Top Dự Án Racing NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Racing? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Racing, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Racing phổ biến trên blockchain như DeRace, Racing Social Club, Revv Racing... .


Vốn hoá

$116,999,500

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4,333,284

DeRace / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

43.39%

# Tổng Số Game

109


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

derace
derc
ethereum
$0.4210.53%$1,981,724$50,765,298
derace-chart

2

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.48-6.52%$210,825$44,103,464
racing-social-club-chart

3

revv-racing
revv
ethereum
$0.0166.58%$1,725,516$13,440,830
revv-racing-chart

4

pegaxy
pgx
polygon
$0.0161.66%$11,548$3,361,791
pegaxy-chart

5

zookeeper
zoo
wanchain
$0.00390.85%$39,946$1,771,555
zookeeper-chart

6

kleerun
klee
ethereum
$0-1.43%$18,444$1,309,896
kleerun-chart

7

trade-race-manager
ioi
ethereum
$0.032-7.35%$172,356$1,229,555
trade-race-manager-chart

8

nitro-league
nitro
ethereum
$0.00334.5%$41,456$675,468
nitro-league-chart

9

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

10

kingspeed
ksc
bsc
$0.0012-$53$58,490
kingspeed-chart

11

fancy-birds
FNC
ethereum
$0.00121.66%$1$51,233
fancy-birds-chart

12

deathroad
drace
bsc
$0.0007-0.07%$23$38,433
deathroad-chart

13

moonienft
mny
ethereum
$0-$20,332$10,120
moonienft-chart

14

metarun
mrun
bsc
$0-$29,114$8,727
metarun-chart

15

furukuru
fuku
bsc
$0-$12$828
furukuru-chart

16

darleygo
dge
solana
$0--$406
darleygo-chart

17

turtle-racing
turt
bsc
$0.0003-$44-
turtle-racing-chart

18

animal-race
LION
bsc
$0.0170%$498-
animal-race-chart

19

overleague
OVL
other
----
-

20

coinracer
CRACE
bsc
$0.0005-$66-
coinracer-chart

21

meta-world-game
MTW
bsc
$0.0003-$9-
meta-world-game-chart

22

funfi
FNF
bsc
$02.11%$26,530-
funfi-chart

23

guzzler
gzlr
ethereum
$02.24%$473-
guzzler-chart

24

street-runner
srg
bsc
$0.0011-2%$21,022-
street-runner-chart

25

nunu-spirits
NNT
ethereum
$0.0008-$675-
nunu-spirits-chart

26

cryptohorse
chorse
bsc
$0.0001-$531-
cryptohorse-chart

27

howlcity
hwl
bsc
$0-$20-
howlcity-chart

28

hydraverse
hdv
bsc
$0.0003-9.9%$25,971-
hydraverse-chart

29

metaracers
mrs
bsc
$0.00020.16%$1-
metaracers-chart

30

zodiacs
zdc
ethereum
$0.0009-$12-
-

31

crypto-planes
cpan
bsc
$0---
crypto-planes-chart

32

racefi
racefi
solana
$0.0085-9.34%$2,904-
racefi-chart

33

crypto-cars
ccar
bsc
$0.0001---
crypto-cars-chart

34

oly-sport
oly
bsc
$0.0028-$20-
oly-sport-chart

35

cryptoships
cship
bsc
$0.0005-$1-
cryptoships-chart

36

riot-racers
riot
ethereum
$0.00457.15%$215-
riot-racers-chart

37

dogeon
don
avalanche
$0.00020.16%$12-
dogeon-chart

38

crypto-unicorns
RBW
polygon
$0.0004-3.1%$2,868-
crypto-unicorns-chart

39

kittykart
ethereum
----
-

40

night_run
ethereum
----
-

41

scar-speed
other
----
-

42

racerloop
other
----
-

43

rumble-racing-star
polygon
----
-

44

torquemotorsport
other
----
-

45

apex-kings
wax
----
-

46

dorac
DORC
bsc
----
-

47

mad-dog-car-club
cardano
----
-

48

thurstober-digital-studios
algorand
----
-

49

stable-empires
bsc
----
-

50

toy-trucks
BTX
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 109

Show rows