Top Dự Án PVP NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game PVP? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre PVP, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game PVP phổ biến trên blockchain như Clash of Lilliput, Land Of Conquest SLG, Aurory... .


Vốn hoá

$211,180,444

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$20,601,115

Clash of Lilliput / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

29.64%

# Tổng Số Game

491


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

clash-of-lilliput
COL
other
$0.76-1.87%$102,121$62,588,498
clash-of-lilliput-chart

2

land-of-conquest-slg
SLG
bsc
$0.0742.56%$2,347,981$36,386,697
land-of-conquest-slg-chart

3

aurory
aury
solana
$0.62-2.72%$205,119$33,833,426
aurory-chart

4

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$01.45%$5,045,367$25,011,823
wagmi-game-chart

5

rebel-bots--xoil-wars
rbls
polygon
$0.035-2.37%$29,585$10,104,235
rebel-bots--xoil-wars-chart

6

magic-craft
mcrt
bsc
$0.0018-0.13%$398,928$7,714,798
magic-craft-chart

7

moonsama
moonriver
$0.0143.62%$90,627$7,558,730
moonsama-chart

8

kryptomon
kmon
bsc
$0.0095-1.94%$155,139$7,301,515
kryptomon-chart

9

cryowar
cwar
solana
$0.018-2.29%$79,658$5,010,110
cryowar-chart

10

tronverse
tron
$0.0009-7.18%$10,350$4,670,942
tronverse-chart

11

deepspace
DPS
bsc
$0.047-0.04%$917$2,693,690
deepspace-chart

12

league-of-ancients
loa
bsc
$0.0034-4.31%$14,912$1,438,005
league-of-ancients-chart

13

metafighter
mf
bsc
$0.0017-6.13%$151,563$1,430,423
metafighter-chart

14

ton-ship
SHIP
ton
$0-15.33%$13,698$1,327,823
ton-ship-chart

15

galaxy-fight-club
gcoin
polygon
$0.0110.06%$5,463$913,412
galaxy-fight-club-chart

16

forest-knight
knight
polygon
$0.04621.3%$25,408$876,017
forest-knight-chart

17

playermon
PYM
polygon
$0.0011-1.75%$13,825$519,713
playermon-chart

18

wizarre
scrl
bsc
$03.92%$105,774$368,018
wizarre-chart

19

calvaria
RIA
polygon
$0.0019-7.38%$23,163$345,375
calvaria-chart

20

chain-of-legends
CLEG
bsc
$0.0037-1.78%$5,810$257,869
chain-of-legends-chart

21

toshimon
TOSHI
ethereum
$3.74-$71$191,399
toshimon-chart

22

crypto-fight-club
fight
bsc
$0.0002-$5$134,835
crypto-fight-club-chart

23

avaxtars
AVXT
avalanche
$0.0003-0.92%$73$100,918
avaxtars-chart

24

the-crypto-prophecies
tcp
ethereum
$0.0008-0.16%$17,158$100,430
the-crypto-prophecies-chart

25

ghospers-game
ghsp
bsc
$0.0023-$110$96,162
ghospers-game-chart

26

block-ape-scissors
bas
ethereum
$0.18-7.31%$165$72,122
block-ape-scissors-chart

27

green-meta
GMETA
bsc
$0-$44$47,125
green-meta-chart

28

cosmic-fomo
COSMIC
bsc
$0.21-1.48%$758$33,139
cosmic-fomo-chart

29

solchicks-shards
SHARDS
solana
$0.0002-0.29%$2$26,429
solchicks-shards-chart

30

meta-skellies
SOUL
ethereum
$0-$11$24,256
-

31

ark-of-the-universe
ARKS
bsc
$0-$1,302$2,510
ark-of-the-universe-chart

32

renegade-world
RNGD
other
$0.0097-0.55%$2,729-
renegade-world-chart

33

gadget-war
gwar
bsc
$0.0001-$41-
gadget-war-chart

34

griffin-art
gart
bsc
$0-$77,907-
griffin-art-chart

35

medamon
MON
bsc
$0.00172.98%$363-
medamon-chart

36

joystick-games
JOY
ethereum
$0.5810.4%$24,837-
joystick-games-chart

37

skatetx
solana
$0.016-$719-
skatetx-chart

38

force-of-nature
FON
bsc
$2.39-0.28%$354,453-
force-of-nature-chart

39

superpower-squad
SQUAD
bsc
$0.0066-0.48%$1,942-
superpower-squad-chart

40

karmaverse-zombie
SERUM
polygon
$0.0005-0.42%$40-
karmaverse-zombie-chart

41

farmpoly
POLY
bsc
$0.0005---
farmpoly-chart

42

dragon-verse
drv
bsc
$0-$32-
dragon-verse-chart

43

defi-land-gold
GOLDY
solana
$00.86%$384-
defi-land-gold-chart

44

battlefly
MAGIC
ethereum
arbitrum-one
$0.0033-1.48%$8-
battlefly-chart

45

rare-ball-shares
RBS
other
$02.21%$20,549-
rare-ball-shares-chart

46

bored-battle-apes
BAPE
bsc
$0-$14-
bored-battle-apes-chart

47

cantina-royale
CRT
elrond
$0.00720.17%$77,870-
cantina-royale-chart

48

drawshop-kingdom-reverse-joystick
JOY
klaytn
$0.0064-9.66%$6,183,303-
drawshop-kingdom-reverse-joystick-chart

49

moneytree
money
bsc
$0-$88-
moneytree-chart

50

victory-gem
VTG
bsc
$0.0004-2.03%$320-
victory-gem-chart

Showing 1 - 50 out of 491

Show rows