Top Dự Án Sports NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Sports? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Sports, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Sports phổ biến trên blockchain như zkRace, Rake.com, Racing Social Club... .


Vốn hoá

$73,489,635

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$616,589

DeRace / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

50.61%

# Tổng Số Game

156


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

zkrace
ZERC
ethereum
$0.166.24%$165,081$37,194,103
zkrace-chart

2

rake.com
ethereum
bsc
brc20
$0.00021.36%$142,554$17,056,306
rake.com-chart

3

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.168.86%$90,230$15,108,813
racing-social-club-chart

4

moverse
MOVE
polygon
$0.0214.92%$13,189$3,074,460
moverse-chart

5

kleerun
klee
ethereum
$01.11%$1,006$707,413
kleerun-chart

6

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

7

rage.fan
rage
ethereum
$0.00030.15%$13,328$40,724
rage.fan-chart

8

soccer-hub
sch
bsc
$0.0001-$28$27,229
soccer-hub-chart

9

bitspawn
spwn
ethereum
$0291.31%$199$19,417
bitspawn-chart

10

apemove
APE
bsc
$0-$1,165$73
apemove-chart

11

cyball
cbt
bsc
polygon
$0.0001-0.62%--
cyball-chart

12

overleague
OVL
other
----
-

13

moveapp
MOVE
other
$0.00142.99%$1,858-
moveapp-chart

14

gaming-stars
GAMES
bsc
$0.00348.69%$57,927-
gaming-stars-chart

15

palmare
PAL
bsc
----
-

16

ffa.games
ffa
bsc
$0.0022-$22-
ffa.games-chart

17

rabona
RBN
hive
$0.0003-$15-
rabona-chart

18

shibafriend
SHF
bsc
$0-$15,517-
-

19

billiard-crypto
bsc
$0.0025-$20-
billiard-crypto-chart

20

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.0016-$11-
cricket-star-manager-chart

21

betterfan
BFF
bsc
----
-

22

fidance
FDC
bsc
$03.15%$12,490-
fidance-chart

23

gems--esports-3.0-platform
GEMS
bsc
$0-0.57%$1-
gems--esports-3.0-platform-chart

24

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-$31-
rooster-battle-chart

25

cryptoships
cship
bsc
$0.0005-$1-
cryptoships-chart

26

rifi-united
ru
bsc
$0-$7-
rifi-united-chart

27

street-runner
srg
bsc
$0.00110.04%$12,865-
street-runner-chart

28

nft-champions
champ
polygon
$0.0028.52%$18,663-
nft-champions-chart

29

nft11
nft11
bsc
$0-$10,933-
nft11-chart

30

arenum
arn
polygon
$0.0009-36.1%$53,768-
arenum-chart

31

metachess
shah
bsc
$0-$5,679-
metachess-chart

32

basketballverse
bvr
ethereum
----
-

33

golfn
solana
----
-

34

xpla
ethereum
----
-

35

bodypump
ton
----
-

36

zoorbis
polygon
----
-

37

kix-football
polygon
----
-

38

horse-crypto
bsc
----
-

39

unicorn-galaxy
other
----
-

40

fanscore
bsc
----
-

41

rokarts
brc20
----
-

42

ai-chess
ethereum
----
-

43

bitpool
ethereum
bsc
----
-

44

soccern
ethereum
bsc
----
-

45

super-smash-cricket
other
----
-

46

mlf
MLF
flow
----
-

47

superwalk
klaytn
----
-

48

silks
ethereum
----
-

49

capital-meta-racing
polygon
----
-

50

bit-fry-games
immutable-x
----
-

Showing 1 - 50 out of 156

Show rows