Top Dự Án Collectible NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Collectible? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Collectible, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Collectible phổ biến trên blockchain như STEPN, Spinnia World, Aurory... .


Vốn hoá

$884,623,735

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$228,040,677

STEPN / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

65.87%

# Tổng Số Game

315


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.335.26%$218,598,407$582,703,609
stepn-chart

2

spinnia-world
WAXP
wax
$0.0652.38%$6,887,428$218,891,083
spinnia-world-chart

3

aurory
aury
solana
$1.24-2.92%$709,708$64,825,230
aurory-chart

4

dope-wars
paper
ethereum
$0.006911.53%$13,416$6,285,352
dope-wars-chart

5

battle-pets
pet
bsc
$0.144.33%$459,259$2,794,656
battle-pets-chart

6

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.02558.88%$94,796$1,972,252
galaxy-fight-club-chart

7

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00390.85%$39,946$1,771,555
zookeeper-chart

8

samurai-doge
hon
avalanche
$0.023-0.23%$18,293$1,644,036
samurai-doge-chart

9

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.0058-3.79%$46,839$811,235
legends-of-crypto-chart

10

playermon
PYM
polygon
$0.0015-0.37%$25,139$662,504
playermon-chart

11

metasoccer
msu
polygon
$0.0022.4%$23,938$357,115
metasoccer-chart

12

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$0-3.89%$57,121$267,160
wall-street-games-chart

13

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

14

cryptomeda
tech
ethereum
$0.00076.92%$3,144$247,271
cryptomeda-chart

15

micropets
pets
bsc
$0-$55$206,977
micropets-chart

16

bitspawn
spwn
ethereum
$0.00020.98%$481$146,594
bitspawn-chart

17

foxgirl
foxgirl
bsc
$0-$74$141,939
foxgirl-chart

18

crypto-fight-club
fight
bsc
$0.0002-$5$134,835
crypto-fight-club-chart

19

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0011-7.11%$33,626$131,952
the-crypto-prophecies-chart

20

zodium
zodi
bsc
$0.0003-14.7%$33,640$124,781
zodium-chart

21

cryptopolis
cpo
bsc
$0.0017-10.03%$439$123,027
cryptopolis-chart

22

metaverse-miner
meta
bsc
$0-$69$83,142
metaverse-miner-chart

23

chainwars
cwe
bsc
myria
$0.0003-$1$15,304
chainwars-chart

24

operon-origins
ORO
bsc
$0.00145.81%$24,973$11,459
operon-origins-chart

25

metarun
mrun
bsc
$0-$29,114$8,727
metarun-chart

26

gridzone.io
zone
ethereum
$0.0001-$27$435
gridzone.io-chart

27

darleygo
dge
solana
$0--$406
darleygo-chart

28

ashward
asc
bsc
$0.0002-$1-
ashward-chart

29

dragon-mainland
dms
bsc
$0-3.01%$26,654-
dragon-mainland-chart

30

galactic-arena-the-nftverse
gan
bsc
$0.0001-1.25%$17,421-
galactic-arena-the-nftverse-chart

31

stay-in-destiny-world
siw
bsc
$0.0032-$3,142-
stay-in-destiny-world-chart

32

the-lost-throne
CP
bsc
$02.37%$98-
the-lost-throne-chart

33

supa-foundation
supa
fantom
$0.0009-$2-
supa-foundation-chart

34

heres
hrs
bsc
$0-$2-
heres-chart

35

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

36

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.00010.19%$33-
pirate-x-pirate-chart

37

monsters-clan
mons
bsc
$0.0078-$13,252-
monsters-clan-chart

38

vodka-token
VODKA
bsc
$0-$12-
vodka-token-chart

39

shibafriend
SHF
bsc
$0-$15,517-
-

40

piratera
pira
bsc
$0-$8-
piratera-chart

41

frutti-dino
FDT
bsc
$0.01-1.27%$619,478-
frutti-dino-chart

42

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

43

crypto-gladiator
CGS
okexchain
$0.00011.98%$5-
crypto-gladiator-chart

44

rooniverse
ROO
polygon
$02.35%$1,209-
rooniverse-chart

45

bearex
polygon
----
-

46

roarts
roar
bsc
$0---
roarts-chart

47

lucky-lion
lucky
bsc
$0.0001-$9-
lucky-lion-chart

48

guzzler
gzlr
ethereum
$02.24%$473-
guzzler-chart

49

deltaflare
HONR
ethereum
$0.0038-$226-
deltaflare-chart

50

jungle-road
jgrd
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 315

Show rows