Top Dự Án DeFi NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game DeFi? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre DeFi, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game DeFi phổ biến trên blockchain như Revolve Games, League Of Ancients, Moonscape... .


Vốn hoá

$3,824,862

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$307,838

Revolve Games / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

34.44%

# Tổng Số Game

102


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

revolve-games
rpg
bsc
$0.0362.55%$8,230$1,317,281
revolve-games-chart

2

league-of-ancients
loa
bsc
$0.00310.52%$7,560$960,898
league-of-ancients-chart

3

moonscape
MSCP
bsc
$0.0004-2.66%$22$384,646
moonscape-chart

4

tryhards
try
polygon
$0.0022-5.8%$16$304,203
tryhards-chart

5

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

6

celestial
celt
okexchain
$0-6.78%$6,629$190,314
celestial-chart

7

cryptomeda
tech
ethereum
$0.0006-0.78%$11$171,160
cryptomeda-chart

8

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

9

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0005-1.52%$10,717$64,012
the-crypto-prophecies-chart

10

moonienft
mny
ethereum
$0-11.83%$13,789$51,755
moonienft-chart

11

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

12

1000blocks
bls
bsc
$0.0009-$5,250$19,681
1000blocks-chart

13

yo-hero
yo
ethereum
$635.02-2.88%$40-
yo-hero-chart

14

infinite-battles
BLS
bsc
----
-

15

reta-wars
GRT
bsc
$0.0055-1.16%$259-
reta-wars-chart

16

defi-land-gold
GOLDY
solana
$00.56%$154-
defi-land-gold-chart

17

step-hero-soul
STEP
bsc
$0-$8-
step-hero-soul-chart

18

doom-hero-dao
DHD
bsc
$0.0092-0.85%$644-
doom-hero-dao-chart

19

goldminer
GM
bsc
$0-2.51%$15,256-
goldminer-chart

20

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

21

infinitygaming
PLAY
ethereum
$0-$11-
infinitygaming-chart

22

palmare
PAL
bsc
----
-

23

invoker
IV
solana
$0-0.94%--
invoker-chart

24

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

25

the-beacon
BCN
arbitrum-one
$0.00143.14%$20,038-
the-beacon-chart

26

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$0-4.89%$61-
collarquest-chart

27

trustrise
trise
bsc
$0-$76-
trustrise-chart

28

piratera
pira
bsc
$0-0.11%$2-
piratera-chart

29

cryptosnake
snk
bsc
$0.0002-$47-
cryptosnake-chart

30

moneytree
money
bsc
$0-$88-
moneytree-chart

31

defi-degen-land
ddl
bsc
$0-5.95%--
defi-degen-land-chart

32

aqua-farm
PODO
polygon
$0.0052-2.89%$50-
aqua-farm-chart

33

jungle-road
jgrd
bsc
----
-

34

vodka-token
VODKA
bsc
$0-$12-
vodka-token-chart

35

kaiju-worlds
kaiju
bsc
$0.0018-$1-
kaiju-worlds-chart

36

dragon-verse
drv
bsc
$0-$32-
dragon-verse-chart

37

battleverse
bvc
bsc
$0.0006-7.13%$95,688-
battleverse-chart

38

diviner-protocol
dpt
bsc
$0.0001-11.81%$9,423-
diviner-protocol-chart

39

riot-racers
riot
ethereum
$0.0016-1.96%$28-
riot-racers-chart

40

doom-hero
dhg
bsc
$0-$10-
doom-hero-chart

41

zomfi
zomfi
bsc
$0.0004-4.12%$30-
zomfi-chart

42

defina
fina
bsc
$0.02-3.12%$94,428-
defina-chart

43

orakler
orkl
bsc
$0.018-$9,464-
orakler-chart

44

cashcow-protocol
milk
bsc
$0-$46-
cashcow-protocol-chart

45

himo-world
himo
bsc
$0.0015-$107-
himo-world-chart

46

waves-ducks
egg
avalanche
$0.025-5.39%$3,770-
waves-ducks-chart

47

pizza-game
pizza
avalanche
$0-4.07%$268-
pizza-game-chart

48

loserchick
egg
polygon
$0.014-0.46%$3-
loserchick-chart

49

binamars
bmars
bsc
$0.0037---
binamars-chart

50

instinct-games
instinct
bsc
$0.0002-0.63%$340-
instinct-games-chart

Showing 1 - 50 out of 102

Show rows