Top Game NFT Trên Máy Tính PC

Nếu bạn đang tìm kiếm các game NFT chơi được trên Máy Tính ? Những dự án dưới đây là những crypto game bạn đang tìm kiếm.

tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

gala
gala
ethereum
$0.039-2.28%$144,526,804$292,423,719
gala-chart

2

playdapp
pla
ethereum
$0.22-3.31%$4,617,381$120,305,953
playdapp-chart

3

ultra
uos
ethereum
$0.22-1.43%$1,041,614$59,048,257
ultra-chart

4

xana
xeta
ethereum
$0.0441.45%$122,177$41,312,492
xana-chart

5

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$0-5.48%$670,941$36,738,990
ufo-gaming-chart

6

voxies
voxel
polygon
$0.24-2.97%$3,555,996$28,506,241
voxies-chart

7

cornucopias
copi
bsc
$0.035-1%$83,299$24,677,074
cornucopias-chart

8

moonsama
moonriver
$0.0242.7%$167,057$11,801,896
moonsama-chart

9

velhalla
SCAR
bsc
$0.00211.83%$8,374$3,576,751
velhalla-chart

10

katana-inu
kata
ethereum
$0.0006-0.68%$489,361$2,834,354
katana-inu-chart

11

human-memento
epk
ethereum
$0.016-1.03%$63,711$2,419,188
human-memento-chart

12

fabwelt
WELT
polygon
$0.0080.18%$295,837$1,740,167
fabwelt-chart

13

1up
1-UP
ethereum
$0.02464.95%$21$1,447,777
1up-chart

14

dark-frontiers
dark
bsc
$0.029-4.12%$136,713$1,040,577
dark-frontiers-chart

15

froyo-games
froyo
bsc
$0.0040.87%$12,044$992,346
froyo-games-chart

16

gamestarter
game
ethereum
$0.035-0.86%$103,000$934,417
gamestarter-chart

17

duel-network
duel
bsc
$0.032-2.57%$61,617$713,366
duel-network-chart

18

mist
mist
bsc
$0.013-0.51%$153,340$713,158
mist-chart

19

metastrike
mts
bsc
$0.00632.21%$69,570$617,022
metastrike-chart

20

9d-nft
cogi
bsc
$0.0076-1.03%$173$596,636
9d-nft-chart

21

galaxy-blitz
mit
bsc
$0.1-0.07%$50$512,979
galaxy-blitz-chart

22

dopewarz
drug
bsc
$0.002-$17$463,810
dopewarz-chart

23

polygonum-online
pog
bsc
$0.006-0.86%$12,835$387,334
polygonum-online-chart

24

bomb-crypto
bcoin
bsc
$0.0041-6.37%$16,206$272,780
bomb-crypto-chart

25

imperium-empires
ime
avalanche
$0.0001-1.3%$1,196$229,187
imperium-empires-chart

26

dragonkart
kart
bsc
$0.0045-$62$173,404
dragonkart-chart

27

fancy-birds
FNC
ethereum
$0.0032-0.79%$9,208$132,913
fancy-birds-chart

28

lunaverse
luv
terra
$0.0007-$1,151$91,665
lunaverse-chart

29

the-parallel
PRL
bsc
$0.0028-2.25%$17,969$89,469
the-parallel-chart

30

world-of-defish
wod
bsc
$0.000422.44%$9,283$5,646
world-of-defish-chart

31

kingdom-raids
KR
bsc
$0.0007-0.97%$16,614-
kingdom-raids-chart

32

heroes-td
htd
bsc
$0.00090.04%$29-
heroes-td-chart

33

cricket-star-manager
CSM
solana
$0.00840.9%$10,982-
cricket-star-manager-chart

34

tribeland
trbl
solana
$0---
tribeland-chart

35

medieval-empires
polygon
$0.013-2.39%$321,503-
medieval-empires-chart

36

aqua-farm
PODO
polygon
$0.0087-1.37%$2-
aqua-farm-chart

37

bacondao
bacon
ethereum
$0.0003-4.23%$12,227-
bacondao-chart

38

frutti-dino
FDT
bsc
$0.051-1.07%$416,711-
frutti-dino-chart

39

vulcano
vulc
bsc
$0.00130.32%$14-
vulcano-chart

40

anito-legends
LARO
bsc
----
-

41

gaming-stars
GAMES
bsc
$1.43-0.41%$67,679-
gaming-stars-chart

42

cheersland
CHEERS
bsc
$0.007-0.01%$6,192-
cheersland-chart

43

calvaria
RIA
polygon
$0.0051-2.9%$49,832-
calvaria-chart

44

voxnet
ethereum
$0.64-8.91%$6,012-
voxnet-chart

45

binemon
bin
bsc
$0.0002---
binemon-chart

46

pirates-of-the-arrland
RUM
ethereum
$0.066-11.03%$116-
pirates-of-the-arrland-chart

47

collarquest
COLLAR
ethereum
polygon
$01.75%$4,261-
collarquest-chart

48

cryptocitizen
ccash
bsc
----
-

49

kiraverse
KIRA
immutable-x
$0.0009-$1,000-
kiraverse-chart

50

cappasity
capp
ethereum
$0.0003-4.87%$294,916-
cappasity-chart

Showing 1 - 50 out of 326

Show rows