Top Game NFT Trên Máy Tính PC

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Máy Tính ? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.024.15%$604,650,081$509,700,898
gala-chart

2

playdapp
pla
ethereum
$0.161.31%$1,001,199$89,280,973
playdapp-chart

3

ultra
uos
ethereum
$0.16-1%$699,638$43,689,633
ultra-chart

4

cornucopias
copi
bsc
$0.0310.93%$224,693$24,387,379
cornucopias-chart

5

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$00.17%$126,608$17,874,113
ufo-gaming-chart

6

voxies
voxel
polygon
$0.132.19%$2,268,802$15,902,643
voxies-chart

7

xana
xeta
ethereum
$0.01-0.41%$563,562$13,258,549
xana-chart

8

katana-inu
kata
ethereum
$0.00046.52%$261,911$10,728,033
katana-inu-chart

9

dark-frontiers
dark
bsc
$0.021-0.69%$17,756$3,744,717
dark-frontiers-chart

10

moonsama
moonriver
$0.0063.39%$4,166$2,298,429
moonsama-chart

11

velhalla
SCAR
bsc
$0.00096.52%$1,524$1,523,808
velhalla-chart

12

1up
1-UP
ethereum
$0.023-$2$1,408,419
1up-chart

13

fabwelt
WELT
polygon
$0.006-4.91%$176,283$1,288,992
fabwelt-chart

14

human-memento
epk
ethereum
$0.0052-1.3%$1,828$807,041
human-memento-chart

15

gamestarter
game
ethereum
$0.026-6.63%$30,684$728,422
gamestarter-chart

16

duel-network
duel
bsc
$0.027--$604,305
duel-network-chart

17

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

18

metastrike
mts
bsc
$0.00295.95%$172,281$430,293
metastrike-chart

19

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.00425.12%$95$318,266
hunnyplay-chart

20

calvaria
RIA
polygon
$0.00160.12%$90,149$296,283
calvaria-chart

21

wizarre
scrl
bsc
$03.32%$64,249$277,677
wizarre-chart

22

dopewarz
drug
bsc
$0.0012-$493$275,495
dopewarz-chart

23

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

24

mist
mist
bsc
$0.0037-8.66%$43,811$210,089
mist-chart

25

froyo-games
froyo
bsc
$0.00057.06%$837$195,534
froyo-games-chart

26

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

27

bomb-crypto
bcoin
bsc
$0.00170.27%$6$130,192
bomb-crypto-chart

28

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.0134.77%$116,051$105,944
galaxy-blitz-chart

29

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

30

imperium-empires
ime
avalanche
$0-1.22%$420$80,280
imperium-empires-chart

31

fancy-birds
FNC
ethereum
$0.0012--$48,974
fancy-birds-chart

32

the-parallel
PRL
bsc
$0.0014-$160$46,041
the-parallel-chart

33

world-of-defish
wod
bsc
$0.00010.37%$1$2,120
world-of-defish-chart

34

anito-legends
LARO
bsc
----
-

35

cheersland
CHEERS
bsc
$0.0043-$129-
cheersland-chart

36

aqua-farm
PODO
polygon
$0.00015.78%$5-
aqua-farm-chart

37

vulcano
vulc
bsc
$0.0012-0.57%$6-
vulcano-chart

38

frutti-dino
FDT
bsc
$0.0370.3%$336,369-
frutti-dino-chart

39

kingdom-raids
KR
bsc
$0.00020.3%$22-
kingdom-raids-chart

40

undead-blocks
undead
ethereum
$0.0016-$8-
undead-blocks-chart

41

gallant
GAL
bsc
$0-$27-
gallant-chart

42

starsharks-sea
SEA
bsc
$0.0023-$434-
starsharks-sea-chart

43

defi-land-gold
GOLDY
solana
$0-1.18%$180-
defi-land-gold-chart

44

koakuma
KKMA
bsc
polygon
$0.0028-$14-
koakuma-chart

45

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0002-$5-
infinity-arena-chart

46

voxnet
ethereum
$0.17-$3,881-
voxnet-chart

47

binemon
bin
bsc
$0.0002---
binemon-chart

48

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.0009-$954-
kiraverse-chart

49

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.0055-0.27%$226-
cricket-star-manager-chart

50

candy-cash
CANDY
bsc
$0.0063-1.51%$556-
candy-cash-chart

Showing 1 - 50 out of 387

Show rows