.78-0.74%$5,932,351$149,058,890
illuvium-chart

2

trident
PSI
arbitrum-one
ethereum
$3.359.71%$443,975$6,926,452
trident-chart

3

cyber-dragon-binaryx
bnx
bsc
$0.56-3.92%$4,431$1,480,986
cyber-dragon-binaryx-chart

4

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

5

alchemy-arena
gat
bsc
$0.62-5.21%$29,361$560,547
alchemy-arena-chart

6

moonstas-revenge
mtr
bsc
$0.890.89%$11,502$347,696
moonstas-revenge-chart

7

green-beli
grbe
bsc
$0.0019-2.44%$13,201-
green-beli-chart

8

animal-race
LION
bsc
----
-

9

vulcano
vulc
bsc
$0.00130.99%$14-
vulcano-chart

10

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

11

monster-of-god
monx
bsc
$0.0001-0.48%--
monster-of-god-chart

12

tank-battle
tbl
bsc
$0.0003-0.47%$1-
tank-battle-chart

13

foxy-equilibrium
foxy
bsc
$0.00430.06%$26-
foxy-equilibrium-chart

14

knightlands
flesh
ethereum
$0.0006---
knightlands-chart

15

jadu
bsc
----
-

16

elemental-raiders
other
----
-

17

guppy-gang
GTT
other
----
-

18

pymons
polygon
ethereum
----
-

19

spinblade
polygon
----
-

20

magic-fantasy
bnb-sidechain
----
-

21

kittykart
ethereum
----
-

22

castledao
arbitrum-one
----
-

23

ruffion-reborn
ethereum
----
-

24

space-cartels
bsc
----
-

25

forge-arena
polygon
vechain
vulcan-forged
----
-

26

d.g.pals
DGG
cronos
----
-

27

aether-games
AEG
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

28

monster-racing-league
KBT
polygon
----
-

29

komoverse
solana
----
-

30

chromatic-souls--afk-raid
terra
----
-

31

eternal-dragons
EDQ
solana
----
-

32

zone-of-avoidance
ZOA
ethereum
----
-

33

the-bazaar
bsc
----
-

34

chibi-clash
CLASH
ethereum
----
-

35

cyborg-legends
polygon
----
-

36

engines-of-fury
FURY
bsc
ethereum
----
-

37

beast-garden
wax
----
-

Showing 1 - 37 out of 37

Show rows