Top Dự Án VR NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game VR? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre VR, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game VR phổ biến trên blockchain như Victoria VR, Somnium Space, OVR... .


Vốn hoá

$67,087,257

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,276,123

Victoria VR / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

43.41%

# Tổng Số Game

40


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

victoria-vr
vr
ethereum
$0.00674.8%$344,995$29,121,824
victoria-vr-chart

2

somnium-space
cube
ethereum
$0.86-6.61%$13,330$12,803,954
somnium-space-chart

3

ovr
ovr
ethereum
$0.23-0.87%$640,523$11,958,192
ovr-chart

4

metagamz
metag
avalanche
$0.000723.5%$8,364$6,246,258
metagamz-chart

5

netvrk
ntvrk
ethereum
$0.0840.59%$123,440$4,676,164
netvrk-chart

6

realm
realm
ethereum
$0.00161.18%$50,289$1,084,288
realm-chart

7

binamon
bmon
bsc
$0.00244.66%$18,555$421,559
binamon-chart

8

ftribe-fighters
f2c
bsc
$0.00061.04%$13,172$328,594
ftribe-fighters-chart

9

kalao
klo
avalanche
$0.00180.79%$26,776$248,584
kalao-chart

10

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

11

metaverse-miner
meta
bsc
$0-$69$83,142
metaverse-miner-chart

12

gamex
gmx
bsc
$0--$23,033
gamex-chart

13

metasnooker
MSR
bsc
$0-$332-
metasnooker-chart

14

cappasity
capp
ethereum
$0.000120.47%$171,250-
cappasity-chart

15

boss-fighters
BFT
solana
enjin
$0-$35-
boss-fighters-chart

16

metania-games
metania
bsc
$0.0006-$4-
metania-games-chart

17

metaworld
MW
bsc
$0.0013-$43,757-
-

18

unobtainium
UNO
bsc
$0.0016-$2-
unobtainium-chart

19

meta-spatial
spat
bsc
$0.0031---
meta-spatial-chart

20

billionaire-plus
bplus
bsc
$0-$1-
billionaire-plus-chart

21

bloktopia
blok
polygon
$0.00151.43%$800,470-
bloktopia-chart

22

pixel-pix
pix
bsc
$0.002-$48-
pixel-pix-chart

23

solice
slc
solana
$0.0013-0.03%$19,560-
solice-chart

24

bovineverse
BVT
other
----
-

25

fantasy-arena
FASI
bsc
----
-

26

boltevm
BOLT
ethereum
polygon
----
-

27

horizon-land-metaverse
other
----
-

28

thirdverse
other
----
-

29

glory-vr-metaverse
GLORY
bsc
----
-

30

undeads-metaverse
ethereum
immutable-x
----
-

31

inworld-ai
AI
bsc
----
-

32

fantaverse
FTC
bsc
----
-

33

arcadeland
bsc
----
-

34

my-universe
bsc
----
-

35

otherside
ethereum
----
-

36

arxolotl
solana
----
-

37

ultiverse
bsc
----
-

38

habbo
ethereum
immutable-x
----
-

39

cryptovoxels
ethereum
----
-

40

nextverse
NVER
solana
----
-

Showing 1 - 40 out of 40

Show rows