Top Dự Án Collectible NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Collectible? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Collectible, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Collectible phổ biến trên blockchain như STEPN, Aurory, Battle Pets... .


Vốn hoá

$212,036,926

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$17,644,111

STEPN / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

88.52%

# Tổng Số Game

278


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.173.79%$16,077,021$187,685,062
stepn-chart

2

aurory
aury
solana
$0.480.07%$187,137$15,684,658
aurory-chart

3

battle-pets
pet
bsc
$0.13-0.76%$328,003$2,587,575
battle-pets-chart

4

dope-wars
paper
ethereum
$0.0015-4.2%$3,538$1,377,237
dope-wars-chart

5

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.00734.54%$29,141$974,807
legends-of-crypto-chart

6

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00230.41%$5,510$965,496
zookeeper-chart

7

zodium
zodi
bsc
$0.0016-0.32%$12,572$580,745
zodium-chart

8

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$0-3.22%$25,752$286,311
wall-street-games-chart

9

playermon
PYM
polygon
$0.0009-0.05%$12,624$278,166
playermon-chart

10

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

11

metasoccer
msu
polygon
$0.0022-2.77%$13,251$227,919
metasoccer-chart

12

micropets
pets
bsc
$0-$55$206,977
micropets-chart

13

crypto-fight-club
fight
bsc
$0.0005-5.36%$274,299$153,941
crypto-fight-club-chart

14

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.0047-1.54%$12,311$144,491
galaxy-fight-club-chart

15

foxgirl
foxgirl
bsc
$0-$74$141,939
foxgirl-chart

16

cryptomeda
tech
ethereum
$0.00040.85%$71$118,706
cryptomeda-chart

17

cryptopolis
cpo
bsc
$0.00124.51%$3,713$86,683
cryptopolis-chart

18

metaverse-miner
meta
bsc
$0-$69$83,142
metaverse-miner-chart

19

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0005-5.12%$17,760$60,728
the-crypto-prophecies-chart

20

metarun
mrun
bsc
$0.0001-1.37%$176$59,231
metarun-chart

21

bitspawn
spwn
ethereum
$00.32%$19$49,954
bitspawn-chart

22

chainwars
cwe
bsc
myria
$0.0003-$1$15,304
chainwars-chart

23

operon-origins
ORO
bsc
$0.00070.03%$13,124$6,141
operon-origins-chart

24

gridzone.io
zone
ethereum
$0.0001-$27$435
gridzone.io-chart

25

darleygo
dge
solana
$0--$179
darleygo-chart

26

dragon-mainland
dms
bsc
$01.92%$12,511-
dragon-mainland-chart

27

deltaflare
HONR
ethereum
$0.00740.16%$3,570-
deltaflare-chart

28

metachess
shah
bsc
$0-$5,679-
metachess-chart

29

ashward
asc
bsc
$0.0002-$1-
ashward-chart

30

piratera
pira
bsc
$0-$8-
piratera-chart

31

frutti-dino
FDT
bsc
$0.0370.3%$336,369-
frutti-dino-chart

32

crypto-gladiator
CGS
okexchain
$07.42%$1-
crypto-gladiator-chart

33

galactic-arena-the-nftverse
gan
bsc
$03.81%$14,114-
galactic-arena-the-nftverse-chart

34

stay-in-destiny-world
siw
bsc
$0.0032-$3,142-
stay-in-destiny-world-chart

35

the-lost-throne
CP
bsc
$0-$1-
the-lost-throne-chart

36

supa-foundation
supa
fantom
$0.0009-$2-
supa-foundation-chart

37

heres
hrs
bsc
$0-$2-
heres-chart

38

nintia-estate
ninti
bsc
$0.0003-$466-
nintia-estate-chart

39

pirate-x-pirate
pxp
bsc
$0-$15-
pirate-x-pirate-chart

40

monsters-clan
mons
bsc
$0.00990.33%$91,131-
monsters-clan-chart

41

adroverse
adr
bsc
$0.0004-$1-
adroverse-chart

42

guzzler
gzlr
ethereum
$0-$33-
guzzler-chart

43

shibafriend
SHF
bsc
$0-$15,517-
-

44

lucky-lion
lucky
bsc
$0.0001-$9-
lucky-lion-chart

45

elements
elm
bsc
$0.0016-$12-
elements-chart

46

metakeeper
mkp
bsc
$0.0005-$1-
metakeeper-chart

47

moneytree
money
bsc
$0-$88-
moneytree-chart

48

mstation
MST
bsc
$0.0001-$31-
mstation-chart

49

griffin-art
gart
bsc
$0-$77,907-
griffin-art-chart

50

bearex
polygon
----
-

Showing 1 - 50 out of 278

Show rows