Top Dự Án Minigame NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Minigame? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Minigame, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Minigame phổ biến trên blockchain như Realm, Dope Wars, MoonieNFT... .


Vốn hoá

$6,507,591

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$583,384

Realm / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

72.56%

# Tổng Số Game

52


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

realm
realm
ethereum
$0.012-3.9%$124,294$4,721,638
realm-chart

2

dope-wars
paper
ethereum
$0.0016-4.73%$2,871$1,531,775
dope-wars-chart

3

moonienft
mny
ethereum
$0-7%$82,168$166,021
moonienft-chart

4

adamant-mine
admc
bsc
$0-$171$88,157
adamant-mine-chart

5

himo-world
himo
bsc
$0.00210.03%$89-
himo-world-chart

6

mocossi-planet
cardano
$0.02-3.19%$16,227-
mocossi-planet-chart

7

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0009-0.57%$29-
infinity-arena-chart

8

hoppers-game
FLY
avalanche
$0.0018-3.28%$86-
hoppers-game-chart

9

victory-gem
VTG
bsc
$0.00130.04%$13,302-
victory-gem-chart

10

bearex
polygon
----
-

11

betfury
bfg
bsc
$0.014-4.35%$343,120-
betfury-chart

12

nest-arcade
nesta
solana
$0.00021.46%$328-
nest-arcade-chart

13

wizard
wizard
bsc
$0.0099-10.22%$389-
wizard-chart

14

11minutes
elvn
bsc
----
-

15

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

16

evaverse
ethereum
----
-

17

castle-of-blackwater
COBE
ethereum
polygon
----
-

18

rada-quest-tcg
wax
----
-

19

n3rdgames
NERD
bsc
----
-

20

metacity-game
CITY
other
----
-

21

internet-game
ethereum
----
-

22

quiz3
polygon
----
-

23

aptos-flip
aptos
----
-

24

cryptoskyland
----
-

25

siu2022
SIU
bsc
----
-

26

puzziland-biconomic
bsc
----
-

27

nft-rockpaperscissors-game
avalanche
----
-

28

landrocker
LRT
bsc
polygon
----
-

29

cryptovoxels
ethereum
----
-

30

soulofox
solana
----
-

31

lulu-market
bsc
tron
----
-

32

victorygem
bsc
----
-

33

tnt
polygon
----
-

34

meditown
bsc
----
-

35

flappy-pigeon
$VIVE
polygon
----
-

36

dogami
other
----
-

37

eggsplorer
$VIVE
polygon
----
-

38

polkapets
PETS
ethereum
moonriver
----
-

39

medano-sand-city
MDO
bsc
solana
----
-

40

playzap
PLAYZAP
ethereum
enjin
----
-

41

cens-world
CENS
bsc
----
-

42

nfheroes
ethereum
----
-

43

world-of-cryptoids
CAC
bsc
----
-

44

harbor
cronos
----
-

45

chaincade
Chaincade
bsc
----
-

46

run-axie-run
----
-

47

axiepop
ethereum
----
-

48

nifty-island
ethereum
----
-

49

adanimals
ANIMAL
bsc
----
-

50

brawl-tales
CTL
other
----
-

Showing 1 - 50 out of 52

Show rows