Top Dự Án RPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game RPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre RPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game RPG phổ biến trên blockchain như Illuvium, MOBOX, UFO Gaming... .


Vốn hoá

$358,692,589

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$16,092,373

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

41.44%

# Tổng Số Game

253


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$60.62-1.5%$6,152,128$148,647,803
illuvium-chart

2

mobox
mbox
bsc
$0.48-0.45%$4,585,346$88,047,056
mobox-chart

3

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$0-5.69%$676,854$36,784,462
ufo-gaming-chart

4

defi-kingdoms
jewel
harmony
$0.230.09%$83,700$26,082,059
defi-kingdoms-chart

5

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.065-4.88%$592,232$23,647,537
guild-of-guardians-chart

6

genopets
gene
solana
$0.570.5%$26,211$6,959,866
genopets-chart

7

project-seed
SHILL
solana
$0.016-0.91%$237,933$5,886,140
project-seed-chart

8

sipher
sipher
ethereum
$0.053-0.54%$32,515$4,957,949
sipher-chart

9

my-crypto-heroes
mchc
ethereum
$0.088-7.07%$38,289$2,616,960
my-crypto-heroes-chart

10

gold-fever
ngl
ethereum
$0.22-1.94%$149,437$2,404,425
gold-fever-chart

11

revomon
revo
ethereum
$0.051-3.6%$40,831$1,775,045
revomon-chart

12

cyber-dragon-binaryx
bnx
bsc
$0.55-3.99%$4,354$1,452,628
cyber-dragon-binaryx-chart

13

starship
starship
bsc
$0.061-3.31%$3,753$1,157,065
starship-chart

14

revolve-games
rpg
bsc
$0.0311.06%$7,316$1,143,819
revolve-games-chart

15

dark-frontiers
dark
bsc
$0.029-3.97%$134,916$1,040,864
dark-frontiers-chart

16

cryptoblades
skill
bsc
$0.961.91%$37,982$956,340
cryptoblades-chart

17

crypto-raiders
raider
polygon
$0.037-12.48%$23,592$868,935
crypto-raiders-chart

18

faraland
fara
bsc
$0.033-1.44%$19,505$765,265
faraland-chart

19

heroes--empires
HE
bsc
$0.0026-0.99%$54,332$689,891
heroes--empires-chart

20

wizardia
wzrd
bsc
$0.004514.8%$120,766$448,367
wizardia-chart

21

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.038-1.73%$165,181$392,949
hero-blaze-three-kingdoms-chart

22

ninneko
nino
bsc
$0.00320.61%$932$345,890
ninneko-chart

23

elpis-battle
eba
bsc
$0.00310.01%-$254,799
elpis-battle-chart

24

rise-of-defenders
rdr
bsc
$0.0006-$374$208,933
rise-of-defenders-chart

25

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.011-0.65%$67,925$186,769
legend-of-fantasy-war-chart

26

rune
rune
bsc
$30--$149,149
rune-chart

27

demole
dmlg
bsc
$0.0005-0.2%$18,355$142,381
demole-chart

28

fota--fight-of-the-ages
FOTA
bsc
$0.0195.38%$82,060$134,737
fota--fight-of-the-ages-chart

29

my-master-war
mat
bsc
$0.0041-6.18%$21,882$122,499
my-master-war-chart

30

metagods
mgod
bsc
$0.008614.02%$9,074$122,108
metagods-chart

31

herofi
heroegg
bsc
$0.00020.09%$1$79,931
herofi-chart

32

luna-rush
lus
bsc
$0.00232.09%$73,070$52,782
luna-rush-chart

33

infinity-skies
isky
polygon
$0.00327.99%$33,012$49,850
infinity-skies-chart

34

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$0-$7$47,239
crusaders-of-crypto-chart

35

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$17$37,147
binapet-chart

36

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-0.06%$1$16,831
graviton-zero-chart

37

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

38

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.00111.19%$1,678-
cryptoblades-kingdoms-chart

39

stay-in-destiny-world
siw
bsc
$0.0032-$3,142-
stay-in-destiny-world-chart

40

cryptia
crypt
bsc
$0.00020.07%$7-
cryptia-chart

41

atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.00116.37%$7,873-
atlantis-metaverse-chart

42

dead-knight
dkm
solana
$0-5.97%$21-
dead-knight-chart

43

blade-warrior
blade
okexchain
$0.00270.34%$3-
blade-warrior-chart

44

plebe-gaming
PLEB
bsc
$0.001-$32-
plebe-gaming-chart

45

12-legions
ctl
bsc
$0.0003-0.41%$1-
12-legions-chart

46

robohero
ROBO
terra
$0.0001---
robohero-chart

47

arker
arker
bsc
$0.00113.1%$152,558-
arker-chart

48

kingdom-raids
KR
bsc
$0.0007-0.44%$16,673-
kingdom-raids-chart

49

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

50

basketballverse
bvr
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 253

Show rows