Top Dự Án Fantasy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Fantasy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Fantasy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Fantasy phổ biến trên blockchain như Aurory, Cosmic Universe, Cryptomeda... .


Vốn hoá

$16,017,793

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$219,392

Aurory / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

97.92%

# Tổng Số Game

71


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

aurory
aury
solana
$0.480.07%$187,137$15,684,658
aurory-chart

2

cosmic-universe
magic
harmony
$0.00332.13%$995$161,829
cosmic-universe-chart

3

cryptomeda
tech
ethereum
$0.00040.85%$71$118,706
cryptomeda-chart

4

tradestars
tsx
ethereum
$0.001922.73%$11$37,736
tradestars-chart

5

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.0002-0.27%$7$14,864
solchicks-shards-chart

6

cryptonite
ctnt
bsc
$0-$1-
cryptonite-chart

7

mundo
$mundo
bsc
$0.0012-$5-
mundo-chart

8

stonkleague
AEGIS
ethereum
$0-$7,281-
stonkleague-chart

9

cryptia
crypt
bsc
$0.0002-$13-
cryptia-chart

10

age-of-zalmoxis
KOSON
other
$0.0093-2.67%$23,088-
age-of-zalmoxis-chart

11

polkafantasy
xp
ethereum
$0.015-3.58%$747-
polkafantasy-chart

12

eternity
GLORY
avalanche
$0-$28-
eternity-chart

13

step-hero-soul
STEP
bsc
$0-$8-
step-hero-soul-chart

14

heroes-uprising
polygon
----
-

15

insilva
aptos
----
-

16

tales-of-elleria
Magic
arbitrum-one
----
-

17

knights-of-the-ether
ethereum
----
-

18

wilderness-p2e
polygon
----
-

19

chains-of-war
cardano
----
-

20

wuxia-metaverse
polygon
----
-

21

last-mage-standing
bsc
----
-

22

rabbits-vs-turtles
polygon
----
-

23

polkamonster
PKMON
bsc
----
-

24

gods-of-fire
other
----
-

25

wareden
ethereum
immutable-x
----
-

26

palm-heist
bsc
solana
polygon
----
-

27

dragon-evolution
bsc
----
-

28

star-symphony
ethereum
----
-

29

mana-academy-wizard-legacy
MANA
bsc
----
-

30

unfamiliar-territory
immutable-x
ethereum
----
-

31

dark-taverns
immutable-x
----
-

32

genesis-league-sports
hive
----
-

33

puzzle-fantasy
klaytn
----
-

34

abyss-world
other
polygon
----
-

35

maincard
polygon
myria
----
-

36

underground-waifus
bsc
----
-

37

poofyland
bsc
----
-

38

golden-tides
solana
----
-

39

camelot-guardian
arbitrum-one
----
-

40

zeeverse
other
----
-

41

lowlife-forms
other
----
-

42

oyabun
polygon
----
-

43

legends-of-elysium
LOE
ethereum
----
-

44

ukiyo
ethereum
----
-

45

byopills
ethereum
----
-

46

skygard
bsc
----
-

47

foxtopia
solana
----
-

48

world-of-cryptia
crypt
bsc
----
-

49

sorare
ethereum
----
-

50

the-fabled
polygon
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 71

Show rows