Top Game NFT Chơi Được Trên Ios

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Ios? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$53%$20,488,090$655,551,173
axie-infinity-chart

2

wreck-league
APE
ethereum
$1.533.09%$62,179,382$563,770,443
wreck-league-chart

3

sweat-conomy
SWEAT
near
$0.00683.68%$617,253$53,097,908
sweat-conomy-chart

4

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.07-1.41%$86,049$28,013,886
guild-of-guardians-chart

5

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.22.89%$1,748,541$23,086,312
league-of-kingdoms-chart

6

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-1.01%$326,888$22,590,259
wagmi-game-chart

7

splinterlands
sps
bsc
$0.0183.66%$223,718$8,922,044
splinterlands-chart

8

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.047-23.94%$619,378$8,241,310
meta-apes-chart

9

step-app
fitfi
avalanche
$0.0043-4.53%$19,319,353$8,025,295
step-app-chart

10

genopets
gene
solana
$0.230.73%$7,880$5,613,075
genopets-chart

11

project-seed
SHILL
solana
$0.016.71%$430,430$3,636,665
project-seed-chart

12

dotmoovs
moov
ethereum
$0.0032-1.17%$119,795$3,239,403
dotmoovs-chart

13

movez
movez
bsc
$0.0052-5.29%$2,251,083$2,060,998
movez-chart

14

moverse
MOVE
polygon
$0.0316.76%$1,036$1,546,076
moverse-chart

15

velhalla
SCAR
bsc
$0.00096.52%$1,524$1,523,808
velhalla-chart

16

1up
1-UP
ethereum
$0.023-$2$1,408,419
1up-chart

17

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.0152.01%$1,670$1,141,702
racing-social-club-chart

18

realm
realm
ethereum
$0.00161.18%$50,289$1,084,288
realm-chart

19

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.001-3.35%$140,024$986,128
crazy-defense-heroes-chart

20

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00230.41%$5,510$965,496
zookeeper-chart

21

kitsumon
$kmc
polygon
$0-0.08%$151$882,212
kitsumon-chart

22

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

23

duel-network
duel
bsc
$0.027--$604,305
duel-network-chart

24

wam
wam
bsc
$0.00123.05%$41,137$565,732
wam-chart

25

run-together
run
bsc
$0.0079-$34$565,288
run-together-chart

26

dinox
dnxc
ethereum
$0.00339.11%$11,488$544,649
dinox-chart

27

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

28

rainmaker-games
rain
ethereum
$0.00130.47%$5,293,789$464,024
rainmaker-games-chart

29

dogemon-go
dogo
bsc
$00.07%-$434,543
dogemon-go-chart

30

bfk-warzone
BFK
bsc
$0.0005-$199$425,363
bfk-warzone-chart

31

binamon
bmon
bsc
$0.00244.66%$18,555$421,559
binamon-chart

32

pomerun
pmr
bsc
$0.00018.14%$270$419,178
pomerun-chart

33

dragonary
cyt
bsc
$0.00183.29%$872$403,108
dragonary-chart

34

trade-race-manager
ioi
ethereum
$0.0180.07%$76,166$383,054
trade-race-manager-chart

35

monsta-infinite
moni
bsc
$0.0094-2.93%$159,990$347,641
monsta-infinite-chart

36

ftribe-fighters
f2c
bsc
$0.00061.04%$13,172$328,594
ftribe-fighters-chart

37

nitro-league
nitro
ethereum
$0.00153.76%$30,785$321,354
nitro-league-chart

38

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00425.12%$95$318,266
hunnyplay-chart

39

gunstar-metaverse
GSTS
bsc
$0.00130.37%$22,739$310,476
gunstar-metaverse-chart

40

moonstas-revenge
mtr
bsc
$0.782.26%$12,719$306,429
moonstas-revenge-chart

41

calvaria
RIA
polygon
$0.00160.12%$90,149$296,283
calvaria-chart

42

kawaii-islands
kwt
bsc
$0.00090.46%$590$287,381
kawaii-islands-chart

43

wall-street-games
WSG
bsc
polygon
$0-3.22%$25,752$286,311
wall-street-games-chart

44

moo-monster
moo
celo
$0.00371.64%$2$276,220
moo-monster-chart

45

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

46

hero-blaze-three-kingdoms
MUDOL2
bsc
$0.016-1.3%$48,322$221,448
hero-blaze-three-kingdoms-chart

47

polker
pkr
ethereum
$0.00117.85%$1,259$214,189
polker-chart

48

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

49

rise-of-defenders
rdr
bsc
$0.0006-$374$208,933
rise-of-defenders-chart

50

elpis-battle
eba
bsc
$0.00232.09%$335$199,846
elpis-battle-chart

Showing 1 - 50 out of 710

Show rows