Top Game NFT Chơi Được Trên Windows

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Windows? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

the-sandbox
sand
ethereum
$0.711.99%$330,396,597$1,621,422,216
the-sandbox-chart

2

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$10.830.19%$185,029,769$1,508,957,616
axie-infinity-chart

3

dark-machine
immutable-x
other
$0.697.21%$35,438,196$832,650,417
dark-machine-chart

4

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$120.022.11%$33,624,929$752,903,069
illuvium-chart

5

hytopia
TOPIA
ethereum
$0.0785.03%$592,139$386,642,562
hytopia-chart

6

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$2.04-1.58%$37,464,814$180,471,650
my-neighbor-alice-chart

7

star-atlas
atlas
solana
$0.0073-4.52%$3,561,030$111,785,145
star-atlas-chart

8

ultra
uos
ethereum
$0.261.03%$2,993,013$93,808,270
ultra-chart

9

voxies
voxel
polygon
$0.3-4.25%$11,218,461$36,112,140
voxies-chart

10

decimated
dio
solana
$0.054-0.2%$339,716$21,839,704
decimated-chart

11

somnium-space
cube
ethereum
$0.931.41%$66,285$13,917,725
somnium-space-chart

12

outer-ring
gq
bsc
$0.00170.96%$3,407,044$10,917,270
outer-ring-chart

13

mars4
MARS4
polygon
ethereum
$0.00196.22%$151,804$7,847,206
mars4-chart

14

heroes-chained
hec
avalanche
$0.1-2.17%$250,043$4,995,886
heroes-chained-chart

15

chumbi-valley
chmb
bsc
$0.0002-4.91%$259,246$4,975,190
chumbi-valley-chart

16

realm
realm
ethereum
$0.0046-9.54%$152,569$3,977,590
realm-chart

17

polker
pkr
ethereum
$0.0064-5.12%$72,420$3,482,359
polker-chart

18

gaia-everworld
gaia
polygon
$0.00644.42%$66,687$2,637,426
gaia-everworld-chart

19

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.02346.99%$84,191$1,930,925
galaxy-fight-club-chart

20

dinox
dnxc
ethereum
$0.011-2.72%$175,967$1,831,376
dinox-chart

21

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00392.67%$58,444$1,774,528
zookeeper-chart

22

trade-race-manager
ioi
ethereum
$0.033-6.43%$171,694$1,237,414
trade-race-manager-chart

23

wanaka-farm
wana
bsc
$0.00551.26%$3,078$851,878
wanaka-farm-chart

24

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

25

plant-vs-undead
pvu
bsc
$0.00143.4%$32,702$410,831
plant-vs-undead-chart

26

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$0-2.64%$57,552$267,055
wall-street-games-chart

27

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

28

dragonary
cyt
bsc
$0.0011-0.53%$864$247,283
dragonary-chart

29

micropets
pets
bsc
$0-$55$206,977
micropets-chart

30

cryptotanks
tank
bsc
$0.0011-1.08%$25,120$109,157
cryptotanks-chart

31

bfk-warzone
BFK
bsc
$0.0001-8.38%$723$107,427
bfk-warzone-chart

32

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

33

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$1$75,125
herofi-chart

34

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

35

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

36

fota--fight-of-the-ages
FOTA
bsc
$0.0002-9.15%$15,825$2,163
fota--fight-of-the-ages-chart

37

avania
nova
bsc
----
-

38

binemon
bin
bsc
$0.0002---
binemon-chart

39

versailles-heroes
ethereum
$0.0001-$8,682-
versailles-heroes-chart

40

manufactory
mnft
bsc
$0.0004-$363-
manufactory-chart

41

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

42

galactic-war
bsc
----
-

43

ultimate-champions
polygon
$0.015-$17,379-
ultimate-champions-chart

44

dragonsb-sb-group
sb
bsc
--$184-
dragonsb-sb-group-chart

45

dracoo-master
dra
bsc
----
-

46

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-0.32%$33-
pirate-x-pirate-chart

47

gamesta
gsg
polygon
$0.0007-$11-
gamesta-chart

48

street-runner
srg
bsc
$0.0011-2.66%$21,029-
street-runner-chart

49

h3ro3s
h3ro3s
polygon
$0-$1-
h3ro3s-chart

50

12-legions
ctl
bsc
$0.0001-$2-
12-legions-chart

Showing 1 - 50 out of 411

Show rows