Top Game NFT Trên Điện Thoại

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Điện Thoại ? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.16-1.27%$25,533,137$353,949,577
stepn-chart

2

big-time
BIGTIME
ethereum
$0.1-2.34%$11,135,899$103,495,253
big-time-chart

3

clash-of-lilliput
COL
other
$0.810.87%$111,875$66,304,480
clash-of-lilliput-chart

4

karrat
KARRAT
other
$0.61-1.34%$4,373,634$64,686,315
karrat-chart

5

virtual-protocol
VIRTUAL
ethereum
base
$0.0620.47%$794,666$61,593,826
virtual-protocol-chart

6

gamebuild
GAME
other
$0.0038-1.79%$10,852,468$60,381,760
gamebuild-chart

7

matr1x
FIRE
polygon
$1.021.09%$13,411,125$39,007,855
matr1x-chart

8

cornucopias
copi
bsc
$0.039-2.97%$480,073$34,963,465
cornucopias-chart

9

miracle-play
MPT
polygon
avalanche
$0.061-2.77%$305,236$31,969,520
miracle-play-chart

10

burgercities
BURGER
bsc
$0.41-1.82%$1,794,940$13,713,843
burgercities-chart

11

cross-the-ages
CTA
polygon
$0.16-2.2%$5,517,633$11,519,507
cross-the-ages-chart

12

xana
xeta
ethereum
$0.00412.71%$589,330$10,964,783
xana-chart

13

bag
BAG
ethereum
blast
polygon
$0.0016-4.69%$21,509$9,115,857
bag-chart

14

genopets
gene
solana
$0.171.14%$143,366$9,007,564
genopets-chart

15

boxbet
BXBT
ethereum
$0.088-6.08%$20,984$6,649,788
boxbet-chart

16

jetton-games
JETTON
ton
$2.04-1.27%$579,488$5,752,486
jetton-games-chart

17

domi-online
domi
bsc
avalanche
$0.0142.14%$98,640$5,279,091
domi-online-chart

18

gemhub
GHUB
klaytn
$0.037-0.35%$159,768$4,780,051
gemhub-chart

19

kap-games
KAP
ethereum
polkadot
arbitrum-one
blast
$0.036-2.8%$264,746$4,594,131
kap-games-chart

20

tg.casino
TGC
ethereum
$0.13-2.38%$142,132$3,093,105
tg.casino-chart

21

huralya
LYA
polygon
$0.21-1.52%$143,474$2,954,368
huralya-chart

22

cryowar
cwar
solana
$0.0081.2%$41,929$2,198,958
cryowar-chart

23

city-tycoon-games
CTG
bsc
$0.160.92%$46,250$1,939,158
city-tycoon-games-chart

24

imvu
polygon
ethereum
immutable-x
$0.002-1.72%$388$1,897,729
imvu-chart

25

human-memento
epk
ethereum
$0.00690.54%$124,124$1,081,429
human-memento-chart

26

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0021-0.12%$14,243$914,550
league-of-ancients-chart

27

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.02-$479$591,534
kingdomverse-chart

28

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

29

kingdomx
kt
bsc
$0.0013-0.89%$85,235$422,575
kingdomx-chart

30

pomerun
pmr
bsc
$0.00018.14%$270$419,178
pomerun-chart

31

ton-ship
SHIP
ton
$01.27%$41$284,942
ton-ship-chart

32

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.0009-0.1%$93$281,265
kawaii-islands-chart

33

elpis-battle
eba
bsc
$0.003-$1$265,841
elpis-battle-chart

34

ethermon
EMON
ethereum
$0.00130.12%$15,898$195,837
ethermon-chart

35

warena
rena
bsc
$0.0015-1.57%$14,197$145,427
warena-chart

36

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.00720.49%$37,151$119,127
legend-of-fantasy-war-chart

37

demole
dmlg
bsc
$0.0003-1.03%$14,362$112,045
demole-chart

38

green-meta
GMETA
bsc
$0-$44$47,125
green-meta-chart

39

the-parallel
PRL
bsc
$0.0014-$160$46,041
the-parallel-chart

40

metaverse-vr
MEVR
other
$0.0012.19%$287$35,971
metaverse-vr-chart

41

metagods
mgod
bsc
$0.0012-2.89%$319$18,145
metagods-chart

42

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

43

ulti-arena
ulti
bsc
$0-$1,308$10,151
ulti-arena-chart

44

cryptopolis
cpo
bsc
$0.0001-0.05%$758$7,666
cryptopolis-chart

45

operon-origins
ORO
bsc
$0.00092.41%$15,840$7,411
operon-origins-chart

46

wirtual
wirtual
bsc
$0.0006-$7$3,857
wirtual-chart

47

project-seed
SHILL
solana
$0.0033-0.25%$731,824$1
project-seed-chart

48

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0011-$136-
karmaverse-zombie-chart

49

bearex
polygon
----
-

50

defi-land-gold
GOLDY
solana
$0-9.71%$1,800-
defi-land-gold-chart

Showing 1 - 50 out of 727

Show rows