Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Game NFT Trên Điện Thoại

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Điện Thoại ? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1stepn
gmt
solana
$0.392.77%$42,727,999$233,069,980
stepn-chart
2clash-of-lilliput
COL
other
$0.60.06%$32,869$49,236,429
clash-of-lilliput-chart
3cornucopias
copi
bsc
$0.02-0.91%$73,116$13,458,915
cornucopias-chart
4xana
xeta
ethereum
$0.0498.07%$305,079$10,286,156
xana-chart
5project-seed
SHILL
solana
$0.014-4.77%$261,157$4,831,035
project-seed-chart
6genopets
gene
solana
$0.97.9%$241,435$3,320,246
genopets-chart
7pomerun
pmr
bsc
$0.0015-0.62%$1,695$3,235,631
pomerun-chart
8human-memento
epk
ethereum
$0.00810.79%$104,490$1,264,242
human-memento-chart
9wirtual
wirtual
bsc
$0.089-0.91%$79,675$503,138
wirtual-chart
10cryptopolis
cpo
bsc
$0.0068-0.32%$43,442$489,174
cryptopolis-chart
11league-of-ancients
loa
bsc
$0.00292.9%$6,512$484,459
league-of-ancients-chart
12elpis-battle
eba
bsc
$0.0037-0.09%$1,503$294,137
elpis-battle-chart
13polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-0.66%$7,442$271,853
polygonum-online-chart
14the-parallel
PRL
bsc
$0.0077-0.84%$19,118$248,021
the-parallel-chart
15kawaii-islands
kwt
bsc
$0.0008-0.04%$94$224,571
kawaii-islands-chart
16metagods
mgod
bsc
$0.0150.9%$22,438$214,886
metagods-chart
17ethermon
EMON
ethereum
$0.0028-2.06%$60,597$201,192
ethermon-chart
18kingdomx
kt
bsc
$0.00120.59%$7,178$199,505
kingdomx-chart
19warena
rena
bsc
$0.01-0.09%$9,801$195,786
warena-chart
20demole
dmlg
bsc
$0.00093.52%$7,973$186,455
demole-chart
21legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.0067-5%$42,779$111,860
legend-of-fantasy-war-chart
22operon-origins
ORO
bsc
$0.0034-0.86%$6,933$27,507
operon-origins-chart
23crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart
24ulti-arena
ulti
bsc
$0-$292$13,169
ulti-arena-chart
25karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0045-1.03%$318-
karmaverse-zombie-chart
26moneytree
money
bsc
$00.44%$11-
moneytree-chart
27cricket-star-manager
CSM
solana
$0.018-1.39%$4,642-
cricket-star-manager-chart
28cryptodicehero
HRO
bsc
$00.92%$13-
cryptodicehero-chart
29green-meta
GMETA
bsc
$00.25%$41-
green-meta-chart
30endless-battlefield
eb
okexchain
$06.84%$638-
endless-battlefield-chart
31step-hero-soul
STEP
bsc
$0.00011.03%--
step-hero-soul-chart
32defi-land-gold
GOLDY
solana
$0.0001-2.14%$583-
defi-land-gold-chart
33gaming-stars
GAMES
bsc
$2.18-0.71%$451,237-
gaming-stars-chart
34vulcano
vulc
bsc
$0.0011-3.79%$249-
vulcano-chart
35gadget-war
gwar
bsc
$0.000531.03%$29,239-
gadget-war-chart
36supa-foundation
supa
fantom
$0.00560.91%$106-
supa-foundation-chart
37mundo
$mundo
bsc
$0.0012-$1-
mundo-chart
38animalia
anim
bsc
----
-
39chain-colosseum
colos
bsc
$0.002-$33-
chain-colosseum-chart
40domi-online
domi
bsc
$0.00732.69%$10,778-
domi-online-chart
41souni
son
bsc
$0-$26,611-
souni-chart
42real-realm
real
bsc
$0-0.11%$6,485-
real-realm-chart
43infinity-arena
inaz
bsc
$0.00120.42%$92-
infinity-arena-chart
44wonderhero
wnd
bsc
$0.013-1.25%$12-
wonderhero-chart
45howlcity
hwl
bsc
$00.88%$7-
howlcity-chart
46crypto-planes
cpan
bsc
$0---
crypto-planes-chart
47dreams-quest
dreams
bsc
$0.0017-0.7%$20,693-
dreams-quest-chart
48kaby-arena
kaby
bsc
$0.0008-1.77%$7,234-
kaby-arena-chart
49lord-arena
lorda
bsc
$0-$1,495-
lord-arena-chart
50thetan-arena
thg
bsc
$0.0581.1%$983,884-
thetan-arena-chart

Showing 1 - 50 out of 146

Show rows