Top Game NFT Đang Thịnh Hành Trên Chainplay

Dưới đây là tổng quan nhanh về các Game NFT Đang Thịnh Hành nhất trên Chainplay để cân nhắc chơi ngay bây giờ. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật dựa trên các trò chơi mà mọi người đang tìm kiếm trên ChainPlay.

Thịnh hành là một chủ đề có mức độ phổ biến gia tăng trên một hoặc nhiều nền tảng truyền thông trong một khoảng thời gian giới hạn. Các Game Crypto thịnh hành nhất trên ChainPlay sẽ được chọn dựa trên kết quả được mọi người tìm kiếm nhiều nhất trên ChainPlay. Danh sách này sẽ được ChainPlay cập nhật liên tục để bắt kịp với những thay đổi của thị trường.

Đây là danh sách các Game Blockchain được mọi người quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì, bạn nên theo dõi danh sách này.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

pixels
ethereum
ronin
$0.410.25%$56,630,952$311,868,597
pixels-chart

2

heroes-of-mavia
MAVIA
bsc
ethereum
----
-

3

gala
gala
ethereum
$0.0421.84%$164,947,558$1,579,013,587
gala-chart

4

every-farm
FLERO
other
----
-

5

bomb-crypto
bcoin
bsc
$0.044-6.39%$1,147,168$3,218,663
bomb-crypto-chart

6

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

7

genopets
gene
solana
$0.27-6.24%$42,132$12,048,028
genopets-chart

8

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$92.89-2.85%$11,765,396$592,601,059
illuvium-chart

9

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.213.88%$2,118,015$61,486,569
gods-unchained-chart

10

everseed
other
----
-

11

elemon
elmon
bsc
$0.0006-$193-
elemon-chart

12

thetan-arena
thg
bsc
$0.068-1.06%$615,814-
thetan-arena-chart

13

avalon
other
----
-

14

carrieverse
polygon
----
-

15

sipher
sipher
ethereum
$0.26-1.19%$14,168$24,926,990
sipher-chart

16

sidus
sidus
ethereum
$0.0088-2.09%$1,493,332$95,146,845
sidus-chart

17

gemie
other
$0.0016-7.36%$139,201-
gemie-chart

18

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.00061.63%$48-
karmaverse-zombie-chart

19

splinterlands
sps
bsc
$0.014-0.94%$75,049$6,920,182
splinterlands-chart

20

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.02-$479$591,534
kingdomverse-chart

21

lost-relics
enjin
----
-

22

merge-cats
ethereum
----
-

23

revolve-games
rpg
bsc
$0.019-1.77%$13,116$1,247,200
revolve-games-chart

24

worldwide-webb
ethereum
----
-

25

metacene
polkadot
----
-

26

mir4
DRACO
bsc
----
-

27

nakamoto-games
naka
ethereum
$1.520.34%$11,477,721$98,939,500
nakamoto-games-chart

28

pikamoon
ethereum
----
-

29

rollercoin
bsc
polygon
ethereum
----
-

30

ragnarok-labyrinth
ethereum
----
-

31

rankerdao
ranker
ethereum
$0.0016-1.59%$281,424-
rankerdao-chart

32

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

33

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.0163.17%$11,347,735$63,873,486
alien-worlds-chart

34

animoca-brands
base
----
-

35

apeiron
APRS
ethereum
----
-

36

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$6.981.8%$60,506,212$998,781,596
axie-infinity-chart

37

bones-and-blade
bsc
----
-

38

bubble-rangers
ethereum
----
-

39

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.00380.61%$11,202$261,387
chain-of-legends-chart

40

chumbi-valley
chmb
bsc
$0.00026.68%$183,985$5,485,104
chumbi-valley-chart

41

cosmik-battle
ethereum
----
-

42

honeyland
HXD
solana
----
-

43

crypto-valleys
other
----
-

44

cryptodragons
ethereum
----
-

45

darkshield-games
dks
bsc
$0.0002-1.25%$589,478-
darkshield-games-chart

46

ertha
ertha
bsc
$0.00215.83%$330,327$2,556,924
ertha-chart

47

evermoon
immutable-x
----
-

48

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.00651.28%$43,141$2,684,232
gaia-everworld-chart

49

gamercoin
ghx
ethereum
$0.154.56%$1,940,299$95,394,828
gamercoin-chart

50

aavegotchi
ghst
ethereum
$1.71.6%$5,747,576$86,924,704
aavegotchi-chart