Top Dự Án Mining NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Mining? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Mining, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Mining phổ biến trên blockchain như Spinnia World, Chain of Legends, Metaverse Miner... .


Vốn hoá

$204,232,526

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$9,761,401

Spinnia World / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

99.89%

# Tổng Số Game

41


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

spinnia-world
WAXP
wax
$0.061-1.15%$2,683,886$204,001,688
spinnia-world-chart

2

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0019-4.27%$6,275$127,228
chain-of-legends-chart

3

metaverse-miner
meta
bsc
$0-$69$83,142
metaverse-miner-chart

4

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.265.39%$22,550$20,468
cryptotycoon-chart

5

mstation
MST
bsc
$0.0001-$31-
mstation-chart

6

crazy-treasure
CTT
ethereum
bsc
$00.02%$3-
crazy-treasure-chart

7

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

8

billiard-crypto
bsc
$0.0025-$20-
billiard-crypto-chart

9

starminer
ore
bsc
$0.0002---
starminer-chart

10

crazyminer
pwr
bsc
$0.0003-$75-
crazyminer-chart

11

mines-of-dalarnia
dar
bsc
$0.12-4.68%$7,039,028-
mines-of-dalarnia-chart

12

orakler
orkl
bsc
$0.018-$9,464-
orakler-chart

13

idlemine
bsc
----
-

14

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

15

beyond-earth-online
BEO
other
----
-

16

klay-kingdoms
klaytn
----
-

17

empire-duels
solana
wax
----
-

18

nft-battle-miners
null
wax
polygon
----
-

19

mine-warz
other
----
-

20

world-of-mining
bsc
----
-

21

satoshi-mystery
ethereum
----
-

22

bonny-village
bsc
----
-

23

planet-hares
ethereum
bsc
----
-

24

puzzle-fantasy
klaytn
----
-

25

dinofarm
bsc
----
-

26

gnome-mines
GMINES
bsc
----
-

27

aqua-tank
AQUA
bsc
----
-

28

fantaverse
FTC
bsc
----
-

29

waxcraft
wax
----
-

30

neon-skies
RAIN
polygon
----
-

31

desert-farm
DFW
wax
----
-

32

grush-finance
GRUSH
bsc
----
-

33

canaboyz
CNB
bsc
----
-

34

mining-tycoon
other
----
-

35

brave-nine
ethereum
klaytn
----
-

36

tokenlands
wax
----
-

37

pandora
DORA
bsc
----
-

38

farcana
FARCANA
bsc
----
-

39

the-voice-crypto
bsc
----
-

40

rollercoin
bsc
polygon
ethereum
----
-

41

crypto-coal-game
bsc
----
-

Showing 1 - 41 out of 41

Show rows