Top Dự Án Breeding NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Breeding? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Breeding, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Breeding phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, Rebel Bots - Xoil Wars, My DeFi Pet... .


Vốn hoá

$985,116,549

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$38,693,238

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

96.84%

# Tổng Số Game

69


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
$8.24-2.47%$37,577,631$953,955,495
axie-infinity-chart

2

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.13-0.37%$31,242$24,456,292
rebel-bots--xoil-wars-chart

3

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.069-3.49%$530,653$3,405,796
my-defi-pet-chart

4

dragonary
cyt
bsc
$0.00451.12%$3,232$954,890
dragonary-chart

5

wanaka-farm
wana
bsc
$0.01-0.44%$115$938,474
wanaka-farm-chart

6

alpaca-city
alpa
ethereum
$0.0372.13%$23,493$403,188
alpaca-city-chart

7

ninneko
nino
bsc
$0.00320.55%$901$347,351
ninneko-chart

8

playermon
PYM
polygon
$0.00160.98%$63,272$326,001
playermon-chart

9

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.14--$153,364
cropbytes-chart

10

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0031-0.27%$5$129,986
ghospers-game-chart

11

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$17$37,147
binapet-chart

12

widiland
widi
bsc
$0.0003-$22$5,998
widiland-chart

13

darleygo
dge
solana
$0.0002--$2,566
darleygo-chart

14

kryptomon
kmon
bsc
$0.0089-9.66%$86,693-
kryptomon-chart

15

cashcow-protocol
milk
bsc
$0-$46-
cashcow-protocol-chart

16

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

17

12-legions
ctl
bsc
$0.0003-0.55%$1-
12-legions-chart

18

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

19

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

20

mouse-haunt
mht
bsc
$0.0156.38%$17,522-
mouse-haunt-chart

21

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

22

era7-game-of-truth
era
bsc
$0.028-2.15%$7,329-
era7-game-of-truth-chart

23

green-beli
grbe
bsc
$0.0019-2.44%$13,201-
green-beli-chart

24

xdrake
xdr
bsc
$0---
-

25

1doge
1doge
bsc
$0.0001---
1doge-chart

26

devikins
dvk
tron
$0.00084.96%$6,124-
devikins-chart

27

blockchain-cuties-universe
cute
ethereum
$0.02---
blockchain-cuties-universe-chart

28

shibagalaxy
shibgx
bsc
$0---
shibagalaxy-chart

29

dnaxcat
dxct
bsc
$0.0892%$24,554-
dnaxcat-chart

30

meli
meli
bsc
$0.002-35.52%$206,995-
meli-chart

31

starmon-metaverse
smon
bsc
$0.015-0.51%$40-
starmon-metaverse-chart

32

dinoland
dnl
bsc
$0.00010.41%$45-
dinoland-chart

33

dragon-mainland
dms
bsc
$0.00017.62%$36,759-
dragon-mainland-chart

34

oly-sport
oly
bsc
$0.0028-$20-
oly-sport-chart

35

continuum-world
um
ethereum
$0.0041-4.34%$4,483-
continuum-world-chart

36

waves-ducks
egg
avalanche
$0.045-1.94%$7,282-
waves-ducks-chart

37

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

38

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$91-
starchi-chart

39

dogeon
don
avalanche
$0.0002-1.69%$30-
dogeon-chart

40

eternal-dragons
EDQ
solana
----
-

41

monsterbuds
ethereum
----
-

42

game-of-dragons
bsc
ethereum
----
-

43

solcraft
solana
----
-

44

blockchain-cuties
eos
polygon
ethereum
other
----
-

45

speed-star
harmony
----
-

46

canaboyz
CNB
bsc
----
-

47

worker-town
WIN
bsc
----
-

48

wonderman-nation
WNDR
phantasma
----
-

49

cukies-world
tron
----
-

50

nextmoon
solana
----
-

Showing 1 - 50 out of 69

Show rows