Top Dự Án Idle Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Idle Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Idle Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Idle Game phổ biến trên blockchain như Etermon, Ninneko, Crabada... .


Vốn hoá

$1,164,975

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$528,135

Etermon / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

54.11%

# Tổng Số Game

56


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

2

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

3

crabada
cra
avalanche
$0.00040.43%$206$149,066
crabada-chart

4

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

5

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$1$75,125
herofi-chart

6

luna-rush
lus
bsc
$0.00095.51%$9,616$21,639
luna-rush-chart

7

block-creatures
moolah
bsc
$0.024-$4-
block-creatures-chart

8

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

9

tribalpunk-cryptoverse
ANTA
bsc
$0.0008-$8-
tribalpunk-cryptoverse-chart

10

tiny-world
tinc
bsc
$0.0255.03%$164,876-
tiny-world-chart

11

aethr-world
ATH
bsc
$0.0018-$2,189-
aethr-world-chart

12

cryptosnake
snk
bsc
$0.0002-$47-
cryptosnake-chart

13

metaspets
msp
bsc
$0.0003-$6-
metaspets-chart

14

battlefly
MAGIC
ethereum
arbitrum-one
$0.00270.71%$11-
battlefly-chart

15

dark-land-survival
big
bsc
$0.0002-$10-
dark-land-survival-chart

16

knight-war
kws
bsc
$0.0001-3.93%$10,058-
knight-war-chart

17

arker
arker
bsc
$0.00065.98%$236,758-
arker-chart

18

elemon
elmon
bsc
$0.0006-$193-
elemon-chart

19

cryptomines
eternal
bsc
$0.25-5.27%$9,965-
cryptomines-chart

20

monster-of-god
monx
bsc
$0.0001-$1-
monster-of-god-chart

21

loserchick
egg
polygon
$0.013-0.57%$21-
loserchick-chart

22

binamars
bmars
bsc
$0.0037---
binamars-chart

23

mekaminers
meka
bsc
$0.0001-$13,272-
-

24

pizza-game
pizza
avalanche
$03.98%$16-
pizza-game-chart

25

nft-rockpaperscissors-game
avalanche
----
-

26

the-noxal
solana
----
-

27

lamdamoon
aptos
polkadot
----
-

28

weracle--ef-defense
polygon
----
-

29

crosslink
solana
ethereum
bsc
----
-

30

pocket-space
solana
----
-

31

crypto-econia
ethereum
----
-

32

celloutra-ecosystem
polygon
----
-

33

space-six
SCX
bsc
----
-

34

satoshi-mystery
ethereum
----
-

35

algoseas
algorand
----
-

36

thurstober-digital-studios
algorand
----
-

37

meditown
bsc
----
-

38

idlemine
bsc
----
-

39

fusionist
bsc
----
-

40

the-remnants
CMP
solana
----
-

41

summoners-arena
SAE
bsc
----
-

42

taroverse
TARO
bsc
----
-

43

knight-of-emperor
KOEc
bsc
----
-

44

crypto-ball-z
wemix
----
-

45

chromatic-souls--afk-raid
terra
----
-

46

nfheroes
ethereum
----
-

47

tatsumeeko
ethereum
solana
----
-

48

idle-stoneage
SAX
bsc
----
-

49

merge-cats
ethereum
----
-

50

music-mogul
wax
----
-

Showing 1 - 50 out of 56

Show rows