Top Dự Án Turn-based Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Turn-based Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Turn-based Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Turn-based Strategy phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, Block Duelers, Gunstar Metaverse... .


Vốn hoá

$40,638,704

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,403,420

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

57.66%

# Tổng Số Game

63


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.054-4.35%$245,464$23,432,395
monkeyleague-chart

2

block-duelers
bdt
ethereum
$3.92-$14,082$6,287,150
block-duelers-chart

3

gunstar-metaverse
GSTS
bsc
$0.0086-9%$91,927$2,926,147
gunstar-metaverse-chart

4

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.047-4.18%$222,583$2,356,801
my-defi-pet-chart

5

forest-knight
knight
polygon
$0.1233.34%$221,238$2,334,650
forest-knight-chart

6

deepspace
DPS
bsc
$0.024-1.68%$6,334$1,399,043
deepspace-chart

7

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

8

wizarre
scrl
bsc
$0.00011.62%$220,552$600,320
wizarre-chart

9

spellfire
spellfire
ethereum
$0.001-0.4%$102,860$380,046
spellfire-chart

10

legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.01-6.44%$88,423$166,547
legend-of-fantasy-war-chart

11

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.29-4.84%$24,482$117,485
block-ape-scissors-chart

12

meeb-master
meeb
polygon
$0.0055-1.31%$44$7,786
meeb-master-chart

13

kingdom-karnage
kkt
bsc
$0.00074.58%$1,109-
kingdom-karnage-chart

14

metaspets
msp
bsc
$0.0003-$6-
metaspets-chart

15

adroverse
adr
bsc
$0.00020.05%--
adroverse-chart

16

atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.0005-$2-
atlantis-metaverse-chart

17

cyber-city
CYBR
bsc
----
-

18

dracoo-master
dra
bsc
----
-

19

dragon-war
draw
solana
$0.0001-0.99%$121-
dragon-war-chart

20

orbitau
taum
bsc
$0.0001-$36,352-
orbitau-chart

21

corgi-game
cor
bsc
$0.0039-$8-
corgi-game-chart

22

codyfight
ctok
ethereum
----
-

23

monster-battle
mbs
bsc
$0.0001-$2-
monster-battle-chart

24

ancient-kingdom
dom
bsc
$0-0.03%$1-
ancient-kingdom-chart

25

12-legions
ctl
bsc
$0.0001-$2-
12-legions-chart

26

mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.003-7.09%$33,591-
mimir-quiz-chart

27

yo-hero
yo
ethereum
$641.35-$30-
yo-hero-chart

28

age-of-tanks
a.o.t
bsc
$0.00051.18%$11-
age-of-tanks-chart

29

dawn-of-gods
dago
bsc
$0.0001-$3-
dawn-of-gods-chart

30

devikins
dvk
tron
$0.00053.31%$13,547-
devikins-chart

31

rogue-west-crypto-tcg
ethereum
polygon
----
-

32

rune-seeker
avalanche
----
-

33

defimons
avalanche
----
-

34

radical-chess
bsc
----
-

35

poofyland
bsc
----
-

36

clashub
bsc
----
-

37

mhaya
bsc
----
-

38

elements-chain-of-trust
other
----
-

39

kingdomlegacy
bsc
----
-

40

dark-taverns
immutable-x
----
-

41

tacticards
ethereum
----
-

42

evermore-knights
bsc
----
-

43

solana-heroes
solana
----
-

44

solana-civ
solana
----
-

45

champions-arena
ethereum
----
-

46

the-lumina
other
----
-

47

hunterverse
HUT
bsc
----
-

48

tiny-hero
tiny
polygon
----
-

49

zombie-rising
----
-

50

along-with-the-gods
vechain
----
-

Showing 1 - 50 out of 63

Show rows