Top Dự Án Tower Defense NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Tower Defense? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Tower Defense, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Tower Defense phổ biến trên blockchain như Crazy Defense Heroes, Plant vs Undead, Rise of Defenders... .


Vốn hoá

$3,358,426

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$835,824

Crazy Defense Heroes / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

79.78%

# Tổng Số Game

31


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.0036-3.39%$90,097$2,679,323
crazy-defense-heroes-chart

2

plant-vs-undead
pvu
bsc
$0.0122.09%$25,529$409,365
plant-vs-undead-chart

3

rise-of-defenders
rdr
bsc
$0.0006-$374$208,933
rise-of-defenders-chart

4

battle-saga
btl
bsc
$0.0015-5.99%$18,907$60,805
battle-saga-chart

5

lucid-lands
llg
bsc
$0.0006-$3-
lucid-lands-chart

6

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-7.18%$182,501-
wagmi-game-chart

7

spacey-2025
spay
ethereum
$0.051-2.61%$18,551-
spacey-2025-chart

8

the-spartans
TSP
bsc
$0.0023-$858-
the-spartans-chart

9

knight-war
kws
bsc
$0.00048.82%$172,025-
knight-war-chart

10

gods-and-legends
gnlr
bsc
$0.003-$1-
gods-and-legends-chart

11

uninterest-unicorns
ucd
ethereum
$0.029---
uninterest-unicorns-chart

12

islandswap
isl
okexchain
$0.0033-$310,345-
-

13

cryptovszombie
cvz
bsc
$0.0008-$16,633-
cryptovszombie-chart

14

omega-royale
other
----
-

15

castle-defense
other
----
-

16

fortitude
other
----
-

17

ookeenga
OKG
bsc
----
-

18

bearverse
other
----
-

19

playposeidon-nft
bsc
----
-

20

warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-

21

winionsarena
WBA
bsc
----
-

22

crown-chaser
polygon
----
-

23

axieology
ethereum
----
-

24

inter-the-dungeon
ethereum
----
-

25

knight-story
ethereum
----
-

26

pixel-kings
KNGS
bsc
----
-

27

vulcan-tower-defense
polygon
vulcan-forged
vechain
----
-

28

crypto-monkeys
BNANA
bsc
----
-

29

block-farm-club
bfc
bsc
----
-

30

mech.game
$MECH
polygon
ethereum
----
-

31

wrath-of-conquerors-hegemony
WCH
bsc
----
-

Showing 1 - 31 out of 31

Show rows