Top Game NFT Trên Hệ Ethereum

Bạn đang tìm kiếm các dự án Game NFT trên hệ Ethereum? Đây có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

Đối với hệ sinh thái Ethereum, ngành công nghiệp Game Crypto phát triển mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhiều dự án nổi bật khác nhau. Có thể kể đến một số Game Ethereum nổi bật như The Sandbox, Gala Games, Axie Infinity .


Vốn hoá

$13,953,620,545

Tổng Khối Lượng Giao Dịch 24h

$2,127,063,943

The Sandbox / Tổng Vốn Hoá Thị Trường

11.3%

# Tổng Số Game

586


tênblockchainthể loạinền tảng7 ngày qua

1

the-sandbox
sand
ethereum
$0.70.77%$324,823,945$1,576,965,417
the-sandbox-chart

2

gala
gala
ethereum
$0.044-5.48%$259,772,751$1,546,533,567
gala-chart

3

axie-infinity
axs
ethereum
ronin
$10.59-1.34%$176,938,073$1,462,672,877
axie-infinity-chart

4

wreck-league
APE
ethereum
$2.282.38%$297,805,440$1,393,167,091
wreck-league-chart

5

decentraland
mana
ethereum
$0.68-0.39%$261,862,586$1,259,107,610
decentraland-chart

6

enjin-coin
enj
ethereum
$0.55-7.53%$109,254,211$784,784,186
enjin-coin-chart

7

illuvium
ilv
ethereum
immutable-x
$118.330.66%$35,289,418$742,901,810
illuvium-chart

8

parallel
PRIME
ethereum
base
$14.93-0.9%$7,203,721$532,275,313
parallel-chart

9

pixels
ethereum
ronin
$0.542.62%$155,587,017$415,086,939
pixels-chart

10

hytopia
TOPIA
ethereum
$0.0785.72%$577,776$388,924,095
hytopia-chart

11

treasure
MAGIC
ethereum
$1.32-1.48%$127,785,287$346,459,133
treasure-chart

12

victoria-vr
vr
ethereum
$0.043-4.87%$2,299,836$262,325,213
victoria-vr-chart

13

big-time
BIGTIME
ethereum
$0.490.66%$75,097,106$251,226,865
big-time-chart

14

oasys
OAS
ethereum
other
$0.12-4.48%$2,586,865$225,283,081
oasys-chart

15

prom
PROM
bsc
ethereum
$11.262.43%$9,863,400$205,195,789
prom-chart

16

wilder-world
wild
ethereum
$0.7315.85%$5,931,873$202,227,524
wilder-world-chart

17

vulcan-forged
pyr
ethereum
$8.08-4.88%$22,745,994$192,792,313
vulcan-forged-chart

18

gelato
GEL
ethereum
bnb-sidechain
polygon
other
$0.751.37%$716,026$185,273,167
gelato-chart

19

my-neighbor-alice
alice
ethereum
$1.99-2.88%$35,067,849$176,771,423
my-neighbor-alice-chart

20

nakamoto-games
naka
ethereum
$2.24-5.58%$20,192,100$146,414,054
nakamoto-games-chart

21

playdapp
pla
ethereum
$0.25-1.39%$37,997$144,402,035
playdapp-chart

22

guild-of-guardians
gog
ethereum
immutable-x
$0.250.42%$648,412$134,121,025
guild-of-guardians-chart

23

gods-unchained
gods
ethereum
immutable-x
$0.40.9%$3,007,711$110,330,041
gods-unchained-chart

24

alien-worlds
tlm
ethereum
$0.026-4.66%$28,045,843$106,442,373
alien-worlds-chart

25

ultra
uos
ethereum
$0.25-1.44%$2,111,594$93,405,251
ultra-chart

26

sidus
sidus
ethereum
$0.00620.35%$1,893,533$65,230,302
sidus-chart

27

wagmi-game
WAGMIGAMES
ethereum
immutable-x
$00.91%$2,723,333$55,942,058
wagmi-game-chart

28

sipher
sipher
ethereum
$0.590.17%$584,094$55,744,615
sipher-chart

29

aavegotchi
ghst
ethereum
$1.08-2.28%$5,735,931$55,023,536
aavegotchi-chart

30

katana-inu
kata
ethereum
$0.0019-0.76%$1,622,611$51,886,798
katana-inu-chart

31

derace
derc
ethereum
$0.4210.79%$1,967,006$50,397,578
derace-chart

32

ufo-gaming
UFO
bsc
ethereum
polygon
$018.83%$3,008,405$50,334,054
ufo-gaming-chart

33

starlink
starl
ethereum
$0-4.74%$19,260,494$48,425,147
starlink-chart

34

ternoa
caps
ethereum
$0.0320.57%$673,583$47,903,324
ternoa-chart

35

xana
xeta
ethereum
$0.023-2.8%$1,959,998$47,352,886
xana-chart

36

gamercoin
ghx
ethereum
$0.0733.85%$8,583,438$45,892,569
gamercoin-chart

37

racing-social-club
RSC
ethereum
$0.47-6.84%$210,580$44,021,329
racing-social-club-chart

38

league-of-kingdoms
loka
ethereum
$0.34-3.7%$7,234,120$39,407,692
league-of-kingdoms-chart

39

nft-worlds
wrld
ethereum
$0.0726.32%$65,948$39,377,098
nft-worlds-chart

40

decentral-games
dg
ethereum
$0.041-3.4%$124,706$30,578,430
decentral-games-chart

41

ovr
ovr
ethereum
$0.560.36%$1,350,348$28,629,451
ovr-chart

42

phantasma
soul
ethereum
$0.1923.33%$624,760$23,753,477
phantasma-chart

43

mixmarvel
MIX
ethereum
bsc
$0.0033-4.52%$337,434$20,172,777
mixmarvel-chart

44

gamee
gmee
ethereum
$0.0280.66%$780,431$18,944,388
gamee-chart

45

somnium-space
cube
ethereum
$0.941.63%$66,046$13,899,579
somnium-space-chart

46

revv-racing
revv
ethereum
$0.0165.42%$1,726,398$13,309,716
revv-racing-chart

47

polkacity
polc
ethereum
$0.02912.48%$1,073,746$11,885,634
polkacity-chart

48

redfox-labs
rfox
ethereum
$0.0058-9.75%$1,344,088$10,760,127
redfox-labs-chart

49

bosagora
boa
ethereum
$0.024-8.69%$2,654,023$9,917,861
bosagora-chart

50

darwinia-network
ring
ethereum
$0.00558.41%$510,105$9,783,555
darwinia-network-chart

Showing 1 - 50 out of 586

Show rows

Latest ETHEREUM NFT Gaming Updates