Top Dự Án Mining NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Mining? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Mining, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Mining phổ biến trên blockchain như Spinnia World, Mines of Dalarnia, Chain of Legends... .


Vốn hoá

$307,843,884

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$17,841,511

Spinnia World / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

71.09%

# Tổng Số Game

51


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

spinnia-world
WAXP
wax
$0.0652.38%$6,887,428$218,891,083
spinnia-world-chart

2

mines-of-dalarnia
dar
bsc
$0.15-1.13%$10,923,857$88,628,922
mines-of-dalarnia-chart

3

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0031-3.95%$6,641$213,939
chain-of-legends-chart

4

metaverse-miner
meta
bsc
$0-$69$83,142
metaverse-miner-chart

5

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.34-1.12%$13,923$26,798
cryptotycoon-chart

6

starminer
ore
bsc
$0.0002---
starminer-chart

7

solland
solana
----
-

8

billiard-crypto
bsc
$0.0025-$20-
billiard-crypto-chart

9

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

10

crazy-treasure
CTT
ethereum
bsc
$00.02%$3-
crazy-treasure-chart

11

mstation
MST
bsc
$0.0001-$31-
mstation-chart

12

orakler
orkl
bsc
$0.018-$9,464-
orakler-chart

13

crazyminer
pwr
bsc
$0.0003-$75-
crazyminer-chart

14

btc-duels
polygon
----
-

15

world-of-mining
bsc
----
-

16

satoshi-mystery
ethereum
----
-

17

bonny-village
bsc
----
-

18

puzzle-fantasy
klaytn
----
-

19

dinofarm
bsc
----
-

20

mine-warz
other
----
-

21

crypto-coal-game
bsc
----
-

22

planet-hares
ethereum
bsc
----
-

23

rollercoin
bsc
polygon
ethereum
----
-

24

battle-stellaris
ethereum
----
-

25

overload
ethereum
solana
cardano
bsc
----
-

26

dailyminer
bsc
----
-

27

xspace
arbitrum-one
----
-

28

medieval-hunt
bsc
----
-

29

coq-game
avalanche
----
-

30

nft-battle-miners
null
wax
polygon
----
-

31

exodus-gbw
polygon
----
-

32

miner-arena
MINAR
bsc
----
-

33

waxcraft
wax
----
-

34

farcana
FARCANA
bsc
----
-

35

tokenlands
wax
----
-

36

brave-nine
ethereum
klaytn
----
-

37

mining-tycoon
other
----
-

38

canaboyz
CNB
bsc
----
-

39

grush-finance
GRUSH
bsc
----
-

40

the-voice-crypto
bsc
----
-

41

desert-farm
DFW
wax
----
-

42

neon-skies
RAIN
polygon
----
-

43

idlemine
bsc
----
-

44

fantaverse
FTC
bsc
----
-

45

aqua-tank
AQUA
bsc
----
-

46

gnome-mines
GMINES
bsc
----
-

47

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

48

beyond-earth-online
BEO
other
----
-

49

klay-kingdoms
klaytn
----
-

50

empire-duels
solana
wax
----
-

Showing 1 - 50 out of 51

Show rows