Top Dự Án RPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game RPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre RPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game RPG phổ biến trên blockchain như Illuvium, MOBOX, Guild of Guardians... .


Vốn hoá

$386,136,774

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7,977,568

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

64.73%

# Tổng Số Game

288


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$44.022.01%$2,413,505$249,970,186
illuvium-chart

2

mobox
mbox
bsc
$0.264.03%$2,434,127$53,743,053
mobox-chart

3

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.07-1.41%$86,049$28,013,886
guild-of-guardians-chart

4

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$00.17%$126,608$17,874,113
ufo-gaming-chart

5

defi-kingdoms
jewel
harmony
$0.19.25%$81,892$7,013,733
defi-kingdoms-chart

6

genopets
gene
solana
$0.230.73%$7,880$5,613,075
genopets-chart

7

sipher
sipher
ethereum
$0.0491.28%$10,145$4,573,406
sipher-chart

8

dark-frontiers
dark
bsc
$0.021-0.69%$17,756$3,744,717
dark-frontiers-chart

9

project-seed
SHILL
solana
$0.016.71%$430,430$3,636,665
project-seed-chart

10

starship
starship
bsc
$0.155.65%$1,776$2,757,999
starship-chart

11

my-crypto-heroes
mchc
ethereum
$0.05112.72%$331,376$1,536,652
my-crypto-heroes-chart

12

cyber-dragon-binaryx
bnx
bsc
$0.51--$1,344,900
cyber-dragon-binaryx-chart

13

faraland
fara
bsc
$0.0246.42%$1,480$957,959
faraland-chart

14

revolve-games
rpg
bsc
$0.0262.38%$4,529$950,705
revolve-games-chart

15

gold-fever
ngl
ethereum
$0.079-5.45%$147,262$867,520
gold-fever-chart

16

heroes--empires
HE
bsc
$0.0012-0.05%$14,162$568,054
heroes--empires-chart

17

cryptoblades
skill
bsc
$0.474.95%$346,211$476,582
cryptoblades-chart

18

revomon
revo
ethereum
$0.013-0.36%$24,279$456,627
revomon-chart

19

crypto-raiders
raider
polygon
$0.0110.51%$2,200$310,419
crypto-raiders-chart

20

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.016-1.3%$48,322$221,448
hero-blaze-three-kingdoms-chart

21

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

22

rise-of-defenders
rdr
bsc
$0.0006-$374$208,933
rise-of-defenders-chart

23

elpis-battle
eba
bsc
$0.00232.09%$335$199,846
elpis-battle-chart

24

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.00976.1%$61,014$159,945
legend-of-fantasy-war-chart

25

rune
rune
bsc
$30--$149,149
rune-chart

26

wizardia
wzrd
bsc
$0.0014-2.92%$35,592$147,756
wizardia-chart

27

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$1$75,125
herofi-chart

28

demole
dmlg
bsc
$0.0002-2.61%$10,864$71,306
demole-chart

29

my-master-war
mat
bsc
$0.00222.08%$18,285$65,774
my-master-war-chart

30

infinity-skies
isky
polygon
$0.0024-1.7%$11,491$37,596
infinity-skies-chart

31

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

32

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$0-$4$34,290
crusaders-of-crypto-chart

33

fota--fight-of-the-ages
FOTA
bsc
$0.0048-0.3%$66,548$34,062
fota--fight-of-the-ages-chart

34

luna-rush
lus
bsc
$0.00095.51%$9,616$21,639
luna-rush-chart

35

metagods
mgod
bsc
$0.0012-$231$18,270
metagods-chart

36

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

37

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

38

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.0004-$235-
cryptoblades-kingdoms-chart

39

cryptia
crypt
bsc
$0.0002-$13-
cryptia-chart

40

atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.0005-$2-
atlantis-metaverse-chart

41

dark-land-survival
big
bsc
$0.0002-$10-
dark-land-survival-chart

42

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

43

frutti-dino
FDT
bsc
$0.0370.3%$336,369-
frutti-dino-chart

44

arker
arker
bsc
$0.00065.98%$236,758-
arker-chart

45

blade-warrior
blade
okexchain
$0.0021---
blade-warrior-chart

46

12-legions
ctl
bsc
$0.0001-$2-
12-legions-chart

47

tribalpunk-cryptoverse
ANTA
bsc
$0.0008-$8-
tribalpunk-cryptoverse-chart

48

robohero
ROBO
terra
$0.0001---
robohero-chart

49

cryptozerofi
zeri
bsc
$0.0003---
cryptozerofi-chart

50

metaspets
msp
bsc
$0.0003-$6-
metaspets-chart

Showing 1 - 50 out of 288

Show rows