Top Dự Án MOBA NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MOBA? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MOBA, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MOBA phổ biến trên blockchain như Magic Craft, League Of Ancients, Galaxy Fight Club... .


Vốn hoá

$11,283,814

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$460,710

Magic Craft / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

70.08%

# Tổng Số Game

40


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

magic-craft
mcrt
bsc
$0.00190.72%$421,619$7,907,204
magic-craft-chart

2

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0036-1.01%$13,693$1,552,608
league-of-ancients-chart

3

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.011-2.28%$2,506$904,636
galaxy-fight-club-chart

4

kitsumon
$kmc
polygon
$00.16%$46$540,642
kitsumon-chart

5

ftribe-fighters
f2c
bsc
$0.0003-3.47%$11,984$236,811
ftribe-fighters-chart

6

zuki-moba
zuki
polygon
$0.0005-$6$132,812
zuki-moba-chart

7

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

8

dot-arcade
adt
bsc
$0.0033-$8-
dot-arcade-chart

9

versailles-heroes
ethereum
$0.0001-$8,682-
versailles-heroes-chart

10

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-$85-
pirates-of-the-arrland-chart

11

superpower-squad
SQUAD
bsc
$0.0066-0.48%$1,942-
superpower-squad-chart

12

battle-for-giostone
avalanche
$0.059-$137-
battle-for-giostone-chart

13

codename-renegades
bnb-sidechain
----
-

14

hit-and-boom
polygon
----
-

15

cebg-game
other
----
-

16

golden-tides
solana
----
-

17

evermoon
immutable-x
----
-

18

buddy-arena
polygon
----
-

19

gladiators-honor
bsc
----
-

20

tearing-spaces
polygon
----
-

21

meta-lordz
other
----
-

22

gods-of-fire
other
----
-

23

edenbrawl
other
----
-

24

battle-bears
ronin
----
-

25

arena-of-faith
bsc
----
-

26

chainmyth
MYTH
other
----
-

27

war-legends
WAR
ethereum
polygon
----
-

28

e4c
other
----
-

29

warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-

30

wildcard2
polygon
----
-

31

community-gaming
-
polygon
ethereum
----
-

32

nova-battles
ethereum
----
-

33

antmons
MONLI
bsc
----
-

34

carnage-carnival
bsc
----
-

35

inter-the-dungeon
ethereum
----
-

36

revoland
bsc
----
-

37

mobile-legends
solana
----
-

38

spider-tank
ethereum
gala-games
----
-

39

the-harvest-game
bsc
----
-

40

honor-of-gods
polygon
----
-

Showing 1 - 40 out of 40

Show rows