Top Dự Án Arcade NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Arcade? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Arcade, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Arcade phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, Everlost, KomNPlay... .


Vốn hoá

$15,535,379

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,724,664

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

53.61%

# Tổng Số Game

77


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monkeyleague
mbs
solana
$0.046-12.56%$252,394$8,327,771
monkeyleague-chart

2

everlost
FRGST
bsc
$0-$3,495$1,883,752
everlost-chart

3

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

4

1up
1-UP
ethereum
$0.023-$2$1,408,419
1up-chart

5

bullieverse
bull
polygon
$0.00189.49%$1,866,220$949,337
bullieverse-chart

6

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00590.85%$13$448,051
hunnyplay-chart

7

alchemy-arena
gat
bsc
$0.30.62%$35$265,964
alchemy-arena-chart

8

micropets
pets
bsc
$00.41%$818$259,593
micropets-chart

9

puli-runner
PULI
bsc
$0.00170.34%$93$116,080
puli-runner-chart

10

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$01.11%$9$43,590
crusaders-of-crypto-chart

11

talecraft
craft
avalanche
$0.006-1.67%$9,211$42,382
talecraft-chart

12

night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.006-$43$12,562
night-life-crypto-chart

13

pancake-games
GCAKE
ethereum
$00.48%$152,035-
pancake-games-chart

14

metaracers
mrs
bsc
$0.00031%$10,423-
metaracers-chart

15

bearex
polygon
----
-

16

joystick
joy
$0.012-0.25%$223-
joystick-chart

17

maticverse
mverse
bsc
$0-$17-
maticverse-chart

18

cryptohub
CHG
bsc
$0.0004---
-

19

crane-miners
CRANE
bsc
$0.0008-$4-
crane-miners-chart

20

conegame
CONEGAME
bsc
$0---
-

21

spring-game
SPR
bsc
$0.9-$70,410-
spring-game-chart

22

dot-arcade
adt
bsc
$0.0033-$8-
dot-arcade-chart

23

bemil
bem
bsc
$02.62%$1,726-
bemil-chart

24

tapme
tap
bsc
$0.0004-$4-
tapme-chart

25

ethlas
XGEM
polygon
ethereum
$0.00130.17%--
ethlas-chart

26

nest-arcade
nesta
solana
$01.4%$1-
nest-arcade-chart

27

arenum
arn
polygon
$0.00418.71%$74,293-
arenum-chart

28

metafighter
mf
bsc
$0.00020%$17,167-
metafighter-chart

29

loserchick
egg
polygon
$0.014-$1-
loserchick-chart

30

towersmash
orb
wax
$0.232.78%$7-
towersmash-chart

31

metaboards
bsc
----
-

32

pocket-space
solana
----
-

33

alpha-league-racing
solana
----
-

34

degenpirates
polygon
----
-

35

monsterland
bsc
----
-

36

smash-stars
immutable-x
----
-

37

merge-cats
ethereum
----
-

38

tamadoge
Tamadoge
ethereum
----
-

39

untitled-platformer
bsc
----
-

40

racerloop
other
----
-

41

pongheroes
bsc
----
-

42

medland-mayhem
MEDT
bsc
----
-

43

killer-karen
bsc
ethereum
----
-

44

spells-of-genesis
klaytn
bsc
other
----
-

45

radikal-riders
polygon
----
-

46

victorygem
bsc
----
-

47

puzzle-of-movie-nft
bsc
----
-

48

pixelbattle
polygon
----
-

49

cryptocaps
bsc
other
----
-

50

p.o.n.g.-heroes
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 77

Show rows