Top Dự Án Sports NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Sports? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Sports, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Sports phổ biến trên blockchain như DeRace, KleeRun, Moverse... .


Vốn hoá

$24,749,885

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$779,340

DeRace / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

83.67%

# Tổng Số Game

89


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

derace
derc
ethereum
$0.23-1.8%$215,931$20,709,216
derace-chart

2

kleerun
klee
ethereum
$04.65%$27,825$2,275,844
kleerun-chart

3

moverse
MOVE
polygon
$0.2-1.24%$150,411$1,076,264
moverse-chart

4

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

5

bitspawn
spwn
ethereum
$0.0002-12.04%$3,007$213,550
bitspawn-chart

6

rage.fan
rage
ethereum
$0.00120.05%$11,832$167,966
rage.fan-chart

7

soccer-hub
sch
bsc
$0.0001-$20$35,837
soccer-hub-chart

8

apemove
APE
bsc
$0.0051-0.9%$18$10,111
apemove-chart

9

gaming-stars
GAMES
bsc
$1.43-0.82%$64,270-
gaming-stars-chart

10

palmare
PAL
bsc
----
-

11

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.0075-1.63%$597-
racing-social-club-chart

12

rabona
RBN
hive
$0.0004-$22-
rabona-chart

13

overleague
OVL
other
----
-

14

shibafriend
SHF
bsc
$0-$15,517-
-

15

billiard-crypto
bsc
$0.0043-8.07%$1,802-
billiard-crypto-chart

16

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.0082-4.89%$10,168-
cricket-star-manager-chart

17

gems--esports-3.0-platform
GEMS
bsc
$00.03%$98-
gems--esports-3.0-platform-chart

18

rifi-united
ru
bsc
$0.0004-0.02%$200-
rifi-united-chart

19

ffa.games
ffa
bsc
$0.0022-$22-
ffa.games-chart

20

cryptoships
cship
bsc
$0.0005---
cryptoships-chart

21

basketballverse
bvr
ethereum
----
-

22

metachess
shah
bsc
$0-$5,679-
metachess-chart

23

cyball
cbt
bsc
polygon
$0.0001-0.84%$23-
cyball-chart

24

arenum
arn
polygon
$0.018-1.48%$146,638-
arenum-chart

25

nft11
nft11
bsc
$0.073-$1-
nft11-chart

26

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-0.65%$250-
rooster-battle-chart

27

street-runner
srg
bsc
$0.011-3.42%$13,010-
street-runner-chart

28

nft-champions
champ
polygon
$0.02613.46%$111,998-
nft-champions-chart

29

gladiators-honor
bsc
----
-

30

xborg
ethereum
----
-

31

allskills
near
----
-

32

kompete
KOMPETE
ethereum
----
-

33

trial-xtreme
other
----
-

34

handy-pick-live
other
----
-

35

sportemon-go
bsc
----
-

36

real-fevr
FEVR
bsc
----
-

37

fitr
FXT
other
----
-

38

aptosport
aptos
----
-

39

cardano4speed
cardano
----
-

40

alpha-league-racing
solana
----
-

41

roaogame
ROAO
ethereum
bsc
----
-

42

yesports
YESP
polygon
----
-

43

kittykart
ethereum
----
-

44

gdrtoken
other
----
-

45

blocklete-games
ethereum
flow
----
-

46

emoves
bsc
----
-

47

qorbi-world
bsc
----
-

48

sx.bet
other
----
-

49

leap
ethereum
bsc
----
-

50

dinowars
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 89

Show rows