Step App

Step App

avalanche

Cập nhật: November 29, 2023

Step App NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Step App?

Step App là Move To Earn game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Step App ?

Step App có thể chơi trên Android, iOS

Hướng dẫn chơi Step App ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Step App

Game khác

Step App

fitfi

$0.0072

1.09%

$0.0067

Trong 24h

$0.0074

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0x714f...a31d1888

Vốn Hoá Thị Trường

$16,673,061

1.09%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,896,691

Khối Lượng (24h)

$21,221,346

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

1.272

Lượng cung Lưu Hành

2,331,422,319

50.68%

Tổng Cung Tối Đa

4,600,000,000
Tổng Cung
4,600,000,000

Step App

fitfi

$0.0072

1.09%

$0.0067

Trong 24h

$0.0074


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0x714f...a31d1888

Vốn Hoá Thị Trường

$16,673,061

0.03%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,896,691


Khối Lượng (24h)

$21,221,346


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

1.272


Lượng cung Lưu Hành

$2,331,422,319

Tổng Cung Tối Đa4,600,000,000
Tổng Cung4,600,000,000

Step App Biểu Đồ

(fitfi)

FITFI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Step App Giá Hôm Nay


Step App Giá

$0.0072


Thay đổi giá 24h

$0.00007

1.09%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0068 / $0.0074


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$21,221,346


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

1.272


Xếp Hạng Giá Vốn

#55


Step App Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$16,673,061


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,896,691


Step App Giá Hôm Nay

Step App Giá hôm nay là $0.0072 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $21,221,346. Step App có giá đang thay đổi 1.09% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 2,331,422,319 coins và tổng cung là 4,600,000,000

Giá cao nhất của Step App?

Step App đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.731881.

Giá thấp nhất của Step App?

Step App có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00289042.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Step App?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Step App 21,221,346.

Có thể giao dịch Step App ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Step App trên


Nơi Mua fitfi

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Step App Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Step App

FITFI

$0.0072

$0.0067

Trong 24h

$0.0074

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$16,673,061

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,896,691

Khối Lượng (24h)

$21,221,346

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

1.272

Lượng cung Lưu Hành

2,331,422,319

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

4,600,000,000
Tổng Cung
4,600,000,000

Step App

Step App

$0.0072

$0.0067

Trong 24h

$0.0074


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$16,673,061


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,896,691


Khối Lượng (24h)

$21,221,346


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

1.272


Lượng cung Lưu Hành

$2,331,422,319

Tổng Cung Tối Đa4,600,000,000
Tổng Cung4,600,000,000

FITFI Biểu Đồ

(FITFI)

FITFI Số Liệu Thống Kê Liên Quan

FITFI Giá Hôm Nay


FITFI Giá

$0.0072


Thay đổi giá 24h

$0.00007


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.0068 / $0.0074


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$21,221,346


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

1.272


FITFI Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$16,673,061


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,896,691


FITFI Giá Hôm Nay

FITFI Giá hôm nay là $0.0072 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $21,221,346. FITFI có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 2,331,422,319 coins và tổng cung là 4,600,000,000

Giá cao nhất của FITFI?

FITFI đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.731881.

Giá thấp nhất của FITFI?

FITFI có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00289042.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của FITFI?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của FITFI 21,221,346.

Có thể giao dịch FITFI ở đâu?

Bạn có thể giao dịch FITFI trên


Nơi Mua FITFI

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy