Crabada

Crabada

avalanche

Cập nhật: May 23, 2024

Crabada NFT Game là gì ?

Các câu hỏi thường gặp?

Thể loại trò chơi của Crabada?

Crabada là Idle Game game

Crabada NFT game có cung cấp học bổng không?

Crabada hợp tác với Salad Ventures

Ai đã đầu tư vào Crabada?

Crabada có 5 quỹ đầu tư bao gồm các tên tuổi uy tín như Avalanche, Sky Vision Capital, Zee Prime Capital, Maven Capital, Avalaunch

Blockchain là gì Crabada ?

Crabada hoạt động trên Avalanche

Những thiết bị nào bạn có thể dùng để chơi Crabada ?

Crabada có thể chơi trên Browser

Hướng dẫn chơi Crabada ?

Hãy đọc thêm hướng dẫn trên Chainplay nhé


Game NFT Tương tự Crabada

Game khác

Crabada

cra

$0.00086

-3.15%

$0.0008

Trong 24h

$0.0008

Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0xa326...bbb4d1ed

Vốn Hoá Thị Trường

$306,176

-3.15%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$860,083

Khối Lượng (24h)

$2

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

355,983,565

35.59%

Tổng Cung Tối Đa

1,000,000,000
Tổng Cung
1,000,000,000

Crabada

cra

$0.00085

-3.15%

$0.0008

Trong 24h

$0.0008


Contract

https://tk-storage.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/host/common/blockchain/avalanche_20220613095455.png

0xa326...bbb4d1ed

Vốn Hoá Thị Trường

$306,176

-2.78%

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$860,083


Khối Lượng (24h)

$2


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$355,983,565

Tổng Cung Tối Đa1,000,000,000
Tổng Cung1,000,000,000

Crabada Biểu Đồ

(cra)

CRA Số Liệu Thống Kê Liên Quan

Crabada Giá Hôm Nay


Crabada Giá

$0.00085


Thay đổi giá 24h

-$0.00002

-3.15%

Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00085 / $0.00088


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


Xếp Hạng Giá Vốn

#229


Crabada Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$306,176


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$860,083


Crabada Giá Hôm Nay

Crabada Giá hôm nay là $0.0008 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $2. Crabada có giá đang thay đổi -3.15% trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 355,983,565 coins và tổng cung là 1,000,000,000

Giá cao nhất của Crabada?

Crabada đạt mức cao nhất (all time high) tại 2.96.

Giá thấp nhất của Crabada?

Crabada có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00010053.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của Crabada?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của Crabada 2.

Có thể giao dịch Crabada ở đâu?

Bạn có thể giao dịch Crabada trên


Nơi Mua cra

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy

Crabada Danh Sách Chương Trình Học Bổng 2022

Rất tiếc, thông tin bạn đang tìm kiếm không có sẵn. Bạn có biết bang hội nào liên quan đến dự án này không? Bấm vào đây! Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Crabada

CRAM

$0.022

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$31,244

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,272

Khối Lượng (24h)

$112

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.003

Lượng cung Lưu Hành

1,436,068

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

1,483,321
Tổng Cung
1,483,321

Crabada Amulet

Crabada Amulet

$0.022

0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$31,244


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,272


Khối Lượng (24h)

$112


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0.003


Lượng cung Lưu Hành

$1,436,068

Tổng Cung Tối Đa1,483,321
Tổng Cung1,483,321

CRAM Biểu Đồ

(CRAM)

CRAM Số Liệu Thống Kê Liên Quan

CRAM Giá Hôm Nay


CRAM Giá

$0.022


Thay đổi giá 24h

-


0

Khối Lượng Giao Dịch 24h

$112


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0.003


CRAM Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$31,244


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$32,272


CRAM Giá Hôm Nay

CRAM Giá hôm nay là $0.022 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $112. CRAM có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 1,436,068 coins và tổng cung là 1,483,321

Giá cao nhất của CRAM?

CRAM đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.468968.

Giá thấp nhất của CRAM?

CRAM có mức thấp nhất (all time low) tại 0.02069437.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của CRAM?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của CRAM 112.

Có thể giao dịch CRAM ở đâu?

Bạn có thể giao dịch CRAM trên


Nơi Mua CRAM

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy
Crabada

TUS

$0.00002

$0

Trong 24h

$0

Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$64,143

Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,435

Khối Lượng (24h)

$3

Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0

Lượng cung Lưu Hành

2,680,134,354

NaN%

Tổng Cung Tối Đa

?
Tổng Cung
60,000,000

Treasure Under Sea

Treasure Under Sea

$0.00002

$0

Trong 24h

$0


Contract

xxxx...xxxx

Vốn Hoá Thị Trường

$64,143


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,435


Khối Lượng (24h)

$3


Khối Lượng/Vốn Hoá Thị Trường

0


Lượng cung Lưu Hành

$2,680,134,354

Tổng Cung Tối Đa?
Tổng Cung60,000,000

TUS Biểu Đồ

(TUS)

TUS Số Liệu Thống Kê Liên Quan

TUS Giá Hôm Nay


TUS Giá

$0.00002


Thay đổi giá 24h

-$0


Thấp Nhất 24h / Cao Nhất 24h

$0.00002 / $0.00002


Khối Lượng Giao Dịch 24h

$3


Khối Lượng / Vốn Hoá Thị Trường

0


TUS Vốn Hoá Thị Trường


Vốn Hoá Thị Trường

$64,143


Vốn hóa được pha loãng hoàn toàn

$1,435.97


TUS Giá Hôm Nay

TUS Giá hôm nay là $0 Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của $3. TUS có giá đang thay đổi trong 24 giờ qua. Nó có lượng cung lưu hành là 2,680,134,354 coins và tổng cung là 60,000,000

Giá cao nhất của TUS?

TUS đạt mức cao nhất (all time high) tại 0.391002.

Giá thấp nhất của TUS?

TUS có mức thấp nhất (all time low) tại 0.00000442.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của TUS?

Khối lượng giao dịch 24 giờ của TUS 3.

Có thể giao dịch TUS ở đâu?

Bạn có thể giao dịch TUS trên


Nơi Mua TUS

#Sàn giao dịchCặpGiáMức chênh lệchKhối Lượng 24hGiao dịch gần nhấtĐiểm tin cậy