Top Game NFT Đang Thịnh Hành Trên Chainplay

Dưới đây là tổng quan nhanh về các Game NFT Đang Thịnh Hành nhất trên Chainplay để cân nhắc chơi ngay bây giờ. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật dựa trên các trò chơi mà mọi người đang tìm kiếm trên ChainPlay.

Thịnh hành là một chủ đề có mức độ phổ biến gia tăng trên một hoặc nhiều nền tảng truyền thông trong một khoảng thời gian giới hạn. Các Game Crypto thịnh hành nhất trên ChainPlay sẽ được chọn dựa trên kết quả được mọi người tìm kiếm nhiều nhất trên ChainPlay. Danh sách này sẽ được ChainPlay cập nhật liên tục để bắt kịp với những thay đổi của thị trường.

Đây là danh sách các Game Blockchain được mọi người quan tâm nhất trong thời gian gần đây. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ bất cứ điều gì, bạn nên theo dõi danh sách này.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

pixels
ethereum
ronin
$0.22-1.34%$49,792,970$171,439,223
pixels-chart

2

pirate-nation
ethereum
----
-

3

hamster-kombat
ton
----
-

4

metalcore
immutable-x
----
-

5

lumiterra
other
----
-

6

gas-hero
polygon
----
-

7

farmers-world
wax
----
-

8

everreach-labs
EV3R
ethereum
----
-

9

xterio
XTER
ethereum
bsc
polygon
arbitrum-one
----
-

10

mir4
DRACO
bsc
----
-

11

monsterra
MSTR
bsc
terra
avalanche
----
-

12

overtrip
other
----
-

13

hover-cats
ethereum
----
-

14

defi-kingdoms
jewel
avalanche
$0.1516.61%$43,086$16,919,082
defi-kingdoms-chart

15

cryptomines
eternal
bsc
$0.2-6.13%$883-
cryptomines-chart

16

boomland
BOOM
polygon
----
-

17

sorare
ethereum
----
-

18

space-crypto
spg
bsc
$0.0002-$9-
space-crypto-chart

19

skyweaver
polygon
ethereum
----
-

20

ragnarok-labyrinth
ethereum
----
-

21

polus
polygon
----
-

22

stepn
gmt
solana
$0.16-1.09%$25,911,078$356,132,391
stepn-chart

23

the-backwoods
solana
----
-

24

tiny-world
tinc
bsc
$0.0046-$18,140-
tiny-world-chart

25

treasure
MAGIC
ethereum
$0.53-1.06%$23,915,960$136,281,577
treasure-chart

26

moon-tropica
ethereum
solana
----
-

27

upland-me
eos
----
-

28

wanaka-farm
wana
bsc
$0.0046-0.87%$28$805,228
wanaka-farm-chart

29

landrocker
LRT
bsc
polygon
----
-

30

foxy
other
----
-

31

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$6.21-1.67%$40,871,262$919,491,449
axie-infinity-chart

32

banksters
BARS
ethereum
----
-

33

burgercities
BURGER
bsc
$0.41-1.33%$1,840,962$13,753,609
burgercities-chart

34

carrieverse
polygon
----
-

35

chromatic-souls--afk-raid
terra
----
-

36

crazy-snake
polygon
----
-

37

crypto-royale
avalanche
----
-

38

defi-horse
DFH
bsc
----
-

39

meta-skellies
SOUL
ethereum
$0-$11$24,256
-

40

genopets
gene
solana
$0.170.94%$143,224$9,020,380
genopets-chart

41

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.31-4.69%$5,878,911$94,923,311
gods-unchained-chart

42

heroes-of-mavia
MAVIA
bsc
ethereum
----
-

43

idle-cyber
afk
bsc
$0-$1,174-
idle-cyber-chart

44

kuroro-beasts
ethereum
----
-

45

avalon
other
----
-

46

legends-reborn
other
----
-

47

lucky-farm
lfc
ethereum
$0-$3-
lucky-farm-chart