Top Dự Án PVP NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game PVP? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre PVP, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game PVP phổ biến trên blockchain như Clash of Lilliput, Rebel Bots - Xoil Wars, Aurory... .


Vốn hoá

$123,899,991

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$4,195,677

Clash of Lilliput / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

40.92%

# Tổng Số Game

306


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

clash-of-lilliput
COL
other
$0.623.92%$125,807$50,697,543
clash-of-lilliput-chart

2

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.13-0.31%$31,631$24,422,083
rebel-bots--xoil-wars-chart

3

aurory
aury
solana
$0.580.44%$347,706$12,173,233
aurory-chart

4

moonsama
moonriver
$0.0243.38%$173,223$11,814,281
moonsama-chart

5

magic-craft
mcrt
bsc
$0.0033-3.38%$153,027$8,753,859
magic-craft-chart

6

block-duelers
bdt
ethereum
$3.97-0.03%$224$6,702,359
block-duelers-chart

7

tronverse
tron
$0.0009-7.18%$10,350$4,670,942
tronverse-chart

8

deepspace
DPS
bsc
$0.0291.52%$11,986$1,807,413
deepspace-chart

9

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0021-0.49%$8,147$595,654
league-of-ancients-chart

10

wizarre
scrl
bsc
$0.0001-1.17%$88,773$438,297
wizarre-chart

11

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.012-12.26%$21,266$376,941
galaxy-fight-club-chart

12

playermon
PYM
polygon
$0.00160.26%$64,288$326,270
playermon-chart

13

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0058-7.41%$37,411$261,491
chain-of-legends-chart

14

toshimon
TOSHI
ethereum
$3.72-$16$190,245
toshimon-chart

15

crypto-fight-club
fight
bsc
$0.00060.16%$30$175,631
crypto-fight-club-chart

16

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0012-0.5%$17,588$149,251
the-crypto-prophecies-chart

17

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0031-0.27%$5$129,986
ghospers-game-chart

18

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.21-0.24%$15,567$87,604
block-ape-scissors-chart

19

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.0002-11.65%$962$73,955
avaxtars-chart

20

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.0004-0.19%$46$26,187
solchicks-shards-chart

21

meta-skellies
SOUL
ethereum
$0-$11$24,256
-

22

ark-of-the-universe
ARKS
bsc
$0-$1,302$2,510
ark-of-the-universe-chart

23

infinite-arcade-tic
TIC
polygon
$0.0003---
infinite-arcade-tic-chart

24

dragon-verse
drv
bsc
$016.02%$840-
dragon-verse-chart

25

griffin-art
gart
bsc
$0-2.9%$36,045-
griffin-art-chart

26

voxnet
ethereum
$0.64-8.66%$6,012-
voxnet-chart

27

skatetx
solana
$0.071-4.43%$85-
skatetx-chart

28

force-of-nature
FON
bsc
$2.77-5.11%$476,458-
force-of-nature-chart

29

binemon
bin
bsc
$0.0002---
binemon-chart

30

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-6.82%$181,536-
wagmi-game-chart

31

billiard-crypto
bsc
$0.0042-8.99%$1,798-
billiard-crypto-chart

32

land-of-conquest-slg
SLG
bsc
$0.0089-0.48%$213,284-
land-of-conquest-slg-chart

33

versailles-heroes
ethereum
$0.035-1.88%$200,960-
versailles-heroes-chart

34

frutti-dino
FDT
bsc
$0.051-0.58%$412,661-
frutti-dino-chart

35

coinracer
CRACE
bsc
$0.0006-0.67%$102-
coinracer-chart

36

polygod
gull
bsc
$0.00591.6%$1,020-
polygod-chart

37

magic-elpis-gem
MEG
bsc
$0.0008-0.01%$2-
magic-elpis-gem-chart

38

firezard
ZARD
bsc
$0-$7-
firezard-chart

39

fistiana
FCT
bsc
$0.017-$7,837-
fistiana-chart

40

cryowar
cwar
solana
$0.0160.78%$268,344-
cryowar-chart

41

ravenquest
SBT
polygon
$0-$1-
ravenquest-chart

42

evoverses
EVO
avalanche
$0.00140%$16-
evoverses-chart

43

galaxy-adventure
GLA
bsc
$0-$8-
galaxy-adventure-chart

44

metasnooker
MSR
bsc
$0-$332-
metasnooker-chart

45

medamon
MON
bsc
$0.00265.85%$61,843-
medamon-chart

46

joystick-games
JOY
ethereum
$0.5810.4%$24,837-
joystick-games-chart

47

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0035-2.46%$375-
karmaverse-zombie-chart

48

superpower-squad
SQUAD
bsc
$0.0084-0.63%$515-
superpower-squad-chart

49

runner-land
RLT
bsc
$0.00040.19%$2-
runner-land-chart

50

battlefly
MAGIC
ethereum
$0.00291.5%$533-
battlefly-chart

Showing 1 - 50 out of 306

Show rows