Top Dự Án Breeding NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Breeding? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Breeding, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Breeding phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, Rebel Bots - Xoil Wars, Kryptomon... .


Vốn hoá

$677,433,660

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$21,123,169

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

96.77%

# Tổng Số Game

73


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$53%$20,488,090$655,551,173
axie-infinity-chart

2

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.054-0.7%$62,515$12,701,548
rebel-bots--xoil-wars-chart

3

kryptomon
kmon
bsc
$0.00663.7%$52,210$5,881,412
kryptomon-chart

4

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.0297.83%$330,804$1,372,929
my-defi-pet-chart

5

wanaka-farm
wana
bsc
$0.0046-$195$626,527
wanaka-farm-chart

6

dragonary
cyt
bsc
$0.00183.29%$872$403,108
dragonary-chart

7

playermon
PYM
polygon
$0.0009-0.05%$12,624$278,166
playermon-chart

8

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

9

alpaca-city
alpa
ethereum
$0.0164.29%$17,700$173,404
alpaca-city-chart

10

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

11

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

12

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

13

widiland
widi
bsc
$0.0003-$22$5,998
widiland-chart

14

darleygo
dge
solana
$0--$179
darleygo-chart

15

cashcow-protocol
milk
bsc
$0-$46-
cashcow-protocol-chart

16

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

17

12-legions
ctl
bsc
$0.0001-$2-
12-legions-chart

18

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

19

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

20

mouse-haunt
mht
bsc
$0.011-$17,327-
mouse-haunt-chart

21

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

22

era7-game-of-truth
era
bsc
$0.0033-$11-
era7-game-of-truth-chart

23

green-beli
grbe
bsc
$0.0005-5.31%$13,399-
green-beli-chart

24

xdrake
xdr
bsc
$0---
-

25

1doge
1doge
bsc
$0.0001-$102-
1doge-chart

26

devikins
dvk
tron
$0.0003-0.34%$27,365-
devikins-chart

27

blockchain-cuties-universe
cute
ethereum
polygon
tron
eos
heco
$0.02---
blockchain-cuties-universe-chart

28

shibagalaxy
shibgx
bsc
$0---
shibagalaxy-chart

29

dnaxcat
dxct
bsc
$0.0310.57%$18,453-
dnaxcat-chart

30

meli
meli
bsc
$0.0008-0.94%$10,382-
meli-chart

31

starmon-metaverse
smon
bsc
$0.0069-$10-
starmon-metaverse-chart

32

dinoland
dnl
bsc
$0.0001-2.01%$5,265-
dinoland-chart

33

dragon-mainland
dms
bsc
$01.92%$12,511-
dragon-mainland-chart

34

oly-sport
oly
bsc
$0.0028-$20-
oly-sport-chart

35

continuum-world
um
ethereum
$0.0007-$116-
continuum-world-chart

36

waves-ducks
egg
avalanche
$0.0132.64%$1,284-
waves-ducks-chart

37

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

38

dogeon
don
avalanche
$0-$50-
dogeon-chart

39

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$8-
starchi-chart

40

nextmoon
solana
----
-

41

solcraft
solana
----
-

42

blockchain-cuties
eos
polygon
ethereum
other
tron
heco
----
-

43

speed-star
harmony
----
-

44

canaboyz
CNB
bsc
----
-

45

worker-town
WIN
bsc
----
-

46

wonderman-nation
WNDR
phantasma
----
-

47

cukies-world
tron
----
-

48

ocean-mollu
OMO
bsc
----
-

49

crypto-kitties
WCK
ethereum
flow
----
-

50

sacred-tails
ST
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 73

Show rows