Top Dự Án Sports NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Sports? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Sports, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Sports phổ biến trên blockchain như DeRace, Racing Social Club, Rake.com... .


Vốn hoá

$108,492,846

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,805,162

DeRace / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

46.45%

# Tổng Số Game

127


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

derace
derc
ethereum
$0.4210.79%$1,967,006$50,397,578
derace-chart

2

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.47-6.84%$210,580$44,021,329
racing-social-club-chart

3

rake.com
ethereum
bsc
brc20
$0.0001-4.36%$291,322$8,125,481
rake.com-chart

4

moverse
MOVE
polygon
$0.04-0.18%$49,239$4,137,449
moverse-chart

5

kleerun
klee
ethereum
$0-1.74%$18,373$1,306,565
kleerun-chart

6

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

7

bitspawn
spwn
ethereum
$0.00020.63%$474$146,408
bitspawn-chart

8

rage.fan
rage
ethereum
$0.00052.57%$17,038$69,637
rage.fan-chart

9

soccer-hub
sch
bsc
$0.0001-$28$27,229
soccer-hub-chart

10

apemove
APE
bsc
$0-$1,165$73
apemove-chart

11

billiard-crypto
bsc
$0.0025-$20-
billiard-crypto-chart

12

overleague
OVL
other
----
-

13

gaming-stars
GAMES
bsc
$0.0014-25.41%$9,143-
gaming-stars-chart

14

palmare
PAL
bsc
----
-

15

ffa.games
ffa
bsc
$0.0022-$22-
ffa.games-chart

16

rabona
RBN
hive
$0.0003-$15-
rabona-chart

17

shibafriend
SHF
bsc
$0-$15,517-
-

18

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.00260.89%$60-
cricket-star-manager-chart

19

gems--esports-3.0-platform
GEMS
bsc
$0-0.57%$1-
gems--esports-3.0-platform-chart

20

rifi-united
ru
bsc
$0.0002-$21-
rifi-united-chart

21

cryptoships
cship
bsc
$0.0005-$1-
cryptoships-chart

22

street-runner
srg
bsc
$0.0011-1.52%$20,957-
street-runner-chart

23

moveapp
MOVE
other
$0.00181.36%$7,772-
moveapp-chart

24

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-$31-
rooster-battle-chart

25

nft11
nft11
bsc
$0-$10,933-
nft11-chart

26

cyball
cbt
bsc
polygon
$0.0001-0.62%--
cyball-chart

27

nft-champions
champ
polygon
$0.0113.51%$125,996-
nft-champions-chart

28

arenum
arn
polygon
$0.0009-36.1%$53,768-
arenum-chart

29

basketballverse
bvr
ethereum
----
-

30

metachess
shah
bsc
$0-$5,679-
metachess-chart

31

arcplay
bsc
----
-

32

racer-loop
bsc
----
-

33

genesis-league-sports
hive
----
-

34

bitpool
ethereum
bsc
----
-

35

zed-run
polygon
ethereum
----
-

36

horse-crypto
bsc
----
-

37

xpla
ethereum
----
-

38

meta-manager
polygon
----
-

39

karate-combat
ethereum
bsc
----
-

40

torquemotorsport
other
----
-

41

5tars.io
skale
----
-

42

sx.bet
other
----
-

43

leap
ethereum
bsc
----
-

44

dinowars
bsc
----
-

45

maincard
polygon
myria
----
-

46

dancefight
other
----
-

47

scar-speed
other
----
-

48

gritti
bsc
----
-

49

evermoon
immutable-x
----
-

50

meowspeed
bsc
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 127

Show rows