Top Dự Án Other NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Other? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Other, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Other phổ biến trên blockchain như Gala Games, Treasure, Oasys... .


Vốn hoá

$2,742,407,660

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$322,660,122

Gala / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

37.53%

# Tổng Số Game

413


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.036.83%$143,293,872$1,029,200,875
gala-chart

2

treasure
MAGIC
ethereum
$1.260.81%$62,093,741$326,045,893
treasure-chart

3

oasys
OAS
ethereum
other
$0.131.82%$3,307,189$238,378,262
oasys-chart

4

game-dosi
FNSA
other
$30.431.25%$622,866$231,818,324
game-dosi-chart

5

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.87-4.05%$777,438$212,255,463
gelato-chart

6

playdapp
pla
ethereum
$0.21-3.13%$7,473,742$130,274,951
playdapp-chart

7

nakamoto-games
naka
ethereum
$1.74-2.95%$19,862,002$112,394,181
nakamoto-games-chart

8

ultra
uos
ethereum
$0.234.37%$3,036,503$84,806,642
ultra-chart

9

hifi-gaming-society
HIFI
other
$0.663.79%$15,533,821$77,425,949
hifi-gaming-society-chart

10

murasaki
other
$1.030.06%$19,726$59,122,921
murasaki-chart

11

ternoa
caps
ethereum
$0.0242.11%$566,694$34,642,758
ternoa-chart

12

gamercoin
ghx
ethereum
$0.0539.09%$2,237,425$32,803,950
gamercoin-chart

13

synesis-one
sns
solana
$0.053-2.25%$2,155,338$27,701,477
synesis-one-chart

14

gamee
gmee
ethereum
$0.032-4.09%$790,976$21,066,025
gamee-chart

15

gamer-arena
GAU
avalanche
$0.086.21%$547,074$19,998,486
gamer-arena-chart

16

mixmarvel
MIX
ethereum
bsc
$0.00240.19%$350,783$15,167,080
mixmarvel-chart

17

affyn
fyn
polygon
$0.0290.19%$336,164$10,039,468
affyn-chart

18

gami
gami
bsc
$0.2-5.06%$6,283$8,726,785
gami-chart

19

roco-finance
roco
avalanche
$0.317.04%$164,714$7,940,881
roco-finance-chart

20

darwinia-network
ring
ethereum
$0.004-7.42%$411,373$7,278,657
darwinia-network-chart

21

breederdao
breed
ethereum
$0.0522.08%$301,380$6,958,527
breederdao-chart

22

gamestarter
game
ethereum
$0.23-2.92%$167,705$6,832,059
gamestarter-chart

23

mancium
MANC
ethereum
$0.63-0.13%$253,756$6,316,436
mancium-chart

24

dose
dose
ethereum
$0.0037-3.82%$3,223,831$5,328,531
dose-chart

25

wam
wam
bsc
$0.0065-4.18%$123,590$4,016,753
wam-chart

26

seascape-crowns
cws
ethereum
$0.620%$462,970$3,550,969
seascape-crowns-chart

27

xaya
chi
bsc
polygon
ethereum
$0.0590.35%$12,050$3,390,486
xaya-chart

28

vidya
vidya
ethereum
$0.0781.3%$336,538$3,312,395
vidya-chart

29

fief-guild
fief
avalanche
$0.02-$102$3,282,312
fief-guild-chart

30

catheon-gaming
CATHEON
other
$0.0014-1.08%$47,414$2,377,708
catheon-gaming-chart

31

nifty-league
nftl
ethereum
$0.002815.96%$64,214$1,912,739
nifty-league-chart

32

onerare
ORARE
polygon
$0.033-1.54%$297,654$1,791,360
onerare-chart

33

gamespad
gmpd
bsc
$0.018-0.92%$210,435$1,140,368
gamespad-chart

34

vidt-datalink
vidt
ethereum
$0.02210.6%$47,171,824$1,001,167
vidt-datalink-chart

35

pocket-arena
POC
ethereum
$0.022-$224$892,748
pocket-arena-chart

36

duel-network
duel
bsc
$0.027--$604,305
duel-network-chart

37

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.02-$479$591,534
kingdomverse-chart

38

rainmaker-games
rain
ethereum
$0.00129.41%$1,905,420$573,796
rainmaker-games-chart

39

metabrands
mage
ethereum
$0.0292.14%$755$427,102
metabrands-chart

40

froyo-games
froyo
bsc
$0.00038.4%$1,157$192,532
froyo-games-chart

41

carv
ARC
opbnb
$0.013-$42$177,775
carv-chart

42

gamyfi
gfx
ethereum
$0.052-$243$166,398
gamyfi-chart

43

defi-warrior
fiwa
bsc
$00.51%$58,759$158,114
defi-warrior-chart

44

islander
ISA
avalanche
$0-0.34%$207$147,046
islander-chart

45

aluna-social
aln
ethereum
$0.0032.5%$98,942$106,714
aluna-social-chart

46

dfsocial-gaming
dfsg
bsc
$0.0018-$87$29,478
dfsocial-gaming-chart

47

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

48

ulti-arena
ulti
bsc
$0-$1,308$10,151
ulti-arena-chart

49

bountie-hunter
bountie
bsc
$0.0001-$2$716
bountie-hunter-chart

50

wizardium
wizzy
bsc
$0.0001-$11,016-
wizardium-chart

Showing 1 - 50 out of 413

Show rows