Top Dự Án Football Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Football Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Football Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Football Game phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, MetaSoccer, Phantasia Sports... .


Vốn hoá

$9,139,616

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$339,600

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

91.03%

# Tổng Số Game

25


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monkeyleague
mbs
solana
$0.046-12.95%$251,723$8,319,816
monkeyleague-chart

2

metasoccer
msu
polygon
$0.0043-1.63%$11,232$443,139
metasoccer-chart

3

phantasia-sports
fant
solana
$0.0028-0.72%$4$201,592
phantasia-sports-chart

4

tradestars
tsx
ethereum
$0.00530.34%$6$103,383
tradestars-chart

5

nft-soccer-games
nfsg
avalanche
$0.52.17%$1$71,686
nft-soccer-games-chart

6

crypto-soccer
CSC
bsc
$0.0003-$2-
crypto-soccer-chart

7

starz
STZ
bsc
$0.0004-$46-
starz-chart

8

soccers-dog
SD
bsc
$0-$3-
soccers-dog-chart

9

fan2go
bsc
----
-

10

cyball
cbt
bsc
polygon
$0.0001-0.62%--
cyball-chart

11

meta-football
mtf
bsc
$0-0.19%$598-
meta-football-chart

12

ultimate-champions
polygon
$0.050.21%$75,985-
ultimate-champions-chart

13

scouthub
other
----
-

14

football-club-meta
other
----
-

15

ephere-football
other
----
-

16

football-battle-nft-game
bsc
solana
ethereum
----
-

17

krida-fans
KRIDA
polygon
----
-

18

mokens-league
polygon
----
-

19

roaogame
ROAO
ethereum
bsc
----
-

20

footearn
FEN
polygon
----
-

21

soccer-manager-games
other
----
-

22

cosmos-eleven-game
DIMIAN
wax
----
-

23

goals
polygon
solana
----
-

24

sportium-fan
other
----
-

25

footium
FFC
ethereum
----
-

Showing 1 - 25 out of 25

Show rows