Top Dự Án Idle Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Idle Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Idle Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Idle Game phổ biến trên blockchain như Etermon, Crabada, Ninneko... .


Vốn hoá

$1,508,007

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$336,360

Etermon / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

41.8%

# Tổng Số Game

74


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

2

crabada
cra
avalanche
$0.00130.28%$1,054$464,007
crabada-chart

3

ninneko
nino
bsc
$0.002-$230$211,860
ninneko-chart

4

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

5

herofi
heroegg
bsc
$0.0002-$1$75,125
herofi-chart

6

luna-rush
lus
bsc
$0.0022-9.01%$32,956$49,730
luna-rush-chart

7

block-creatures
moolah
bsc
$0.024-$4-
block-creatures-chart

8

battlefly
MAGIC
ethereum
arbitrum-one
$0.00373.02%$28-
battlefly-chart

9

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

10

tribalpunk-cryptoverse
ANTA
bsc
$0.0008-$8-
tribalpunk-cryptoverse-chart

11

baby-luffy
BLF
bsc
$0.0014-1.2%$3-
baby-luffy-chart

12

tiny-world
tinc
bsc
$0.0046-$18,140-
tiny-world-chart

13

aethr-world
ATH
bsc
$0.0018-$2,189-
aethr-world-chart

14

cryptosnake
snk
bsc
$0.0002-$47-
cryptosnake-chart

15

metaspets
msp
bsc
$0.0003-$6-
metaspets-chart

16

dark-land-survival
big
bsc
$0.0002-$10-
dark-land-survival-chart

17

knight-war
kws
bsc
$0.00021.4%$19,399-
knight-war-chart

18

cryptomines
eternal
bsc
$0.212.81%$21,588-
cryptomines-chart

19

monster-of-god
monx
bsc
$0.0001-$1-
monster-of-god-chart

20

elemon
elmon
bsc
$0.0006-$193-
elemon-chart

21

loserchick
egg
polygon
$0.036-41.49%$1,097-
loserchick-chart

22

binamars
bmars
bsc
$0.0037---
binamars-chart

23

mekaminers
meka
bsc
$0.0001-$13,272-
-

24

pizza-game
pizza
avalanche
$0---
pizza-game-chart

25

arker
arker
bsc
$0.001-3.22%$145,487-
arker-chart

26

mon-studios
other
----
-

27

satoshi-mystery
ethereum
----
-

28

celloutra-ecosystem
polygon
----
-

29

fusionist
bsc
----
-

30

idlemine
bsc
----
-

31

weracle--ef-defense
polygon
----
-

32

loaded-lions-mane-city
cronos
----
-

33

meditown
bsc
----
-

34

the-walking-dead-allstars
other
----
-

35

calamity
other
----
-

36

chikn
avalanche
----
-

37

cyberz
solana
----
-

38

weracle
ethereum
polygon
----
-

39

pearl-diver
bsc
----
-

40

foxies
other
----
-

41

the-rabbit-project
other
----
-

42

cookies-clicker
solana
----
-

43

tribe-commander-game
other
----
-

44

degen-fighting-championship
ethereum
----
-

45

medieval-hunt
bsc
----
-

46

dragonslayer
solana
----
-

47

high-tide
solana
----
-

48

super-sushi-samurai
blast
----
-

49

mine-arena
MARE
bsc
----
-

50

summoners-arena
SAE
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 74

Show rows