Top Dự Án RPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game RPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre RPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game RPG phổ biến trên blockchain như Illuvium, Big Time, MOBOX... .


Vốn hoá

$803,830,226

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$54,878,780

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

59.95%

# Tổng Số Game

354


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$72.43-4.94%$11,508,274$481,910,650
illuvium-chart

2

big-time
BIGTIME
ethereum
$0.1-1.93%$14,535,762$103,517,351
big-time-chart

3

mobox
mbox
bsc
$0.264.15%$9,531,628$71,069,224
mobox-chart

4

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.069-0.92%$1,194,865$42,454,925
guild-of-guardians-chart

5

hytopia
TOPIA
ethereum
$0.0256.03%$319,697$23,440,239
hytopia-chart

6

defi-kingdoms
jewel
avalanche
$0.1511.76%$29,670$16,919,006
defi-kingdoms-chart

7

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$00.4%$484,667$16,726,052
ufo-gaming-chart

8

sipher
sipher
ethereum
$0.161.4%$10,523$15,728,305
sipher-chart

9

genopets
gene
solana
$0.170.98%$143,919$9,045,829
genopets-chart

10

dark-frontiers
dark
bsc
$0.027-0.57%$163,504$5,379,889
dark-frontiers-chart

11

chumbi-valley
chmb
bsc
$0.0001-2.69%$178,650$3,691,175
chumbi-valley-chart

12

gold-fever
ngl
ethereum
$0.0640.05%$167,150$2,637,515
gold-fever-chart

13

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.00678.24%$129,552$2,160,048
hero-blaze-three-kingdoms-chart

14

my-crypto-heroes
mchc
ethereum
$0.054-1.62%$67,554$1,854,136
my-crypto-heroes-chart

15

heroes-chained
hec
avalanche
$0.0299.76%$236,564$1,442,117
heroes-chained-chart

16

scotty-beam
scotty
bsc
$0.0018-2.62%$88,450$883,864
scotty-beam-chart

17

revolve-games
rpg
bsc
$0.01-2.02%$1,748$710,775
revolve-games-chart

18

faraland
fara
bsc
$0.0151.18%$26,968$643,342
faraland-chart

19

starship
starship
bsc
$0.026-0.33%$260$495,235
starship-chart

20

cryptoblades
skill
bsc
$0.41-1.13%$350,104$405,454
cryptoblades-chart

21

revomon
revo
ethereum
$0.011-$61$399,457
revomon-chart

22

heroes--empires
HE
bsc
$0.0006-1.8%$35,584$292,682
heroes--empires-chart

23

crypto-raiders
raider
polygon
$0.00950.84%$658$287,325
crypto-raiders-chart

24

elpis-battle
eba
bsc
$0.003-$1$265,841
elpis-battle-chart

25

wizardia
wzrd
bsc
$0.00211.46%$47,107$230,105
wizardia-chart

26

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

27

rise-of-defenders
rdr
bsc
$0.0006-$374$208,933
rise-of-defenders-chart

28

rune
rune
bsc
$30--$149,149
rune-chart

29

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.00720.04%$37,106$118,945
legend-of-fantasy-war-chart

30

demole
dmlg
bsc
$0.0003-2.35%$14,300$112,064
demole-chart

31

my-master-war
mat
bsc
$0.0032-0.98%$23,089$96,862
my-master-war-chart

32

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$0-0.19%$2$78,976
crusaders-of-crypto-chart

33

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$1$75,125
herofi-chart

34

infinity-skies
isky
polygon
$0.0038-0.63%$13,749$59,539
infinity-skies-chart

35

luna-rush
lus
bsc
$0.0018-0.78%$39,486$40,120
luna-rush-chart

36

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

37

metagods
mgod
bsc
$0.0012-2.31%$320$18,180
metagods-chart

38

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

39

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

40

fota--fight-of-the-ages
FOTA
bsc
$01.02%$194$405
fota--fight-of-the-ages-chart

41

project-seed
SHILL
solana
$0.00330.09%$763,117$1
project-seed-chart

42

robohero
ROBO
terra
$0.0001---
robohero-chart

43

stay-in-destiny-world
siw
bsc
$0.0032-$3,142-
stay-in-destiny-world-chart

44

aqua-farm
PODO
polygon
$0-$2-
aqua-farm-chart

45

arker
arker
bsc
$0.0004-9.21%$279,586-
arker-chart

46

dead-knight
dkm
solana
$0-$36,507-
dead-knight-chart

47

cryptozerofi
zeri
bsc
$0.0003---
cryptozerofi-chart

48

the-realm-defenders
TRD
polygon
$0.0003-$19-
the-realm-defenders-chart

49

atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.0005-$2-
atlantis-metaverse-chart

50

dark-land-survival
big
bsc
$0.0002-$10-
dark-land-survival-chart

Showing 1 - 50 out of 354

Show rows