Top Dự Án MMO NFT Game Theo Giá Trị Vốn Hoá

Bạn đang tìm kiếm những dự án Game MMO? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với genre MMO, ngành công nghiệp Game Crypto đã phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số dự án Game MMO phổ biến trên blockchain như TridentDAO, Meta Apes , Imperium Empires... .


Vốn hoá

$13,685,092

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$710,253

TridentDAO / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

50.59%

# Tổng Số Game

84


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

trident
PSI
arbitrum-one
ethereum
$3.39.63%$468,461$6,923,409
trident-chart

2

meta-apes
PEEL
bnb-sidechain
$0.043.43%$205,306$6,525,163
meta-apes-chart

3

imperium-empires
ime
avalanche
$0.0001-0.07%$1,206$230,522
imperium-empires-chart

4

widiland
widi
bsc
$0.0003-$22$5,998
widiland-chart

5

monster-galaxy
ggm
bsc
$0.004-3.66%$17,992-
monster-galaxy-chart

6

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.0009-$1,000-
kiraverse-chart

7

squishiverse
SLIME
ethereum
$0.0006-$17-
squishiverse-chart

8

evoverses
EVO
avalanche
$0.00140.46%$16-
evoverses-chart

9

project-quantum
QBIT
bsc
$0-8.41%$12,693-
project-quantum-chart

10

avania
nova
bsc
----
-

11

infinite-fleet
inf
bsc
----
-

12

cryptoblades-kingdoms
king
bsc
$0.00111.51%$1,677-
cryptoblades-kingdoms-chart

13

billionaire-plus
bplus
bsc
$0-0.72%$11-
billionaire-plus-chart

14

duckie-land
mmeta
bsc
$0.0230.54%$1,852-
duckie-land-chart

15

chronoforge
immutable-x
----
-

16

cinder
solana
----
-

17

capymagi-world
ethereum
bsc
----
-

18

helix-metaverse
ethereum
----
-

19

meta-lordz
other
----
-

20

bloodloop
avalanche
----
-

21

age-of-battles
bsc
----
-

22

satoshi-mystery
ethereum
----
-

23

aotuverse
solana
other
----
-

24

scar-speed
other
----
-

25

cosmicbreak-metaverse
other
----
-

26

roboto-games
other
----
-

27

midnight
other
----
-

28

hubgame
bsc
----
-

29

keplerhomes
KEPL
ethereum
solana
avalanche
bsc
----
-

30

metaoasis
MTOS
ethereum
avalanche
other
----
-

31

metagalaxy-land
bsc
----
-

32

veni-vidi-vici
bsc
----
-

33

fronk-world
other
----
-

34

fates
ethereum
----
-

35

black-sails-game
polygon
----
-

36

metacene
polkadot
----
-

37

fora
bsc
----
-

38

garbles
solana
----
-

39

megaworld
ethereum
bsc
tron
----
-

40

starfall-online
ethereum
----
-

41

xpell
----
-

42

zone9-survival-official
myria
----
-

43

versus-metaverse
other
----
-

44

racerloop
other
----
-

45

mystic-games
other
----
-

46

bitmates
ethereum
----
-

47

themegland
ethereum
----
-

48

mokens-league
polygon
----
-

49

war-riders
BZN
ethereum
immutable-x
----
-

50

warriors-land
WLF
bsc
----
-

Showing 1 - 50 out of 84

Show rows