Top Dự Án Auto Battler NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Auto Battler? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Auto Battler, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Auto Battler phổ biến trên blockchain như Illuvium, Cyber Dragon (BinaryX), Etermon... .


Vốn hoá

$252,667,372

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,603,904

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

98.93%

# Tổng Số Game

41


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$44.022.01%$2,413,505$249,970,186
illuvium-chart

2

cyber-dragon-binaryx
bnx
bsc
$0.51--$1,344,900
cyber-dragon-binaryx-chart

3

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

4

moonstas-revenge
mtr
bsc
$0.782.26%$12,719$306,429
moonstas-revenge-chart

5

alchemy-arena
gat
bsc
$0.33-$8$293,074
alchemy-arena-chart

6

trident
PSI
arbitrum-one
ethereum
$0.05814.4%$82,995$122,449
trident-chart

7

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

8

animal-race
LION
bsc
----
-

9

vulcano
vulc
bsc
$0.0012-0.57%$6-
vulcano-chart

10

monster-of-god
monx
bsc
$0.0001-$1-
monster-of-god-chart

11

knightlands
flesh
ethereum
$0.0006---
knightlands-chart

12

tank-battle
tbl
bsc
$0.0001-$289-
tank-battle-chart

13

green-beli
grbe
bsc
$0.0005-5.31%$13,399-
green-beli-chart

14

foxy-equilibrium
foxy
bsc
$0.0043-$26-
foxy-equilibrium-chart

15

space-cartels
bsc
----
-

16

pymons
polygon
ethereum
----
-

17

spinblade
polygon
----
-

18

magic-fantasy
bnb-sidechain
----
-

19

kittykart
ethereum
----
-

20

castledao
arbitrum-one
----
-

21

ruffion-reborn
ethereum
----
-

22

jadu
bsc
----
-

23

pepemon
ethereum
polygon
bsc
----
-

24

poglin
solana
----
-

25

plushie-guardians
polygon
----
-

26

somo
SOMO
ethereum
----
-

27

guppy-gang
GTT
other
----
-

28

elemental-raiders
other
----
-

29

forge-arena
polygon
vechain
vulcan-forged
----
-

30

d.g.pals
DGG
cronos
----
-

31

aether-games
AEG
bsc
polygon
ethereum
avalanche
----
-

32

monster-racing-league
KBT
polygon
----
-

33

komoverse
solana
----
-

34

chromatic-souls--afk-raid
terra
----
-

35

eternal-dragons
EDQ
solana
----
-

36

zone-of-avoidance
ZOA
ethereum
----
-

37

the-bazaar
bsc
----
-

38

chibi-clash
CLASH
ethereum
----
-

39

cyborg-legends
polygon
----
-

40

engines-of-fury
FURY
bsc
ethereum
----
-

41

beast-garden
wax
----
-

Showing 1 - 41 out of 41

Show rows