Top Dự Án Arcade NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Arcade? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Arcade, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Arcade phổ biến trên blockchain như MonkeyLeague, Bullieverse, MicroPets... .


Vốn hoá

$21,528,137

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$898,476

MonkeyLeague / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

38.21%

# Tổng Số Game

109


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

monkeyleague
mbs
solana
base
$0.01311.88%$82,027$8,225,340
monkeyleague-chart

2

bullieverse
bull
polygon
$0.0051-3.44%$160,704$3,776,796
bullieverse-chart

3

micropets
pets
bsc
$0-0.85%$4$2,603,317
micropets-chart

4

everlost
FRGST
bsc
$0-$3,495$1,883,752
everlost-chart

5

kommunitas
KOM
polygon
$0.00135.78%$266,012$1,777,878
kommunitas-chart

6

1up
1-UP
ethereum
$0.023-$2$1,408,419
1up-chart

7

metafighter
mf
bsc
$0.0009-2.38%$149,694$769,592
metafighter-chart

8

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00840.15%$390$640,149
hunnyplay-chart

9

alchemy-arena
gat
bsc
$0.33-$8$293,074
alchemy-arena-chart

10

crusaders-of-crypto
crusader
bsc
$0-$4$83,014
crusaders-of-crypto-chart

11

puli-runner
PULI
bsc
$0.0005-0.06%$39$28,412
puli-runner-chart

12

talecraft
craft
avalanche
$0.0036-4.13%$156$25,832
talecraft-chart

13

night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.006-$43$12,562
night-life-crypto-chart

14

metaracers
mrs
bsc
$0.00020.16%$1-
metaracers-chart

15

maticverse
mverse
bsc
$00.16%$2-
maticverse-chart

16

dot-arcade
adt
bsc
$0.0033-$8-
dot-arcade-chart

17

loserchick
egg
polygon
$0.035-2.31%$46-
loserchick-chart

18

towersmash
orb
wax
$0.54-$8-
towersmash-chart

19

arenum
arn
polygon
$0.0009-36.1%$53,768-
arenum-chart

20

nest-arcade
nesta
solana
$04.44%$54-
nest-arcade-chart

21

tapme
tap
bsc
$0.0004-$4-
tapme-chart

22

joystick
joy
$0.012-0.25%$223-
joystick-chart

23

bearex
polygon
----
-

24

cryptohub
CHG
bsc
$0.0004---
-

25

crane-miners
CRANE
bsc
$0.0008-$4-
crane-miners-chart

26

conegame
CONEGAME
bsc
$0---
-

27

spring-game
SPR
bsc
$0.9-$70,410-
spring-game-chart

28

pancake-games
GCAKE
ethereum
$02.88%$110,370-
pancake-games-chart

29

bemil
bem
bsc
$0-$1,000-
bemil-chart

30

cryptocaps
bsc
other
----
-

31

apedoge
APED
bsc
----
-

32

p.o.n.g.-heroes
bsc
----
-

33

world-of-dypians
bsc
----
-

34

racerloop
other
----
-

35

pongheroes
bsc
----
-

36

tamadoge
Tamadoge
ethereum
----
-

37

degenpirates
polygon
----
-

38

mini-arena
solana
----
-

39

zoppel-universe
bsc
----
-

40

crypto-surferz
cronos
----
-

41

arcade-lotto
polygon
----
-

42

claw-machine
ethereum
----
-

43

pong-heroes
bsc
----
-

44

mining-maze
ethereum
----
-

45

galaxia-explorer
ethereum
polygon
arbitrum-one
other
----
-

46

bit-fry-games
immutable-x
----
-

47

robots-farm
ethereum
bsc
polygon
----
-

48

meowspeed
bsc
solana
----
-

49

coq-game
avalanche
----
-

50

mystic-souls
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 109

Show rows