Top Dự Án Sci-Fi NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Sci-Fi? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Sci-Fi, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Sci-Fi phổ biến trên blockchain như WAGMI DEFENSE, Outer Ring, InpulseX... .


Vốn hoá

$35,010,598

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$11,155,206

WAGMI Game / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

64.52%

# Tổng Số Game

74


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-1.01%$326,888$22,590,259
wagmi-game-chart

2

outer-ring
gq
bsc
$0.00211.02%$2,111,263$9,353,816
outer-ring-chart

3

inpulsex
ipx
bsc
$0--$2,039,558
inpulsex-chart

4

human-memento
epk
ethereum
$0.0052-1.3%$1,828$807,041
human-memento-chart

5

clementines-nightmare
ink
qtum
$0.00041.72%$18,994$194,217
clementines-nightmare-chart

6

singularity
sgly
bsc
$0.0004--$25,707
singularity-chart

7

cryptomines
eternal
bsc
$0.25-5.27%$9,965-
cryptomines-chart

8

galaxy-adventure
GLA
bsc
$0-$8-
galaxy-adventure-chart

9

cryptonite
ctnt
bsc
$0-$1-
cryptonite-chart

10

project-quantum
QBIT
bsc
$0-12.24%$10,310-
project-quantum-chart

11

vulcano
vulc
bsc
$0.0012-0.57%$6-
vulcano-chart

12

medabots
meda
bsc
$0-0.61%$4,209-
medabots-chart

13

codyfight
ctok
ethereum
----
-

14

ark-rivals
arkn
bsc
$0.00039.19%$8,614,420-
ark-rivals-chart

15

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

16

zombie-world-z
zwz
bsc
$0.0003-$2-
zombie-world-z-chart

17

noa-game
noa
ethereum
$0.0003-7.14%$6,548-
noa-game-chart

18

battle-of-guardians
bgs
bsc
$0.0001-$1,563-
battle-of-guardians-chart

19

space-falcon
fcon
solana
$0-3.32%$48,538-
space-falcon-chart

20

kaiju-worlds
kaiju
bsc
$0.0018-$1-
kaiju-worlds-chart

21

universe-island
uim
bsc
$0-1.06%$662-
universe-island-chart

22

shutdown
FUSE
polygon
immutable-x
----
-

23

supernova-shards
ethereum
polygon
neo
----
-

24

metagalaxy-land
bsc
----
-

25

providence
other
----
-

26

the-egoversus-first-strike
solana
avalanche
----
-

27

cosmic-horizon
other
----
-

28

new-ganymede
immutable-x
----
-

29

secret-forest
bsc
----
-

30

tangled
bsc
----
-

31

polus
polygon
----
-

32

starfall-online
ethereum
----
-

33

deepmine
wax
----
-

34

last-expedition
gala-games
----
-

35

space-troopers
cardano
----
-

36

fates
ethereum
----
-

37

spacecatch
bsc
----
-

38

age-of-rust
polygon
----
-

39

quantum-leap
ethereum
----
-

40

underground-waifus
bsc
----
-

41

moon-x-expeditions
bsc
----
-

42

l3e7
other
----
-

43

echo-of-the-horizon
bsc
----
-

44

pong-heroes
bsc
----
-

45

roguestargame
immutable-x
----
-

46

moonstrike
immutable-x
----
-

47

galaxy-commanders
immutable-x
----
-

48

starheroes
STAR
terra
----
-

49

zombie-rising
----
-

50

phantom-galaxies
polygon
----
-

Showing 1 - 50 out of 74

Show rows