Top Dự Án Fantasy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Fantasy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Fantasy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Fantasy phổ biến trên blockchain như Aurory, Cosmic Universe, Cryptomeda... .


Vốn hoá

$11,349,639

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$435,497

Aurory / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

95.57%

# Tổng Số Game

60


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

aurory
aury
solana
$0.470.63%$206,993$10,846,330
aurory-chart

2

cosmic-universe
magic
harmony
$0.0041.41%$1,708$194,239
cosmic-universe-chart

3

cryptomeda
tech
ethereum
$0.0006-1.22%$553$185,534
cryptomeda-chart

4

tradestars
tsx
ethereum
$0.00530.34%$6$103,383
tradestars-chart

5

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.0003-0.54%$40$20,153
solchicks-shards-chart

6

age-of-zalmoxis
KOSON
other
$0.018-0.67%$64,657-
age-of-zalmoxis-chart

7

cryptia
crypt
bsc
$0.0002-$13-
cryptia-chart

8

cryptonite
ctnt
bsc
$0-$1-
cryptonite-chart

9

mundo
$mundo
bsc
$0.0012-$5-
mundo-chart

10

polkafantasy
xp
ethereum
$0.05-1.75%$892-
polkafantasy-chart

11

step-hero-soul
STEP
bsc
$0-$8-
step-hero-soul-chart

12

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

13

stonkleague
AEGIS
ethereum
$0.0006-3.06%$160,593-
stonkleague-chart

14

rabbits-vs-turtles
polygon
----
-

15

wuxia-metaverse
polygon
----
-

16

polkamonster
PKMON
bsc
----
-

17

gods-of-fire
other
----
-

18

insilva
aptos
----
-

19

polka-fantasy
ethereum
polkadot
polygon
----
-

20

bounty-temple
TYT
polygon
----
-

21

britaria
DREAD
solana
----
-

22

mushro-legends
GDOGE
bsc
----
-

23

last-mage-standing
bsc
----
-

24

valhalla
VALH
bsc
----
-

25

chains-of-war
cardano
----
-

26

wilderness-p2e
polygon
----
-

27

knights-of-the-ether
ethereum
----
-

28

tales-of-elleria
Magic
arbitrum-one
----
-

29

ukiyo
ethereum
----
-

30

heroes-uprising
polygon
----
-

31

maincard
polygon
myria
----
-

32

oyabun
polygon
----
-

33

lowlife-forms
other
----
-

34

zeeverse
other
----
-

35

camelot-guardian
arbitrum-one
----
-

36

golden-tides
solana
----
-

37

mirandus
ethereum
gala-games
----
-

38

foxtopia
solana
----
-

39

world-of-cryptia
crypt
bsc
----
-

40

skygard
bsc
----
-

41

byopills
ethereum
----
-

42

sorare
ethereum
----
-

43

the-fabled
polygon
ethereum
----
-

44

crypto-klash
SCT
bsc
----
-

45

playible
UST
terra
----
-

46

ilu-universe
ILU
bsc
polygon
----
-

47

dwarf-knights
avalanche
----
-

48

undra
ethereum
----
-

49

yumon
immutable-x
----
-

50

mir4
DRACO
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 60

Show rows