Step App

Step App

avalanche

Cập nhật: June 08, 2023

Step App NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Step App?

Step App là Move To Earn game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Step App ?

Step App có thể chơi trên Android, iOS

Hướng dẫn chơi Step App ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Step App

Game khác

Step App

fitfi

$0.0041

2.22%

$0.0038

Trong 24h

$0.0041

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0x714f...a31d1888

Vốn Hoá Thị Trường

$6,291,950

2.22%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,897,784

Khối Lượng (24h)

$1,949,046

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.309

Lượng cung Lưu Hành

1,531,553,611

33.29%

Tổng Cung Tối Đa

4,600,000,000
Tổng Cung
4,600,000,000

Step App

fitfi

$0.0041

2.22%

$0.0038

Trong 24h

$0.0041


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0x714f...a31d1888

Vốn Hoá Thị Trường

$6,291,950

2.16%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,897,784


Khối Lượng (24h)

$1,949,046


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.309


Lượng cung Lưu Hành

$1,531,553,611

Tổng Cung Tối Đa4,600,000,000
Tổng Cung4,600,000,000

Step App Biểu Đồ

(fitfi)

FITFI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Step App Giá Hôm Nay


Step App Giá

$0.0041


Thay đổi giá 24h

$0.00008

2.22%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0039 / $0.0042


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,949,046


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.309


Xếp Hạng Giá Vốn

#63


Step App Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$6,291,950


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,897,784


Step App Giá Hôm Nay

Step App Giá hôm nay là $0.0041 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1,949,046. Step App có giá đang thay đổi 2.22% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 1,531,553,611 coins và tổng cung là 4,600,000,000

Giá cao nhất của Step App?

Step App đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.731881.

Giá thấp nhất của Step App?

Step App có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00385307.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Step App?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Step App 1,949,046.

Có thể giao dịch Step App ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Step App trên


Nơi Mua fitfi

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Step App Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Step App

FITFI

$0.0041

$0.0038

Trong 24h

$0.0041

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$6,291,950

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,897,784

Khối Lượng (24h)

$1,949,593

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.309

Lượng cung Lưu Hành

1,531,553,611

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

4,600,000,000
Tổng Cung
4,600,000,000

Step App

Step App

$0.0041

$0.0038

Trong 24h

$0.0041


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$6,291,950


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,897,784


Khối Lượng (24h)

$1,949,593


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.309


Lượng cung Lưu Hành

$1,531,553,611

Tổng Cung Tối Đa4,600,000,000
Tổng Cung4,600,000,000

FITFI Biểu Đồ

(FITFI)

FITFI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

FITFI Giá Hôm Nay


FITFI Giá

$0.0041


Thay đổi giá 24h

$0.00009


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0039 / $0.0042


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,949,593


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.309


FITFI Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$6,291,950


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$18,897,784


FITFI Giá Hôm Nay

FITFI Giá hôm nay là $0.0041 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $1,949,593. FITFI có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 1,531,553,611 coins và tổng cung là 4,600,000,000

Giá cao nhất của FITFI?

FITFI đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.731881.

Giá thấp nhất của FITFI?

FITFI có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00385307.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của FITFI?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của FITFI 1,949,593.

Có thể giao dịch FITFI ở đâu?

Bạn có thể giao dịch FITFI trên


Nơi Mua FITFI

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy