Top Dự Án DeFi NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game DeFi? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre DeFi, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game DeFi phổ biến trên blockchain như BurgerCities, Revolve Games, League Of Ancients... .


Vốn hoá

$30,333,037

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7,454,168

BurgerCities / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

81.03%

# Tổng Số Game

129


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

burgercities
BURGER
bsc
$0.74-2.44%$7,113,120$24,578,733
burgercities-chart

2

revolve-games
rpg
bsc
$0.045%$58,722$2,584,762
revolve-games-chart

3

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0039-5.12%$24,290$1,690,942
league-of-ancients-chart

4

celestial
celt
okexchain
$0-2.05%$49,863$288,467
celestial-chart

5

moonscape
MSCP
bsc
$0.0002-0.66%$2,377$248,819
moonscape-chart

6

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

7

cryptomeda
tech
ethereum
$0.00076.92%$3,144$247,271
cryptomeda-chart

8

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0011-7.11%$33,626$131,952
the-crypto-prophecies-chart

9

tryhards
try
polygon
$0.00063.84%$36$106,614
tryhards-chart

10

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

11

cosmic-fomo
COSMIC
bsc
$0.38-1.02%$2,802$64,764
cosmic-fomo-chart

12

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

13

1000blocks
bls
bsc
$0.0009-$5,250$19,681
1000blocks-chart

14

moonienft
mny
ethereum
$0-$20,332$10,120
moonienft-chart

15

yo-hero
yo
ethereum
$641.35-$30-
yo-hero-chart

16

diviner-protocol
dpt
bsc
$0.0001-$8-
diviner-protocol-chart

17

piratera
pira
bsc
$0-$8-
piratera-chart

18

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$014.56%$3,119-
collarquest-chart

19

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

20

reta-wars
GRT
bsc
$0.0029-$74-
reta-wars-chart

21

infinite-battles
BLS
bsc
----
-

22

defi-land-gold
GOLDY
solana
$0-0.14%$189-
defi-land-gold-chart

23

step-hero-soul
STEP
bsc
$0-$8-
step-hero-soul-chart

24

doom-hero-dao
DHD
bsc
$0.007-$562-
doom-hero-dao-chart

25

goldminer
GM
bsc
$0-3.78%$17,564-
goldminer-chart

26

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

27

infinitygaming
PLAY
ethereum
$0-$11-
infinitygaming-chart

28

palmare
PAL
bsc
----
-

29

invoker
IV
solana
$0-$1-
invoker-chart

30

the-beacon
BCN
arbitrum-one
$0.0021-2.63%$2,641-
the-beacon-chart

31

trustrise
trise
bsc
$0-$76-
trustrise-chart

32

cryptosnake
snk
bsc
$0.0002-$47-
cryptosnake-chart

33

moneytree
money
bsc
$0-$88-
moneytree-chart

34

defi-degen-land
ddl
bsc
$0-$14-
defi-degen-land-chart

35

aqua-farm
PODO
polygon
$0.0001-9.41%$22-
aqua-farm-chart

36

jungle-road
jgrd
bsc
----
-

37

vodka-token
VODKA
bsc
$0-$12-
vodka-token-chart

38

waves-ducks
egg
avalanche
$0.017-3.09%$3,895-
waves-ducks-chart

39

doom-hero
dhg
bsc
$0-$10-
doom-hero-chart

40

zomfi
zomfi
bsc
$0.0004-$6-
zomfi-chart

41

orakler
orkl
bsc
$0.018-$9,464-
orakler-chart

42

binamars
bmars
bsc
$0.0037---
binamars-chart

43

alinx
alix
bsc
$0.0002---
alinx-chart

44

loserchick
egg
polygon
$0.036-46.99%$1,252-
loserchick-chart

45

dragon-verse
drv
bsc
$0-$32-
dragon-verse-chart

46

riot-racers
riot
ethereum
$0.00457.15%$215-
riot-racers-chart

47

battleverse
bvc
bsc
$0.00070.93%$59,586-
battleverse-chart

48

defina
fina
bsc
$0.00891.8%$36,013-
defina-chart

49

himo-world
himo
bsc
$0.0013-$42-
himo-world-chart

50

kaiju-worlds
kaiju
bsc
$0.0018-$1-
kaiju-worlds-chart

Showing 1 - 50 out of 129

Show rows