Top Dự Án Minigame NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Minigame? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Minigame, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Minigame phổ biến trên blockchain như Spinnia World, BetFury, Dope Wars... .


Vốn hoá

$248,062,189

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$7,063,823

Spinnia World / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

88.24%

# Tổng Số Game

121


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

spinnia-world
WAXP
wax
$0.0652.38%$6,887,428$218,891,083
spinnia-world-chart

2

betfury
bfg
bsc
$0.0210.13%$23,973$24,037,341
betfury-chart

3

dope-wars
paper
ethereum
$0.0033-18.83%$60,749$3,031,353
dope-wars-chart

4

realm
realm
ethereum
$0.0015-6.82%$69,797$1,409,829
realm-chart

5

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.0078-4.28%$622$594,306
hunnyplay-chart

6

adamant-mine
admc
bsc
$0-$171$88,157
adamant-mine-chart

7

moonienft
mny
ethereum
$0-$20,332$10,120
moonienft-chart

8

himo-world
himo
bsc
$0.0008-$5-
himo-world-chart

9

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

10

11minutes
elvn
bsc
----
-

11

wizard
wizard
bsc
$0.0011-$1-
wizard-chart

12

nest-arcade
nesta
solana
$0-0.1%$32-
nest-arcade-chart

13

diviner-protocol
dpt
bsc
$0.0001-$8-
diviner-protocol-chart

14

bearex
polygon
----
-

15

victory-gem
VTG
bsc
$0.0003-11.28%$203-
victory-gem-chart

16

hoppers-game
FLY
avalanche
$0.0004-$3-
hoppers-game-chart

17

mocossi-planet
cardano
$0.0007-2.27%$184-
mocossi-planet-chart

18

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0002-$5-
infinity-arena-chart

19

claw-machine
ethereum
----
-

20

catizen
ton
----
-

21

pong-heroes
bsc
----
-

22

mining-maze
ethereum
----
-

23

dinofarm
bsc
----
-

24

sugartown
ethereum
----
-

25

slime-world
other
----
-

26

planet-hares
ethereum
bsc
----
-

27

hyperolympics
polygon
----
-

28

heart-games
polygon
----
-

29

cool-cats
ethereum
----
-

30

arcade-galaxy
avalanche
----
-

31

fren-pet
base
----
-

32

forgotten-playland
other
----
-

33

ordz-games
bsc
----
-

34

gomble-games
bsc
----
-

35

clevergame
arbitrum-one
ethereum
----
-

36

ducky-city
base
----
-

37

genesis-universe
bsc
----
-

38

rarity-jump-genesis
ethereum
----
-

39

zoorbis
polygon
----
-

40

seidoges
other
----
-

41

pacman
other
----
-

42

sushishooter
other
----
-

43

big-balls-birds
ton
----
-

44

rainbet
bsc
ethereum
----
-

45

flappy-base
FLAPPY
base
----
-

46

squiggle-monster
bsc
----
-

47

snaketon
ton
----
-

48

playdoge
bsc
----
-

49

flappyton
ton
----
-

50

house-of-poker
other
----
-

Showing 1 - 50 out of 121

Show rows