Top Dự Án Sci-Fi NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Sci-Fi? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Sci-Fi, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Sci-Fi phổ biến trên blockchain như Outer Ring, Human: Memento, InpulseX... .


Vốn hoá

$30,725,456

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,933,231

Outer Ring / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

85.35%

# Tổng Số Game

61


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

outer-ring
gq
bsc
$0.0064-0.22%$2,064,054$26,223,752
outer-ring-chart

2

human-memento
epk
ethereum
$0.015-0.07%$82,841$2,366,897
human-memento-chart

3

inpulsex
ipx
bsc
$0-0.81%$88,603$1,706,010
inpulsex-chart

4

clementines-nightmare
ink
qtum
$0.00073.87%$29,524$356,607
clementines-nightmare-chart

5

singularity
sgly
bsc
$0.0012-4.46%$45$72,190
singularity-chart

6

codyfight
ctok
ethereum
----
-

7

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-1.82%$165,851-
wagmi-game-chart

8

galaxy-adventure
GLA
bsc
$0-$8-
galaxy-adventure-chart

9

cryptonite
ctnt
bsc
$0-$1-
cryptonite-chart

10

cryptomines
eternal
bsc
$0.16-5.6%$169,557-
cryptomines-chart

11

project-quantum
QBIT
bsc
$0-1.73%$5,663-
project-quantum-chart

12

vulcano
vulc
bsc
$0.00120.87%$277-
vulcano-chart

13

medabots
meda
bsc
$0-0.61%$4,209-
medabots-chart

14

ark-rivals
arkn
bsc
$0.00032.9%$31,328-
ark-rivals-chart

15

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

16

zombie-world-z
zwz
bsc
$0.0003-6.07%$30-
zombie-world-z-chart

17

battle-of-guardians
bgs
bsc
$0.00231.6%$196,804-
battle-of-guardians-chart

18

kaiju-worlds
kaiju
bsc
$0.0018-$1-
kaiju-worlds-chart

19

noa-game
noa
ethereum
$0.0049-4.12%$49,271-
noa-game-chart

20

universe-island
uim
bsc
$0-1.85%$138-
universe-island-chart

21

space-falcon
fcon
solana
$0-4.3%$45,026-
space-falcon-chart

22

deepmine
wax
----
-

23

new-ganymede
immutable-x
----
-

24

pulsar
PLSR
avalanche
----
-

25

search-for-animera
ethereum
----
-

26

fates
ethereum
----
-

27

cyber-galz
immutable-x
----
-

28

space-heroes
DMMT
wax
bsc
----
-

29

pathfinders
ethereum
enjin
----
-

30

space-kill
SKS
bsc
----
-

31

last-expedition
gala-games
----
-

32

starfall-online
ethereum
----
-

33

polus
polygon
----
-

34

space-troopers
cardano
----
-

35

tangled
bsc
----
-

36

secret-forest
bsc
----
-

37

million-on-mars
wax
----
-

38

cosmic-horizon
other
----
-

39

the-egoversus-first-strike
solana
avalanche
----
-

40

metagalaxy-land
bsc
----
-

41

supernova-shards
ethereum
polygon
neo
----
-

42

chain-of-alliance
-
ethereum
----
-

43

zombie-rising
----
-

44

phantom-galaxies
polygon
----
-

45

starrynift
bsc
ethereum
----
-

46

coloniium
bsc
----
-

47

nomad-exile
PRIDE
other
----
-

48

byopills
ethereum
----
-

49

ascenders
avalanche
----
-

50

wrath-of-conquerors-hegemony
WCH
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 61

Show rows