Top Dự Án Collectible NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Collectible? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Collectible, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Collectible phổ biến trên blockchain như STEPN, Aurory, Battle Pets... .


Vốn hoá

$266,277,575

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$48,858,079

STEPN / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

90.57%

# Tổng Số Game

236


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.38-1.8%$47,452,392$241,161,429
stepn-chart

2

aurory
aury
solana
$0.580.11%$338,236$12,197,341
aurory-chart

3

battle-pets
pet
bsc
$0.18-0.65%$19,347$3,567,280
battle-pets-chart

4

zookeeper
zoo
wanchain
$0.0083-1.57%$7,624$2,929,520
zookeeper-chart

5

dope-wars
paper
ethereum
$0.0011-27.47%$6,778$1,046,837
dope-wars-chart

6

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$01.44%$48,972$863,060
wall-street-games-chart

7

metasoccer
msu
polygon
$0.00641.62%$15,999$667,041
metasoccer-chart

8

gridzone.io
zone
ethereum
$0.0895.2%$7,189$481,376
gridzone.io-chart

9

micropets
pets
bsc
$0-1.33%$1,740$476,470
micropets-chart

10

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.012-9%$18,256$377,551
galaxy-fight-club-chart

11

cryptopolis
cpo
bsc
$0.0051-2.84%$36,855$366,100
cryptopolis-chart

12

playermon
PYM
polygon
$0.00160.98%$63,272$326,001
playermon-chart

13

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

14

foxgirl
foxgirl
bsc
$0-0.48%$120$235,434
foxgirl-chart

15

metaverse-miner
meta
bsc
$01.39%$285$231,812
metaverse-miner-chart

16

bitspawn
spwn
ethereum
$0.0002-12.04%$3,007$213,550
bitspawn-chart

17

cryptomeda
tech
ethereum
$0.0006-0.77%$325$193,250
cryptomeda-chart

18

crypto-fight-club
fight
bsc
$0.00060.17%$30$175,631
crypto-fight-club-chart

19

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.00132.38%$17,664$151,574
the-crypto-prophecies-chart

20

zodium
zodi
bsc
$0.0003-2.51%$3,775$136,646
zodium-chart

21

metarun
mrun
bsc
$0.0004-8.82%$2,870$123,353
metarun-chart

22

chainwars
cwe
bsc
myria
$0.0013-44.6%$5,782$62,280
chainwars-chart

23

operon-origins
ORO
bsc
$0.0038-5.35%$14,697$30,376
operon-origins-chart

24

darleygo
dge
solana
$0.0002--$2,566
darleygo-chart

25

dragon-mainland
dms
bsc
$0.00017.62%$36,759-
dragon-mainland-chart

26

metachess
shah
bsc
$0-$5,679-
metachess-chart

27

ashward
asc
bsc
$0.0002-$1-
ashward-chart

28

piratera
pira
bsc
$0.0001-3.72%$1,965-
piratera-chart

29

frutti-dino
FDT
bsc
$0.051-0.76%$372,318-
frutti-dino-chart

30

galactic-arena-the-nftverse
gan
bsc
$0.0001-4.06%$19,955-
galactic-arena-the-nftverse-chart

31

stay-in-destiny-world
siw
bsc
$0.0032-$3,142-
stay-in-destiny-world-chart

32

the-lost-throne
CP
bsc
$0-4.37%$9,838-
the-lost-throne-chart

33

supa-foundation
supa
fantom
$0.0027-0.35%$20-
supa-foundation-chart

34

heres
hrs
bsc
$0-$2-
heres-chart

35

nintia-estate
ninti
bsc
$0.00030.05%$13-
nintia-estate-chart

36

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-0.02%$7-
pirate-x-pirate-chart

37

monsters-clan
mons
bsc
$0.013-7.07%$51,703-
monsters-clan-chart

38

vodka-token
VODKA
bsc
$0-$12-
vodka-token-chart

39

elements
elm
bsc
$0.0016-$15-
elements-chart

40

rooniverse
ROO
polygon
$0-1.29%$384-
rooniverse-chart

41

bearex
polygon
----
-

42

roarts
roar
bsc
$0---
roarts-chart

43

crypto-gladiator
CGS
okexchain
$0.0001-0.2%--
crypto-gladiator-chart

44

lucky-lion
lucky
bsc
$0.00010.25%$69-
lucky-lion-chart

45

guzzler
gzlr
ethereum
$0-$55-
guzzler-chart

46

deltaflare
HONR
ethereum
$0.0145.54%$2,236-
deltaflare-chart

47

shibafriend
SHF
bsc
$0-$15,517-
-

48

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

49

jungle-road
jgrd
bsc
----
-

50

adroverse
adr
bsc
$0.0006-0.48%$2,657-
adroverse-chart

Showing 1 - 50 out of 236

Show rows