Top Dự Án Arcade NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Arcade? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Arcade, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Arcade phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, Bullieverse, Everlost... .


Vốn hoá

$28,397,066

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$1,678,339

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

59.12%

# Tổng Số Game

105


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.039-16.99%$621,380$16,788,910
monkeyleague-chart

2

bullieverse
bull
polygon
$0.00576.79%$486,197$4,172,257
bullieverse-chart

3

everlost
FRGST
bsc
$0-$3,495$1,883,752
everlost-chart

4

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

5

1up
1-UP
ethereum
$0.023-$2$1,408,419
1up-chart

6

metafighter
mf
bsc
$0.0016-4.5%$43,062$1,272,194
metafighter-chart

7

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.0059-2.72%$670$451,226
hunnyplay-chart

8

alchemy-arena
gat
bsc
$0.33-$8$293,074
alchemy-arena-chart

9

micropets
pets
bsc
$0-$55$206,977
micropets-chart

10

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$00.86%$47$57,365
crusaders-of-crypto-chart

11

talecraft
craft
avalanche
$0.0062-3.21%$20,763$44,040
talecraft-chart

12

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

13

night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.006-$43$12,562
night-life-crypto-chart

14

bearex
polygon
----
-

15

bemil
bem
bsc
$0-$1,000-
bemil-chart

16

pancake-games
GCAKE
ethereum
$01.79%$110,091-
pancake-games-chart

17

spring-game
SPR
bsc
$0.9-$70,410-
spring-game-chart

18

conegame
CONEGAME
bsc
$0---
-

19

crane-miners
CRANE
bsc
$0.0008-$4-
crane-miners-chart

20

cryptohub
CHG
bsc
$0.0004---
-

21

joystick
joy
$0.012-0.25%$223-
joystick-chart

22

metaracers
mrs
bsc
$0.00020.16%$1-
metaracers-chart

23

maticverse
mverse
bsc
$00.16%$2-
maticverse-chart

24

tapme
tap
bsc
$0.0004-$4-
tapme-chart

25

nest-arcade
nesta
solana
$0.0001-5.44%$123-
nest-arcade-chart

26

arenum
arn
polygon
$0.0009-36.1%$53,768-
arenum-chart

27

towersmash
orb
wax
$0.54-$8-
towersmash-chart

28

loserchick
egg
polygon
$0.044-36.27%$924-
loserchick-chart

29

dot-arcade
adt
bsc
$0.0033-$8-
dot-arcade-chart

30

puzzle-of-movie-nft
bsc
----
-

31

rooster-fights-game
other
----
-

32

pixelbattle
polygon
----
-

33

cryptocaps
bsc
other
----
-

34

p.o.n.g.-heroes
bsc
----
-

35

world-of-dypians
bsc
----
-

36

racerloop
other
----
-

37

air-force-lunc
terra
----
-

38

pongheroes
bsc
----
-

39

coq-game
avalanche
----
-

40

tamadoge
Tamadoge
ethereum
----
-

41

degenpirates
polygon
----
-

42

mini-arena
solana
----
-

43

zoppel-universe
bsc
----
-

44

crypto-surferz
cronos
----
-

45

arcade-lotto
polygon
----
-

46

claw-machine
ethereum
----
-

47

pong-heroes
bsc
----
-

48

gmr
bsc
----
-

49

bit-heroes-runner
other
----
-

50

cyber-8-ball
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 105

Show rows