Top Dự Án Sports NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Sports? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Sports, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Sports phổ biến trên blockchain như DeRace, Moverse, Racing Social Club... .


Vốn hoá

$21,543,202

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$350,990

DeRace / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

81.41%

# Tổng Số Game

102


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

derace
derc
ethereum
$0.16-1.22%$111,615$17,537,884
derace-chart

2

moverse
MOVE
polygon
$0.0316.76%$1,036$1,546,076
moverse-chart

3

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.0152.01%$1,670$1,141,702
racing-social-club-chart

4

kleerun
klee
ethereum
$07.27%$53,710$880,170
kleerun-chart

5

football-battle
FBL
bsc
$0.13-$1$261,097
football-battle-chart

6

rage.fan
rage
ethereum
$0.0006-0.16%$12,248$87,186
rage.fan-chart

7

bitspawn
spwn
ethereum
$00.32%$19$49,954
bitspawn-chart

8

soccer-hub
sch
bsc
$0.0001-$28$27,229
soccer-hub-chart

9

apemove
APE
bsc
$0.0061-0.13%$18$11,904
apemove-chart

10

cyball
cbt
bsc
polygon
$0.0001-0.62%--
cyball-chart

11

rooster-battle
rice
bsc
$0.0006-$31-
rooster-battle-chart

12

cryptoships
cship
bsc
$0.0005-$1-
cryptoships-chart

13

nft11
nft11
bsc
$0.0690.31%$3-
nft11-chart

14

basketballverse
bvr
ethereum
----
-

15

metachess
shah
bsc
$0-$5,679-
metachess-chart

16

arenum
arn
polygon
$0.0009-36.1%$53,768-
arenum-chart

17

nft-champions
champ
polygon
$0.0035-5.74%$17,681-
nft-champions-chart

18

street-runner
srg
bsc
$0.00271.24%$12,863-
street-runner-chart

19

overleague
OVL
other
----
-

20

rifi-united
ru
bsc
$0.0002-$21-
rifi-united-chart

21

gems--esports-3.0-platform
GEMS
bsc
$0-0.57%$1-
gems--esports-3.0-platform-chart

22

gaming-stars
GAMES
bsc
$0.21-1.41%$64,797-
gaming-stars-chart

23

palmare
PAL
bsc
----
-

24

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.0055-0.27%$226-
cricket-star-manager-chart

25

billiard-crypto
bsc
$0.0025-$20-
billiard-crypto-chart

26

ffa.games
ffa
bsc
$0.0022-$22-
ffa.games-chart

27

rabona
RBN
hive
$0.0003-$15-
rabona-chart

28

shibafriend
SHF
bsc
$0-$15,517-
-

29

aptosport
aptos
----
-

30

mlf
MLF
flow
----
-

31

real-fevr
FEVR
bsc
----
-

32

handy-pick-live
other
----
-

33

trial-xtreme
other
----
-

34

kompete
KOMPETE
ethereum
----
-

35

allskills
near
----
-

36

xborg
ethereum
----
-

37

kittykart
ethereum
----
-

38

gdrtoken
other
----
-

39

gladiators-honor
bsc
----
-

40

emoves
bsc
----
-

41

qorbi-world
bsc
----
-

42

sx.bet
other
----
-

43

genesis-league-sports
hive
----
-

44

karate-combat
ethereum
bsc
----
-

45

meta-manager
polygon
----
-

46

xpla
ethereum
----
-

47

horse-crypto
bsc
----
-

48

bitpool
ethereum
bsc
----
-

49

martian-premier-league
immutable-x
ethereum
----
-

50

zed-run
polygon
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 102

Show rows