Top Dự Án Breeding NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Breeding? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Breeding, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Breeding phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, Rebel Bots - Xoil Wars, My DeFi Pet... .


Vốn hoá

$886,026,089

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$49,593,392

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

98.96%

# Tổng Số Game

81


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$5.92.49%$48,943,891$876,826,043
axie-infinity-chart

2

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.012-3.77%$20,256$3,462,549
rebel-bots--xoil-wars-chart

3

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.0485.73%$145,256$2,393,125
my-defi-pet-chart

4

kryptomon
kmon
bsc
$0.00158.77%$278,420$1,325,649
kryptomon-chart

5

wanaka-farm
wana
bsc
$0.0045-1.16%$84$796,504
wanaka-farm-chart

6

playermon
PYM
polygon
$0.000813.24%$30,293$380,334
playermon-chart

7

dragonary
cyt
bsc
$0.00142.88%$381$303,802
dragonary-chart

8

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

9

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

10

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

11

alpaca-city
alpa
ethereum
$0.00840.94%$22,807$92,463
alpaca-city-chart

12

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

13

widiland
widi
bsc
$0.0003-$22$5,998
widiland-chart

14

darleygo
dge
solana
$0--$406
darleygo-chart

15

1doge
1doge
bsc
$0.0001-$102-
1doge-chart

16

green-beli
grbe
bsc
$0.00090.02%$13,984-
green-beli-chart

17

devikins
dvk
tron
$0.0003-2.21%$2,170-
devikins-chart

18

era7-game-of-truth
era
bsc
$0.00030.15%$5-
era7-game-of-truth-chart

19

cashcow-protocol
milk
bsc
$0-$46-
cashcow-protocol-chart

20

mouse-haunt
mht
bsc
$0.011-$17,327-
mouse-haunt-chart

21

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

22

12-legions
ctl
bsc
$0.0003-$30-
12-legions-chart

23

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

24

blockchain-cuties-universe
cute
ethereum
polygon
tron
eos
heco
$0.02---
blockchain-cuties-universe-chart

25

xdrake
xdr
bsc
$0---
-

26

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

27

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

28

shibagalaxy
shibgx
bsc
$0---
shibagalaxy-chart

29

dnaxcat
dxct
bsc
$0.021-0.96%$22,202-
dnaxcat-chart

30

meli
meli
bsc
$0.000122.56%$22,830-
meli-chart

31

starmon-metaverse
smon
bsc
$0.0059-$10-
starmon-metaverse-chart

32

dinoland
dnl
bsc
$0.0001-2.01%$5,265-
dinoland-chart

33

dragon-mainland
dms
bsc
$0-1.72%$14,906-
dragon-mainland-chart

34

oly-sport
oly
bsc
$0.0028-$20-
oly-sport-chart

35

continuum-world
um
ethereum
$0.00020.42%$248-
continuum-world-chart

36

gooeys
GOO
polygon
$0-$3-
gooeys-chart

37

dogeon
don
avalanche
$0.0001-$3-
dogeon-chart

38

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$8-
starchi-chart

39

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

40

waves-ducks
egg
avalanche
$0.00681.66%$1,037-
waves-ducks-chart

41

speed-star
harmony
----
-

42

the-animal-age
bsc
ethereum
----
-

43

canaboyz
CNB
bsc
----
-

44

worker-town
WIN
bsc
----
-

45

wonderman-nation
WNDR
phantasma
----
-

46

mecha-world
wax
----
-

47

nextmoon
solana
----
-

48

dexidragons
polygon
----
-

49

pixel-island
opbnb
----
-

50

bcn-garden
tron
----
-

Showing 1 - 50 out of 81

Show rows