Top Dự Án Racing NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Racing? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Racing, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Racing phổ biến trên blockchain như DeRace, Revv Racing, ZooKeeper... .


Vốn hoá

$37,434,826

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3,205,622

DeRace / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

55.32%

# Tổng Số Game

89


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

derace
derc
ethereum
$0.23-1.8%$215,931$20,709,216
derace-chart

2

revv-racing
revv
ethereum
$0.012-1.09%$1,480,817$7,325,791
revv-racing-chart

3

zookeeper
zoo
wanchain
$0.0083-1.57%$7,624$2,929,520
zookeeper-chart

4

kleerun
klee
ethereum
$04.65%$27,825$2,275,844
kleerun-chart

5

trade-race-manager
ioi
ethereum
$0.16-10.01%$1,074,693$2,189,489
trade-race-manager-chart

6

pegaxy
pgx
polygon
$0.0056-1.05%$8,303$989,478
pegaxy-chart

7

nitro-league
nitro
ethereum
$0.0069-3.83%$109,278$298,867
nitro-league-chart

8

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

9

moonienft
mny
ethereum
$00.58%$13,419$146,391
moonienft-chart

10

fancy-birds
FNC
ethereum
$0.0032-0.49%$9,022$133,066
fancy-birds-chart

11

metarun
mrun
bsc
$0.0004-8.82%$2,870$123,353
metarun-chart

12

kingspeed
ksc
bsc
$0.00160.71%$116$75,931
kingspeed-chart

13

deathroad
drace
bsc
$0.00110%$2$61,081
deathroad-chart

14

darleygo
dge
solana
$0.0002--$2,566
darleygo-chart

15

furukuru
fuku
bsc
$0-$12$828
furukuru-chart

16

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.0075-1.63%$597-
racing-social-club-chart

17

coinracer
CRACE
bsc
$0.0006-0.73%$102-
coinracer-chart

18

overleague
OVL
other
----
-

19

turtle-racing
turt
bsc
$0.0003-$44-
turtle-racing-chart

20

guzzler
gzlr
ethereum
$0-$55-
guzzler-chart

21

animal-race
LION
bsc
----
-

22

street-runner
srg
bsc
$0.011-3.42%$13,010-
street-runner-chart

23

meta-world-game
MTW
bsc
$0.0004-$252-
meta-world-game-chart

24

nunu-spirits
NNT
ethereum
$0.0079-0.25%$103-
nunu-spirits-chart

25

cryptohorse
chorse
bsc
$0.0001-$531-
cryptohorse-chart

26

funfi
FNF
bsc
$05.21%$14,711-
funfi-chart

27

cryptoships
cship
bsc
$0.0005---
cryptoships-chart

28

oly-sport
oly
bsc
$0.0028-$20-
oly-sport-chart

29

crypto-cars
ccar
bsc
$0.0001---
crypto-cars-chart

30

metaracers
mrs
bsc
$0.0003-7.48%$11,194-
metaracers-chart

31

riot-racers
riot
ethereum
$0.00197.12%$20-
riot-racers-chart

32

hydraverse
hdv
bsc
$0.0004-0.85%$25,671-
hydraverse-chart

33

dogeon
don
avalanche
$0.0002-1.69%$30-
dogeon-chart

34

howlcity
hwl
bsc
$0-11.94%$836-
howlcity-chart

35

zodiacs
zdc
ethereum
$0.0009-$12-
-

36

crypto-planes
cpan
bsc
$0---
crypto-planes-chart

37

crypto-unicorns
unim
polygon
$0.001832.39%$91,979-
crypto-unicorns-chart

38

racefi
racefi
solana
$0.014-0.45%$96,481-
racefi-chart

39

zed-run
polygon
ethereum
----
-

40

dorac
DORC
bsc
----
-

41

super-racer
solana
----
-

42

metadoge
MTDU
bsc
----
-

43

speed-throne
SPDT
polygon
----
-

44

social-games
SOGA
polygon
ethereum
----
-

45

nova-rally
wax
----
-

46

super-crypto-kart
ethereum
polygon
----
-

47

alpha-league-racing
solana
----
-

48

cardano4speed
cardano
----
-

49

racerloop
other
----
-

50

torquemotorsport
other
----
-

Showing 1 - 50 out of 89

Show rows