Top Game NFT Chơi Được Trên Windows

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Windows? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$6.57-2.05%$26,490,049$959,362,558
axie-infinity-chart

2

the-sandbox
sand
ethereum
$0.37-2.14%$51,378,366$856,639,638
the-sandbox-chart

3

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$79.06-0.11%$3,191,228$520,565,208
illuvium-chart

4

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.34-3.69%$17,669,952$123,471,798
my-neighbor-alice-chart

5

star-atlas
atlas
solana
$0.0033.27%$1,793,441$49,205,678
star-atlas-chart

6

ultra
uos
ethereum
$0.13-4.33%$939,793$48,540,279
ultra-chart

7

voxies
voxel
polygon
$0.19-4.82%$2,701,863$35,246,330
voxies-chart

8

hytopia
TOPIA
ethereum
$0.034-3.54%$120,093$31,403,106
hytopia-chart

9

somnium-space
cube
ethereum
$0.81-0.53%$8,949$11,928,415
somnium-space-chart

10

decimated
dio
solana
$0.017-7.79%$500,199$7,604,160
decimated-chart

11

dark-frontiers
dark
bsc
$0.029-1.14%$139,104$5,704,944
dark-frontiers-chart

12

chumbi-valley
chmb
bsc
$0.0002-0.62%$179,344$5,161,068
chumbi-valley-chart

13

outer-ring
gq
bsc
$0.0007-0.48%$1,688,740$4,420,037
outer-ring-chart

14

mars4
MARS4
polygon
ethereum
$0.0009-6.47%$84,251$3,840,705
mars4-chart

15

huralya
LYA
polygon
$0.230.8%$142,152$3,263,495
huralya-chart

16

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.0046-2.37%$40,230$1,910,254
gaia-everworld-chart

17

realm
realm
ethereum
$0.00197.31%$41,171$1,840,363
realm-chart

18

heroes-chained
hec
avalanche
$0.029-0.2%$237,536$1,441,390
heroes-chained-chart

19

zookeeper
zoo
wanchain
$0.0028-0.75%$1,795$1,323,074
zookeeper-chart

20

polker
pkr
ethereum
$0.00186.03%$4,509$1,045,595
polker-chart

21

wanaka-farm
wana
bsc
$0.00510.47%$20$890,856
wanaka-farm-chart

22

trade-race-manager
ioi
ethereum
$0.024-0.89%$38,155$881,079
trade-race-manager-chart

23

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.0092-0.77%$2,458$732,516
galaxy-fight-club-chart

24

plant-vs-undead
pvu
bsc
$0.00190.35%$24,475$561,428
plant-vs-undead-chart

25

micropets
pets
bsc
$00%$18$552,853
micropets-chart

26

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

27

dinox
dnxc
ethereum
$0.00231.83%$55,212$371,470
dinox-chart

28

dragonary
cyt
bsc
$0.001610.58%$10,316$345,255
dragonary-chart

29

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

30

cryptotanks
tank
bsc
$0.00120.57%$5,674$121,160
cryptotanks-chart

31

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$00.37%$953$100,626
wall-street-games-chart

32

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

33

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$1$75,125
herofi-chart

34

bfk-warzone
BFK
bsc
$0-$6$25,489
bfk-warzone-chart

35

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

36

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

37

fota--fight-of-the-ages
FOTA
bsc
$0-0.14%$11$638
fota--fight-of-the-ages-chart

38

avania
nova
bsc
----
-

39

gamesta
gsg
polygon
$0.0007-$11-
gamesta-chart

40

cryptosnake
snk
bsc
$0.0002-$47-
cryptosnake-chart

41

galactic-war
bsc
----
-

42

elements
elm
bsc
$0.0016-$12-
elements-chart

43

project-quantum
QBIT
bsc
$00.37%$49-
project-quantum-chart

44

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

45

defina
fina
bsc
$0.00160.71%$27,842-
defina-chart

46

12-legions
ctl
bsc
$0.0003-$2-
12-legions-chart

47

street-runner
srg
bsc
$0.0012-1.59%$13,500-
street-runner-chart

48

endless-battlefield
eb
okexchain
$0---
endless-battlefield-chart

49

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-0.69%$8-
pirate-x-pirate-chart

50

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

Showing 1 - 50 out of 453

Show rows