Top Dự Án VR NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game VR? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre VR, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game VR phổ biến trên blockchain như Victoria VR, OVR, Somnium Space... .


Vốn hoá

$176,863,945

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3,636,460

Victoria VR / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

73.38%

# Tổng Số Game

48


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

victoria-vr
vr
ethereum
$0.025.8%$1,413,798$129,780,034
victoria-vr-chart

2

ovr
ovr
ethereum
$0.372.42%$675,286$18,783,674
ovr-chart

3

somnium-space
cube
ethereum
$12.69%$24,447$14,873,732
somnium-space-chart

4

netvrk
ntvrk
ethereum
$0.134.78%$73,250$8,865,923
netvrk-chart

5

realm
realm
ethereum
$0.0028-5.13%$124,120$2,575,815
realm-chart

6

binamon
bmon
bsc
$0.00496.47%$24,172$850,464
binamon-chart

7

kalao
klo
avalanche
$0.003611.67%$96,535$531,284
kalao-chart

8

ftribe-fighters
f2c
bsc
$0.0003-0.3%$9,685$240,036
ftribe-fighters-chart

9

metagamz
metag
avalanche
$0-$12,837$165,143
metagamz-chart

10

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

11

metaverse-miner
meta
bsc
$0-$69$83,142
metaverse-miner-chart

12

gamex
gmx
bsc
$0--$23,033
gamex-chart

13

metaworld
MW
bsc
$0.0013-$43,757-
-

14

metania-games
metania
bsc
$0.0006-$4-
metania-games-chart

15

unobtainium
UNO
bsc
$0.0016-$2-
unobtainium-chart

16

cappasity
capp
ethereum
$03.66%$177,331-
cappasity-chart

17

boss-fighters
BFT
solana
ethereum
$0-$35-
boss-fighters-chart

18

meta-spatial
spat
bsc
$0.0031---
meta-spatial-chart

19

moveapp
MOVE
other
$0.0014-10.28%$19,660-
moveapp-chart

20

billionaire-plus
bplus
bsc
$0-$1-
billionaire-plus-chart

21

bloktopia
blok
polygon
$0.00157.92%$907,582-
bloktopia-chart

22

pixel-pix
pix
bsc
$0.002-$48-
pixel-pix-chart

23

metasnooker
MSR
bsc
$0-$332-
metasnooker-chart

24

solice
slc
solana
$0.0024-9.62%$32,358-
solice-chart

25

undeads-metaverse
ethereum
immutable-x
----
-

26

fantasy-arena
FASI
bsc
----
-

27

thirdverse
other
----
-

28

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

29

otherside
ethereum
----
-

30

brclife
bsc
----
-

31

ztx
meverse
----
-

32

meta-game-nft
bsc
----
-

33

jargonquest
bsc
----
-

34

zkgods
other
----
-

35

futurum-gaming
other
----
-

36

synthcity
cardano
----
-

37

bovineverse
BVT
other
----
-

38

horizon-land-metaverse
other
----
-

39

glory-vr-metaverse
GLORY
bsc
----
-

40

fantaverse
FTC
bsc
----
-

41

arcadeland
bsc
----
-

42

my-universe
bsc
----
-

43

inworld-ai
AI
bsc
----
-

44

arxolotl
solana
----
-

45

ultiverse
bsc
----
-

46

habbo
ethereum
immutable-x
----
-

47

cryptovoxels
ethereum
----
-

48

nextverse
NVER
solana
----
-

Showing 1 - 48 out of 48

Show rows