Games: NaN Market Cap: NaN 24H Volume: NaN

Top Dự Án Turn-based Strategy NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Turn-based Strategy? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Turn-based Strategy, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau.Có thể kể đến một số dự án Game Turn-based Strategy phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, My DeFi Pet, Block Duelers ...


Vốn hoá

$16,029,720

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,483,903

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

42.76%

# Tổng Số Game

47


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua
1monkeyleague
mbs
solana
$0.0780.2%$159,601$6,854,713
monkeyleague-chart
2my-defi-pet
dpet
bsc
$0.0556.27%$611,231$2,874,471
my-defi-pet-chart
3block-duelers
bdt
ethereum
$2.45-$21,957$2,840,127
block-duelers-chart
4deepspace
DPS
bsc
$0.025-1.85%$3,088$1,559,061
deepspace-chart
5gunstar-metaverse
GSTS
bsc
$0.0122.77%$11,451$735,742
gunstar-metaverse-chart
6etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart
7wizarre
scrl
bsc
$0.0001-4.13%$112,512$321,484
wizarre-chart
8legend-of-fantasy-war
lfw
bsc
$0.0067-5%$42,779$111,860
legend-of-fantasy-war-chart
9block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.23-0.82%$7,638$94,890
block-ape-scissors-chart
10meeb-master
meeb
polygon
$0.0051.69%$63$7,038
meeb-master-chart
11kingdom-karnage
kkt
bsc
$0.00090.5%$70,992-
kingdom-karnage-chart
12metaspets
msp
bsc
$0.0004-2.15%$1-
metaspets-chart
13adroverse
adr
bsc
$0.0011-0.55%$167,265-
adroverse-chart
14atlantis-metaverse
tau
bsc
$0.0025-0.69%$6,890-
atlantis-metaverse-chart
15cyber-city
CYBR
bsc
----
-
16dracoo-master
dra
bsc
----
-
17dragon-war
draw
solana
$0.0007-5.76%$1,843-
dragon-war-chart
18orbitau
taum
bsc
$0.00042.26%$13,434-
orbitau-chart
19codyfight
ctok
ethereum
----
-
20spellfire
spellfire
ethereum
$0.00070%$144,672-
spellfire-chart
21monster-battle
mbs
bsc
$0.00010.04%$7-
monster-battle-chart
2212-legions
ctl
bsc
$0.0003-1.63%$39-
12-legions-chart
23mimir-quiz
mimir
ethereum
$0.002-4.53%$10,138-
mimir-quiz-chart
24age-of-tanks
a.o.t
bsc
$0.0006-1.2%$91-
age-of-tanks-chart
25dawn-of-gods
dago
bsc
$0.0001-$3-
dawn-of-gods-chart
26devikins
dvk
tron
$0.00092.56%$8,587-
devikins-chart
27forest-knight
knight
polygon
$0.0182.4%$6,019-
forest-knight-chart
28corgi-game
cor
bsc
$0.0082-0.01%$14-
corgi-game-chart
29yo-hero
yo
ethereum
$560.753.44%$523-
yo-hero-chart
30ancient-kingdom
dom
bsc
$0.0001-6.62%$2,419-
ancient-kingdom-chart
31dragon-war-official
DRAW
solana
----
-
32brave-frontier-heroes
ethereum
immutable-x
----
-
33wizzare
SCLR
bsc
----
-
34king-of-planets
klaytn
----
-
35world-of-masters
WOFM
bsc
----
-
36meme-lordz
bsc
----
-
37shiryo
SHIRYO
bsc
----
-
38pepper-attack
polygon
----
-
39hunterverse
HUT
bsc
----
-
40heroes-of-nft
hon
avalanche
----
-
41chronofi
CFC
polygon
----
-
42champions-ascension
ethereum
----
-
43drapia
bsc
----
-
44aradena-battlegrounds
ethereum
----
-
45along-with-the-gods
vechain
----
-
46zombie-rising
----
-
47tiny-hero
tiny
polygon
----
-

Showing 1 - 47 out of 47

Show rows