Top Dự Án Racing NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Racing? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Racing, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Racing phổ biến trên blockchain như DeRace, Revv Racing, Racing Social Club... .


Vốn hoá

$26,920,245

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,527,547

DeRace / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

65.15%

# Tổng Số Game

99


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

derace
derc
ethereum
$0.16-1.22%$111,615$17,537,884
derace-chart

2

revv-racing
revv
ethereum
$0.00722.88%$1,182,224$4,588,193
revv-racing-chart

3

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.0152.01%$1,670$1,141,702
racing-social-club-chart

4

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00230.41%$5,510$965,496
zookeeper-chart

5

kleerun
klee
ethereum
$07.27%$53,710$880,170
kleerun-chart

6

pegaxy
pgx
polygon
$0.00382.45%$798$683,388
pegaxy-chart

7

trade-race-manager
ioi
ethereum
$0.0180.07%$76,166$383,054
trade-race-manager-chart

8

nitro-league
nitro
ethereum
$0.00153.76%$30,785$321,354
nitro-league-chart

9

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

10

metarun
mrun
bsc
$0.0001-1.37%$176$59,231
metarun-chart

11

kingspeed
ksc
bsc
$0.0012-$53$58,490
kingspeed-chart

12

fancy-birds
FNC
ethereum
$0.0012--$48,974
fancy-birds-chart

13

deathroad
drace
bsc
$0.0009-$12$48,170
deathroad-chart

14

moonienft
mny
ethereum
$029.51%$15,532$29,728
moonienft-chart

15

furukuru
fuku
bsc
$0-$12$828
furukuru-chart

16

darleygo
dge
solana
$0--$179
darleygo-chart

17

animal-race
LION
bsc
----
-

18

street-runner
srg
bsc
$0.00271.24%$12,863-
street-runner-chart

19

turtle-racing
turt
bsc
$0.0003-$44-
turtle-racing-chart

20

funfi
FNF
bsc
$05.34%$11,308-
funfi-chart

21

guzzler
gzlr
ethereum
$0-$33-
guzzler-chart

22

meta-world-game
MTW
bsc
$0.0003-$9-
meta-world-game-chart

23

nunu-spirits
NNT
ethereum
$0.0027-0.14%$208-
nunu-spirits-chart

24

cryptohorse
chorse
bsc
$0.0001-$531-
cryptohorse-chart

25

coinracer
CRACE
bsc
$0.0005-$66-
coinracer-chart

26

crypto-unicorns
RBW
polygon
$0.0004-2.98%$5,969-
crypto-unicorns-chart

27

howlcity
hwl
bsc
$0-$20-
howlcity-chart

28

dogeon
don
avalanche
$0-$50-
dogeon-chart

29

riot-racers
riot
ethereum
$0.0015-$5,197-
riot-racers-chart

30

cryptoships
cship
bsc
$0.0005-$1-
cryptoships-chart

31

oly-sport
oly
bsc
$0.0028-$20-
oly-sport-chart

32

metaracers
mrs
bsc
$0.00020.16%$1-
metaracers-chart

33

hydraverse
hdv
bsc
$0.00021.53%$12,530-
hydraverse-chart

34

zodiacs
zdc
ethereum
$0.0009-$12-
-

35

overleague
OVL
other
----
-

36

crypto-planes
cpan
bsc
$0---
crypto-planes-chart

37

crypto-cars
ccar
bsc
$0.0001---
crypto-cars-chart

38

racefi
racefi
solana
$0.0022-12.75%$360-
racefi-chart

39

cardano4speed
cardano
----
-

40

thurstober-digital-studios
algorand
----
-

41

mad-dog-car-club
cardano
----
-

42

toy-trucks
BTX
bsc
----
-

43

formacar
FCG
bsc
----
-

44

f1-dog
aptos
----
-

45

dorac
DORC
bsc
----
-

46

formula-e-high-voltage
REVV
ethereum
----
-

47

super-crypto-kart
ethereum
polygon
----
-

48

alpha-league-racing
solana
----
-

49

nova-rally
wax
----
-

50

go-faster--play-to-earn
polygon
----
-

Showing 1 - 50 out of 99

Show rows