Top Game NFT Chơi Được Trên Web

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Browser? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.0421.04%$167,044,935$1,579,687,603
gala-chart

2

decentraland
mana
ethereum
$0.432.25%$83,242,038$803,652,132
decentraland-chart

3

parallel
PRIME
ethereum
base
$19.36-4.6%$16,096,996$724,739,400
parallel-chart

4

enjin-coin
enj
ethereum
$0.321.4%$31,429,485$462,410,643
enjin-coin-chart

5

stepn
gmt
solana
$0.230.64%$86,253,302$456,740,983
stepn-chart

6

pixels
ethereum
ronin
$0.4-1.64%$58,705,613$312,140,269
pixels-chart

7

wilder-world
wild
ethereum
$0.883.2%$2,274,867$245,386,952
wilder-world-chart

8

spinnia-world
WAXP
wax
$0.0652.38%$6,887,428$218,891,083
spinnia-world-chart

9

game-dosi
FNSA
other
$26.062.71%$723,194$202,123,491
game-dosi-chart

10

treasure
MAGIC
ethereum
$0.762.38%$43,238,591$199,147,392
treasure-chart

11

delysium
polygon
$0.240.18%$10,471,117$180,546,638
delysium-chart

12

prom
PROM
bsc
ethereum
$9.68-0.64%$4,297,994$176,494,178
prom-chart

13

victoria-vr
vr
ethereum
$0.024-8.46%$1,456,531$151,695,497
victoria-vr-chart

14

oasys
OAS
ethereum
other
$0.0630.69%$1,143,717$117,851,246
oasys-chart

15

vulcan-forged
pyr
ethereum
$4.882.04%$6,561,369$116,953,889
vulcan-forged-chart

16

hifi-gaming-society
HIFI
other
$0.815.43%$18,038,083$100,807,777
hifi-gaming-society-chart

17

nakamoto-games
naka
ethereum
$1.52-0.57%$11,492,915$98,904,791
nakamoto-games-chart

18

gamercoin
ghx
ethereum
$0.154.49%$1,938,782$95,209,027
gamercoin-chart

19

sidus
sidus
ethereum
$0.0088-2.57%$1,357,240$94,436,111
sidus-chart

20

aavegotchi
ghst
ethereum
$1.70.79%$5,880,764$86,913,065
aavegotchi-chart

21

radio-caca
raca
bsc
$0.00020.42%$9,565,271$86,079,756
radio-caca-chart

22

mines-of-dalarnia
dar
bsc
$0.152.08%$18,625,236$83,700,993
mines-of-dalarnia-chart

23

mobox
mbox
bsc
$0.290.76%$9,876,305$80,370,461
mobox-chart

24

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.33-0.58%$192,917$80,258,414
gelato-chart

25

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.0162.26%$11,414,854$63,916,106
alien-worlds-chart

26

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.223.83%$2,116,840$61,633,751
gods-unchained-chart

27

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.64-2.32%$278,789$60,782,022
racing-social-club-chart

28

cornucopias
copi
bsc
$0.063-1.12%$569,922$54,428,870
cornucopias-chart

29

playdapp
pla
ethereum
$0.0874.61%$13,325,924$51,113,714
playdapp-chart

30

murasaki
other
$0.850.68%$6,851$48,508,432
murasaki-chart

31

hytopia
TOPIA
ethereum
$0.046-7.06%$350,858$41,025,636
hytopia-chart

32

katana-inu
kata
ethereum
$0.00140.19%$763,811$38,246,690
katana-inu-chart

33

aurory
aury
solana
$0.63-3%$154,612$34,666,446
aurory-chart

34

breederdao
breed
ethereum
$0.054-0.92%$686,458$31,738,820
breederdao-chart

35

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.26-0.11%$4,588,734$29,401,549
league-of-kingdoms-chart

36

ternoa
caps
ethereum
$0.018-3.25%$587,194$27,718,606
ternoa-chart

37

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$00%$4,818,358$26,962,257
wagmi-game-chart

38

derace
derc
ethereum
$0.23-5.86%$651,212$26,837,721
derace-chart

39

gamer-arena
GAU
avalanche
$0.0963.16%$1,536,028$26,632,998
gamer-arena-chart

40

synesis-one
sns
solana
$0.0541.94%$2,476,354$26,191,433
synesis-one-chart

41

nft-worlds
wrld
ethereum
$0.044-13.11%$45,565$25,697,589
nft-worlds-chart

42

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$00.43%$514,720$25,030,106
ufo-gaming-chart

43

sipher
sipher
ethereum
$0.26-1.47%$14,180$24,960,179
sipher-chart

44

decentral-games
dg
ethereum
$0.032-1.56%$108$24,398,796
decentral-games-chart

45

xana
xeta
ethereum
$0.011-9.3%$893,698$22,435,538
xana-chart

46

starlink
starl
ethereum
$00.99%$1,775,356$22,381,919
starlink-chart

47

affyn
fyn
polygon
$0.061-8.21%$717,577$21,295,217
affyn-chart

48

ovr
ovr
ethereum
$0.36-5.23%$667,371$18,622,740
ovr-chart

49

phantasma
soul
ethereum
$0.14-3.09%$195,591$17,200,862
phantasma-chart

50

burgercities
BURGER
bsc
$0.51-0.62%$3,286,974$17,007,571
burgercities-chart

Showing 1 - 50 out of 2021

Show rows