Top Dự Án Card Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Card Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Card Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Card Game phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, Parallel, Alien Worlds... .


Vốn hoá

$1,897,149,318

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$97,174,112

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

53.91%

# Tổng Số Game

214


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$7.132.75%$65,948,252$1,022,829,518
axie-infinity-chart

2

parallel
PRIME
ethereum
base
$18.585.33%$16,049,049$697,913,534
parallel-chart

3

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.0167.13%$11,768,133$67,816,896
alien-worlds-chart

4

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.236.29%$907,977$64,406,323
gods-unchained-chart

5

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.00958.37%$321,194$12,227,585
crazy-defense-heroes-chart

6

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.036-0.17%$53,824$10,346,239
rebel-bots--xoil-wars-chart

7

splinterlands
sps
bsc
$0.0142.92%$86,163$7,022,965
splinterlands-chart

8

x-world-games
xwg
bsc
$0.00143.43%$164,402$4,877,988
x-world-games-chart

9

heroes-chained
hec
avalanche
$0.0535.19%$193,265$2,654,633
heroes-chained-chart

10

inpulsex
ipx
bsc
$0--$2,039,558
inpulsex-chart

11

polker
pkr
ethereum
$0.00261.8%$1,387$1,490,580
polker-chart

12

legends-of-crypto
$LOCG
ethereum
$0.00614.07%$49,222$847,132
legends-of-crypto-chart

13

monsta-infinite
moni
bsc
$0.015-3.21%$624,381$570,685
monsta-infinite-chart

14

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00713.25%$188$542,231
hunnyplay-chart

15

calvaria
RIA
polygon
$0.0022.42%$27,175$372,703
calvaria-chart

16

dragonary
cyt
bsc
$0.00141.69%$384$317,980
dragonary-chart

17

alchemy-arena
gat
bsc
$0.33-$8$293,074
alchemy-arena-chart

18

spellfire
spellfire
ethereum
$0.00070.53%$123,546$287,841
spellfire-chart

19

zodium
zodi
bsc
$0.00036.9%$21,002$119,034
zodium-chart

20

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.192.06%$339$77,691
block-ape-scissors-chart

21

talecraft
craft
avalanche
$0.0038-13.16%$9,769$27,078
talecraft-chart

22

samurai-legends
smg
bsc
$0.0001-$26$24,196
samurai-legends-chart

23

operon-origins
ORO
bsc
$0.002-7.7%$11,832$15,987
operon-origins-chart

24

chainwars
cwe
bsc
myria
$0.0003-$1$15,304
chainwars-chart

25

night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.006-$43$12,562
night-life-crypto-chart

26

rare-ball-shares
RBS
other
$04.09%$16,649-
rare-ball-shares-chart

27

baby-luffy
BLF
bsc
$0.0017-$8-
baby-luffy-chart

28

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0002-$5-
infinity-arena-chart

29

tribalpunk-cryptoverse
ANTA
bsc
$0.0008-$8-
tribalpunk-cryptoverse-chart

30

firezard
ZARD
bsc
$0-$7-
firezard-chart

31

baby-pokemoon
BPM
bsc
$0.0019-$1-
baby-pokemoon-chart

32

dehero
heroes
bsc
$0.006-0.33%$8-
dehero-chart

33

ffa.games
ffa
bsc
$0.0022-$22-
ffa.games-chart

34

deesse
love
ethereum
$0.00031.03%$68,723-
deesse-chart

35

polkafantasy
xp
ethereum
$0.0052-$2-
polkafantasy-chart

36

adroverse
adr
bsc
$0.00026.19%$6-
adroverse-chart

37

oren-game
oren
bsc
$0-$14,347-
oren-game-chart

38

monsters-clan
mons
bsc
$0.0078-$13,252-
monsters-clan-chart

39

heres
hrs
bsc
$0-$2-
heres-chart

40

supa-foundation
supa
fantom
$0.0009-$2-
supa-foundation-chart

41

the-lost-throne
CP
bsc
$0-0.85%$29-
the-lost-throne-chart

42

galactic-arena-the-nftverse
gan
bsc
$0.0001-0.98%$6,438-
galactic-arena-the-nftverse-chart

43

avania
nova
bsc
----
-

44

defina
fina
bsc
$0.003-9.18%$27,055-
defina-chart

45

dracoo-master
dra
bsc
----
-

46

monster-saga
mts
bsc
$0.0002-$5-
monster-saga-chart

47

instinct-games
instinct
bsc
$0.0002-0.63%$340-
instinct-games-chart

48

block-duelers
bdt
ethereum
$3.75-0.57%$3,753-
block-duelers-chart

49

noa-game
noa
ethereum
$0.0002-1.15%$14,431-
noa-game-chart

50

mytheria
myra
bsc
$0.0095.86%$8,118-
mytheria-chart

Showing 1 - 50 out of 214

Show rows