Top Dự Án Collectible NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Collectible? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Collectible, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Collectible phổ biến trên blockchain như STEPN, Spinnia World, Aurory... .


Vốn hoá

$606,229,622

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$52,742,157

STEPN / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

56.47%

# Tổng Số Game

352


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.163.96%$37,187,180$342,366,054
stepn-chart

2

spinnia-world
WAXP
wax
$0.0652.38%$6,887,428$218,891,083
spinnia-world-chart

3

aurory
aury
solana
$0.36-2.09%$220,359$21,341,992
aurory-chart

4

cross-the-ages
CTA
polygon
$0.14-2.95%$7,516,029$9,566,026
cross-the-ages-chart

5

dope-wars
paper
ethereum
$0.0046-9.35%$72,643$4,188,648
dope-wars-chart

6

micropets
pets
bsc
$0-0.85%$4$2,603,317
micropets-chart

7

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00253.61%$11,192$1,205,577
zookeeper-chart

8

battle-pets
pet
bsc
$0.055-5.02%$346,665$1,090,222
battle-pets-chart

9

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.0059-2.29%$72,829$836,824
legends-of-crypto-chart

10

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.00891.05%$663$715,643
galaxy-fight-club-chart

11

samurai-doge
hon
avalanche
$0.0091.97%$6,873$675,199
samurai-doge-chart

12

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$0501.35%$6,774$591,472
wall-street-games-chart

13

playermon
PYM
polygon
$0.0009-4.95%$16,828$404,938
playermon-chart

14

metasoccer
msu
polygon
$0.0016-0.1%$14,136$274,466
metasoccer-chart

15

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

16

metarun
mrun
bsc
$0.0007-3.52%$2,367$247,749
metarun-chart

17

foxgirl
foxgirl
bsc
$00.96%$9$221,047
foxgirl-chart

18

zodium
zodi
bsc
$0.00032.16%$37,553$144,427
zodium-chart

19

crypto-fight-club
fight
bsc
$0.0002-$5$134,835
crypto-fight-club-chart

20

metaverse-miner
meta
bsc
$0-$190$130,736
metaverse-miner-chart

21

cryptomeda
tech
ethereum
$0.00030.62%$229$117,492
cryptomeda-chart

22

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0008-1.33%$21,176$94,762
the-crypto-prophecies-chart

23

bitspawn
spwn
ethereum
$0-$78$60,250
bitspawn-chart

24

cryptopolis
cpo
bsc
$0.0005-9.08%$11,744$41,629
cryptopolis-chart

25

chainwars
cwe
bsc
myria
$0.0003-$1$15,304
chainwars-chart

26

operon-origins
ORO
bsc
$0.001-2.74%$17,589$7,991
operon-origins-chart

27

gridzone.io
zone
ethereum
$0.0001-$27$435
gridzone.io-chart

28

darleygo
dge
solana
$0--$406
darleygo-chart

29

monsters-clan
mons
bsc
$0.0078-$13,252-
monsters-clan-chart

30

dragon-mainland
dms
bsc
$0-7.3%$13,262-
dragon-mainland-chart

31

galactic-arena-the-nftverse
gan
bsc
$0.00011.31%$1,694-
galactic-arena-the-nftverse-chart

32

piratera
pira
bsc
$0-$8-
piratera-chart

33

frutti-dino
FDT
bsc
$0.0019-6.13%$26,262-
frutti-dino-chart

34

stay-in-destiny-world
siw
bsc
$0.0032-$3,142-
stay-in-destiny-world-chart

35

the-lost-throne
CP
bsc
$01.13%$2-
the-lost-throne-chart

36

solland
solana
----
-

37

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

38

crypto-gladiator
CGS
okexchain
$07.2%$13-
crypto-gladiator-chart

39

rooniverse
ROO
polygon
$00.33%$122-
rooniverse-chart

40

supa-foundation
supa
fantom
$0.0009-$2-
supa-foundation-chart

41

heres
hrs
bsc
$0-$2-
heres-chart

42

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

43

bearex
polygon
----
-

44

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0.0001-0.69%$8-
pirate-x-pirate-chart

45

adroverse
adr
bsc
$0-$17-
adroverse-chart

46

elements
elm
bsc
$0.0016-$12-
elements-chart

47

jungle-road
jgrd
bsc
----
-

48

oren-game
oren
bsc
$0-$14,347-
oren-game-chart

49

mstation
MST
bsc
$0.0001-$31-
mstation-chart

50

metakeeper
mkp
bsc
$0.0005-$1-
metakeeper-chart

Showing 1 - 50 out of 352

Show rows