Top Dự Án Minigame NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Minigame? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Minigame, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Minigame phổ biến trên blockchain như Realm, Dope Wars, Hunny Finance... .


Vốn hoá

$5,131,887

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$236,404

Realm / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

65.69%

# Tổng Số Game

64


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

realm
realm
ethereum
$0.0066-1.54%$78,643$3,370,971
realm-chart

2

dope-wars
paper
ethereum
$0.00125.52%$1,588$1,139,755
dope-wars-chart

3

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00590.76%$13$447,896
hunnyplay-chart

4

adamant-mine
admc
bsc
$0-$171$88,157
adamant-mine-chart

5

moonienft
mny
ethereum
$0-0.02%$6,658$85,108
moonienft-chart

6

11minutes
elvn
bsc
----
-

7

bearex
polygon
----
-

8

betfury
bfg
bsc
$0.0162.94%$115,044-
betfury-chart

9

victory-gem
VTG
bsc
$0.0005-8.36%$5,709-
victory-gem-chart

10

hoppers-game
FLY
avalanche
$0.0005---
hoppers-game-chart

11

diviner-protocol
dpt
bsc
$0.00014.22%$10,786-
diviner-protocol-chart

12

mocossi-planet
cardano
$0.0062-10.69%$17,408-
mocossi-planet-chart

13

nest-arcade
nesta
solana
$01.43%$1-
nest-arcade-chart

14

wizard
wizard
bsc
$0.0075-$38-
wizard-chart

15

infinity-arena
inaz
bsc
$0.00040.59%$17-
infinity-arena-chart

16

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

17

himo-world
himo
bsc
$0.0015-0.09%$18-
himo-world-chart

18

aptos-flip
aptos
----
-

19

landrocker
LRT
bsc
polygon
----
-

20

nft-rockpaperscissors-game
avalanche
----
-

21

puzziland-biconomic
bsc
----
-

22

cryptoskyland
----
-

23

royale-chess
polygon
----
-

24

soulofox
solana
----
-

25

lulu-market
bsc
tron
----
-

26

victorygem
bsc
----
-

27

tnt
polygon
----
-

28

meditown
bsc
----
-

29

neopets-metaverse
polygon
----
-

30

idlemine
bsc
----
-

31

taitiko
bsc
----
-

32

torquemotorsport
other
----
-

33

halls-of-olympia
ethereum
----
-

34

bebo-lab
other
----
-

35

petobots
polygon
----
-

36

faraway-land
solana
----
-

37

army-of-fortune
ethereum
----
-

38

other
----
-

39

cryptovoxels
ethereum
----
-

40

chaincade
Chaincade
bsc
----
-

41

evaverse
ethereum
----
-

42

treeverse
ethereum
----
-

43

nifty-island
ethereum
----
-

44

world-of-cryptoids
CAC
bsc
----
-

45

dogami
other
----
-

46

eggsplorer
$VIVE
polygon
----
-

47

polkapets
PETS
ethereum
moonriver
----
-

48

medano-sand-city
MDO
bsc
solana
----
-

49

playzap
PLAYZAP
ethereum
enjin
----
-

50

cens-world
CENS
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 64

Show rows