Top Dự Án Turn-based Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Turn-based Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Turn-based Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Turn-based Strategy phổ biến trên blockchain như Block Duelers, MonkeyLeague, My DeFi Pet... .


Vốn hoá

$18,771,501

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,239,550

Block Duelers / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

35.72%

# Tổng Số Game

48


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

block-duelers
bdt
ethereum
$3.980.03%$224$6,705,728
block-duelers-chart

2

monkeyleague
mbs
solana
$0.0521.62%$197,322$4,552,480
monkeyleague-chart

3

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.069-2.52%$526,362$3,466,335
my-defi-pet-chart

4

deepspace
DPS
bsc
$0.0290.92%$11,812$1,807,149
deepspace-chart

5

gunstar-metaverse
GSTS
bsc
$0.00560.36%$1,738$885,721
gunstar-metaverse-chart

6

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

7

wizarre
scrl
bsc
$0.0001-1.64%$89,341$441,348
wizarre-chart

8

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.011-0.88%$68,699$186,545
legend-of-fantasy-war-chart

9

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.220.1%$15,438$87,857
block-ape-scissors-chart

10

meeb-master
meeb
polygon
$0.0057-1.03%$4$8,004
meeb-master-chart

11

corgi-game
cor
bsc
$0.0054-0.46%$80-
corgi-game-chart

12

metaspets
msp
bsc
$0.0004-1.98%$55-
metaspets-chart

13

adroverse
adr
bsc
$0.0006-0.52%$2,652-
adroverse-chart

14

atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.0011-0.05%$7,815-
atlantis-metaverse-chart

15

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

16

dracoo-master
dra
bsc
----
-

17

dragon-war
draw
solana
$0.0004-1.55%$139-
dragon-war-chart

18

orbitau
taum
bsc
$0.0007-2.07%$12,165-
orbitau-chart

19

kingdom-karnage
kkt
bsc
$0.0006-2.89%$73,740-
kingdom-karnage-chart

20

codyfight
ctok
ethereum
----
-

21

spellfire
spellfire
ethereum
$0.0010.99%$85,791-
spellfire-chart

22

monster-battle
mbs
bsc
$0.0001-$2-
monster-battle-chart

23

12-legions
ctl
bsc
$0.0003-0.55%$1-
12-legions-chart

24

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.00321.43%$16,552-
mimir-quiz-chart

25

ancient-kingdom
dom
bsc
$0-0.39%$20-
ancient-kingdom-chart

26

age-of-tanks
a.o.t
bsc
$0.0008-1.52%$51-
age-of-tanks-chart

27

dawn-of-gods
dago
bsc
$0.0001-$3-
dawn-of-gods-chart

28

devikins
dvk
tron
$0.00084.34%$6,087-
devikins-chart

29

yo-hero
yo
ethereum
$825.172.24%$593-
yo-hero-chart

30

forest-knight
knight
polygon
$0.0089-0.47%$42,218-
forest-knight-chart

31

legends-of-ludo
polygon
----
-

32

king-of-planets
klaytn
----
-

33

meme-lordz
bsc
----
-

34

brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-

35

wizzare
SCLR
bsc
----
-

36

shiryo
SHIRYO
bsc
----
-

37

dragon-war-official
DRAW
solana
----
-

38

world-of-masters
WOFM
bsc
----
-

39

pepper-attack
polygon
----
-

40

hunterverse
HUT
bsc
----
-

41

heroes-of-nft
hon
avalanche
----
-

42

chronofi
CFC
polygon
----
-

43

champions-ascension
ethereum
----
-

44

drapia
bsc
----
-

45

aradena-battlegrounds
ethereum
----
-

46

along-with-the-gods
vechain
----
-

47

zombie-rising
----
-

48

tiny-hero
tiny
polygon
----
-

Showing 1 - 48 out of 48

Show rows