Top Dự Án Minigame NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Minigame? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Minigame, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Minigame phổ biến trên blockchain như Dope Wars, Realm, Hunny Finance... .


Vốn hoá

$2,897,676

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$200,901

Dope Wars / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

47.53%

# Tổng Số Game

78


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

dope-wars
paper
ethereum
$0.0015-4.2%$3,538$1,377,237
dope-wars-chart

2

realm
realm
ethereum
$0.00161.18%$50,289$1,084,288
realm-chart

3

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00425.12%$95$318,266
hunnyplay-chart

4

adamant-mine
admc
bsc
$0-$171$88,157
adamant-mine-chart

5

moonienft
mny
ethereum
$029.51%$15,532$29,728
moonienft-chart

6

himo-world
himo
bsc
$0.0013-$42-
himo-world-chart

7

mocossi-planet
cardano
$0.00371.11%$864-
mocossi-planet-chart

8

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0002-$5-
infinity-arena-chart

9

diviner-protocol
dpt
bsc
$0.0001-$8-
diviner-protocol-chart

10

hoppers-game
FLY
avalanche
$0.0008-$12-
hoppers-game-chart

11

victory-gem
VTG
bsc
$0.00030.79%$11,562-
victory-gem-chart

12

bearex
polygon
----
-

13

betfury
bfg
bsc
$0.0145.9%$118,256-
betfury-chart

14

nest-arcade
nesta
solana
$0-23%$94-
nest-arcade-chart

15

wizard
wizard
bsc
$0.0019-$123-
wizard-chart

16

zagent
zeg
bsc
$0.0007-$310-
zagent-chart

17

11minutes
elvn
bsc
----
-

18

idlemine
bsc
----
-

19

faraway-land
solana
----
-

20

petobots
polygon
----
-

21

bebo-lab
other
----
-

22

halls-of-olympia
ethereum
----
-

23

torquemotorsport
other
----
-

24

taitiko
bsc
----
-

25

sugartown
ethereum
----
-

26

neopets-metaverse
polygon
----
-

27

meditown
bsc
----
-

28

cryptovoxels
ethereum
----
-

29

tnt
polygon
----
-

30

victorygem
bsc
----
-

31

lulu-market
bsc
tron
----
-

32

spinnia-world
WAXP
wax
----
-

33

slime-world
other
----
-

34

dinofarm
bsc
----
-

35

army-of-fortune
ethereum
----
-

36

other
----
-

37

mining-maze
ethereum
----
-

38

royale-chess
polygon
----
-

39

da-cookie
other
----
-

40

caps
ethereum
bsc
polygon
fantom
----
-

41

celloutra-ecosystem
polygon
----
-

42

olympus-game
bsc
----
-

43

xpla
ethereum
----
-

44

world-challenge-game
WORLD
polygon
----
-

45

partyiconx
ethereum
----
-

46

claw-machine
ethereum
----
-

47

pong-heroes
bsc
----
-

48

adanimals
ANIMAL
bsc
----
-

49

evaverse
ethereum
----
-

50

treeverse
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 78

Show rows