Top Dự Án Card Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Card Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Card Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Card Game phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, Gods Unchained, Alien Worlds... .


Vốn hoá

$767,444,698

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$31,287,573

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

85.42%

# Tổng Số Game

185


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$53%$20,488,090$655,551,173
axie-infinity-chart

2

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.18-0.4%$469,052$42,761,918
gods-unchained-chart

3

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.012.8%$7,490,742$37,368,705
alien-worlds-chart

4

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.054-0.7%$62,515$12,701,548
rebel-bots--xoil-wars-chart

5

splinterlands
sps
bsc
$0.0183.66%$223,718$8,922,044
splinterlands-chart

6

block-duelers
bdt
ethereum
$2.010.3%$2,035$3,382,517
block-duelers-chart

7

inpulsex
ipx
bsc
$0--$2,039,558
inpulsex-chart

8

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.001-3.35%$140,024$986,128
crazy-defense-heroes-chart

9

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.00734.54%$29,141$974,807
legends-of-crypto-chart

10

zodium
zodi
bsc
$0.0016-0.32%$12,572$580,745
zodium-chart

11

dragonary
cyt
bsc
$0.00183.29%$872$403,108
dragonary-chart

12

monsta-infinite
moni
bsc
$0.0094-2.93%$159,990$347,641
monsta-infinite-chart

13

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00425.12%$95$318,266
hunnyplay-chart

14

calvaria
RIA
polygon
$0.00160.12%$90,149$296,283
calvaria-chart

15

alchemy-arena
gat
bsc
$0.33-$8$293,074
alchemy-arena-chart

16

polker
pkr
ethereum
$0.00117.85%$1,259$214,189
polker-chart

17

spellfire
spellfire
ethereum
$0.00060.73%$72,287$202,501
spellfire-chart

18

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.095-0.31%$16,479$38,846
block-ape-scissors-chart

19

talecraft
craft
avalanche
$0.00291.1%$13,717$20,640
talecraft-chart

20

chainwars
cwe
bsc
myria
$0.0003-$1$15,304
chainwars-chart

21

night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.006-$43$12,562
night-life-crypto-chart

22

operon-origins
ORO
bsc
$0.00070.03%$13,124$6,141
operon-origins-chart

23

samurai-legends
smg
bsc
$022.66%$78$4,878
samurai-legends-chart

24

world-of-defish
wod
bsc
$0.00010.37%$1$2,120
world-of-defish-chart

25

dehero
heroes
bsc
$0.016-$2-
dehero-chart

26

polkafantasy
xp
ethereum
$0.015-3.58%$747-
polkafantasy-chart

27

adroverse
adr
bsc
$0.0004-$1-
adroverse-chart

28

oren-game
oren
bsc
$0-$14,347-
oren-game-chart

29

monsters-clan
mons
bsc
$0.00990.33%$91,131-
monsters-clan-chart

30

rare-ball-shares
RBS
other
$020.77%$133,579-
rare-ball-shares-chart

31

heres
hrs
bsc
$0-$2-
heres-chart

32

supa-foundation
supa
fantom
$0.0009-$2-
supa-foundation-chart

33

baby-pokemoon
BPM
bsc
$0.0019-$1-
baby-pokemoon-chart

34

the-lost-throne
CP
bsc
$0-$1-
the-lost-throne-chart

35

firezard
ZARD
bsc
$0-$7-
firezard-chart

36

galactic-arena-the-nftverse
gan
bsc
$03.81%$14,114-
galactic-arena-the-nftverse-chart

37

avania
nova
bsc
----
-

38

defina
fina
bsc
$0.011-0.29%$44-
defina-chart

39

dracoo-master
dra
bsc
----
-

40

deesse
love
ethereum
$0.00022.46%$4,047-
deesse-chart

41

monster-saga
mts
bsc
$0.0002-$5-
monster-saga-chart

42

instinct-games
instinct
bsc
$0.0002-0.63%$340-
instinct-games-chart

43

noa-game
noa
ethereum
$0.0003-7.14%$6,548-
noa-game-chart

44

tribalpunk-cryptoverse
ANTA
bsc
$0.0008-$8-
tribalpunk-cryptoverse-chart

45

blade-warrior
blade
okexchain
$0.0021---
blade-warrior-chart

46

bnb-heroes
bnbh
bsc
$0.0048-$15-
bnb-heroes-chart

47

duelist-king
dkt
bsc
$0.011---
duelist-king-chart

48

x-world-games
xwg
bsc
$0.0012.78%$300,780-
x-world-games-chart

49

epichero
epichero
bsc
$0.001-$1-
epichero-chart

50

hashland--hash-warfare
hc
bsc
$0.45-$29-
hashland--hash-warfare-chart

Showing 1 - 50 out of 185

Show rows