Top Dự Án Breeding NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Breeding? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Breeding, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Breeding phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, Kryptomon, Rebel Bots - Xoil Wars... .


Vốn hoá

$1,479,650,451

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$177,970,803

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

98.85%

# Tổng Số Game

75


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$10.59-1.34%$176,938,073$1,462,672,877
axie-infinity-chart

2

kryptomon
kmon
bsc
$0.0087-18.57%$335,439$6,487,385
kryptomon-chart

3

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.02-2.04%$82,036$5,670,706
rebel-bots--xoil-wars-chart

4

my-defi-pet
dpet
bsc
$0.0480.58%$332,296$2,420,366
my-defi-pet-chart

5

wanaka-farm
wana
bsc
$0.00551.29%$3,034$848,913
wanaka-farm-chart

6

playermon
PYM
polygon
$0.0015-0.65%$25,245$660,731
playermon-chart

7

dragonary
cyt
bsc
$0.0011-0.17%$863$244,604
dragonary-chart

8

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

9

alpaca-city
alpa
ethereum
$0.0186.06%$41,594$199,249
alpaca-city-chart

10

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

11

cropbytes
cbx
ethereum
tron
$0.088--$95,637
cropbytes-chart

12

binapet
bpet
bsc
$0.0011-$6$35,557
binapet-chart

13

widiland
widi
bsc
$0.0003-$22$5,998
widiland-chart

14

darleygo
dge
solana
$0--$406
darleygo-chart

15

fishing-town
fhtn
bsc
$0.0037-$18,040-
fishing-town-chart

16

12-legions
ctl
bsc
$0.0001-$2-
12-legions-chart

17

fairy-forest
ffn
bsc
$0-$16-
-

18

xdrake
xdr
bsc
$0---
-

19

cashcow-protocol
milk
bsc
$0-$46-
cashcow-protocol-chart

20

topflower
tpf
bsc
$0.0021-$158-
topflower-chart

21

mouse-haunt
mht
bsc
$0.011-$17,327-
mouse-haunt-chart

22

era7-game-of-truth
era
bsc
$0.0005-$1-
era7-game-of-truth-chart

23

green-beli
grbe
bsc
$0.0010%$21,408-
green-beli-chart

24

vmates
mate
bsc
$0.015-$511-
vmates-chart

25

1doge
1doge
bsc
$0.0001-$102-
1doge-chart

26

devikins
dvk
tron
$0.0004-1.39%$30,285-
devikins-chart

27

blockchain-cuties-universe
cute
ethereum
polygon
tron
eos
heco
$0.02---
blockchain-cuties-universe-chart

28

shibagalaxy
shibgx
bsc
$0---
shibagalaxy-chart

29

meli
meli
bsc
$0.00012.91%$19,703-
meli-chart

30

starmon-metaverse
smon
bsc
$0.0060.41%$32-
starmon-metaverse-chart

31

dinoland
dnl
bsc
$0.0001-2.01%$5,265-
dinoland-chart

32

dragon-mainland
dms
bsc
$02.31%$26,985-
dragon-mainland-chart

33

dnaxcat
dxct
bsc
$0.0250.28%$33,819-
dnaxcat-chart

34

oly-sport
oly
bsc
$0.0028-$20-
oly-sport-chart

35

continuum-world
um
ethereum
$0.00073.35%$1,368-
continuum-world-chart

36

dogeon
don
avalanche
$0.0002-0.38%$12-
dogeon-chart

37

starchi
elixir
polygon
$0.0011-$8-
starchi-chart

38

sunflower-farmer
sff
polygon
$0.0070%$32,715-
-

39

waves-ducks
egg
avalanche
$0.017-3.97%$4,032-
waves-ducks-chart

40

blockchain-cuties
eos
polygon
ethereum
other
tron
heco
----
-

41

fables-of-fyra
polygon
vechain
vulcan-forged
----
-

42

solcraft
solana
----
-

43

pixel-island
opbnb
----
-

44

elementies
solana
----
-

45

the-animal-age
bsc
ethereum
----
-

46

game-of-dragons
bsc
ethereum
----
-

47

devomon
EVO
ethereum
bsc
----
-

48

speed-star
harmony
----
-

49

canaboyz
CNB
bsc
----
-

50

worker-town
WIN
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 75

Show rows