Top Game NFT Chơi Được Trên Windows

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Windows? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

the-sandbox
sand
ethereum
$0.531.96%$86,485,917$974,314,008
the-sandbox-chart

2

axie-infinity
axs
ethereum
$7.012.01%$35,499,138$810,759,805
axie-infinity-chart

3

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$48.050.79%$3,174,553$253,272,405
illuvium-chart

4

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.321%$7,720,190$91,387,721
my-neighbor-alice-chart

5

ultra
uos
ethereum
$0.22.1%$1,121,871$53,826,896
ultra-chart

6

star-atlas
atlas
solana
$0.0020.81%$539,378$23,421,156
star-atlas-chart

7

voxies
voxel
polygon
$0.18-1.11%$1,458,927$21,898,126
voxies-chart

8

outer-ring
gq
bsc
$0.00522.83%$1,388,717$20,931,178
outer-ring-chart

9

somnium-space
cube
ethereum
$1.151.17%$13,556$17,116,537
somnium-space-chart

10

realm
realm
ethereum
$0.0066-1.84%$79,309$3,375,528
realm-chart

11

decimated
dio
solana
$0.0065-4.86%$164,397$2,448,790
decimated-chart

12

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00410.54%$16,737$1,625,071
zookeeper-chart

13

trade-race-manager
ioi
ethereum
$0.0813.34%$132,915$1,311,218
trade-race-manager-chart

14

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.0033-5.8%$8,784$1,129,026
gaia-everworld-chart

15

dinox
dnxc
ethereum
$0.0062-0.6%$138,324$930,482
dinox-chart

16

wanaka-farm
wana
bsc
$0.00720.28%$599$821,708
wanaka-farm-chart

17

dragonary
cyt
bsc
$0.003-0.25%$812$651,010
dragonary-chart

18

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$0-2.94%$31,825$571,293
wall-street-games-chart

19

plant-vs-undead
pvu
bsc
$0.0135.36%$15,573$442,809
plant-vs-undead-chart

20

bfk-warzone
BFK
bsc
$0.0005-$199$425,363
bfk-warzone-chart

21

polygonum-online
pog
bsc
$0.0058-1.34%$6,910$396,664
polygonum-online-chart

22

polker
pkr
ethereum
$0.0018-9.67%$127,661$352,291
polker-chart

23

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.00862.58%$6,935$265,175
galaxy-fight-club-chart

24

micropets
pets
bsc
$0-0.24%$808$258,220
micropets-chart

25

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

26

cryptotanks
tank
bsc
$0.00316.71%$104,416$219,451
cryptotanks-chart

27

cosmic-universe
magic
harmony
$0.00411.15%$1,729$195,033
cosmic-universe-chart

28

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

29

fota--fight-of-the-ages
FOTA
bsc
$0.011-0.87%$62,345$76,746
fota--fight-of-the-ages-chart

30

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$2$75,747
herofi-chart

31

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

32

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

33

project-quantum
QBIT
bsc
$00.22%$9,253-
project-quantum-chart

34

cyberpop
CYT
ethereum
avalanche
polygon
----
-

35

moon-nation-game
mng
bsc
$0.002-$4-
-

36

manufactory
mnft
bsc
$0.0013-0.01%$11-
manufactory-chart

37

12-legions
ctl
bsc
$0.0002-$1-
12-legions-chart

38

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

39

gamesta
gsg
polygon
$0.0007-$11-
gamesta-chart

40

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

41

dracoo-master
dra
bsc
----
-

42

defina
fina
bsc
$0.0221.7%$112,717-
defina-chart

43

avania
nova
bsc
----
-

44

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0-$7-
pirate-x-pirate-chart

45

ethlas
XGEM
polygon
ethereum
$0.00130.25%--
ethlas-chart

46

street-runner
srg
bsc
$0.00610.01%$6,814-
street-runner-chart

47

h3ro3s
h3ro3s
polygon
$0.0006-6.77%$7,093-
h3ro3s-chart

48

morning-moon-village
LUMI
other
$0.089-1.91%$9,285-
morning-moon-village-chart

49

elements
elm
bsc
$0.0016---
elements-chart

50

invoker
IV
solana
$0---
invoker-chart

Showing 1 - 50 out of 324

Show rows