Top Game NFT Trên Hệ Ethereum

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Ethereum? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Ethereum, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Ethereum nổi bật như The Sandbox, Axie Infinity, Decentraland .


Vốn hoá

$4,551,841,613

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$931,101,423

The Sandbox / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

14.98%

# Tổng Số Game

498


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

the-sandbox
sand
ethereum
$0.333.11%$58,970,842$682,052,566
the-sandbox-chart

2

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$53%$20,488,090$655,551,173
axie-infinity-chart

3

decentraland
mana
ethereum
$0.314.42%$52,636,804$572,288,069
decentraland-chart

4

wreck-league
APE
ethereum
$1.533.09%$62,179,382$563,770,443
wreck-league-chart

5

gala
gala
ethereum
$0.024.15%$604,650,081$509,700,898
gala-chart

6

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$44.022.01%$2,413,505$249,970,186
illuvium-chart

7

enjin-coin
enj
ethereum
$0.254.11%$12,277,560$245,184,449
enjin-coin-chart

8

treasure
MAGIC
ethereum
$0.612.89%$16,359,860$135,579,730
treasure-chart

9

playdapp
pla
ethereum
$0.161.31%$1,001,199$89,280,973
playdapp-chart

10

vulcan-forged
pyr
ethereum
$3.262.96%$2,982,825$77,734,015
vulcan-forged-chart

11

wilder-world
wild
ethereum
$0.273.67%$336,408$67,437,692
wilder-world-chart

12

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$0.795.4%$10,108,135$61,188,410
my-neighbor-alice-chart

13

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.252.5%$75,606$54,022,081
gelato-chart

14

ultra
uos
ethereum
$0.16-1%$699,638$43,689,633
ultra-chart

15

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.18-0.4%$469,052$42,761,918
gods-unchained-chart

16

aavegotchi
ghst
ethereum
$0.77-0.38%$1,240,522$39,251,882
aavegotchi-chart

17

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.012.8%$7,490,742$37,368,705
alien-worlds-chart

18

victoria-vr
vr
ethereum
$0.00674.8%$344,995$29,121,824
victoria-vr-chart

19

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.07-1.41%$86,049$28,013,886
guild-of-guardians-chart

20

nakamoto-games
naka
ethereum
$0.420.28%$2,086,310$27,608,690
nakamoto-games-chart

21

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.22.89%$1,748,541$23,086,312
league-of-kingdoms-chart

22

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$0-1.01%$326,888$22,590,259
wagmi-game-chart

23

sidus
sidus
ethereum
$0.00090.83%$339,060$20,946,458
sidus-chart

24

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$00.17%$126,608$17,874,113
ufo-gaming-chart

25

nft-worlds
wrld
ethereum
$0.032-4.94%$509,192$17,592,851
nft-worlds-chart

26

derace
derc
ethereum
$0.16-1.22%$111,615$17,537,884
derace-chart

27

ternoa
caps
ethereum
$0.013-0.07%$504,106$16,984,422
ternoa-chart

28

redfox-labs
rfox
ethereum
$0.00912.29%$77,025$16,536,455
redfox-labs-chart

29

decentral-games
dg
ethereum
$0.021-0.46%$141,919$14,984,906
decentral-games-chart

30

xana
xeta
ethereum
$0.01-0.41%$563,562$13,258,549
xana-chart

31

somnium-space
cube
ethereum
$0.86-6.61%$13,330$12,803,954
somnium-space-chart

32

spheroid-universe
sph
ethereum
$0.0058-0.88%$37,338$12,538,924
spheroid-universe-chart

33

ovr
ovr
ethereum
$0.23-0.87%$640,523$11,958,192
ovr-chart

34

katana-inu
kata
ethereum
$0.00046.52%$261,911$10,728,033
katana-inu-chart

35

phantasma
soul
ethereum
$0.075-5.15%$142,277$9,133,025
phantasma-chart

36

mixmarvel
MIX
ethereum
bsc
$0.0015-2.5%$416,039$7,791,951
mixmarvel-chart

37

starlink
starl
ethereum
$07.45%$547,795$6,321,208
starlink-chart

38

mancium
MANC
ethereum
$0.610.68%$33,763$6,102,958
mancium-chart

39

rainicorn
raini
ethereum
$0.011-2.29%$23,320$5,360,819
rainicorn-chart

40

netvrk
ntvrk
ethereum
$0.0840.59%$123,440$4,676,164
netvrk-chart

41

revv-racing
revv
ethereum
$0.00722.88%$1,182,224$4,588,193
revv-racing-chart

42

sipher
sipher
ethereum
$0.0491.28%$10,145$4,573,406
sipher-chart

43

xaya
chi
bsc
polygon
ethereum
$0.068-0.74%$11,233$3,900,494
xaya-chart

44

gamercoin
ghx
ethereum
$0.0065-2.59%$1,985,024$3,824,764
gamercoin-chart

45

bosagora
boa
ethereum
$0.011-2.12%$65,389$3,593,205
bosagora-chart

46

block-duelers
bdt
ethereum
$2.010.3%$2,035$3,382,517
block-duelers-chart

47

dotmoovs
moov
ethereum
$0.0032-1.17%$119,795$3,239,403
dotmoovs-chart

48

dvision-network
dvi
ethereum
$0.012-6.71%$668,948$2,956,371
dvision-network-chart

49

darwinia-network
ring
ethereum
$0.0018-0.93%$23,779$2,507,944
darwinia-network-chart

50

dose
dose
ethereum
$0.00275.09%$822,853$2,323,283
dose-chart

Showing 1 - 50 out of 498

Show rows

Latest ETHEREUM NFT Gaming Updates