Top Dự Án Card Game NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game Card Game? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre Card Game, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game Card Game phổ biến trên blockchain như Axie Infinity, Alien Worlds, Gods Unchained... .


Vốn hoá

$1,125,203,115

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$47,175,487

Axie Infinity / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

84.9%

# Tổng Số Game

155


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

axie-infinity
axs
ethereum
$8.24-2.55%$37,411,859$955,325,309
axie-infinity-chart

2

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.019-0.21%$4,744,568$66,901,398
alien-worlds-chart

3

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.24-0.51%$1,310,176$49,286,987
gods-unchained-chart

4

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.13-0.23%$31,109$24,475,355
rebel-bots--xoil-wars-chart

5

splinterlands
sps
bsc
$0.0290.46%$61,581$14,463,829
splinterlands-chart

6

block-duelers
bdt
ethereum
$3.980.03%$224$6,705,728
block-duelers-chart

7

crazy-defense-heroes
tower
ethereum
$0.0036-3.36%$90,039$2,673,975
crazy-defense-heroes-chart

8

inpulsex
ipx
bsc
$0-5.76%$136,049$1,711,758
inpulsex-chart

9

dragonary
cyt
bsc
$0.00451.13%$3,234$956,722
dragonary-chart

10

monsta-infinite
moni
bsc
$0.0242.19%$176,622$865,208
monsta-infinite-chart

11

polker
pkr
ethereum
$0.00331.35%$115,211$641,958
polker-chart

12

alchemy-arena
gat
bsc
$0.62-5.45%$28,877$548,705
alchemy-arena-chart

13

samurai-legends
smg
bsc
$0.0020.35%$759$241,341
samurai-legends-chart

14

zodium
zodi
bsc
$0.0003-2.55%$3,772$136,793
zodium-chart

15

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.220.1%$15,438$87,857
block-ape-scissors-chart

16

talecraft
craft
avalanche
$0.0098-1.21%$15,753$69,390
talecraft-chart

17

chainwars
cwe
bsc
myria
$0.0013-44.91%$5,781$62,333
chainwars-chart

18

operon-origins
ORO
bsc
$0.0038-5.77%$14,729$30,349
operon-origins-chart

19

night-life-crypto
NLIFE
polygon
$0.006-$43$12,562
night-life-crypto-chart

20

world-of-defish
wod
bsc
$0.000315.26%$6,354$5,558
world-of-defish-chart

21

baby-pokemoon
BPM
bsc
$0.002---
baby-pokemoon-chart

22

rare-ball-shares
RBS
other
$0.0004-5.61%$32,055-
rare-ball-shares-chart

23

dehero
heroes
bsc
$0.027-5.95%$14,989-
dehero-chart

24

firezard
ZARD
bsc
$0-$7-
firezard-chart

25

tribalpunk-cryptoverse
ANTA
bsc
$0.0012---
tribalpunk-cryptoverse-chart

26

ffa.games
ffa
bsc
$0.0022-$22-
ffa.games-chart

27

calvaria
RIA
polygon
$0.005-3.96%$48,842-
calvaria-chart

28

deesse
love
ethereum
$0.001-2.93%$1,138,945-
deesse-chart

29

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0007-0.75%$157-
infinity-arena-chart

30

polkafantasy
xp
ethereum
$0.0720.46%$504-
polkafantasy-chart

31

adroverse
adr
bsc
$0.0006-0.52%$2,652-
adroverse-chart

32

oren-game
oren
bsc
$0-$14,347-
oren-game-chart

33

monsters-clan
mons
bsc
$0.013-7.19%$51,153-
monsters-clan-chart

34

heres
hrs
bsc
$0-$2-
heres-chart

35

supa-foundation
supa
fantom
$0.0027-0.53%$20-
supa-foundation-chart

36

the-lost-throne
CP
bsc
$0-2.77%$9,672-
the-lost-throne-chart

37

galactic-arena-the-nftverse
gan
bsc
$0.0001-3.99%$20,000-
galactic-arena-the-nftverse-chart

38

avania
nova
bsc
----
-

39

defina
fina
bsc
$0.0325.3%$215,591-
defina-chart

40

dracoo-master
dra
bsc
----
-

41

monster-saga
mts
bsc
$0.0002-$5-
monster-saga-chart

42

spellfire
spellfire
ethereum
$0.0010.99%$85,791-
spellfire-chart

43

instinct-games
instinct
bsc
$0.0002-$29-
instinct-games-chart

44

noa-game
noa
ethereum
$0.0052-4.46%$44,130-
noa-game-chart

45

blade-warrior
blade
okexchain
$0.00270.16%$3-
blade-warrior-chart

46

tales-of-chain
tale
bsc
$0-$392-
tales-of-chain-chart

47

dnaxcat
dxct
bsc
$0.0892.51%$24,440-
dnaxcat-chart

48

age-of-gods
aog
bsc
$0.0197.49%$582,710-
age-of-gods-chart

49

monster-battle
mbs
bsc
$0.0001-$2-
monster-battle-chart

50

bnb-heroes
bnbh
bsc
$0.0048-$15-
bnb-heroes-chart

Showing 1 - 50 out of 155

Show rows