Top Dự Án Other NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Other? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Other, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Other phổ biến trên blockchain như Gala Games, Enter the Mythos, Game Dosi... .


Vốn hoá

$2,637,329,357

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$298,288,766

Gala / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

38.19%

# Tổng Số Game

584


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.0282.54%$113,487,942$1,007,203,892
gala-chart

2

enter-the-mythos
MYTH
ethereum
$0.39-0.6%$405,338$259,777,088
enter-the-mythos-chart

3

game-dosi
FNSA
other
$23.65.73%$854,329$187,718,229
game-dosi-chart

4

treasure
MAGIC
ethereum
$0.63.53%$31,533,841$157,388,622
treasure-chart

5

prom
PROM
bsc
ethereum
$8.13-0.38%$4,862,432$148,150,483
prom-chart

6

oasys
OAS
ethereum
other
$0.0521.97%$1,153,196$96,482,991
oasys-chart

7

karrat
KARRAT
other
$0.7612.66%$6,226,173$76,243,656
karrat-chart

8

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.293.7%$260,395$70,842,360
gelato-chart

9

nakamoto-games
naka
ethereum
$1.045.36%$26,176,751$67,730,170
nakamoto-games-chart

10

hifi-gaming-society
HIFI
other
$0.494.97%$8,695,387$63,916,106
hifi-gaming-society-chart

11

gamebuild
GAME
other
$0.003511.69%$15,083,621$54,948,000
gamebuild-chart

12

gamercoin
ghx
ethereum
$0.087-3.49%$2,763,843$54,405,047
gamercoin-chart

13

murasaki
other
$0.80.69%$6,185$45,986,474
murasaki-chart

14

ultra
uos
ethereum
$0.116.28%$1,798,395$44,108,939
ultra-chart

15

jetton-games
JETTON
ton
$1.73-5.71%$716,675$43,343,685
jetton-games-chart

16

playdapp
pla
ethereum
$0.0625.39%$14,928,286$36,980,655
playdapp-chart

17

miracle-play
MPT
polygon
avalanche
$0.06715.5%$2,807,672$31,699,769
miracle-play-chart

18

shuffle
SHFL
other
$0.212.35%$3,305,844$23,416,291
shuffle-chart

19

breederdao
breed
ethereum
$0.041.2%$288,427$22,653,549
breederdao-chart

20

gamee
gmee
ethereum
$0.022-7.25%$350,699$21,901,424
gamee-chart

21

ternoa
caps
ethereum
$0.011-1.64%$552,795$17,500,000
ternoa-chart

22

gamer-arena
GAU
avalanche
$0.03911.65%$616,511$10,990,048
gamer-arena-chart

23

mixmarvel
MIX
ethereum
bsc
$0.00145.86%$413,120$10,392,237
mixmarvel-chart

24

synesis-one
sns
solana
$0.02-22.29%$1,418,978$9,866,632
synesis-one-chart

25

affyn
fyn
polygon
$0.0240.61%$344,897$8,811,624
affyn-chart

26

boxbet
BXBT
ethereum
$0.1117.35%$60,750$8,626,880
boxbet-chart

27

mancium
MANC
ethereum
$0.821.8%$228,325$8,031,244
mancium-chart

28

darwinia-network
ring
ethereum
$0.00335.01%$451,037$6,011,353
darwinia-network-chart

29

dose
dose
ethereum
$0.0024-1.46%$4,707,928$3,920,545
dose-chart

30

gami
gami
bsc
$0.094.3%$1,166$3,861,255
gami-chart

31

xaya
chi
bsc
polygon
ethereum
$0.0670.46%$16,817$3,840,550
xaya-chart

32

gamestarter
game
ethereum
$0.12-4.96%$140,966$3,689,570
gamestarter-chart

33

tg.casino
TGC
ethereum
$0.13-3.38%$169,629$3,443,867
tg.casino-chart

34

fief-guild
fief
avalanche
$0.017-$104$2,948,101
fief-guild-chart

35

vidya
vidya
ethereum
$0.0654.63%$347,385$2,679,733
vidya-chart

36

wam
wam
bsc
$0.0038-4.87%$140,269$2,641,474
wam-chart

37

roco-finance
roco
avalanche
$0.0710.78%$232,165$2,331,025
roco-finance-chart

38

seascape-crowns
cws
ethereum
$0.36-4.1%$286,575$2,079,410
seascape-crowns-chart

39

spintop
SPIN
bsc
$0.00641.74%$14,321$1,846,166
spintop-chart

40

nifty-league
nftl
ethereum
$0.00178.45%$5,461$1,157,421
nifty-league-chart

41

vidt-datalink
vidt
ethereum
$0.02210.6%$47,171,824$1,001,167
vidt-datalink-chart

42

onerare
ORARE
polygon
$0.018-0.66%$33,865$999,904
onerare-chart

43

pocket-arena
POC
ethereum
$0.022-$224$892,748
pocket-arena-chart

44

metabrands
mage
ethereum
$0.051-$4$739,209
metabrands-chart

45

catheon-gaming
CATHEON
other
$0.0004-6.2%$27,078$721,423
catheon-gaming-chart

46

gamespad
gmpd
bsc
$0.011-1.97%$668,149$677,512
gamespad-chart

47

duel-network
duel
bsc
$0.027--$604,305
duel-network-chart

48

kingdomverse
KING
polygon
other
$0.02-$479$591,534
kingdomverse-chart

49

rainmaker-games
rain
ethereum
$0.0012-3.97%$1,647,479$542,251
rainmaker-games-chart

50

froyo-games
froyo
bsc
$0.000312.46%$9,036$259,261
froyo-games-chart

Showing 1 - 50 out of 584

Show rows