Top Dự Án MMO NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MMO? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MMO, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MMO phổ biến trên blockchain như Dark Frontiers, Meta Apes , Cosmic Universe... .


Vốn hoá

$11,912,589

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$799,689

Dark Frontiers / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

54.71%

# Tổng Số Game

120


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

dark-frontiers
dark
bsc
$0.033-5.59%$729,087$6,517,536
dark-frontiers-chart

2

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.026-0.19%$214$4,553,282
meta-apes-chart

3

cosmic-universe
magic
avalanche
$0.012-3.18%$1,623$796,227
cosmic-universe-chart

4

imperium-empires
ime
avalanche
$062.55%$86$22,138
imperium-empires-chart

5

trident
PSI
arbitrum-one
ethereum
$0.0083-2.08%$48,937$17,407
trident-chart

6

widiland
widi
bsc
$0.0003-$22$5,998
widiland-chart

7

monster-galaxy
ggm
bsc
$0.0028-2.8%$19,026-
monster-galaxy-chart

8

duckie-land
mmeta
bsc
$0.012-$58-
duckie-land-chart

9

billionaire-plus
bplus
bsc
$0-$1-
billionaire-plus-chart

10

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

11

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.0003-0.37%$3-
cryptoblades-kingdoms-chart

12

avania
nova
bsc
----
-

13

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.001-0.18%$289-
kiraverse-chart

14

project-quantum
QBIT
bsc
$0-1%$319-
project-quantum-chart

15

evoverses
EVO
avalanche
$0.001-0.44%$7-
evoverses-chart

16

squishiverse
SLIME
ethereum
$0.0006-$17-
squishiverse-chart

17

mystic-games
other
----
-

18

monkey-empire
MKC
arbitrum-one
----
-

19

versus-metaverse
other
----
-

20

zone9-survival-official
myria
----
-

21

metagalaxy-land
bsc
----
-

22

megaworld
ethereum
bsc
tron
----
-

23

garbles
solana
----
-

24

fora
bsc
----
-

25

metacene
polkadot
----
-

26

black-sails-game
polygon
----
-

27

fates
ethereum
----
-

28

fronk-world
other
----
-

29

veni-vidi-vici
bsc
----
-

30

xpell
----
-

31

satoshi-mystery
ethereum
----
-

32

scar-speed
other
----
-

33

disco-solaris
cardano
----
-

34

verse-warriors
ethereum
----
-

35

parallel-world
bsc
----
-

36

metamorph
polygon
----
-

37

skrmiish
other
----
-

38

cryptopia
polygon
----
-

39

eternals
cardano
----
-

40

star-mechanics
immutable-x
----
-

41

polywin
polygon
----
-

42

rake-rumble
ethereum
----
-

43

the-kingdom
other
----
-

44

frontier-realms-zero
other
----
-

45

metacube
solana
----
-

46

xstro
other
----
-

47

ctrl-game
ethereum
----
-

48

pharon
ethereum
----
-

49

space-nation-online
other
----
-

50

farmine-land
ethereum
----
-

Showing 1 - 50 out of 120

Show rows