Top Dự Án Arcade NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Arcade? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Arcade, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Arcade phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, Everlost, KomNPlay... .


Vốn hoá

$8,991,163

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$585,797

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

28.16%

# Tổng Số Game

87


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.014-0.35%$46,556$2,531,468
monkeyleague-chart

2

everlost
FRGST
bsc
$0-$3,495$1,883,752
everlost-chart

3

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

4

1up
1-UP
ethereum
$0.023-$2$1,408,419
1up-chart

5

bullieverse
bull
polygon
$0.0008-1.09%$69,709$475,425
bullieverse-chart

6

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00425.12%$95$318,266
hunnyplay-chart

7

alchemy-arena
gat
bsc
$0.33-$8$293,074
alchemy-arena-chart

8

micropets
pets
bsc
$0-$55$206,977
micropets-chart

9

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$0-$4$34,290
crusaders-of-crypto-chart

10

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

11

talecraft
craft
avalanche
$0.00291.1%$13,717$20,640
talecraft-chart

12

night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.006-$43$12,562
night-life-crypto-chart

13

pancake-games
GCAKE
ethereum
$01.5%$41,928-
pancake-games-chart

14

spring-game
SPR
bsc
$0.9-$70,410-
spring-game-chart

15

conegame
CONEGAME
bsc
$0---
-

16

crane-miners
CRANE
bsc
$0.0008-$4-
crane-miners-chart

17

bemil
bem
bsc
$0-$1,000-
bemil-chart

18

cryptohub
CHG
bsc
$0.0004---
-

19

bearex
polygon
----
-

20

joystick
joy
$0.012-0.25%$223-
joystick-chart

21

maticverse
mverse
bsc
$00.16%$2-
maticverse-chart

22

towersmash
orb
wax
$0.54-$8-
towersmash-chart

23

tapme
tap
bsc
$0.0004-$4-
tapme-chart

24

loserchick
egg
polygon
$0.013-0.57%$21-
loserchick-chart

25

metaracers
mrs
bsc
$0.00020.16%$1-
metaracers-chart

26

metafighter
mf
bsc
$0.0002-2.95%$18,591-
metafighter-chart

27

dot-arcade
adt
bsc
$0.0033-$8-
dot-arcade-chart

28

nest-arcade
nesta
solana
$0-23%$94-
nest-arcade-chart

29

arenum
arn
polygon
$0.0009-36.1%$53,768-
arenum-chart

30

victorygem
bsc
----
-

31

p.o.n.g.-heroes
bsc
----
-

32

cryptocaps
bsc
other
----
-

33

pixelbattle
polygon
----
-

34

puzzle-of-movie-nft
bsc
----
-

35

racerloop
other
----
-

36

radikal-riders
polygon
----
-

37

spells-of-genesis
klaytn
bsc
other
----
-

38

killer-karen
bsc
ethereum
----
-

39

medland-mayhem
MEDT
bsc
----
-

40

pocket-space
solana
----
-

41

cat-island
bsc
----
-

42

untitled-platformer
bsc
----
-

43

world-of-dypians
bsc
----
-

44

alpha-league-racing
solana
----
-

45

pongheroes
bsc
----
-

46

tamadoge
Tamadoge
ethereum
----
-

47

degenpirates
polygon
----
-

48

mini-arena
solana
----
-

49

zoppel-universe
bsc
----
-

50

crypto-surferz
cronos
----
-

Showing 1 - 50 out of 87

Show rows