Fief Guild

Fief Guild

avalanche

Cập nhật: May 01, 2024

Fief Guild NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Fief Guild?

Fief Guild là Other game

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Fief Guild ?

Fief Guild có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Fief Guild ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Fief Guild

Game khác

Fief Guild

fief

$0.017

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0xea06...5c4ea02d

Vốn Hoá Thị Trường

$2,948,101

0

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$8,625,113

Khối Lượng (24h)

$104

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

171,140,986

34.22%

Tổng Cung Tối Đa

500,000,000
Tổng Cung
500,000,000

Fief Guild

fief

$0.017

0
0

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0xea06...5c4ea02d

Vốn Hoá Thị Trường

$2,948,101


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$8,625,113


Khối Lượng (24h)

$104


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$171,140,986

Tổng Cung Tối Đa500,000,000
Tổng Cung500,000,000

Fief Guild Biểu Đồ

(fief)

FIEF Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Fief Guild Giá Hôm Nay


Fief Guild Giá

$0.017


Thay đổi giá 24h

-

0

0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$104


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#118


Fief Guild Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$2,948,101


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$8,625,113


Fief Guild Giá Hôm Nay

Fief Guild Giá hôm nay là $0.017 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $104. Fief Guild có giá đang thay đổi 0 trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 171,140,986 coins và tổng cung là 500,000,000

Giá cao nhất của Fief Guild?

Fief Guild đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.364116.

Giá thấp nhất của Fief Guild?

Fief Guild có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00030476.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Fief Guild?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Fief Guild 104.

Có thể giao dịch Fief Guild ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Fief Guild trên


Nơi Mua fief

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Fief Guild Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.