Top Dự Án Sci-Fi NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Sci-Fi? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Sci-Fi, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Sci-Fi phổ biến trên blockchain như WAGMI DEFENSE, Space Falcon, InpulseX... .


Vốn hoá

$25,168,917

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4,009,734

WAGMI Game / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

64.73%

# Tổng Số Game

87


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-1.43%$1,893,201$16,290,969
wagmi-game-chart

2

space-falcon
fcon
solana
$0.00021.67%$80,075$3,720,250
space-falcon-chart

3

inpulsex
ipx
bsc
$0--$2,039,558
inpulsex-chart

4

outer-ring
gq
bsc
$0.0002-6.88%$1,754,393$1,674,606
outer-ring-chart

5

human-memento
epk
ethereum
$0.00690.73%$125,201$1,082,036
human-memento-chart

6

clementines-nightmare
ink
qtum
$0.0007-0.18%$13,483$344,439
clementines-nightmare-chart

7

singularity
sgly
bsc
$0.00020.85%-$17,059
singularity-chart

8

vulcano
vulc
bsc
$0.0012-0.57%$6-
vulcano-chart

9

cryptomines
eternal
bsc
$0.2-3.11%$14,130-
cryptomines-chart

10

medabots
meda
bsc
$0-0.61%$4,209-
medabots-chart

11

codyfight
ctok
ethereum
$0.0093-1.19%$71,843-
codyfight-chart

12

project-quantum
QBIT
bsc
$0-$4,328-
project-quantum-chart

13

ark-rivals
arkn
bsc
$0-$7,719-
ark-rivals-chart

14

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

15

noa-game
noa
ethereum
$0.00030.11%$40,462-
noa-game-chart

16

battle-of-guardians
bgs
bsc
$0.0016-2.08%$10-
battle-of-guardians-chart

17

kaiju-worlds
kaiju
bsc
$0.0018-$1-
kaiju-worlds-chart

18

universe-island
uim
bsc
$0-1.06%$662-
universe-island-chart

19

zombie-world-z
zwz
bsc
$0.0003-$2-
zombie-world-z-chart

20

galaxy-adventure
GLA
bsc
$0-$8-
galaxy-adventure-chart

21

cryptonite
ctnt
bsc
$0-$1-
cryptonite-chart

22

pong-heroes
bsc
----
-

23

echo-of-the-horizon
bsc
----
-

24

roguestargame
immutable-x
----
-

25

moon-x-expeditions
bsc
----
-

26

new-ganymede
immutable-x
----
-

27

underground-waifus
bsc
----
-

28

quantum-leap
ethereum
----
-

29

age-of-rust
polygon
----
-

30

spacecatch
bsc
----
-

31

true-city
bsc
----
-

32

fates
ethereum
----
-

33

space-troopers
cardano
----
-

34

supernova-shards
ethereum
polygon
neo
----
-

35

metagalaxy-land
bsc
----
-

36

the-egoversus-first-strike
solana
avalanche
----
-

37

the-desolation
other
----
-

38

nanite
polygon
----
-

39

project-saturn
gala-games
----
-

40

metalcore
immutable-x
----
-

41

space-nation-online
other
----
-

42

unio-coin
other
----
-

43

shadow-war
other
----
-

44

solidion-legends
solana
----
-

45

cricketfly
other
----
-

46

moonstrike
immutable-x
----
-

47

corners-of-space
bsc
----
-

48

search-for-animera
ethereum
----
-

49

nada-of-the-sun
ethereum
----
-

50

project-zircon
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 87

Show rows