Top Dự Án Turn-based Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Turn-based Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Turn-based Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Turn-based Strategy phổ biến trên blockchain như Block Duelers, MonkeyLeague, My DeFi Pet... .


Vốn hoá

$9,488,848

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$798,643

Block Duelers / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

35.65%

# Tổng Số Game

55


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

block-duelers
bdt
ethereum
$2.010.3%$2,035$3,382,517
block-duelers-chart

2

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.014-0.35%$46,556$2,531,468
monkeyleague-chart

3

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.0297.83%$330,804$1,372,929
my-defi-pet-chart

4

deepspace
DPS
bsc
$0.0151.74%$5,307$852,495
deepspace-chart

5

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

6

gunstar-metaverse
GSTS
bsc
$0.00130.37%$22,739$310,476
gunstar-metaverse-chart

7

spellfire
spellfire
ethereum
$0.00060.73%$72,287$202,501
spellfire-chart

8

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.00976.1%$61,014$159,945
legend-of-fantasy-war-chart

9

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.095-0.31%$16,479$38,846
block-ape-scissors-chart

10

meeb-master
meeb
polygon
$0.0052-$3$7,337
meeb-master-chart

11

12-legions
ctl
bsc
$0.0001-$2-
12-legions-chart

12

corgi-game
cor
bsc
$0.0039-$8-
corgi-game-chart

13

codyfight
ctok
ethereum
----
-

14

orbitau
taum
bsc
$0.0001-$36,352-
orbitau-chart

15

dragon-war
draw
solana
$0.0001-0.85%$13-
dragon-war-chart

16

dracoo-master
dra
bsc
----
-

17

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

18

atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.0005-$2-
atlantis-metaverse-chart

19

adroverse
adr
bsc
$0.0004-$1-
adroverse-chart

20

metaspets
msp
bsc
$0.0003-$6-
metaspets-chart

21

age-of-tanks
a.o.t
bsc
$0.00051.18%$11-
age-of-tanks-chart

22

kingdom-karnage
kkt
bsc
$0.00044.74%$63,844-
kingdom-karnage-chart

23

monster-battle
mbs
bsc
$0.0001-$2-
monster-battle-chart

24

ancient-kingdom
dom
bsc
$0-0.03%$1-
ancient-kingdom-chart

25

yo-hero
yo
ethereum
$641.35-$30-
yo-hero-chart

26

forest-knight
knight
polygon
$0.0082.97%$14,877-
forest-knight-chart

27

devikins
dvk
tron
$0.0003-0.34%$27,365-
devikins-chart

28

dawn-of-gods
dago
bsc
$0.0001-$3-
dawn-of-gods-chart

29

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.0016-0.81%$18,256-
mimir-quiz-chart

30

poofyland
bsc
----
-

31

rogue-west-crypto-tcg
ethereum
polygon
----
-

32

clashub
bsc
----
-

33

mhaya
bsc
----
-

34

radical-chess
bsc
----
-

35

defimons
other
----
-

36

rune-seeker
avalanche
----
-

37

legends-of-ludo
polygon
----
-

38

dark-taverns
immutable-x
----
-

39

brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-

40

king-of-planets
klaytn
----
-

41

tacticards
ethereum
----
-

42

shiryo
SHIRYO
bsc
----
-

43

world-of-masters
WOFM
bsc
----
-

44

dragon-war-official
DRAW
solana
----
-

45

meme-lordz
bsc
----
-

46

pepper-attack
polygon
----
-

47

hunterverse
HUT
bsc
----
-

48

heroes-of-nft
hon
avalanche
----
-

49

chronofi
CFC
polygon
----
-

50

champions-ascension
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 55

Show rows