Top Dự Án Mining NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Mining? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Mining, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Mining phổ biến trên blockchain như Chain of Legends, Metaverse Miner, CryptoTycoon... .


Vốn hoá

$917,730

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$79,111,607

Chain of Legends / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

73.68%

# Tổng Số Game

32


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.014-1.95%$60,251$676,187
chain-of-legends-chart

2

metaverse-miner
meta
bsc
$01.29%$17$223,250
metaverse-miner-chart

3

cryptotycoon
ctt
bsc
$0.23-11.97%$15,675$18,293
cryptotycoon-chart

4

starminer
ore
bsc
$0.0002---
starminer-chart

5

crazy-treasure
CTT
ethereum
bsc
$07.36%$3,665-
crazy-treasure-chart

6

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

7

mstation
MST
bsc
$0.0017-10.65%$15,221-
mstation-chart

8

crazyminer
pwr
bsc
$0.00040.41%$10-
crazyminer-chart

9

orakler
orkl
bsc
$0.018-$9,464-
orakler-chart

10

mines-of-dalarnia
dar
bsc
$0.27-3.87%$79,007,304-
mines-of-dalarnia-chart

11

klay-kingdoms
klaytn
----
-

12

beyond-earth-online
BEO
other
----
-

13

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

14

empire-duels
solana
wax
----
-

15

nft-battle-miners
null
wax
polygon
----
-

16

gnome-mines
GMINES
bsc
----
-

17

aqua-tank
AQUA
bsc
----
-

18

fantaverse
FTC
bsc
----
-

19

billiard-crypto
bsc
----
-

20

waxcraft
wax
----
-

21

neon-skies
RAIN
polygon
----
-

22

desert-farm
DFW
wax
----
-

23

grush-finance
GRUSH
bsc
----
-

24

canaboyz
CNB
bsc
----
-

25

mining-tycoon
other
----
-

26

brave-nine
ethereum
klaytn
----
-

27

tokenlands
wax
----
-

28

pandora
DORA
bsc
----
-

29

farcana
FARCANA
bsc
----
-

30

the-voice-crypto
bsc
----
-

31

rollercoin
bsc
polygon
ethereum
----
-

32

crypto-coal-game
bsc
----
-

Showing 1 - 32 out of 32

Show rows