Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Game NFT Đang Thịnh Hành Trên Chainplay

Dưới đây là tổng quan nhanh về các Game NFT Đang Thịnh Hành nhất trên Chainplay để cân nhắc chơi ngay bây giờ. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật dựa trên các trò chơi mà mọi người đang tìm kiếm trên ChainPlay.

Thịnh hành là một chủ đề có mức độ phổ biến gia tăng trên một hoặc nhiều nền tảng truyền thông trong một khoảng thời gian giới hạn. Các Game Crypto thịnh hành nhất trên ChainPlay sẽ được chọn dựa trên kết quả được mọi người tìm kiếm nhiều nhất trên ChainPlay. Danh sách này sẽ được ChainPlay cập nhật liên tục để bắt kịp với những thay đổi của thị trường.

Đây là danh sách các Game Blockchain được mọi người quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì, bạn nên theo dõi danh sách này.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1stickmans-battleground
STMAN
bsc
----
-
2the-noxal
solana
----
-
3binemon
bin
bsc
$0.0002---
binemon-chart
4apes-planet
ethereum
bsc
----
-
5puzziland-biconomic
bsc
----
-
6treeverse
ethereum
----
-
7axie-infinity
axs
ethereum
$6.882.11%$53,064,854$778,763,202
axie-infinity-chart
8everlost
FRGST
bsc
----
-
9thetan-arena
thg
bsc
$0.0581.1%$983,884-
thetan-arena-chart
10dracoo-master
dra
bsc
----
-
11hitbox-games
other
----
-
12project-elune
solana
----
-
13gamestarter
game
ethereum
$0.0372.4%$218,723$2,469,460
gamestarter-chart
14cyball
cbt
bsc
polygon
$0.00040.16%$67-
cyball-chart
15synergy-of-serra
polygon
ethereum
----
-
16avania
nova
bsc
----
-
17blankos-block-party
eos
ethereum
----
-
18geopoly
geo
polygon
$0.029-9.18%$150-
geopoly-chart
19vulcan-forged
pyr
ethereum
$3.16-5.11%$16,272,726$75,517,432
vulcan-forged-chart
20ethermon
EMON
ethereum
$0.0028-2.06%$60,597$201,192
ethermon-chart
21illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$40.794.41%$3,418,309$70,105,223
illuvium-chart
22megacryptopolis
mega
ethereum
$2.2-33.59%$11,318$504,512
megacryptopolis-chart
23gensokishi-online--meta-world
MV
polygon
----
-
24big-time
ethereum
----
-
25alien-worlds
tlm
ethereum
$0.0161.04%$6,448,208$51,280,216
alien-worlds-chart
26elulands
Elunium
bsc
----
-
27gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.245.3%$2,920,692$36,849,023
gods-unchained-chart
28mir4
DRACO
bsc
----
-
29gunship-battle-crypto-conflict
other
----
-
30bfk-warzone
BFK
bsc
$0.0021.6%$140,900$85,386
bfk-warzone-chart
31digination
other
----
-
32aotuverse
solana
other
----
-
33rogueblox
BLOX
ethereum
----
-
34internet-game
ethereum
----
-
35elfin-kingdom
ELFIN
bsc
----
-
36my-candy-coin
MCC
bsc
----
-
37tales-of-fimbulwinter
bsc
----
-
38rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.076-0.4%$8,151$7,709,433
rebel-bots--xoil-wars-chart
39afar
AFAR
bsc
----
-
40mirror-world
ethereum
----
-
41planet-ix
IXT
other
----
-
42portal-fantasy
PFT
avalanche
----
-
43etherbots
ethereum
----
-
44ev.io
solana
----
-
45sidus
sidus
ethereum
$0.00111.05%$562,662$4,052,989
sidus-chart
46nekoverse
solana
----
-
47panzerdogs
solana
----
-
48puzzles-crusade
polygon
----
-
49puzzle-royale
bsc
----
-
50pepo-paradise
PEPOs
polygon
ethereum
solana
----
-