Cập nhật: June 08, 2023

Avaxtars NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Avaxtars?

Avaxtars là Metaverse, PVP, Battle Royale game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Avaxtars ?

Avaxtars có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Avaxtars ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Avaxtars

Game khác

Avaxtars

AVXT

$0.00012

-1.98%

$0.0001

Trong 24h

$0.0001

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$34,213

-1.98%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$124,881

Khối Lượng (24h)

$10

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

273,963,856

91.32%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
300,000,000

Avaxtars

AVXT

$0.00012

-1.98%

$0.0001

Trong 24h

$0.0001


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$34,213

-5.65%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$124,881


Khối Lượng (24h)

$10


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$273,963,856

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung300,000,000

Avaxtars Biểu Đồ

(AVXT)

AVXT Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Avaxtars Giá Hôm Nay


Avaxtars Giá

$0.00012


Thay đổi giá 24h

-$0

-1.98%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00012 / $0.00012


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$10


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#270


Avaxtars Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$34,213


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$124,881


Avaxtars Giá Hôm Nay

Avaxtars Giá hôm nay là $0.0001 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $10. Avaxtars có giá đang thay đổi -1.98% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 273,963,856 coins và tổng cung là 300,000,000

Giá cao nhất của Avaxtars?

Avaxtars đạt mức cao nhất (all time high) tại 52.5.

Giá thấp nhất của Avaxtars?

Avaxtars có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00011931.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Avaxtars?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Avaxtars 10.

Có thể giao dịch Avaxtars ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Avaxtars trên


Nơi Mua AVXT

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Avaxtars Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.