Top Dự Án Other NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Other? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Other, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Other phổ biến trên blockchain như Gala Games, Game Dosi, Treasure... .


Vốn hoá

$1,233,414,936

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$691,613,626

Gala / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

41.32%

# Tổng Số Game

291


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.024.15%$604,650,081$509,700,898
gala-chart

2

game-dosi
FNSA
other
$22.521%$136,526$161,064,734
game-dosi-chart

3

treasure
MAGIC
ethereum
$0.612.89%$16,359,860$135,579,730
treasure-chart

4

murasaki
other
$1.6-6.02%$1,588$94,273,578
murasaki-chart

5

playdapp
pla
ethereum
$0.161.31%$1,001,199$89,280,973
playdapp-chart

6

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.252.5%$75,606$54,022,081
gelato-chart

7

ultra
uos
ethereum
$0.16-1%$699,638$43,689,633
ultra-chart

8

hifi-gaming-society
HIFI
other
$0.383.91%$3,049,880$39,157,180
hifi-gaming-society-chart

9

nakamoto-games
naka
ethereum
$0.420.28%$2,086,310$27,608,690
nakamoto-games-chart

10

ternoa
caps
ethereum
$0.013-0.07%$504,106$16,984,422
ternoa-chart

11

gami
gami
bsc
$0.335.31%$4,788$13,013,035
gami-chart

12

mixmarvel
MIX
ethereum
bsc
$0.0015-2.5%$416,039$7,791,951
mixmarvel-chart

13

mancium
MANC
ethereum
$0.610.68%$33,763$6,102,958
mancium-chart

14

affyn
fyn
polygon
$0.018-3.23%$497,771$6,027,175
affyn-chart

15

xaya
chi
bsc
polygon
ethereum
$0.068-0.74%$11,233$3,900,494
xaya-chart

16

gamercoin
ghx
ethereum
$0.0065-2.59%$1,985,024$3,824,764
gamercoin-chart

17

roco-finance
roco
avalanche
$0.130.95%$705,371$2,785,852
roco-finance-chart

18

darwinia-network
ring
ethereum
$0.0018-0.93%$23,779$2,507,944
darwinia-network-chart

19

dose
dose
ethereum
$0.00275.09%$822,853$2,323,283
dose-chart

20

vidya
vidya
ethereum
$0.05210.65%$347,205$2,171,673
vidya-chart

21

gamee
gmee
ethereum
$0.00461.03%$158,835$2,109,684
gamee-chart

22

fief-guild
fief
avalanche
$0.011--$1,498,168
fief-guild-chart

23

breederdao
breed
ethereum
$0.020.42%$429,075$1,280,795
breederdao-chart

24

vidt-datalink
vidt
ethereum
$0.02210.6%$47,171,824$1,001,167
vidt-datalink-chart

25

pocket-arena
POC
ethereum
$0.022-$224$892,748
pocket-arena-chart

26

gamestarter
game
ethereum
$0.026-6.63%$30,684$728,422
gamestarter-chart

27

catheon-gaming
CATHEON
other
$0.0005-4.03%$16,136$652,594
catheon-gaming-chart

28

duel-network
duel
bsc
$0.027--$604,305
duel-network-chart

29

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.02-$479$591,534
kingdomverse-chart

30

wam
wam
bsc
$0.00123.05%$41,137$565,732
wam-chart

31

rainmaker-games
rain
ethereum
$0.00130.47%$5,293,789$464,024
rainmaker-games-chart

32

nifty-league
nftl
ethereum
$0.0005-$2,773$358,451
nifty-league-chart

33

froyo-games
froyo
bsc
$0.00057.06%$837$195,534
froyo-games-chart

34

carv
ARC
other
$0.013-$42$177,775
carv-chart

35

defi-warrior
fiwa
bsc
$0-0.53%$14,516$149,130
defi-warrior-chart

36

gamyfi
gfx
ethereum
$0.03-$27$96,288
gamyfi-chart

37

aluna-social
aln
ethereum
$0.0022-3.9%$20,068$80,542
aluna-social-chart

38

metabrands
mage
ethereum
$0.00352.16%$34$51,193
metabrands-chart

39

islander
ISA
avalanche
$02.59%$58$36,969
islander-chart

40

dfsocial-gaming
dfsg
bsc
$0.0018-$87$29,478
dfsocial-gaming-chart

41

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

42

ulti-arena
ulti
bsc
$0-$1,308$10,151
ulti-arena-chart

43

bountie-hunter
bountie
bsc
$0.0001-$3$791
bountie-hunter-chart

44

rankerdao
ranker
ethereum
$0.0014-5.63%$204,901-
rankerdao-chart

45

wizardium
wizzy
bsc
$0.0001-$11,016-
wizardium-chart

46

okletsplay
oklp
polygon
$0.0043-0.09%$69,104-
okletsplay-chart

47

purpose
prps
polygon
$0.7513.17%$1,254-
purpose-chart

48

crazy-treasure
CTT
ethereum
bsc
$00.02%$3-
crazy-treasure-chart

49

wormfi
WORM
bsc
$0-$17-
wormfi-chart

50

terrapoker
TPT
terra
$0.0012.12%$71-
terrapoker-chart

Showing 1 - 50 out of 291

Show rows