Top Dự Án Turn-based Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Turn-based Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Turn-based Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Turn-based Strategy phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, Block Duelers, My DeFi Pet... .


Vốn hoá

$11,285,057

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$638,409

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

46.32%

# Tổng Số Game

73


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.0083-1.06%$69,445$5,227,223
monkeyleague-chart

2

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.0475.47%$144,956$2,385,198
my-defi-pet-chart

3

deepspace
DPS
bsc
$0.0193.71%$298$1,086,878
deepspace-chart

4

gunstar-metaverse
GSTS
bsc
$0.003-0.94%$24,253$1,040,930
gunstar-metaverse-chart

5

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

6

forest-knight
knight
polygon
$0.019-0.01%$17,597$474,553
forest-knight-chart

7

spellfire
spellfire
ethereum
$0.00053.03%$116,977$204,762
spellfire-chart

8

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.0071-2.32%$29,873$118,317
legend-of-fantasy-war-chart

9

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.15-1.15%$1,613$62,431
block-ape-scissors-chart

10

wizarre
scrl
bsc
$02.91%$6,127$46,839
wizarre-chart

11

meeb-master
meeb
polygon
$0.00541.61%$37$7,592
meeb-master-chart

12

dracoo-master
dra
bsc
----
-

13

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

14

atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.0005-$2-
atlantis-metaverse-chart

15

dragon-war
draw
solana
$0-$3-
dragon-war-chart

16

orbitau
taum
bsc
$0.0001-$36,352-
orbitau-chart

17

adroverse
adr
bsc
$0-0.01%--
adroverse-chart

18

corgi-game
cor
bsc
$0.0039-$8-
corgi-game-chart

19

metaspets
msp
bsc
$0.0003-$6-
metaspets-chart

20

codyfight
ctok
ethereum
$0.0095-0.45%$82,877-
codyfight-chart

21

12-legions
ctl
bsc
$0.0003-$30-
12-legions-chart

22

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.0017-0.07%$24,377-
mimir-quiz-chart

23

age-of-tanks
a.o.t
bsc
$0.00051.18%$11-
age-of-tanks-chart

24

dawn-of-gods
dago
bsc
$0.0001-$3-
dawn-of-gods-chart

25

devikins
dvk
tron
$0.0003-2.06%$2,173-
devikins-chart

26

kingdom-karnage
kkt
bsc
$0.0009-2.97%$646-
kingdom-karnage-chart

27

block-duelers
bdt
ethereum
$1.82-$66-
block-duelers-chart

28

yo-hero
yo
ethereum
$641.35-$30-
yo-hero-chart

29

monster-battle
mbs
bsc
$0.0001-$2-
monster-battle-chart

30

ancient-kingdom
dom
bsc
$0-0.03%$1-
ancient-kingdom-chart

31

mhaya
bsc
----
-

32

the-lumina
other
----
-

33

elements-chain-of-trust
other
----
-

34

wrath-of-tezca
null
wax
----
-

35

champions-arena
ethereum
----
-

36

solana-civ
solana
----
-

37

dark-taverns
immutable-x
----
-

38

tacticards
ethereum
----
-

39

clashub
bsc
----
-

40

evermore-knights
bsc
----
-

41

solana-heroes
solana
----
-

42

kingdomlegacy
bsc
----
-

43

rage-battles-game
ton
----
-

44

tonlanders
ton
----
-

45

chess-zombies
ton
----
-

46

elderglade
other
----
-

47

cloudborn
chromia
----
-

48

zoomania
other
----
-

49

legion-arena
ethereum
----
-

50

heroes-of-crypto
base
----
-

Showing 1 - 50 out of 73

Show rows