Top Game NFT Trên Hệ Base

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Base? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Base, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Base nổi bật như Parallel, Virtual Protocol, MonkeyLeague .


Vốn hoá

$786,846,395

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$9,245,357

Parallel / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

84.04%

# Tổng Số Game

45


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

parallel
PRIME
ethereum
base
$16.87-6.15%$5,567,588$661,255,643
parallel-chart

2

virtual-protocol
VIRTUAL
ethereum
base
$0.12-2.64%$3,454,576$117,179,974
virtual-protocol-chart

3

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.013-10.09%$126,795$8,410,778
monkeyleague-chart

4

esm-x
ESMX
base
$0.0005-0.62%$96,398-
esm-x-chart

5

cannabase-garden
base
----
-

6

basebash
base
----
-

7

ctchampions
base
----
-

8

cosmic-cowboys
base
----
-

9

playbase
base
----
-

10

hobby-farm
base
----
-

11

mon-cat
base
----
-

12

base-battle
base
----
-

13

yunqi
base
----
-

14

basedchiks
base
----
-

15

heroes-of-crypto
base
----
-

16

blockbites
base
----
-

17

baseville
base
----
-

18

caesareum
base
----
-

19

elementals-world
base
----
-

20

motodex
polygon
near
aurora
skale
base
eos
aptos
----
-

21

betbase
BET
base
----
-

22

aviator
AVI
ethereum
base
----
-

23

basescape
SCAPE
base
----
-

24

tomoone
ethereum
base
----
-

25

iskra
base
----
-

26

landtorn
base
----
-

27

throne
base
----
-

28

fortune-bets
base
----
-

29

animoca-brands
base
----
-

30

appliedprimate
base
----
-

31

chainsafe-gaming
base
----
-

32

faraway
base
ethereum
solana
polygon
----
-

33

game7-dao
base
----
-

34

gangstaverse
base
----
-

35

gogoglover
base
----
-

36

cat-town
base
----
-

37

photo-finish-live
base
----
-

38

pixelmon
base
----
-

39

words3
base
----
-

40

yield-guild-games
base
----
-

41

ethxy
ethereum
base
----
-

42

fren-pet
base
----
-

43

newthrone
base
----
-

44

cambria
base
----
-

45

ducky-city
base
----
-

Showing 1 - 45 out of 45

Show rows

Latest BASE NFT Gaming Updates