Top Dự Án DeFi NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game DeFi? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre DeFi, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game DeFi phổ biến trên blockchain như BurgerCities, Huralya, League Of Ancients... .


Vốn hoá

$24,935,131

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$14,411,068

BurgerCities / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

75.61%

# Tổng Số Game

135


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

burgercities
BURGER
bsc
$0.57-2.05%$14,121,584$18,852,353
burgercities-chart

2

huralya
LYA
polygon
$0.22-2.43%$125,127$3,064,194
huralya-chart

3

league-of-ancients
loa
bsc
$0.00262.2%$497$1,106,397
league-of-ancients-chart

4

revolve-games
rpg
bsc
$0.013-1.17%$2,457$891,528
revolve-games-chart

5

reward-hunters
rht
bsc
$0.0003-$5,222$248,404
reward-hunters-chart

6

moonscape
MSCP
bsc
$0.00028.72%$12,061$188,872
moonscape-chart

7

celestial
celt
okexchain
$0-3.59%$49,975$169,085
celestial-chart

8

cryptomeda
tech
ethereum
$0.00030.62%$229$117,720
cryptomeda-chart

9

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0008-0.56%$21,452$94,601
the-crypto-prophecies-chart

10

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

11

tryhards
try
polygon
$0.00024.21%$7$40,088
tryhards-chart

12

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

13

1000blocks
bls
bsc
$0.0009-$5,250$19,681
1000blocks-chart

14

cosmic-fomo
COSMIC
bsc
$0.13-3.29%$1,101$19,580
cosmic-fomo-chart

15

moonienft
mny
ethereum
$0-$20,332$10,120
moonienft-chart

16

yo-hero
yo
ethereum
$641.35-$30-
yo-hero-chart

17

infinite-battles
BLS
bsc
----
-

18

defi-land-gold
GOLDY
solana
$0-0.35%$84-
defi-land-gold-chart

19

step-hero-soul
STEP
bsc
$0-$8-
step-hero-soul-chart

20

doom-hero-dao
DHD
bsc
$0.007-$562-
doom-hero-dao-chart

21

goldminer
GM
bsc
$05.62%$157-
goldminer-chart

22

hero-cat-key
HCK
bsc
$0.035-$1-
hero-cat-key-chart

23

infinitygaming
PLAY
ethereum
$0-$11-
infinitygaming-chart

24

palmare
PAL
bsc
----
-

25

invoker
IV
solana
$0-$1-
invoker-chart

26

the-beacon
BCN
arbitrum-one
$0.00165.19%$3,333-
the-beacon-chart

27

trustrise
trise
bsc
$0-$76-
trustrise-chart

28

cryptosnake
snk
bsc
$0.0002-$47-
cryptosnake-chart

29

moneytree
money
bsc
$0-$88-
moneytree-chart

30

reta-wars
GRT
bsc
$0.0029-$74-
reta-wars-chart

31

defi-degen-land
ddl
bsc
$0-$14-
defi-degen-land-chart

32

aqua-farm
PODO
polygon
$0.0001-48.44%$26-
aqua-farm-chart

33

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

34

jungle-road
jgrd
bsc
----
-

35

vodka-token
VODKA
bsc
$0-$12-
vodka-token-chart

36

defina
fina
bsc
$0.00170.64%$29,673-
defina-chart

37

kaiju-worlds
kaiju
bsc
$0.0018-$1-
kaiju-worlds-chart

38

riot-racers
riot
ethereum
$0.00322.6%$71-
riot-racers-chart

39

battleverse
bvc
bsc
$0.00030.56%$1,173-
battleverse-chart

40

dragon-verse
drv
bsc
$0-$32-
dragon-verse-chart

41

himo-world
himo
bsc
$0.0008-$2-
himo-world-chart

42

waves-ducks
egg
avalanche
$0.00711.88%$224-
waves-ducks-chart

43

loserchick
egg
polygon
$0.035-2.4%$46-
loserchick-chart

44

alinx
alix
bsc
$0.0002---
alinx-chart

45

binamars
bmars
bsc
$0.0037---
binamars-chart

46

orakler
orkl
bsc
$0.018-$9,464-
orakler-chart

47

zomfi
zomfi
bsc
$0.0004-$6-
zomfi-chart

48

doom-hero
dhg
bsc
$0-$10-
doom-hero-chart

49

piratera
pira
bsc
$0-$8-
piratera-chart

50

cashcow-protocol
milk
bsc
$0-$46-
cashcow-protocol-chart

Showing 1 - 50 out of 135

Show rows