Top Game NFT Trên Điện Thoại

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Điện Thoại ? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

stepn
gmt
solana
$0.173.79%$16,077,021$187,685,062
stepn-chart

2

clash-of-lilliput
COL
other
$0.697.7%$49,136$56,576,116
clash-of-lilliput-chart

3

cornucopias
copi
bsc
$0.0310.93%$224,693$24,387,379
cornucopias-chart

4

xana
xeta
ethereum
$0.01-0.41%$563,562$13,258,549
xana-chart

5

genopets
gene
solana
$0.230.73%$7,880$5,613,075
genopets-chart

6

project-seed
SHILL
solana
$0.016.71%$430,430$3,636,665
project-seed-chart

7

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0043-0.99%$12,199$1,768,818
league-of-ancients-chart

8

human-memento
epk
ethereum
$0.0052-1.3%$1,828$807,041
human-memento-chart

9

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.02-$479$591,534
kingdomverse-chart

10

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

11

pomerun
pmr
bsc
$0.00018.14%$270$419,178
pomerun-chart

12

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.00090.46%$590$287,381
kawaii-islands-chart

13

elpis-battle
eba
bsc
$0.00232.09%$335$199,846
elpis-battle-chart

14

kingdomx
kt
bsc
$0.0011-3.83%$117,093$180,568
kingdomx-chart

15

ethermon
EMON
ethereum
$0.0011-13.37%$6,324$170,696
ethermon-chart

16

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.00976.1%$61,014$159,945
legend-of-fantasy-war-chart

17

cryptopolis
cpo
bsc
$0.00124.51%$3,713$86,683
cryptopolis-chart

18

demole
dmlg
bsc
$0.0002-2.61%$10,864$71,306
demole-chart

19

warena
rena
bsc
$0.00059.56%$12,367$55,841
warena-chart

20

green-meta
GMETA
bsc
$0-$44$47,125
green-meta-chart

21

the-parallel
PRL
bsc
$0.0014-$160$46,041
the-parallel-chart

22

wirtual
wirtual
bsc
$0.0058-1.23%$27$33,201
wirtual-chart

23

metagods
mgod
bsc
$0.0012-$231$18,270
metagods-chart

24

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

25

ulti-arena
ulti
bsc
$0-$1,308$10,151
ulti-arena-chart

26

operon-origins
ORO
bsc
$0.00070.03%$13,124$6,141
operon-origins-chart

27

summoners-war-lost-centuria
LCT
other
$0.00214.07%$2,484-
summoners-war-lost-centuria-chart

28

cryptodicehero
HRO
bsc
$0-$10-
cryptodicehero-chart

29

step-hero-soul
STEP
bsc
$0-$8-
step-hero-soul-chart

30

defi-land-gold
GOLDY
solana
$0-1.18%$180-
defi-land-gold-chart

31

gaming-stars
GAMES
bsc
$0.21-1.41%$64,797-
gaming-stars-chart

32

bearex
polygon
----
-

33

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-$85-
pirates-of-the-arrland-chart

34

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0002-$5-
infinity-arena-chart

35

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.00193.51%$436-
karmaverse-zombie-chart

36

koakuma
KKMA
bsc
polygon
$0.0028-$14-
koakuma-chart

37

moneytree
money
bsc
$0-$88-
moneytree-chart

38

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.0055-0.27%$226-
cricket-star-manager-chart

39

endless-battlefield
eb
okexchain
$0.00113.41%$3,006-
endless-battlefield-chart

40

vulcano
vulc
bsc
$0.0012-0.57%$6-
vulcano-chart

41

gadget-war
gwar
bsc
$0.0001-$41-
gadget-war-chart

42

supa-foundation
supa
fantom
$0.0009-$2-
supa-foundation-chart

43

mundo
$mundo
bsc
$0.0012-$5-
mundo-chart

44

cryowar
cwar
solana
$0.00740.56%$26,244-
cryowar-chart

45

animalia
anim
bsc
----
-

46

chain-colosseum
colos
bsc
$0.0018-$2-
chain-colosseum-chart

47

the-monopolist
mono
bsc
$0-$12-
the-monopolist-chart

48

crypto-planes
cpan
bsc
$0---
crypto-planes-chart

49

void
void
solana
$0.00062.08%$25-
void-chart

50

lord-arena
lorda
bsc
$0-$1,495-
lord-arena-chart

Showing 1 - 50 out of 188

Show rows