Top Dự Án Idle Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Idle Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Idle Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Idle Game phổ biến trên blockchain như Crabada, Etermon, Ninneko... .


Vốn hoá

$2,216,344

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$794,529

Crabada / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

46.42%

# Tổng Số Game

53


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

crabada
cra
avalanche
$0.0039-3.69%$15,139$1,028,859
crabada-chart

2

etermon
etm
ethereum
$0.016-$80,646$630,334
etermon-chart

3

ninneko
nino
bsc
$0.0032-0.04%$909$347,511
ninneko-chart

4

herofi
heroegg
bsc
$0.00020.09%$1$79,931
herofi-chart

5

idle-mystic
mst
polygon
$0.0004-$1$76,951
idle-mystic-chart

6

luna-rush
lus
bsc
$0.00230.52%$73,460$52,758
luna-rush-chart

7

block-creatures
moolah
bsc
$0.027-$1-
block-creatures-chart

8

idle-treasure-party
DTEVIL
bsc
----
idle-treasure-party-chart

9

tribalpunk-cryptoverse
ANTA
bsc
$0.0012---
tribalpunk-cryptoverse-chart

10

tiny-world
tinc
bsc
$0.03-0.16%$100,873-
tiny-world-chart

11

aethr-world
ATH
bsc
$0.0006-0.18%$151-
aethr-world-chart

12

cryptosnake
snk
bsc
$0.0003-0.88%$34-
cryptosnake-chart

13

metaspets
msp
bsc
$0.0004-1.98%$55-
metaspets-chart

14

dark-land-survival
big
bsc
$0.0006-$79-
dark-land-survival-chart

15

knight-war
kws
bsc
$0.00046.75%$171,449-
knight-war-chart

16

arker
arker
bsc
$0.00112.81%$154,655-
arker-chart

17

cryptomines
eternal
bsc
$0.17-1.8%$170,610-
cryptomines-chart

18

elemon
elmon
bsc
$0.00160.29%$12,862-
elemon-chart

19

monster-of-god
monx
bsc
$0.0001-0.48%--
monster-of-god-chart

20

loserchick
egg
polygon
$0.018-0.37%$7-
loserchick-chart

21

mekaminers
meka
bsc
$0.0001-$13,272-
-

22

pizza-game
pizza
avalanche
$0.0001-1.42%$325-
pizza-game-chart

23

binamars
bmars
bsc
$0.0037---
binamars-chart

24

space-six
SCX
bsc
----
-

25

merge-cats
ethereum
----
-

26

the-noxal
solana
----
-

27

lamdamoon
aptos
polkadot
----
-

28

satoshi-mystery
ethereum
----
-

29

crosslink
solana
ethereum
bsc
----
-

30

pocket-space
solana
----
-

31

crypto-econia
ethereum
----
-

32

nft-rockpaperscissors-game
avalanche
----
-

33

algoseas
algorand
----
-

34

thurstober-digital-studios
algorand
----
-

35

taroverse
TARO
bsc
----
-

36

meditown
bsc
----
-

37

idlemine
bsc
----
-

38

fusionist
bsc
----
-

39

cyberstella
avalanche
----
-

40

kami-kaido
KAMI
bsc
----
-

41

chat-and-earn
bsc
----
-

42

mine-arena
MARE
bsc
----
-

43

idleluca
ILT
other
----
-

44

midgard-saga
bsc
----
-

45

music-mogul
wax
----
-

46

the-remnants
CMP
solana
----
-

47

idle-stoneage
SAX
bsc
----
-

48

summoners-arena
SAE
bsc
----
-

49

tatsumeeko
ethereum
solana
----
-

50

nfheroes
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 53

Show rows