Top Dự Án Survival NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Survival? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Survival, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Survival phổ biến trên blockchain như Decimated, FEAR, MicroPets... .


Vốn hoá

$4,450,593

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$585,934

Decimated / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

62.88%

# Tổng Số Game

37


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

decimated
dio
solana
$0.00741.94%$157,250$2,798,548
decimated-chart

2

fear
fear
ethereum
$0.071-2.57%$397,724$1,268,291
fear-chart

3

micropets
pets
bsc
$0-5.34%$173$221,224
micropets-chart

4

warena
rena
bsc
$0.0017-2.91%$18,076$162,530
warena-chart

5

oceanland
oland
bsc
$0.0019-6.89%$12,604-
oceanland-chart

6

naga-kingdom
NAGA
solana
$0.0011---
naga-kingdom-chart

7

cryptohub
CHG
bsc
$0.0004---
-

8

undead-blocks
undead
ethereum
$0.0016-$8-
undead-blocks-chart

9

impostors
super
elrond
$0.031-3.57%$43-
impostors-chart

10

manufactory
mnft
bsc
$0.0011-0.46%$52-
manufactory-chart

11

the-dynasty
DYT
bsc
$0.0004-$4-
the-dynasty-chart

12

earncraft
PLOT
bsc
----
-

13

last-remains
polygon
----
-

14

tier-world--survival-edition
bsc
----
-

15

supernova-shards
ethereum
polygon
neo
----
-

16

warbunny
myria
other
----
-

17

roboto-games
other
----
-

18

crazy-snake
polygon
----
-

19

castaways
other
----
-

20

the-walking-dead-empires
gala-games
----
-

21

last-expedition
gala-games
----
-

22

whack-the-demon
FEAR
ethereum
----
-

23

outland-odyssey
SHILL
other
----
-

24

stickmans-battleground
STMAN
bsc
----
-

25

masd-games
MASD
bsc
----
-

26

soba
other
----
-

27

drunk-robots
METAL
bsc
----
-

28

zombiverse
ZBV
polygon
----
-

29

zombie-crypto-west
bsc
----
-

30

axieology
ethereum
----
-

31

----
-

32

defenders-of-lunacian-land-doll
ethereum
----
-

33

zombie-guillotine
bsc
----
-

34

medano-sand-city
MDO
bsc
solana
----
-

35

troverse
ethereum
----
-

36

inuwars
bsc
----
-

37

sinverse
SIN
polygon
----
-

Showing 1 - 37 out of 37

Show rows