Top Game NFT Trên Máy Tính PC

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Máy Tính ? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.0281.35%$111,633,285$996,248,117
gala-chart

2

big-time
BIGTIME
ethereum
$0.124.03%$17,749,198$116,311,355
big-time-chart

3

gamebuild
GAME
other
$0.0032-4.92%$9,298,382$50,684,817
gamebuild-chart

4

ultra
uos
ethereum
$0.099-7.99%$1,295,399$37,945,651
ultra-chart

5

zkrace
ZERC
ethereum
$0.2-1.11%$212,293$37,194,103
zkrace-chart

6

cornucopias
copi
bsc
$0.042-3.87%$242,070$36,844,785
cornucopias-chart

7

playdapp
pla
ethereum
$0.058-0.12%$9,411,470$34,009,516
playdapp-chart

8

miracle-play
MPT
polygon
avalanche
$0.066-1.95%$2,069,995$32,170,122
miracle-play-chart

9

voxies
voxel
polygon
$0.171.09%$3,818,285$30,211,735
voxies-chart

10

virtual-protocol
VIRTUAL
ethereum
base
$0.029-7.14%$1,402,461$29,143,382
virtual-protocol-chart

11

katana-inu
kata
ethereum
$0.0008-4.75%$486,369$21,760,119
katana-inu-chart

12

burgercities
BURGER
bsc
$0.49-7.56%$6,845,689$16,177,625
burgercities-chart

13

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$0-5.45%$919,510$15,777,702
ufo-gaming-chart

14

xana
xeta
ethereum
$0.0055-5.24%$1,740,663$13,826,520
xana-chart

15

moonsama
moonriver
$0.011-7.26%$76,764$7,948,736
moonsama-chart

16

kap-games
KAP
ethereum
polkadot
arbitrum-one
blast
$0.061-7.41%$359,451$7,735,210
kap-games-chart

17

gemhub
GHUB
klaytn
$0.056-0.44%$559,773$5,803,584
gemhub-chart

18

dark-frontiers
dark
bsc
$0.027-1.98%$145,172$5,307,646
dark-frontiers-chart

19

wombat-dungeon-master
WOMBAT
wax
eos
ethereum
opbnb
$0.0012-2.68%$129,565$4,043,970
wombat-dungeon-master-chart

20

huralya
LYA
polygon
$0.23-0.01%$143,432$3,167,685
huralya-chart

21

gamestarter
game
ethereum
$0.098-5.95%$134,650$2,975,740
gamestarter-chart

22

velhalla
SCAR
bsc
$0.0011-3.52%$58,668$2,854,384
velhalla-chart

23

imvu
polygon
ethereum
immutable-x
$0.00221.16%$1,931$1,927,367
imvu-chart

24

1up
1-UP
ethereum
$0.023-$2$1,408,419
1up-chart

25

fabwelt
WELT
polygon
$0.0064-2.74%$581,353$1,379,021
fabwelt-chart

26

metastrike
mts
bsc
$0.004711.69%$223,827$1,069,245
metastrike-chart

27

bomb-crypto
bcoin
bsc
$0.013-6.36%$60,982$943,959
bomb-crypto-chart

28

human-memento
epk
ethereum
$0.0055-3.36%$178,720$867,364
human-memento-chart

29

duel-network
duel
bsc
$0.027--$604,305
duel-network-chart

30

hunnyplay
HUNNY
bsc
solana
avalanche
polygon
$0.0078-4.1%$622$592,301
hunnyplay-chart

31

polygonum-online
pog
bsc
$0.0064-$32$496,272
polygonum-online-chart

32

cosmic-universe
magic
avalanche
$0.0067-2.39%$3,641$429,600
cosmic-universe-chart

33

forest-knight
knight
polygon
$0.02-8.96%$10,571$400,526
forest-knight-chart

34

edoverse-zeni
ZENI
other
$0.0003-8.59%$20,653$299,152
edoverse-zeni-chart

35

calvaria
RIA
polygon
$0.0016-2.71%$23,682$298,612
calvaria-chart

36

mist
mist
bsc
$0.0047-5.02%$26,455$270,347
mist-chart

37

9d-nft
cogi
bsc
$0.0028-$74$224,413
9d-nft-chart

38

froyo-games
froyo
bsc
$0.0003-5.76%$517$211,036
froyo-games-chart

39

dopewarz
drug
bsc
$0.0008-$24,661$185,355
dopewarz-chart

40

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

41

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

42

wizarre
scrl
bsc
$0-0.62%$108,857$85,772
wizarre-chart

43

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.01-$52,498$83,491
galaxy-blitz-chart

44

the-parallel
PRL
bsc
$0.0014-$160$46,041
the-parallel-chart

45

fancy-birds
FNC
ethereum
$0.0009-0.17%$37$38,276
fancy-birds-chart

46

imperium-empires
ime
avalanche
$0-2.99%$158$6,557
imperium-empires-chart

47

frutti-dino
FDT
bsc
$0.0017-0.99%$22,199-
frutti-dino-chart

48

bacondao
bacon
ethereum
$0.0004-8.62%$10,203-
bacondao-chart

49

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$0-9.52%$3,142-
collarquest-chart

50

infinity-arena
inaz
bsc
$0.0002-$5-
infinity-arena-chart

Showing 1 - 50 out of 728

Show rows