Top Dự Án MOBA NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MOBA? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MOBA, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MOBA phổ biến trên blockchain như Magic Craft, League Of Ancients, Kitsumon... .


Vốn hoá

$8,151,144

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$585,877

Magic Craft / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

61.1%

# Tổng Số Game

38


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

magic-craft
mcrt
bsc
$0.0015-3.3%$252,304$4,980,388
magic-craft-chart

2

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0043-0.99%$12,199$1,768,818
league-of-ancients-chart

3

kitsumon
$kmc
polygon
$0-0.08%$151$882,212
kitsumon-chart

4

ftribe-fighters
f2c
bsc
$0.00061.04%$13,172$328,594
ftribe-fighters-chart

5

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.0047-1.54%$12,311$144,491
galaxy-fight-club-chart

6

zuki-moba
zuki
polygon
$0.00017.07%$293,573$37,540
zuki-moba-chart

7

chain-myth
myth
ethereum
$0.0001-$2$9,101
chain-myth-chart

8

superpower-squad
SQUAD
bsc
$0.0066-0.48%$1,942-
superpower-squad-chart

9

versailles-heroes
ethereum
$0.00052.14%$100-
versailles-heroes-chart

10

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-$85-
pirates-of-the-arrland-chart

11

battle-for-giostone
avalanche
$0.0382.87%$30-
battle-for-giostone-chart

12

dot-arcade
adt
bsc
$0.0033-$8-
dot-arcade-chart

13

chainmyth
MYTH
other
----
-

14

battle-bears
ronin
----
-

15

tearing-spaces
polygon
----
-

16

cebg-game
other
----
-

17

codename-renegades
bnb-sidechain
----
-

18

hit-and-boom
polygon
----
-

19

golden-tides
solana
----
-

20

evermoon
immutable-x
----
-

21

gladiators-honor
bsc
----
-

22

meta-lordz
other
----
-

23

gods-of-fire
other
----
-

24

edenbrawl
other
----
-

25

honor-of-gods
polygon
----
-

26

inter-the-dungeon
ethereum
----
-

27

the-harvest-game
bsc
----
-

28

war-legends
WAR
ethereum
polygon
----
-

29

e4c
other
----
-

30

warqube
WQC
bsc
polygon
immutable-x
----
-

31

spider-tank
ethereum
gala-games
----
-

32

wildcard2
polygon
----
-

33

community-gaming
-
polygon
ethereum
----
-

34

nova-battles
ethereum
----
-

35

antmons
MONLI
bsc
----
-

36

mobile-legends
solana
----
-

37

carnage-carnival
bsc
----
-

38

revoland
bsc
----
-

Showing 1 - 38 out of 38

Show rows