Top Game NFT Trên Điện Thoại

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Điện Thoại ? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.38-1.7%$47,774,747$241,347,891
stepn-chart

2

clash-of-lilliput
COL
other
$0.623.74%$140,757$50,594,283
clash-of-lilliput-chart

3

xana
xeta
ethereum
$0.043-1.74%$119,254$40,651,288
xana-chart

4

cornucopias
copi
bsc
$0.035-0.87%$83,562$24,720,068
cornucopias-chart

5

genopets
gene
solana
$0.570.43%$24,872$6,990,672
genopets-chart

6

project-seed
SHILL
solana
$0.017-0.82%$235,790$5,917,200
project-seed-chart

7

pomerun
pmr
bsc
$0.00182.59%$14,759$4,087,572
pomerun-chart

8

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.098-4.98%$42,194$3,062,949
kingdomverse-chart

9

human-memento
epk
ethereum
$0.015-1.49%$64,760$2,394,660
human-memento-chart

10

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0021-0.35%$8,150$596,194
league-of-ancients-chart

11

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.00190.48%$666$572,358
kawaii-islands-chart

12

kingdomx
kt
bsc
$0.0034-20.23%$292,705$528,605
kingdomx-chart

13

ethermon
EMON
ethereum
$0.0038-0.28%$15,504$470,093
ethermon-chart

14

polygonum-online
pog
bsc
$0.0061-0.68%$12,917$386,605
polygonum-online-chart

15

cryptopolis
cpo
bsc
$0.005-2.79%$36,356$363,643
cryptopolis-chart

16

elpis-battle
eba
bsc
$0.00310.08%-$254,728
elpis-battle-chart

17

warena
rena
bsc
$0.0024-3.92%$21,717$237,427
warena-chart

18

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.011-0.6%$68,248$186,725
legend-of-fantasy-war-chart

19

demole
dmlg
bsc
$0.0005-0.39%$18,178$142,615
demole-chart

20

metagods
mgod
bsc
$0.008511.95%$9,207$121,730
metagods-chart

21

wirtual
wirtual
bsc
$0.021-1.87%$3,919$118,158
wirtual-chart

22

the-parallel
PRL
bsc
$0.0028-1.78%$18,106$89,580
the-parallel-chart

23

operon-origins
ORO
bsc
$0.0038-4.83%$14,725$30,420
operon-origins-chart

24

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

25

ulti-arena
ulti
bsc
$0-$1,308$10,151
ulti-arena-chart

26

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

27

green-meta
GMETA
bsc
$0-0.09%$3-
green-meta-chart

28

step-hero-soul
STEP
bsc
$0-$8-
step-hero-soul-chart

29

defi-land-gold
GOLDY
solana
$0-0.61%$272-
defi-land-gold-chart

30

gaming-stars
GAMES
bsc
$1.43-0.65%$66,832-
gaming-stars-chart

31

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.0082-6.08%$10,186-
cricket-star-manager-chart

32

moneytree
money
bsc
$0-$5-
moneytree-chart

33

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-9.85%$117-
pirates-of-the-arrland-chart

34

endless-battlefield
eb
okexchain
$0.0006-0.5%$3,000-
endless-battlefield-chart

35

summoners-war-lost-centuria
LCT
other
$0.0051-0.3%$84,346-
summoners-war-lost-centuria-chart

36

koakuma
KKMA
bsc
polygon
$0.00440.19%$56-
koakuma-chart

37

vulcano
vulc
bsc
$0.00130.58%$14-
vulcano-chart

38

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0007-0.54%$157-
infinity-arena-chart

39

gadget-war
gwar
bsc
$0.0002-0.67%$29-
gadget-war-chart

40

supa-foundation
supa
fantom
$0.0027-0.68%$20-
supa-foundation-chart

41

mundo
$mundo
bsc
$0.0012---
mundo-chart

42

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0036-1.97%$381-
karmaverse-zombie-chart

43

animalia
anim
bsc
----
-

44

chain-colosseum
colos
bsc
$0.0018-$2-
chain-colosseum-chart

45

kaby-arena
kaby
bsc
$0.00050.07%$11,755-
kaby-arena-chart

46

mytheria
myra
bsc
$0.00432.35%$12,539-
mytheria-chart

47

the-killbox
kbox
bsc
$0-0.54%$16,237-
the-killbox-chart

48

real-realm
real
bsc
$0.0001-6.45%$16,162-
real-realm-chart

49

lord-arena
lorda
bsc
$0-$1,495-
lord-arena-chart

50

dreams-quest
dreams
bsc
$0.00210.29%$126,606-
dreams-quest-chart

Showing 1 - 50 out of 157

Show rows