Top Dự Án RPG NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game RPG? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre RPG, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game RPG phổ biến trên blockchain như Illuvium, Guild of Guardians, Big Time... .


Vốn hoá

$1,169,847,708

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$45,647,604

Illuvium / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

51.3%

# Tổng Số Game

333


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$93.958.85%$12,326,211$600,098,428
illuvium-chart

2

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.313.89%$5,044,902$175,354,711
guild-of-guardians-chart

3

big-time
BIGTIME
ethereum
$0.183.94%$12,524,609$151,133,358
big-time-chart

4

mobox
mbox
bsc
$0.313.39%$10,738,255$87,140,660
mobox-chart

5

hytopia
TOPIA
ethereum
$0.0464.2%$457,266$40,588,961
hytopia-chart

6

sipher
sipher
ethereum
$0.265.96%$23,834$25,332,559
sipher-chart

7

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$06%$671,254$24,948,595
ufo-gaming-chart

8

defi-kingdoms
jewel
avalanche
$0.141.01%$16,156$16,545,416
defi-kingdoms-chart

9

genopets
gene
solana
$0.3115.24%$81,829$13,811,431
genopets-chart

10

chumbi-valley
chmb
bsc
$0.000333.69%$195,121$5,967,880
chumbi-valley-chart

11

dark-frontiers
dark
bsc
$0.025-12.53%$151,882$4,942,380
dark-frontiers-chart

12

gold-fever
ngl
ethereum
$0.12.39%$102,272$4,203,018
gold-fever-chart

13

heroes-chained
hec
avalanche
$0.0545.95%$239,783$2,680,080
heroes-chained-chart

14

project-seed
SHILL
solana
$0.00723.84%$753,949$2,603,078
project-seed-chart

15

my-crypto-heroes
mchc
ethereum
$0.0681.37%$96,086$2,303,552
my-crypto-heroes-chart

16

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.00822.56%$156,023$2,264,653
hero-blaze-three-kingdoms-chart

17

scotty-beam
scotty
bsc
$0.00420.8%$604,425$1,866,384
scotty-beam-chart

18

cyber-dragon-binaryx
bnx
bsc
$0.51-$183,274$1,344,900
cyber-dragon-binaryx-chart

19

revolve-games
rpg
bsc
$0.0180.23%$6,452$1,224,967
revolve-games-chart

20

faraland
fara
bsc
$0.024-0.29%$29,931$1,002,003
faraland-chart

21

cryptoblades
skill
bsc
$0.623.36%$367,512$616,802
cryptoblades-chart

22

starship
starship
bsc
$0.0312.13%$136$581,568
starship-chart

23

heroes--empires
HE
bsc
$0.0010.21%$54,547$470,302
heroes--empires-chart

24

wizardia
wzrd
bsc
$0.00446.41%$61,664$467,706
wizardia-chart

25

revomon
revo
ethereum
$0.011-$61$399,457
revomon-chart

26

crypto-raiders
raider
polygon
$0.0114.02%$963$343,571
crypto-raiders-chart

27

elpis-battle
eba
bsc
$0.003-$1$265,841
elpis-battle-chart

28

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

29

rise-of-defenders
rdr
bsc
$0.0006-$374$208,933
rise-of-defenders-chart

30

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.017.88%$53,868$165,801
legend-of-fantasy-war-chart

31

rune
rune
bsc
$30--$149,149
rune-chart

32

demole
dmlg
bsc
$0.0004-1.93%$9,637$137,719
demole-chart

33

my-master-war
mat
bsc
$0.0043-3.05%$16,881$127,660
my-master-war-chart

34

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$1$75,125
herofi-chart

35

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$0-1.17%$14$72,860
crusaders-of-crypto-chart

36

luna-rush
lus
bsc
$0.0023-1.1%$33,483$52,155
luna-rush-chart

37

infinity-skies
isky
polygon
$0.00291.68%$39,849$45,406
infinity-skies-chart

38

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

39

metagods
mgod
bsc
$0.00187.33%$686$26,820
metagods-chart

40

graviton-zero
grav
bsc
$0.0001-$34$17,848
graviton-zero-chart

41

crystal-kingdoms
ckg
bsc
$0.05-$2$16,118
crystal-kingdoms-chart

42

fota--fight-of-the-ages
FOTA
bsc
$0.00030.45%$10,804$2,434
fota--fight-of-the-ages-chart

43

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.000310.17%$590-
cryptoblades-kingdoms-chart

44

robohero
ROBO
terra
$0.0001---
robohero-chart

45

superpower-squad
SQUAD
bsc
$0.0066-0.48%$1,942-
superpower-squad-chart

46

arker
arker
bsc
$0.00120.64%$287,287-
arker-chart

47

dead-knight
dkm
solana
$0-$36,507-
dead-knight-chart

48

cryptozerofi
zeri
bsc
$0.0003---
cryptozerofi-chart

49

the-realm-defenders
TRD
polygon
$0.0003-$19-
the-realm-defenders-chart

50

cryptia
crypt
bsc
$0.0002-$13-
cryptia-chart

Showing 1 - 50 out of 333

Show rows