Top Dự Án Mining NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Mining? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Mining, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Mining phổ biến trên blockchain như Chain of Legends, Metaverse Miner, CryptoTycoon... .


Vốn hoá

$366,166

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7,616,096

Chain of Legends / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

59.4%

# Tổng Số Game

35


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0044-2.32%$32,006$217,503
chain-of-legends-chart

2

metaverse-miner
meta
bsc
$01.31%$9$132,928
metaverse-miner-chart

3

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.20.61%$36,322$15,735
cryptotycoon-chart

4

starminer
ore
bsc
$0.0002---
starminer-chart

5

mines-of-dalarnia
dar
bsc
$0.14-0.8%$7,538,166-
mines-of-dalarnia-chart

6

orakler
orkl
bsc
$0.018-$9,464-
orakler-chart

7

crazyminer
pwr
bsc
$0.0003-$75-
crazyminer-chart

8

billiard-crypto
bsc
$0.0025-$20-
billiard-crypto-chart

9

mstation
MST
bsc
$0.0001-$31-
mstation-chart

10

crazy-treasure
CTT
ethereum
bsc
$00.02%$3-
crazy-treasure-chart

11

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

12

fantaverse
FTC
bsc
----
-

13

satoshi-mystery
ethereum
----
-

14

aqua-tank
AQUA
bsc
----
-

15

gnome-mines
GMINES
bsc
----
-

16

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

17

beyond-earth-online
BEO
other
----
-

18

klay-kingdoms
klaytn
----
-

19

empire-duels
solana
wax
----
-

20

idlemine
bsc
----
-

21

world-of-mining
bsc
----
-

22

nft-battle-miners
null
wax
polygon
----
-

23

waxcraft
wax
----
-

24

neon-skies
RAIN
polygon
----
-

25

desert-farm
DFW
wax
----
-

26

grush-finance
GRUSH
bsc
----
-

27

canaboyz
CNB
bsc
----
-

28

mining-tycoon
other
----
-

29

brave-nine
ethereum
klaytn
----
-

30

tokenlands
wax
----
-

31

pandora
DORA
bsc
----
-

32

farcana
FARCANA
bsc
----
-

33

the-voice-crypto
bsc
----
-

34

rollercoin
bsc
polygon
ethereum
----
-

35

crypto-coal-game
bsc
----
-

Showing 1 - 35 out of 35

Show rows